Cập nhật: 12/06/2020 11:50 GMT+7
ac9bxf7e7xcf51x10cddx1380axc560xb1f0x10760x13464xX7xbd7dxba92x10222xc63bx13176xf752xX5x139ddxXaxe104x11bd1x131ecx13938x11eecxX3xcfb7xd6c8xX3xX4x1130exX4xX3xb228xc514xc006x118f1xXexX3x11852x120fdxX15xX1xX3xX18xcf60xX3xX15xX1xXdx13832xda3dxX3x11944xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xb2f2xd333xX3x119e4xX22xX3xX1xfad8x13ca2xX4xX1xX3xe5a6xdc85xX3x1394axb10cxX20xX3xXex11abcx12b5bxX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXex10c17xX6xX3xXexfff0xX15xX1xX3xX1fxX20xf0bcxX15xX16xX3xXcxX60xX26xX0x12633xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ae6xX10xX6xe701xXaxX12xX3cxX1cxX15xX16xX3xX15xX6xX21xX3xX2x12642xX72x1080axX72xX91xb885xX91xX96xX51xX3xXexX44xXdxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX3xX1fxX20xX6axX15xX16xX3xXcxX60xX26xX51xX3x120a6xX1x116bbxX3xX13xX1xe6e3xX3xXexX26xX4xX1xX3x1391dx13155xe4e2xae95xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xX25xf699xX3xXexX60xX6xX43xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX2xfd66xdca3x10302xX72xX1fxX4bxcfb9xXcdxXcexXcfxXd0xX51xX3xX15xX16xX49xX21xX3xXf9xX72xX93xX72xX91xX96xX91xX96xX3xX4xXc6xX6xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX48xb74bxX3xX48xXdxX30xX4xX3xX25xXdxX12bxX20xX3xX25xe2ecxX15xX16xX3xX48xX49xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX60xX50xe3dfxX15xX16xX3xX13xX1xd44exX3xXcxX60xX20xX15xX16xX51xX3xXcexX155xX3xXexX1xX50xX3xX1xX20xX21xX30xX15xX3xXc6xX21xX51xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xX81xX4bxXcfxXd0xX3xX1xX20xX21xX30xX15xX3xX33xXdxX43xX3xe5cexXdxX15xX1xX3xX25xX22xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xX48xX49xX3xX16xXdxbcd2xX3xX4xX1x12091xX4xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX51xX3xXexX1xc88fxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX5xX49xX3xXf9xX3xX15xb4bexX31xX51xX3x12267xf3b0xX3xXex11205xX3xX15xX16xX49xX21xX3xXf9xX72xX93xX72xX91xX96xX91xX96x1042cxX3xXcxX1xX6xX31xX3xX84xd717xX3xX4xXc2xX3xXcxX60xX50xX3dxX15xX16xX3xXcexX6xX15xX3xXcxX2bxX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xXcxX64xX15xX1xX3xXc6xX21xX3xXc0xX1xX6xX15xX3xfe78xX1dexX15xX3xXc0xX1x12d65xX15xX16xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX60xX16xXdxX15x10b3axX91xXbx1194axX3xX6xX20xXexX43xXaxX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX84xX12xX0xXdxX31xX16xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX72xX72xX4xX1f5xX18xX6xX43xc9dbxX20xX6xX15xX16xXexX60xXdxX1f5xX48xX15xX72xX84xX10xX7xX1e2xXexX43xXbxX72xX15xX10x103d9xX7xX72xX91xX96xX91xca44xX72xXf8xb32cxX84xXf9xX2xX2xXf9xX96xXf8xXf9xXexX2xXf8xXfaxX96xXf9xXf8xX5xX2xX1f5x117abxXbxX16xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xXexX60xX6xX43xX3xX268xX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX3xX25xXdxX12bxX20xX3xX25xX138xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX3xX4xX1xX43xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX60xX50xX14fxX15xX16xX3xX13xX1xX155xX3xXcxX60xX20xX15xX16xXfex1082bxX15xX1xX244xXcxX1f5xX187xX0xX72xXbxX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX60xX12xX0xX72xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xX1cxXexX3xX18xXdxX1e3xX20xX3xXexX44xXdxX3xX18xX20xX2bxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX268xX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX51xX3xXcxX60xX50xX3dxX15xX16xX3xXcexX6xX15xX3xXcxX2bxX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xXcxX64xX15xX1xX3xXc6xX21xX3xXc0xX1xX6xX15xX3xX222xX1dexX15xX3xXc0xX1xX228xX15xX16xX3xX4xX1xb24bxX4xX3xX31xX1e6xX15xX16xX3xXex11f4exX15xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX3xXcxX60xX50xX14fxX15xX16xX3xX13xX1xX155xX3xXcxX60xX20xX15xX16xX3xX25xXe2xX3xX25xX50xd9a6xX4xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXexX64xX15xX1xX3xXexX155xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX51xX3xX16xXdxX6xX43xX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX48xX228xX3xX268xX20xX6xX15xX3xXexX60x12b1axX15xX16xX3xX31x12d6fxXdxX1f5xX3xXcxXdxX15xX3xXexX50xX3dxX15xX16xX3xXexX60xcaedxX15xX3xX4xX50xX14fxX15xX16xX3xX48xX26xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX31xb7d0xX15xX1xX51xX3xXexX3cdxX15xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX3xX7xec53xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX228xX4xX3xX15x13519xX3xX5xX1fdxX4xX3xX1xX435xX4xX3xX1x11509xXdxX51xX3xX15xX16xX1xXdxX44axX15xX3xX4xX1a2xX20xX3xX48xX49xX3xX15xX3cdxX15xX16xX3xX4xX6xX43xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX4cxX15xX51xX3xXexX60xX1cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xXexX60xX43xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX51xX3xX4xaef6xX15xX16xX3xX48xX43axXdxX3xXex11080xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX25xX14fxX15xX3xX48xX26xX3xX25xX43xX49xX15xX3xX1e2xX22xXexX51xX3xX25x11cf5xX15xX16xX3xXexX1xX20xX4f0xX15xX3xX25xX1e3xX3xX1xX43xX49xX15xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX3xX25xX50xX405xX4xX3xX16xXdxX6xX43xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXcxX3cdxX15xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX22xX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX20xX3xXexX50xX3xXcxX60xX50xX14fxX15xX16xX3xX13xX1xX155xX3xXcxX60xX20xX15xX16xX3xX4xX6axX31xX3xX14fxX15xX3xX7xX1fdxX3xXexX155xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX4xXc6xX6xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXexX64xX15xX1xb452xX3xX25xX513xX15xX16xX3xXexX1xX1c7xXdxX3xX247xX10xX31xX3xX25xX3cdxX21xX3xX5xX49xX3xX48xXdxX15xX1xX3xX84xX1fdxX51xX3xX4x13dd1xX15xX16xX3xX5xX49xX3xXexX60xX1cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX15xaee4xX15xX16xX3xX15xX12bxX5b0xX3xX4xX6xX31xX3xX1e2xX22xXexX3xX7xX48dxX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX1xX20xX3xX7xX1fdxX3xX4xX1xX64xX3xX25xX44xX43xX3xX4xXc6xX6xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXexX64xX15xX1xX3xXexX60xX43xX15xX16xX3xX268xX20xX1cxX3xXexX60xX464xX15xX1xX3xXexX1xX1fdxX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX51xX3xX25xXdxX12bxX20xX3xX1xX49xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX48xXdxX30xX4xX1f5xX3xXcxX155xX4xX1xX3xX4xX1fdxX4xX3xX60x10024xX15xX3xX5xX20xX21xX30xX15xX3xX18xX6axX15xX3xX5xc7d3xX15xX1xX3xX4xX1xX155xX15xX1xX3xXexX60xX26xX51xX3xXexX60xX6xX20xX3xX84xX513xXdxX3xX25xX44xX43xX3xX25xX1a2xX4xX51xX3xX5xX19xXdxX3xX7xX19xX15xX16xX5b0xX3xX1e2xX22xX3xXexX1xX1e6xX6xX3xX48xX49xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX20xX21xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xX268xX20xX6axX3xX25xXe2xX3xX25xX44xXexX3xX25xX50xX405xX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX15xX16xX50xX1c7xXdxX3xXexXdxX12bxX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX51xX3xX4xX1xXc6xX3xX25xX138xX15xX16xX3xX4xX4e7xX15xX16xX3xX48xX43axXdxX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX51xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX14fxX3xX268xX20xX6xX15xX3xX25xX1e3xX3xX1xX43xX49xX15xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xd681xX3xX13xX4e7xX15xX16xX3xX15xX16xX49xX21xX3xX2xX91xX72xX93xX72xX91xX96xX91xX96xX51xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX1f5xX3xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xX25xXe2xX3xX25xX22xX15xX3xX84xX1fdxX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX60xX16xXdxX15xX244xX91xXbxX247xX3xX6xX20xXexX43xXaxX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX84xX12xX0xXdxX31xX16xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX72xX72xX4xX1f5xX18xX6xX43xX268xX20xX6xX15xX16xXexX60xXdxX1f5xX48xX15xX72xX84xX10xX7xX1e2xXexX43xXbxX72xX15xX10xX27exX7xX72xX91xX96xX91xX284xX72xXf8xX287xX84xXf9xX2xX2xXf9xX96xXf8xXf9xXexX2xXf8xXfaxX96xXf9xXf8xX5xX91xX1f5xX29axXbxX16xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX60xX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xXexX60xX6xX43xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX4xX1xX43xX3xXexX3cdxX15xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xXcfxX16xX20xX21x12dd5xX15xX3xXcxX60xX155xX3xX3fxXdxX44axX15xX1f5xX3xX343xX15xX1xX244xX3xX81xX222xdf86xX0xX72xXbxX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX60xX12xX0xX72xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xX4bxX44xXdxX3xX84xXdxX30xX15xX3xX3cxX3dxX3xXcfxX138xXdxX3xX48xX228xX3xX25xXe2xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX3xX2xXf8xX93xX287xX72xX1fxX4bxXfexXcdxXcexXcfxXd0xX51xX3xX15xX16xX49xX21xX3xXf9xX72xX93xX72xX91xX96xX91xX96xX3xX4xXc6xX6xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX48xX12bxX3xX48xXdxX30xX4xX3xX25xXdxX12bxX20xX3xX25xX138xX15xX16xX3xX14xX15xX16xX3xXcfxX16xX20xX21xX8c2xX15xX3xXcxX60xX155xX3xX3fxXdxX44axX15xX51xX3xXc0xX1xXc2xX3xX33xXdxX1cxX31xX3xX25xX19xX4xX3xX3cxX3dxX3xXcxX49xXdxX3xX4xX1xX155xX15xX1xX3xX25xX22xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xXexX44xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xX48xX49xX3xX18xX2bxX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX16xXdxX19exX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX48xX228xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX51xX3xXexX1xX1c7xXdxX3xX1xX44xX15xX3xXf9xX3xX15xX1dexX31xX51xX3xX1e2xX1e3xX3xXexX1e6xX3xX15xX16xX49xX21xX3xXf9xX72xX93xX72xX91xX96xX91xX96xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xX25xXe2xX3xXexX60xX6xX43xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX25xX26xX15xX1xX51xX3xXexX5e5xX15xX16xX3xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX3c4xX4xX3xX31xX1e6xX15xX16xX3xX48xX49xX3xX16xXdxX6xX43xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX3xX4xX1xX43xX3xXexX3cdxX15xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xX1cxXexX3xX18xXdxX1e3xX20xX3xX16xXdxX6xX43xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX51xX3xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX81xX43xX49xX15xX16xX3xXcfxX6xX31xX3xX15xX1xd8e1xX15xX3xX31xX44xX15xX1xX244xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xX5xX49xX3xX4xX14fxX3xX268xX20xX6xX15xX3xX4xX1xX20xX21xX44axX15xX3xX31xX14xX15xX3xX4xXc6xX6xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX4xXc2xX3xX48xX6xXdxX3xXexX60xaee8xX3xX268xX20xX6xX15xX3xXexX60xX435xX15xX16xX51xX3xX25xX5e5xX4xX3xX18xXdxX30xXexX3xX5xX49xX3xXexX60xX43xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXbxX1xXb2exX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX15xX1xX5d1xX15xX16xX51xX3xXexXdxX22xXbxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX84xX3cdxX15xX51xX3xX16xXdxX6axXdxX3xX268xX20xX21xX22xXexX3xX1e2xX1xXdxX22xX20xX3xX15xX44xXdxX51xX3xXexX19xX3xX4xX1cxX43xX1f5xX3xX81xXdxX30xX15xX3xX15xX6xX21xX51xX3xX4xX6axX3xX15xX50xX43axX4xX3xX4xX5d1xX15xX16xX3xX15xX1xX50xX3xX1fxX20xX6axX15xX16xX3xXcxX60xX26xX3xX25xX6xX15xX16xX3xX18xX50xX43axX4xX3xX48xX49xX43xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX25xX43xX44xX15xX3xX31xX43axXdxX51xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xX60xXae9xXexX3xX15xX5e5xX15xX16xX3xX15xX12bxX1f5xX3xXd0xX43xX3xX25xXc2xX3xX4xX4cxX15xX3xX1e2xXdxX30xX15xX3xXexX43xX49xX15xX3xX18xX138xX3xX31xX1cxX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX1f5xX3xX4bxX3cdxX21xX3xX5xX49xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX48xXdxX30xX4xX3xX268xX20xX6xX15xX3xXexX60xX435xX15xX16xX3xX25xX50xX405xX4xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXexX64xX15xX1xX3xX60xXae9xXexX3xX268xX20xX6xX15xX3xXexX3cdxX31xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xXc2xX3xX13xX1xXc6xX3xXexX26xX4xX1xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX21xX44axX20xX3xX4xX4cxX20xX3xX3dxX3xX48xX26xX3xXexX60xX155xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xX31xX43axXdxX51xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xXcfxX16xX20xX21xX8c2xX15xX3xXcxX60xX155xX3xX3fxXdxX44axX15xX3xX4xX4cxX15xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX228xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX20xX21xX3xXbxX1x13a2axX31xX3xX4xX1xXae9xXexX3xX4xX1xX155xX15xX1xX3xXexX60xX26xX51xX3xX25xX44xX43xX3xX25xX1a2xX4xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX31xX44xX15xX16xX51xX3xX15xX3cdxX15xX16xX3xX4xX6xX43xX3xX15xX1dexX15xX16xX3xX5xX1fdxX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX31xX464xX15xX1xX3xX4xX4e7xX15xX16xX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xX1xX43xX49xX15xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xX247xX20xXae9xXexX3xX7xb6c2xX4xX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xXexX60xX1cxX4xX1xX51xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX3xX25xX50xX405xX4xX3xX16xXdxX6xX43xX1f5xX3xX4bxX513xX15xX16xX3xXexX1xX1c7xXdxX51xX3xX21xX44axX20xX3xX4xX4cxX20xX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX4xX1cxX15xX3xX18xX138xX51xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xXc6xX15xX16xX3xX1xX138xX3xXexX3cdxX15xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xX25xX1e3xX3xX247xX3cdxX21xX3xX84xX1fdxX15xX16xX3xX4xX14fxX3xX268xX20xX6xX15xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xX1e2xX1xX19xXdxX3xX25xX43xX49xX15xX3xX1e2xX22xXexX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX15xX1xXae9xXexX51xX3xX1xX43xX49xX15xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX3xX4xX1xX155xX15xX1xX3xXexX60xX26xX3xX25xX50xX405xX4xX3xX16xXdxX6xX43xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXc0xX1xX1cxXexX3xX18xXdxX1e3xX20xX3xX15xX1xX4f0xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX51xX3xXexX3cdxX15xX3xX13xX1xX1cxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xXcfxX16xX20xX21xX8c2xX15xX3xXcxX60xX155xX3xX3fxXdxX44axX15xX3xX4xX6axX31xX3xX14fxX15xX3xX7xX1fdxX3xXexX155xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX4xXc6xX6xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXexX64xX15xX1xX51xX3xX7xX1fdxX3xXc6xX15xX16xX3xX1xX138xX3xX4xXc6xX6xX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX51xX3xX4xX1cxX15xX3xX18xX138xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX1f5xX3xX4bxX513xX15xX16xX3xXexX1xX1c7xXdxX3xX4xX6xX31xX3xX1e2xX22xXexX3xX3dxX3xX48xX26xX3xXexX60xX155xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1cxX4xX3xX31xX43axXdxX3xX7xX48dxX3xX25xX10xX31xX3xX1xX22xXexX3xXexX3cdxX31xX3xX1xX20xX21xX22xXexX51xX3xXexX60xX1cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX4xXc6xX6xX3xX31xX464xX15xX1xX3xX4xX4e7xX15xX16xX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX1e3xX3xX5xXe2xX15xX1xX3xX25xX44xX43xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX60xX6xX3xXexX64xX15xX1xX3xX5xX49xX31xX3xXexX19xXexX3xX4xX1xX1a2xX4xX3xX15xX1dexX15xX16xX51xX3xX15xX1xXdxX30xX31xX3xX48xX228xX3xX31xX49xX3xXcxX64xX15xX1xX3xXc6xX21xX3xX48xX49xX3xXcdxXcexXcfxXd0xX3xXexX64xX15xX1xX3xX16xXdxX6xX43xX3xXbxX1xXc2xX1f5xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX43xX84xX21xXaxX12xXcxX3c4xX3xX187xXdxX15xX1xXfexX3xX81xX1f5xX222xX1f5xX8d6xX0xX72xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Dạy bơi miễn phí cho trẻ em
2020-06-11 16:41:03

QTO - Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội và sơ cứu cơ bản khi có trường hợp đuối nước xảy ra, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước ở trẻ em, Hội Chữ thập đỏ...

Ốc bươu vàng gây hại 150 ha lúa vụ hè thu

Ốc bươu vàng gây hại 150 ha lúa vụ hè thu
2020-06-10 17:05:09

QTO - Chiều nay 10/6/2020, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trần Minh Tuấn cho biết: Theo kế hoạch, vụ hè thu 2020 toàn tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết