Cập nhật: 04/08/2014 07:43 GMT+7
7f81x87f1xee87xbb42x11cebxc8b9xb583xf0aax9176xX7xd181x940fxf778xf245x8fe4xb4d4xX5x8430xXaxef93xdee6xa401xf841xe757xX3x9980xf152xX3x126c4xb30dxa55cx12d8bxXexX3x12cefx103caxX15xX1xX3xX18x82cbxX3xX15xX1xXdxc795xd8f1xX3xX13xX1x111d4xX15xX1xX3xe09exc9d2xX15xX3xXbxX1x10379xX15xX16xX3xXcxafd1xX15xX1xX3xfb6dxX1dxX0x12a16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4f6xX10xX6xff3cxXaxX12xb576x10d52xXcxa1c0xX3x8076xX3xb0a9xX16xea0bxX1dxX3xX2xX47x10c48xX47x1280cxe2f8xX2xf633xa218xX3x12193xX6xX15xX3xXcxX1x9df7x8b1fxX15xX16xX3x9caex11c89xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX5dxX1cxd51axX15xX16xX3xXcxbaccxX22xX3xXexX27xX3xX4xX1x9b21xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX13xX1xX31xX15xX1xX3xX35xX36xX15xX3xXbxX1xX3bxX15xX16xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dx9f28xX3xXcxX1xX6xX2dxX3xX59xd511xX3xX4x8e69xX3xX4xX31xX4xX3xX21x8299xX15xX16xX3xX4xX1xfeaaxe1ffxX3xXcxX1xX31xXdxX3xX35xb8a6xX15xX1xX3xad4dxXdxX2cxX1cxX70xX3xa9a8xX1xXd8xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xXexX8fxXd5xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxb662xX3xXcxX8fxX78xf982xX15xX16xX3xX63xX16xb79fxX4xX3xf64axX15xX16xX70xX3x123ccxX35xXcxX35xXcxX129xX70xX3xXcxX8fxX78x10ebexX15xX16xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xX97xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX116xX3xXcxX1xX31xXdxX3xX35xX36xX15xX3xX56x12ebfx10d49xXexX70xX3xX129xX35xXcxX35xXcxX129xX70xX3xX13xX1xX44xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX129xX72x9d06xXcxX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX4x113cdxX15xX16xX3xX5x11a35xX15xX1xX3xX21xX158xX157xX70xX3xX4xX31xX15xX3xX18xaef2xX70xX3xX13xX63xX35xX13xX3xX35xX36xX15xX3xXbxX1xX3bxX15xX16xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxXcdxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX157xX59xX1dxXaxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX8fxX16xXdxX15xXe6xX6cxXbx10e81xX3xX6xX1cxXexX157xXaxX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xcdc5xXdxX59xXexX1xX9xXaxX6fxdb58xX6dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxb0d7xX6dxX6dxXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX47xX47xX18xX6xX157xX1bxX1cxX6xX15xX16xXexX8fxXdxXcdxX7dxX15xX47xXbxX157xX8fxXexX6xX5xX7xX47xX6dxX47xXcxX8fxX1cxX157xX15xX16xX1bxX1cxX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX47xX7xX59xX18xX7xb978xX18xX15xX7xX15xf224xX18xe163xX248xX15xX18xX3xX5cx88fbxX5fxXcdxX24axXbxX16xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX8fxX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX12xc202xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXcxX1xX31xXdxX3xX35xXeexX15xX1xX3xXf2xXdxX2cxX1cxX70xX3xXf8xX1xXd8xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xXexX8fxXd5xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xXexX8fxX6xX157xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX157xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXdfxX3xX272xX158xXdxX3xX63xX6xX2dxX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX8fxX12xX0xX47xXexX6xX18xX5xX10xX12xXcxX158xXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5x11e3bxX70xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXcxX8fxX78xX11bxX15xX16xX3xX63xX16xX121xX4xX3xX124xX15xX16xX70xX3xX129xX35xXcxX35xXcxX129xX70xX3xXcxX8fxX78xX134xX15xX16xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xX97xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX21xX181xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX5dxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX2xX6fxX6dxX6fxX47xX5dxX272xX3xX61xX3xXcxX129xX3xX15xX16xX65xX1dxX3xX6cxX2xX47xd52dxX47xX6cxX6dxX2xX6fxX3xX4xX44xX6xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX7dx9c1dxX3xX7dxXdxX2cxX4xX3xX21xXdxX386xX1cxX3xX21xX18fxX15xX16xX3xX7dxX65xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXdfxX3xX272xX158xXdxX3xX63xX6xX2dxX70xX3xXcxX129xX35xX70xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xX56xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX44xX1dxX3xX56xX8axXdxX3xXf2xX36xX15xX16xX3xX16xXdxa915xX3xX4xX1xX97xX4xX3xX7dxX7exX3xX13xX1xX31xX15xX1xX3xX35xX36xX15xX3xXbxX1xX3bxX15xX16xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX243xf4f2xX3xX6cxX6dxX2xX6dxX3xX61xX3xX6cxX6dxX2xX1f9xX3xXexedbcxX3xX15xX16xX65xX1dxX3xX2xX47xX6axX47xX47xX6cxX6dxX2xX6fxXcdxX3xXcxX1xX6xX1dxX3xX2dx1026axXexX3xX72xX6xX15xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX70xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXcxX1xX31xXdxX3xX35xXeexX15xX1xX3xXf2xXdxX2cxX1cxX70xX3xXf8xX1xXd8xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xXexX8fxXd5xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX21xX181xX3xXexX8fxX6xX157xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX7dxX65xX3xXexX428xX15xX16xX3xX1xX157xX6xX3xX4xX1xc80exX4xX3xX2dxX410xX15xX16xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXdfxX3xX272xX158xXdxX3xX63xX6xX2dxX3xX21xX78xc710xX4xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xXexXdxX15xX3xXexX78xX134xX15xX16xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX7dxX65xX157xX3xX4xX78xX11bxX15xX16xX3xX7dxX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX2dxe346xXdxXcdxX3xX272xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXf8xX1xXd8xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xXexX8fxXd5xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX2dxX157xX15xX16xX3xX8fxd38axX15xX16xX70xX3xX7dxX4fcxXdxX3xX243xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX2dxd712xX15xX1xX3xX7dxX65xX3xX4xX18fxX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xXexXe5xX4xX1xX3xX4xXd5xX4xX70xX3xX1xXdxX2cxX1cxX3xX1bxX1cxX8axX3xX4xX44xX6xX3xX4xX31xX15xX3xX18xX18fxX70xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX97xX4xX3xX35xX36xX15xX3xXbxX1xX3bxX15xX16xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX70xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXdfxX3xX272xX158xXdxX3xX63xX6xX2dxX3xX7x82dexX3xX1xX157xX65xX15xX3xXexX1xX65xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX97xX4xX3xXexX8fxX31xX4xX1xX70xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX7dxX7exX3xX21xX78xX4b9xX4xX3xX16xXdxX6xX157xX70xX3xX15xX1x119cbxXexX3xX5xX65xX3xXexX8fxX157xX15xX16xX3xXexX1xX79xXdxX3xX21xXdxe7afxX2dxX3xX4xX1xX1cx1276bxX15xX3xX18xX22xX3xX4xX1xX157xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX97xX4xX3xX21xX158xXdxX3xX1xX18fxXdxX3xX272xX8axX15xX16xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX5e5xXbxX3xXexXdxX1exX15xX3xXexX4fcxXdxX3xX272xX158xXdxX3xX1xX18fxXdxX3xX272xX8axX15xX16xX3xX18xX18fxX3xXexX40xX15xX1xX3xX5x9659xX15xX3xXexX1xX97xX3xd53axX35x8734xX70xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX243xX401xX3xX6cxX6dxX2xX1f9xX3xX61xX3xX6cxX6dxX6cxX6dxXcdxX3xXf8xX1xX31xXexX3xX18xXdxX5f8xX1cxX3xX15xX1x929axX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX7dxX7exX70xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXdfxX3xX272xX158xXdxX3xX63xX6xX2dxX3xX18xX65xX1dxX3xXex8248xX3xX15xXdxX386xX2dxX3xX7dxXdxX15xX1xX3xX59xXd5xX3xX21xX78xX4b9xX4xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xXexXdxX15xX3xXexX78xX134xX15xX16xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX7dxX65xX157xX3xX4xX78xX11bxX15xX16xX3xX7dxX22xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX31xX4xX3xX2dxX4fcxXdxXcdxX3xX272xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX1d5xXdxX15xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX1xX1cxX3xX15xX1xX3d8xX15xX16xX3xb23exX3xX243xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX40xX3xX21xX158xX157xX3xX4xX44xX6xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXf8xX1xXd8xX3xX72xXe5xX3xXexX1xX78xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xXexX8fxXd5xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX70xX3xX15x119e7xX3xX5xXd5xX4xX3xX1xX1exXexX3xX2dxX551xX15xX1xX3xX4xX17cxX15xX16xX3xXexX67bxXbxX3xXexX1xX5f8xX3xX35xX36xX15xX3xXbxX1xX3bxX15xX16xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX70xX3xX21xXdfxX15xX16xX3xXexX1xX79xXdxX3xX2dxX157xX15xX16xX3xX2dxX1cxX19xX15xX3xX15xX1xX67bxX15xX3xX21xX78xX4b9xX4xX3xX7xXd5xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXex10b52xX2dxX3xX4xX1xX40xX3xX21xX158xX157xX70xX3xX1xX752xX3xXexX8fxX4b9xX3xX7xX7a8xX1cxX3xX7xX31xXexX3xX1xX11bxX15xX3xX15xX3d8xX6xX3xX4xX44xX6xX3xX72xX6xX15xX3xXcxX1xX78xX79xX15xX16xX3xX7dxX7exX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1dxX3xX7dxX65xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX5e5xXbxX70xX3xX4xX31xX4xX3xX15xX16xX65xX15xX1xX3xX21xX5f8xX3xX1xX157xX65xX15xX3xXexX1xX65xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX7dxX7exX3xX21xX78xX4b9xX4xX3xX16xXdxX6xX157xXcdxX3xXcxXdxX15xX70xX3xX8axX15xX1xXe6xX3xX56xX129x12e6exX3xX63x1298ex11047


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII
2023-03-28 11:23:00

QTO - Sáng nay 28/3, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa...

Trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương”

Trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương”
2014-08-04 07:41:59

(QT) - Ngày 2/8/2014, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu...

Hải Lăng: Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm

Hải Lăng: Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm
2014-08-01 06:51:28

(QT) - Thời gian qua huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Bên cạnh phát triển tổng đàn, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết