Cập nhật:  GMT+7
9d95xe8e1xc04bxfdd7x12904xb65axa2eaxf85ax1255exX7xae77xab8cxf31cxb735x12270xe84cxX5x12ad7xXaxd1fex10ccbx122e6x12a32x10fe6xX3xc0b1xc7c2xX3xbad5xb60exb100x109ebxXexX3x1094cx111f7xX15xX1xX3xX18xc05axX3xX15xX1xXdx1292cxcb37xX3xXcxfd11x10bb6xc42dxX15xX16xX3x1224fxX6xX15xX3xa322xX1cxe1b6xX15xX3xX5xd7f6xX3x10adexX1xX1cxX3x11361xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexf0eaxX15xX1xX3xX3axX1cxX3cxX15xX16xX3xXcxX30xX22xX0x1172dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12be0xX10xX6xd7fbxXaxX12xfd40xX3axXcxc09exX3xc0b3xX3xX13xX1xXdxa845xX1cxX3xX1bxX1cxX6xX3x1173cxa97fxX5dxed19xX5dxX83xX84xX2xf904x11c55xX3xX36xX6xX15xX3xX3axX1cxX3cxX15xX3xX5xX40xX3xX72xX36xX3axd6c8xX75xX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX4fxX15xX1xX3xX3axX1cxX3cxX15xX16xX3xXcxX30xX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xd7ddxX6xX3x12a17xX36xd5dcx9f8fxX3xXexX4fxX15xX1xX3xd6a0xX7cxX3xXdcxXdxX2cxX4xX3xX21xXdxX7cxX1cxX3xX21xd3e6xX15xX16xX3xXdcxcd7fxX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX42xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX21xX19xXdxX3xXdcx11e69xXdxX3xX21x10defxX15xX16xX3xX4xX1xc548xX3xXcxX30xa206xX15xX3x12a44xebd2xXefxX15xX8cxX3xXcxXd2xef72xX8cxX3xf1a8xX1dxX3xXdcxXdxbbe7xX15xX3xXcxX1xX31xb989xX15xX16xX3xXexX30xc811xX4xX8cxX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX6xX15xX3xX42xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX77xX3xXd4xX16x11048xX15xX3xX7x10408xX4xX1xX3xX6cxX127xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xf526xX3xXd5xX143xX3xX5x11ecfxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXdcxXefxX3xXexX30xX6xX128xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4x107b5xX3xX4xX162xX4xX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xfc34xX3xXd4xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xX127x1118bxX4xX3xX13xX1xX120xX15xX1xX8cxX3x111a0xX1xX193xX3xX36xX120xX3xXexX1xX31xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xXcfxX1dxX8cxX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xa54cxX3xXd4xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xX127xX1abxX4xX3xXd5x12ecbxX15xX16xX8cxX3xXd2xX12fxXcxX12fxXcxXd2xX8cxX3xX1b5xX1xX193xX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xX6cxX127xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX1dbxX3xXd4xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xX3axX1cxX15exX15xX3xX13xX1xX120xX15xX1xX8cxX3xXcxXd2xX12fxX8cxX3xX1b5xX1xX193xX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX16fxX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX30xX16xXdxX15xX1a1xX83xXbx10a44xX3xX6xX1cxXexX128xXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX16fxX18xX6xX128xX1bxX1cxX6xX15xX16xXexX30xXdxX16fxXdcxX15xX5dxX6fxX10xX7xX46xXexX128xXbxX5dxX15xX10xf4d3xX7xX5dxX2xX8bxX83xf3fcxX5dxee60xa426xX6fxX293xX84xX86xX293xX84xX293xX84xXexX2xX2xX84xX83xX86xX83xX5xX2xX16fx108a5xXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX12xX127xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXd4xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xX127xX1abxX4xX3xX13xX1xX120xX15xX1xX8cxX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX3xXexX30xX6xX128xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX1abxX4xX3xXdcx11e5fxX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX4fxX15xX1xX3xX4xX1xX128xX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXcxX30xX124xX15xX3xX127xX128xXefxX15xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX30xX12xX0xX5dxXexX6xX18xX5xX10xX12xX13xa5b8xX15xX3xX4xX1abxX3xX3axX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX2xX8bxbb3exX291xX5dxX3axX127xX77xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xX4xXcfxX6xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX3xX15xX16xXefxX1dxX3xX2xX36exX5dxX86xX5dxX83xX84xX2xX8bxX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXcxX30xX124xX15xX3xX127xX128xXefxX15xX3xX72xXcxX30xX124xX15xX3xX12fxX35bxX15xX3xX127xX128xXefxX15xX75xX8cxX3xX132xX1dxX3xXdcxXdxX137xX15xX3xXcxX1xX31xX13dxX15xX16xX3xXexX30xX143xX4xX8cxX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX6xX15xX3xX42xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX77xX3xXd4xX16xX15exX15xX3xX7xX162xX4xX1xX3xX6cxX127xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX46xe72dxX3xX83xX84xX2xX2xX3xX77xX3xX83xX84xX2xX8bxX3xX21xX31xcaa0xX4xX3xX21xXdxX7cxX1cxX3xX21xXeaxX15xX16xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX16xXdxadccxX3xX4xX1xX1abxX4xX3xXdcxX310xX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3cxX15xX3xX5xX40xX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX4fxX15xX1xX3xXex102ffxX3xX15xX16xXefxX1dxX3xX83xX84xX5dxX86xX5dxX83xX84xX2xX8bxX16fxX3xXcx12d9cxXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xX175xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXd4xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xX127xX1abxX4xX3xX13xX1xX120xX15xX1xX8cxX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xe793xX3xXexX30xX6xX128xX3xX3axX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXdcxXefxX3xX4xX1xa345xX4xX3xX2dxX458xX15xX16xX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXcxX30xX124xX15xX3xX127xX128xXefxX15xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX21xX7cxX3xX15xX16xX1xX22xX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX310xX4xX3xXbxX1xc9dbxX15xX3xX21xX508xX1cxX3xX30xf11exX15xX3xX5xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX15xX1xXdxX7cxX1cxX3xX1xd4d9xX15xX3xX15xX429xX6xX3xXexX30xX128xX15xX16xX3xX1bxX1cxX162xX3xXexX30xa8caxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX162xX4xX8cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX193xX15xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xX15xX1x1017axX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXdcxXdxX2cxX4xX3xX2dxX116xXdxX8cxX3xX15x12613xX3xX5xX143xX4xX3xXdcxX31xX411xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX46xX1xX193xX3xX46xX1xX35bxX15xX3xX21xe4aaxX3xX4x9ff0xX15xX16xX3xXdcxX116xXdxX3xXexX554xXbxX3xXexX1xX580xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX4fxX15xX1xX3xX4xX193xX3xX15xX1xX429xX15xX16xX3xX18xXdxX2cxX15xX3xXbxX1xX162xXbxX8cxX3xX4xX1xX120xX15xX1xX3xX7xX162xX4xX1xX3xXbxX1xX583xX3xX1xX411xXbxX3xXexX30xX128xX15xX16xX3xXexX533xX2dxX3xX46xXdxX1exX2dxX3xX4xX520xX3xX1xXeaxXdxX3xX46xX137xX1cxX3xX16x11c14xXdxX8cxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX4c6xXexX3xX15xX1xXefxX3xX21xX124xX1cxX3xXexX31xX3xXdcxXefxX128xX3xX4xX162xX4xX3xX46xX1xX1cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xX72xX42xX13xXd4xX75xX8cxX3xX46xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX72xX42xX42xXcxX75xX3xXexX30xX137xX15xX3xX21xX22xX6xX3xX18xXefxX15xX3xXexX4fxX15xX1xX16fxX3xX127xXdxX7cxX1cxX3xX1xXefxX15xX1xX8cxX3xX4xX1xX4fxX3xX21xX46bxX128xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX1xX6xX1dxX3xX21xX27xXdxX3xX15xX1xX554xX15xX3xXexX1xX1abxX4xX8cxX3xXexX1xX162xXdxX3xX21xXeaxX8cxX3xXbxX1xX128xX15xX16xX3xX4xX162xX4xX1xX3xXbxX1xX310xX4xX3xXdcxX310xX8cxX3xX21xXeaxX15xX16xX3xXdcxXdxX137xX15xX3xX4xX162xX15xX3xX18xXeaxX3xX15xX1xX15exX15xX3xXdcxXdxX137xX15xX3xX15xX567xX3xX5xX143xX4xX3xXexX30xX128xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX162xX4xX16fxX3xa9b4xX10xX2dxX3xX254xcd81xXexX3xX4xX520xX3xX4xX508xX1cxX3xX21xXeaxXdxX3xX15xX16xX1e9xX3xX4xX162xX15xX3xX18xXeaxX3xX1xX411xXbxX3xX5xX40xX8cxX3xXexX46bxX128xX3xX21xXdxX7cxX1cxX3xX46xXdxX2cxX15xX3xX15xX15exX15xX16xX3xX4xX6xX128xX3xX15xX35bxX15xX16xX3xX5xX143xX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX137xX15xX3xX2dxX14xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xXdcxX310xX16fxX3x11daexX32xX3xX30xXeaxX15xX16xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX1xX2cxX3xXdcxX116xXdxX3xX4xX162xX4xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX4xX162xX4xX3xXexX4fxX15xX1xX8cxX3xX18xXeaxX8cxX3xX15xX16xXefxX15xX1xX3xXcxX30xX1cxX15xX16xX3xX31xX520xX15xX16xX16fxX3xX127xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xX13xX1xXcfxX3xXexX22xX4xX1xX3xXd2xX36xXd4xXd5xX3xXexX4fxX15xX1xX3xX15xX1xX508xX15xX3xX2dxX46bxX15xX1xX8cxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX1xX533xX15xX1xX3xXexX1xXefxX15xX1xX3xX2dxXeaxXexX3xX7xX19xX3xX42xX13xXd4xX8cxX3xX42xX42xXcxX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXexX30xX5eaxX15xX16xX3xX15xX1xX31xX3xX42xX42xXcxX3xX127xX14xX15xX16xX3xXd4xX6xX2dxX8cxX3xX42xX1xX1cxX3xX42xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX13xd123xX6xX3xX46xX1x12b24xX1cxX3xX9dxX6xX3xX9dxX6xX1dxd2aexX3xXdcxX533xX3xXdcxX554xX1dxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXdcxX310xX3xXcxX30xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX3axX9dxX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX30xX162xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX46xX1xX162xX3xX15x9fdexX15xX16xX3xX15xX7cxX8cxX3xX1xX1dxX3xXdcxX5eaxX15xX16xX3xXdcxX116xXdxX3xX46xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2dxX533xX15xX1xX3xXexX458xX15xX16xX3xXexX30xX3cxXdxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX30xX128xX15xX16xX3xX1bxX1cxX162xX3xXexX30xX533xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX162xX4xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXcxX30xX124xX15xX3xX127xX128xXefxX15xX3xX7xdd4dxXexX46bxX128xX3xX21xX31xX411xX4xX3xX15xX1xX429xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX580xX15xX3xX18xXdxX1exX15xX3xXexX120xX4xX1xX3xX4xX143xX4xX3xX21xX580xX3xX21xXdxX7cxX1cxX3xX1xXefxX15xX1xX3xX4xX162xX4xX3xX42xX42xXcxX8cxX3xX42xX13xXd4xX3xXexX30xX128xX15xX16xX3xXexX4fxX15xX1xX3xXdcxX31xX520xX15xX3xX5xX137xX15xX3xXexX124xX2dxX3xXbxX1xX162xXexX3xXexX30xXdxX580xX15xX3xX2dxX116xXdxX16fxX3xX1b5xX1xX162xXexX3xX18xXdxX580xX1cxX3xX15xX1xX554xX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXdcxX310xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xXcxX30xX124xX15xX3xX127xX128xXefxX15xX3xX18xXefxX1dxX3xXex10603xX3xXdcxX1cxXdxX3xX2dxX458xX15xX16xX8cxX3xXbxX1xX508xX15xX3xX46xX1xX32xXdxX3xX46xX1xXdxX3xX21xX31xX411xX4xX3xXexXdxX15xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX128xX3xX4xX1xX128xX3xXexX30xX5eaxX15xX16xX3xXexX30xX162xX4xX1xX3xX2dxX116xXdxX16fxX3xX127xX15exX1dxX3xX5xXefxX3xXdcxXdxX15xX1xX3xX6fxX143xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX4xX1e9xX15xX16xX3xX5xXefxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXdcxX310xX3xX46xX1xX193xX3xX46xX1xX35bxX15xX8cxX3xX21xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX120xX3xX1xX1abxX6xX3xX7xX88exX3xX4xX583xX15xX16xX3xXexX554xXbxX3xXexX1xX580xX3xX5xX4a6xX15xX1xX3xX21xX46bxX128xX3xX36xX6xX15xX3xX3axX1cxX3cxX15xX3xX5xX40xX3xX42xX1xX1cxX3xX46xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX128xXefxX15xX3xX46xX1exXexX3xX15xX1xX508xXexX3xXexX30xX120xX8cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX15exX2dxX3xX1xX128xXefxX15xX3xXexX1xXefxX15xX1xX3xX254xX1cxX508xXexX3xX7xa7bcxX4xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXdcxX310xX3xX21xX31xX411xX4xX3xX16xXdxX6xX128xX16fxX3xXcxXdxX15xX8cxX3xX3cxX15xX1xX1a1xX3xX9dxa095xX727xX3xXcxX6cxd080xXd4xX6cxX0xX5dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Năng suất cây hồ tiêu giảm 50%

Năng suất cây hồ tiêu giảm 50%
2016-07-20 07:53:10

(QT) - Thời điểm này người dân các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị)… đang tiến hành thu hoạch cây hồ tiêu. Tuy nhiên, so với những vụ trước năng suất, sản lượng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết