Cập nhật:  GMT+7
4beax7c35xb98ax6f32x76a8x903dxa163x6e10x6ea7xX7x760fx698fx6d2dx9c6bxab50xa9cbxX5xb496xXaxa4e9xa01fx61bbxc55dx53f5xX3x75fex7ecdxX3x4e29x6a7cxae9axbf38xXexX3xbb1dx8dc6xX15xX1xX3xX18xa74exX3xX15xX1xXdxae90xc2b8xX3xXcxX27xX15xX16xX3xX18xXdx7c87xX15xX3xXex86dexXbxX3xd79cxe6a1xd1e7xX3x69dbxX1cx9387xX15xX16xX3xXcxe168xX22xX0x50c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91e8xX10xX6xcdbexXaxX12x978cxX41xXcx55b0xX3x84cfxX3xaa85xX16xd053xX1dxX3xX2x5fabxX4bxX2xX4bx50d7xX6dxX2xd9afxd5fdxX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1x69a3xX4xX3xXcxb0abxX15xX1xX3xd3b9xX1dxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xXexX27xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXcxX27xX15xX16xX3xX18xXdxX36xX15xX3xXexX3axXbxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22x9c83xX3xXcxX1xX6xX2dxX3xX5dx5fc0xX3xX4xad54xX3xX21x89bexX15xX16xX3xX4xX1x6231xX3xXcxX1xX3exXdxX3x5d51x90f2xX15xX1xX3x5d0bxXdxX2cxX1cxX75xX3xe48bxX1xXdfxX3xX3dxXe8xX3xXexX1xe13exX3xXcxX1xX103x7f63xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dx917axX3xX21xd41axXdxX3xX5dxXdxX2cxX15xX3xX5x7073xX15xX1xX3xX21xX11bxX3fxX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xX80xX4xX75xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX36xX15xX3xX16xXdxX3exX3fxX75xX3xXefx9d39xX15xX3xXbxX1xc133xX15xX16xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX75xX3xX5ax5f63xXdxX3xX67xX1xX69xX3xX18xX3exX3fxX3xXefxXdxX2cxXexX3xX67xX6xX2dxX3xXexX84xX15xX1xX3xX4x545exX15xX16xX3xX5xX124xX15xX1xX3xX21xX11bxX3fxX75xX3xX4xX3exX15xX3xX18xX15dxX75xX3x9abcxXdxX36xX15xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4x5a3dxX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xXd4xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX48xX16xXdxX15xd6f6xX71xXbxdc50xX3xX6xX1cxXexX3fxXaxX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXd4xX18xX6xX3fxX1bxX1cxX6xX15xX16xXexX48xXdxXd4xX18dxX15xX4bxX5dxX10xX7x9c41xXexX3fxXbxX4bxX15xX10xb573xX7xX4bxX2xX74xX6dxX2xX4bxX74x9212xX5dx9f82xX2xX2xX6dx8ffbxX20axX71xXex901bxX206xX204xX6dxX204xX5xX2xXd4x9db7xXbxX16xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX12xXcxX1xX6xX1dxX3xX2dxbf71xXexX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxe35axX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX1xX3exXdxX3xXefxXf0xX15xX1xX3xXf4xXdxX2cxX1cxX75xX3xXfaxX1xXdfxX3xX3dxXe8xX3xXexX1xX103xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX21xX124xX3xXexX48xX6xX3fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX69xX3xXexX238xX15xX16xX3xX1xX3fxX6xX3xX4xX1xX3fxX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3x833bxX80xX4xX3x4f72xXdxX15xX1xX3xXcxX80xX3xX65xX3xbb83xX15xX1xX1c1xX3xXcxX5axada6xX67xX5axX3xabf8x8e23xX67xd631xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX48xX12xX0xX4bxXexX6xX18xX5xX10xX12xXcxX11bxXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5x71adxX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xX5axXe2xX3x556cxX1cx9ae6xX15xX3xX2dfxX3fxX69xX15xX75xX3xXfaxX1xXdfxX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xX80xX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX21xX124xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxX247xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX18dxa342xX3xX18dxXdxX2cxX4xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3xX2c6xX80xX4xX3xX2caxXdxX15xX1xX3xXcxX80xX75xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX18dxXdxX36xX15xX75xX3xXfaxX1xXdfxX3xXcxX27xX15xX16xX3xX18xXdxX36xX15xX3xXexX3axXbxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xX16xXdx8b2bxX3xX4xX1xX80xX4xX3xX18dxX247xX3xXcxX27xX15xX16xX3xX18xXdxX36xX15xX3xXexX3axXbxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xXex9aaexX3xX15xX16xX69xX1dxX3xX71xX4bxX2xX4bxX71xX6dxX2xX74xXd4xX3xXcxX1xX6xX1dxX3xX2dxX238xXexX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxX247xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX1xX3exXdxX3xXefxXf0xX15xX1xX3xXf4xXdxX2cxX1cxX75xX3xXfaxX1xXdfxX3xX3dxXe8xX3xXexX1xX103xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX21xX124xX3xXexX48xX6xX3fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX69xX3xXexX238xX15xX16xX3xX1xX3fxX6xX3xX4xX1xX3fxX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3xX2c6xX80xX4xX3xX2caxXdxX15xX1xX3xXcxX80xXd4xX3xX2c6xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXfaxX1xXdfxX3xX3dxXe8xX3xXexX1xX103xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX4xX1xd365xX4xX3xX2dxX3faxX15xX16xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3xX2c6xX80xX4xX3xX2caxXdxX15xX1xX3xXcxX80xX3xX21xX103x553exX4xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxX247xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xXexXdxX15xX3xXexX103x5168xX15xX16xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX69xX3fxX3xX4xX103xX198xX15xX16xX3xX18dxX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3exX4xX3xX2dxd8f0xXdxXd4xX3xX2c6xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xX15xX1x994axX15xX3xX2dxX11bxX15xX1xX75xX3xX21xX314xX1dxX3xX5xX69xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX1xX1exXexX3xX7xX80xX4xX3xX15xX238xX15xX16xX3xX15xX376xX75xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXexX48xb660xX15xX16xX3xXexX48xX3fxX15xX16xX3xX21xXdxX376xX1cxX3xX1f4xXdxX2cxX15xX3xX1xXdxX2cxX15xX3xX15xX6xX1dxX75xX3xX2dxX3fxX15xX16xX3xX48xb43axX15xX16xX3xX18dxX53fxXdxX3xX1f4xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxX2dxX3xX1xX3fxX11bxXexX3xX21xX15dxX15xX16xX3xX18xX3exX3fxX3xX4xX1xXe8xX75xX3xX1bxX1cxX43xX15xX3xX5xdf25xX3xX4xX88xX6xX3xX2dx9419xX15xX1xX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3xX2c6xX80xX4xX3xX2caxXdxX15xX1xX3xXcxX80xX3xX7xcdd6xX3xX1xX3fxX69xX15xX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX80xX4xX3xXexX48xX3exX4xX1xX75xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX21xX103xX4fcxX4xX3xX16xXdxX6xX3fxXd4xX3xX67xX1xX314xX15xX3xX5dxX22xXbxX3xX15xX14axX2dxX3xX2dxX53fxXdxX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX1xX3exXdxX3xXefxXf0xX15xX1xX3xXf4xXdxX2cxX1cxX3xX4xX1xX4d6xX4xX3xX4xX3exX15xX3xX18xX15dxX75xX3xX18dxXdxX36xX15xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4xX198xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xX7xX80xX4xX3xX1f4xX1xcf59xX10xX75xX3xX1xX11bxX15xX1xX3xXbxX1xX4d6xX4xX3xX18dxX69xX3xX21xX3fxX69xX15xX3xX1f4xX1exXexX75xX3xXexX1xXdxX3xX21xX1cxX6xX3xX1xX3fxX69xX15xX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX1c4xX1cxX54exXexX3xX7xa2b9xX4xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xXexX48xX22xX3xX21xX103xX4fcxX4xX3xX16xXdxX6xX3fxXd4xX3xXfaxX1xX3exXexX3xX18xXdx4d4fxX1cxX3xX15xX1xX3axX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX75xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX48xX103xX198xX15xX16xX3xX2c6xX80xX4xX3xX2caxXdxX15xX1xX3xXcxX80xX3xX18xX69xX1dxX3xXexX687xX3xX15xXdxX376xX2dxX3xX18dxXdxX15xX1xX3xX5dxXdcxX3xX21xX103xX4fcxX4xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxX247xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xXexXdxX15xX3xXexX103xX51bxX15xX16xX75xX3xX16xXdxX6xX3fxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX2dxX53fxXdxXd4xX3xX2c6xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xX1c4xXdxX15xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX1cxX3xX5d0xX3xX1f4xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX84xX3xX21xX11bxX3fxX3xX4xX88xX6xX3xX21xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXfaxX1xXdfxX3xX3dxXe8xX3xXexX1xX103xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xXexX48xXdcxX4xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX75xX3xX4xX6xX2dxX3xX1f4xX1exXexX3xX15xbdc2xX3xX5xXdcxX4xX3xX1xX1exXexX3xX2dxX5d7xX15xX1xX3xX4xX177xX15xX16xX3xX4xX3exX15xX3xX18xX15dxX75xX3xX18dxXdxX36xX15xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4xX198xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xX21xX3fxX69xX15xX3xX1f4xX1exXexX75xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX15xX1xX54exXexX3xX1xX3fxX69xX15xX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xXexX48xX22xX3xX2dxX69xX3xX4xX54exXbxX3xX88xX1dxX3xX16xXdxX6xX3fxX3xXbxX1xXdfxXd4xX3xX2c6xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXe8xX3xXcxX27xX15xX16xX3xX18xXdxX36xX15xX3xXexX3axXbxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xX2dxX3fxX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xX15xX1xX3axX15xX3xX21xX103xX4fcxX4xX3xX7xXdcxX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXexX314xX2dxX75xX3xX4xX1xX84xX3xX21xX11bxX3fxX3xX7xX314xX1cxX3xX7xX3exXexX3xX1xX198xX15xX3xX15xX3d3xX6xX3xX4xX88xX6xX3xX3dxX6xX15xX3xXcxX1xX103xX108xX15xX16xX3xX18dxX247xX3xXcxX84xX15xX1xX3xX88xX1dxX3xX18dxX69xX3xX7xXdcxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX4fcxXbxX3xX1xXdxX2cxX1cxX3xX1bxX1cxX43xX3xX4xX88xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX54exXbxX75xX3xX4xX3exX4xX3xX15xX16xX69xX15xX1xX3xX21xX6e3xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX1cxX43xX15xX16xX3xXcxX48xX22xX3xX15xX16xX69xX1dxX3xX4xX69xX15xX16xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX48xXdxX6e3xX15xX75xX3xXbxX1xX247xX4xX3xX18dxX247xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX18dxX247xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xXexX48xX22xX3xX4xX88xX6xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xX103xX198xX15xX16xXd4xX3xX5axd4f0x7daexX3xX41xX93excef7xX67xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014
2014-01-10 07:53:11

(QT) - Hôm qua 9/1/2014, Sở Công thương Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch...

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2014

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2014
2014-01-09 08:13:30

(QT) - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự- quốc phòng địa phương năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đại tá Nguyễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết