Cập nhật: 05/12/2022 15:29 GMT+7
e773x12939xffc5x156f2x16fe3x128fax128a5x1162fx15667xX7x1044fx14c6ax11ae4x13b73x15209x17f5dxX5x12bc3xXax14c55xX0xX7xXex14d65x18536x1795fx1356axX12x12e5fx12253xX18xX19xX3x15773x17323xX3x16143x17b7dx16136x1402fxXexX3x1239bx120ebxX18xX1xX3xX20x1651axX3xX18xX1xXdx11b40x158a9xX3x10e1bxX1xfa8dxX3x11408xXdx17c92xX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXex16c5exX18xX1xX3x147d1xX24x10682xX18xX19xX3xXcxX16xX2axX0x17ba8xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12673xX10xX6x14eb5xXaxX12xX1bxX1xXdx14463xX24xX3xX18xX6xX25xX3x1786exX5bxX2x16fd4x15ea5xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xXexX2fxX3xX4xX1x12e6dxX4xX3xX5x135c4xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX29xX2axX18xX1xX3xX20xX2fxX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX51xX24xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX2ax15dcexX3xX37xX1xX39xX3x10d0fx10bb6xX3xXexX1xf953xX3xXcxX4dxX18xX1xX3xf598xX25xX87xX3xX1bxX1xXf2xX3xXexX2axX4xX1xX3x1238fxXe6x1759ax12325xX3xXexX4dxX18xX1xX3xf98dxffc6xX3xX109x1247bxX18xX3xX73xXebxX18xX19xX3xXexX1xX6xX35xX3xX76xea81xX3xX20xX24xX2fxXdxX3xX5xX9fxXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax13e1bxXdxX76xXexX1x17b96xX3xX2x17894xX2xX86xXbx12aefx15591xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3x1620cxX16dxX15exXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xXe0xX20xX6xX17xX23xX24xX6xX18xX19xXexX16xXdxXe0xf48bxX18xX5bxX76xX10xX7x135b1xXexX17xXbxX5bxX18xX10xX156xX7xX5bxX86xX86x1284ex15c62xX5bxX2x11b5ex11c47xX76xX2xX2xX83xX86xX16dxX1a0xX15exXexX1a1xX86xX19dx12c57xX5xX19cx158fbxX190xX1xX17xXdxXe0x10635xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX29xX2axX18xX1xX3xX20xX2fxX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX51xX24xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX2axXaxX3xX156xXdxX76xXexX1xX9xXaxX2xX15exX2xX86xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16dxX16dxX15exXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1x11af2xX6xX3xXf2xX25xX3xX23xX24xX25xX7cxX18xX3xX4xXf2xX6xX3xXe6x165e7xX3xXexX16xXebx168b4xX18xX19xX3xXe6xX249xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX87xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX87xX3x13b6fx159f6xXdxX3xXexX3dxX3xX101xX19xX24xX25xX9fxX18xX3xX109xX10dxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX29xX2axX18xX1xX3xX20xX2fxX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1xXebxf4f9xX18xX19xX3xXexX3dxX3x15214x11491xX3xX37xX1xXdxX3xX73x11bf4xX18xX19xX3xX1b1xX3x13c7axX18xX1xX15bxX3xXcxX16x108c8xX18xX3x13fb4xX1xX1cxXdxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xXcxX276xXdxX3xX20xX24xX2fxXdxX3xX5xX9fxX87xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX87xX3xX275xX276xXdxX3xXexX3dxX3xX101xX19xX24xX25xX9fxX18xX3xX109xX10dxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX29x10cafxX3xXexX16xX6xX17xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX29xX2axX18xX1xX3xX4xXf2xX6xX3xXe6xX249xX3xXexX16xXebxX24exX18xX19xX3xXe6xX249xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX20xX2fxX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xXcxX16xXebxX24exX18xX19xX3xX37xX1xe95dxX18xX19xX3xee95xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX18xX249xXdxX3xX29xX2axX6xX87xX3xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xX19xXdx12a33xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX18axf0f2xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX51xX24xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX2axX3xX190x10a68xX3xXexX238xX3xX18xX19x17d57xX25xX3xX86xX5bxX2xX86xX5bxX86xX1a0xX86xX86xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX10dxX35xX3xX2xX19dxX1aexX16dxX87xX3xX23xX24xX2b5xX3xX23xX24xX3dxX18xX3xX24exX3xX1xX24xX25xX34xX18xX3xXcxX16xXdxX34xX24xX3xX37xX1xX17xX18xX19xX87xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX51xX24xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX2axXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xX37xX1xX3dxXexX3xX20xXdxX3bbxX24xX3xXexX276xXdxX3xX20xX24xX2fxXdxX3xX5xX9fxX87xX3xX275xX276xXdxX3xXexX3dxX3xX101xX19xX24xX25xX9fxX18xX3xX109xX10dxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1x12a68xX4xX3xX35xX238xX18xX19xX3xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xX29xXebxX2adxX4xX3xX5xX322xX18xX1xX3xX29xX276xX17xX3xXe6xX249xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXdxX18xX3xXexXebxX24exX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX18axX394xX3xX35x132bfxXdxXe0xX3xX275x140ecxX25xX3xX5xX3c2xX3xX18axXdxX18xX1xX3xX76xX11bxX3xX5xX4ccxX18xX87xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1x12acbxX18xX3xX7xX11bxX3xX18x101e4xX3xX5xX11bxX4xX3xXbxX1x17959xX18xX3xX29xX4f9xX24xX3xX190xX1xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX238xX18xX19xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23xX24xX3dxX3xXexX16x10bf9xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX3dxX4xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xX275x12b92xX18xX19xX3xXexX1x10fbcxXdxX3xXexXdxX18xX3xXexXebxX24exX18xX19xX3xX18axX4ccxXdxX3xX20xX53xX18xX3xX5x12de1xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX3dxX4xX87xX3xX190xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX34xX35xX3xXexX1xX11bxX4xX3xXexXdxX9fxX18xX3xX23xX24xX6xX3xX18xX1xXdxX7cxX24xX3xX29xf194xX18xX3xX18axX2axX3xX190xX1xX3dxX4xX3xX18xX1xX6xX24xX87xX3xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xX7x10d13xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX394xX4xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX24xX25xX3xX18xX10dxX18xX19xX3xX5xX11bxX4xX87xX3xX4xX2bcxX18xX19xX3xXexX4eaxXbxX3xXexX1xX3bbxX3xXe6xX6xX18xX3xX3bxXdxX3dxX35xX3xX29xX21xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX5xX322xX18xX1xX3xX29xX276xX17xX87xX3xX4xX1xX4dxX3xX29xX276xX17xX3xX5xX11bxX4xX3xX5xXebxX2adxX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX17xX3c2xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX34xX18xX3xXexX21xXexX3xX4xX3dxX4xX3xX35x172c0xXexX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX3dxX4xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX17xX76xX25xXaxX12xX37xX1xX3dxXexX3xX20xXdxX3bbxX24xX3xX18xX1xX4eaxX18xX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX18axX394xX3xX35xX4ccxXdxX87xX3xXcxX1xXebxX2adxX18xX19xX3xXexX3dxX3xX2b4xX2b5xX3xX37xX1xXdxX3xX73xX2bcxX18xX19xX3xX1xX9bxX6xX3xX7xX5c8xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX394xX4xX3xX18xX4f1xX3xX5xX11bxX4xX3xX29xX3bbxX3xX1xX17xX3c2xX18xX3xXexX1xXdxX34xX18xX3xX20xX53xX18xX3xXexX1xX4d1xX18xX87xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xXexX4d1xX35xX3xX18axXebxX2adxXexX3xX23xX24xX6xX3xX35x14121xXdxX3xX190xX1xX39xX3xX190xX1xX10dxX18xX87xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX24xX25xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c9xX18xX3xX29xX17xX3c2xX18xX3xX190xX26xXexX87xX3xXbxX1xX4f9xX18xX3xX29xX4f9xX24xX3xX1xX17xX3c2xX18xX3xXexX1xX3c2xX18xX1xX3xX162xX24xX4f9xXexX3xX7x1661dxX4xX3xX35xX6e5xXdxX3xX18xX1xXdxX34xX35xX3xX18axX394xX3xX29xXebxX2adxX4xX3xX19xXdxX6xX17xXe0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX363xX24xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX16xX2c9xX18xX3xX2ccxX1xX1cxXdxX0xX5bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5bxXbxX12

Trần Khôi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết