Cập nhật: 01/09/2020 15:24 GMT+7
6948x779axfa9fxdaf6xea43xbd49x986dx12ad7x94bbxX7xb566xe6bfxa66bx1278bx103eax100a7xX5xaac1xXaxecf6x10090xae23x13e32x10806xX3x11b40xe8d3xX3x9608xea49x12235xbe19xXexX3xa5f5xe3c3xX15xX1xX3xX21xXdxdf1dxX1cxX3xX21xb71exX15xX16xX3x76c5x7b94xX3xX18x8515xX3xX15xX1xXdxb548x8202xX3x116d1xX1x119f7xX3xa07bxX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xbec1xX4xX3xXcx11febxX15xX1xX3x1097bxX1dxX3xX1bxX1cx13b66xX15xX16xX3xXcxf6efxX22xX0x1296fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd59axX10xX6x122dcxXaxX12xX13xX1xXdxX28xX1cxX3xX15xX6xX1dxX3xX2xX5exe6e2xX5ex8699xc0fbxX81xX82xe031xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX1bxX1cxX56xX15xX16xX3xXcxX5bxX22xX3xXexX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX21xXdxX28xX1cxX3xX21xX2cxX15xX16xX3xX30xX31xX3xX18xX34xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX5bx117dfxefb2xX15xX16xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxf7baxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xb670xX3xXexX1xXd0xX3xXcxX1xXd0x7ac8xX15xX16xX3xXexX5bx11134xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xf1b3xX16xX1cxX1dx118adxX15xX3xe3acxe2a9xX15xX16xX3xX1bxX1cxX6xX15xX16x7fcexX3xXcxX5bxXd0xXd1xX15xX16xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX3cxX1xX6xX15xX3xbea1xX111xX15xX3xX3cxX1xb4efxX15xX16xX3xX21xd005xX3xX21xX1exX15xX3xX70xXfexXe8xX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX3axX6xX5bxX16xXdxX15x12dd2xX81xXbxd5f7xX3xX6xX1cxXex134f5xXaxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXexX70xX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX5exX5exX4xXe8xX18xX6xX170xa7a2xX1cxX6xX15xX16xXexX5bxXdxXe8xX30xX15xX5exX70xX10xX7x10e1exXexX170xXbxX5exX15xX10x117a2xX7xX5exX81xX82xdc4fx7c91xX5excc5ex788fxX70xX81xX2xX1a8xX81xX1aaxX2xX1a7xXexX2xX1a8xX2xX81xX1aaxX82xX5xX2xXe8x10dd6xXbxX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX5bxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xX3cxX1xX3exX3xX40xXefxX3xXexX1xXd0xX3xXcxX1xXd0xXf8xX15xX16xX3xXexX5bxXfexX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX111xX15xX16xX3xX1bxX1cxX6xX15xX16xX3xXexX5bxX6xX170xX3xX18cxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX30xX31xX3xXexb062xX15xX16xX3xX1xX170xX6xX3xX4xX1xa41bxX4xX3xX3axde60xX15xX16xX3xXex13cacxX15xX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX5bxXd0xXd1xX15xX16xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX49xX4xX3x133f4x8243xXbxX3x10818xX3x9410xX15xX1xX168xX3x10061xXe8xX278xXe8x124cfxX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX5bxX12xX0xX5exXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX170xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX2xX7fxX82xX81xX271xX1bxX110xX5exXcxad7dxX85xX3xX15xX16xX31xX1dxX3xX81xX1a8xX5exX1abxX5exX81xX82xX81xX82xX3xX4xX51xX6xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX1bxX1cxX56xX15xX16xX3xXcxX5bxX22xX85xX3xX14xX15xX16xX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX49xX4xX3xX26dxX26exXbxX85xX3xX2c0xX13cxXcxX13cxX3xX6dxX1cxX1dxX39xX15xX3xX51xX1dxX85xX3xX3cxX1xX3exX3xX13xX1xX51xX3xXexX22xX4xX1xX3xXcxX1xXd0xXf8xX15xX16xX3xXexX5bxXfexX4xX3xX6dxX110xX109x11cf6xX3xX1xX1cxX1dxX39xX15xX3xX13cxc6b4xX15xX1xX3xX26dxXdxX15xX1xX3xX21xXd0x11abbxX4xX3xX21xXdxX28xX1cxX3xX21xX2cxX15xX16xX3xX30xX31xX3xX18xX34xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX16xXdxa191xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX30xX142xX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX5bxXd0xXd1xX15xX16xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xXexX5bxX170xX15xX16xX3xXexX1xXf8xXdxX3xX1xa5afxX15xX3xX1a8xX3xX15xX111xX3axX3xX19bxd94exX3xXexX23bxX3xX15xX16xX31xX1dxX3xX2xX5exX7fxX5exX81xX82xX81xX82xXe8xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xXcxX38cxXdxX3xX18xX1cxX34xXdxX3xX5xX10dxX85xX3xX3cxX1xX3exX3xX40xXefxX3xXexX1xXd0xX3xXcxX1xXd0xXf8xX15xX16xX3xXexX5bxXfexX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX111xX15xX16xX3xX1bxX1cxX6xX15xX16xX3xX21xX147xX3xXexX5bxX6xX170xX3xX18cxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX85xX3xXexX22dxX15xX16xX3xX1xX170xX6xX3xX4xX1xX237xX4xX3xX3axX23bxX15xX16xX3xX30xX31xX3xX16xXdxX6xX170xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX30xX142xX3xX4xX1xX170xX3xXexX240xX15xX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX5bxXd0xXd1xX15xX16xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxXe8xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xX3cxX1xX3exX3xX40xXefxX3xXexX1xXd0xX3xXcxX1xXd0xXf8xX15xX16xX3xXexX5bxXfexX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX111xX15xX16xX3xX1bxX1cxX6xX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX26exX15xX3xX30xX31xX3xX21x1085axX15xX1xX3xX16xXdxX4aexX3xX4xX6xX170xX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xX21xX3exX15xX16xX3xX16xX3exXbxX3xX4xX51xX6xX3xX14xX15xX16xX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX49xX4xX3xX26dxX26exXbxX3xX18cxX1cxX6xX3xX15xX1xXdxX28xX1cxX3xX30xX22xX3xXexX5bxXefxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX4aexX4xX3xX19bxX1xX4aexX4xX3xX15xX1xX6xX1cxX3xXd1xX3xX1xX1cxX1dxX39xX15xX3xX13cxX331xX15xX1xX3xX26dxXdxX15xX1xXe8xX3xX110xc599xX15xX16xX3xXexX1xXf8xXdxX85xX3xX3axX170xX15xX16xX3xX3axX1cxX19xX15xX3xX14xX15xX16xX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX49xX4xX3xX26dxX26exXbxX3xX19bxX22xXbxX3xXexX1xXf8xXdxX3xX15xfdf0xX3axX3xX18xX549xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX30xXdxX39xX4xX85xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX142xX4xX3xXbxX1xX4aexXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX15xX111xX15xX16xX3xX5xXfexX4xX85xX3xXexX5bxX4aexX4xX1xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX4xX51xX6xX3xX3ax850axX15xX1xX3xXexX5bx10ce1xX15xX3xX4xXd0xf5eaxX15xX16xX3xX30xX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX4aexX4xX3xX3axb09exXdxX85xX3xX21xX170xX31xX15xX3xX19bxX1exXexX3xX4xbae8xX15xX16xX3xXexX26exXbxX3xXexX1xX396xX3xX4xX4aexX15xX3xX18xX2cxX85xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX1xX170xX31xX15xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX30xX142xX3xX21xXd0xX33cxX4xX3xX16xXdxX6xX170xXe8xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xX3cxX1xX4aexXexX3xX18xXdxX396xX1cxX3xX15xX1xX26exX15xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX30xX142xX85xX3xX14xX15xX16xX3xX109xX16xX1cxX1dxX10dxX15xX3xX110xX49xX4xX3xX26dxX26exXbxX3xX4xX56xX3axX3xX593xX15xX3xX7xXfexX3xXexXdxX15xX3xXexXd0xXd1xX15xX16xX3xX4xX51xX6xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX1xXd0xXf8xX15xX16xX3xX30xX142xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX16xXdxX6xX170xX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX30xX142xX3xX3axX5a4xXdxXe8xX3xX110xX518xX15xX16xX3xXexX1xXf8xXdxX85xX3xX1xX49xX6xX3xX18cxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX240xX3axX3xX30xXd0xX33cxXexX3xX18cxX1cxX6xX3xX3axede0xXdxX3xX19bxX1xX3exX3xX19bxX1xX111xX15xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX142xX4xX3xX15xa1a2xX3xX5xXfexX4xX3xXbxX1xb32cxX15xX3xX21xX6c9xX1cxX85xX3xX5bxa9a7xX15xX3xX5xX1cxX1dxX39xX15xX3xX21xX38cxX170xX3xX21xX49xX4xX85xX3xXbxX1x10764xX3axX3xX4xX1xX6c9xXexX3xX4xX1xXefxX15xX1xX3xXexX5bxX22xX85xX3xX1xX6abxX4xX3xXexX26exXbxX3xX15xX240xX15xX16xX3xX4xX6xX170xX3xXexX5bxX588xX15xX1xX3xX21xX2cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX58exX15xX3xX3axX14xX15xX85xX3xX4xX5b2xX15xX16xX3xXexX26exXbxX3xXexX1xX396xX3xX4xX4aexX15xX3xX18xX2cxX85xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX34xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXcxX4dxX15xX1xX3xX51xX1dxX3xX16bxX240xX1dxX3xX70xXfexX15xX16xX3xXexX26exXbxX3xXexX1xX396xX3xX21xX170xX31xX15xX3xX19bxX1exXexX85xX3xXbxX1xX4aexXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX70xX240xX15xX3xX4xX1xX51xX85xX3xXexX5bxXefxX3xXexX1cxX39xX85xX3xX1xX170xX31xX15xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX39xX3axX3xX30xX142xX3xX21xXd0xX33cxX4xX3xX16xXdxX6xX170xXe8xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX170xX70xX1dxXaxX12xX278xX111xX15xX3xX27cxXd0xX593xX15xX16xX0xX5exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết