Cập nhật:  GMT+7
9f14x11942xeff1x1077fx1346fxf0bbx136b6x11223xfda4xX7x1152dx13a22xaa0exf0b1xe107xab76xX5xdd01xXax1027dxe937xa27dx11a57xf38axX3xX6xX15xX3xXexd94fxX15xX1xX3x10c05xff01x105d8xX15xX16xX3xXcx1136bxb3d9xaa9dxX3xXcxX27xXdxe778xX15xX3x10239xX1xX6xXdxb8e2xX3xXbxX1x12885xX3xb486xXdxee94xX15xX3xa0eexX21xa570xXexX3xa13dxc769xX3xX5xb65exX3xeba0xXdxX3xXbxX1xf7a4xc6b0xX3xX1xbb8dxX15xX1xX3xX4xX1xa773xX15xX1xX3xX4bxX54xX3xX4x132faxX4xX3xX5xX21xX42xXexX3xX5xXdxbb4cxX15xX3xcf32xX21xX6xX15xX3xe490xX3dxX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX27xX42xXexX3xXexf3b8xX0xdc7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e5fxX10xX6x1297exXaxX12x11de7xX20xXcx12312xX3x13983xX3x122eaxX16xX54x13533xX3xcd11xX88x106a9xX88xe7fdxaee3xX2xf451xX35xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX20xX21xX22xX15xX16xX3xXcxX27xX28xX3xXexX39xX3xX4xX1xe90fxX4xX3xX1xfddaxXdxX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX27xXdxX2exX15xX3xX31xX1xX6xXdxX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xX40xX21xX42xXexX3xX45xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX4bxX54xX3xX4xX62xX4xX3xX5xX21xX42xXexX3xX5xXdxX6cxX15xX3xX6fxX21xX6xX15xX3xX74xX3dxX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX27xX42xXexX3xXexX86x137dfxX3xa8d1xX86xX3xX1xXcexXdxX3xX15xX16xX1xX28xX3xX4xdb3cxX3xX4xX62xX4xX3xX74xe2dbxX15xX16xX3xX4xX1xX5axX3xXexX27x10460xX15xX16xX3xXcxX1x117cdx11af7xX15xX16xX3xX4bxfe04xX3xdd22xX22xX15xX16xX3x12f1dxXa7xX3xXa2xX3xcde7xX6xX15xX3x13883xXdxX62xX51xX3xX74xe7d5xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX35xX3xX16axX6xX15xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX21xXa7xX35xX3xX74xXcexXdxX3xXexX27xX158xe83fxX15xX16xX35xX3xXexX27xX50xX51xX3xXexX27xX158xX199xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX62xX4xX3xX1xX21xXa7x102a8xX15xX35xX3xXexX1xX28xX3xda5cxca18xX35xX3xXexX1xX54xX15xX1xX3xXbxX1xX174xX35xX3xX4xX62xX4xX3xX74x126f1xX15xX3xX4bxX28xX3xX15xX16xX1xXdxX1b9xXbxX3xX4bxX15exX3xX5xXdxX6cxX15xX3xX6fxX21xX6xX15xX3xX74xX3dxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX62xX4xX3xX1c1xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX4bxed9axX3xf097xXa4xXcxXcxX3xX4bxX54xX3xX74xX50xXdxX3xX9axXdxX1b9xX15xX3xX16axX6xX15xX3xX13xX1xX1cxX3xX1xX21xXa7xX3xX4xX62xX4xX3xXbxX1xfc91xX15xX16xX3xXexX1xX21xXcexX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX132xX3xX97xXcexXdxX3xX15xX16xX1xX28xX3xX74xX1c2xX3xX6fxX21xX62xX15xX3xXexX27xXdxX1b9xXexX3xX4xX62xX4xX3xX15xXcexXdxX3xX9axX21xX15xX16xX3xX4xX1d5xX3xX3bxX22xX15xX3xX4xX165xX6xX3xX40xX21xX42xXexX3xX45xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX15xf6b0xX51xX3xXadxXaexX2xXadxX3xX4bxae0dxXdxX3xX4xX62xX4xX3xX74xXdxX2exX51xX3xX51xX2aaxXdxX3xXexX27xX152xX15xX16xX3xXexX1xe23exX51xX3xX6fxX21xXa7xX216xX15xX3xX1c1xX46xX3xXbxX1xX50xXexad2axX3xX1x12958xX15xX1xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1c1xX46xX3xXbxX1xX50xXexX3xX4xdd76xX15xX16xX3xX15xX1xX158xX3xX4bxXdxX1b9xX4xX3xX31xX1xb2b0xX4xX3xXbxX1xX15exX4xX3xX1xX42xX21xX3xX6fxX21xX22xX2d2xX3xX4bxXdxX1b9xX4xX3xX62xXbxX3xX9axX15exX15xX16xX3xX4xX62xX4xX3xX3bxXdxX1b9xX15xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX1c1xX46xX3xX5xX49xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX132xX132xX132xXexX27xX6cxX15xX3xX6fxX21xX6xX15xX3xX74xXdxX2exX51xX3xX15xX1xd35cxX51xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX152xX62xX3xX74xX158xX159xX15xX16xX3xX5xX174xXdxX35xX3xX4xX1xX165xX3xXexX27xX158xX1d5xX15xX16xX3xX4xX165xX6xX3xX160xX22xX15xX16xX3xX4bxX54xX3xXa4xX1xX54xX3xX15xX158xX2aaxX4xX3xXexX27xX6cxX15xX3xX5x119b9xX15xX1xX3xX4bxX86xX4xX3xX1c1xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX4bxX216xX3xX218xXa4xXcxXcxX2d2xX3xX74xX22xX51xX3xX3bxX22xX152xX3xXexX5axX15xX1xX3xX31xX3dxX3xXexX1xf667xX6xX3xX4bxX54xX3xX31xX1xX2f6xX4xX3xXbxX1xX15exX4xX3xX15xX1xaafdxX15xX16xX3xX1xX50xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX165xX6xX3xX40xX21xX42xXexX3xX45xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX15xX2a1xX51xX3xX2xddb5xXa9xX407xX2d2xX3xXexX2a1xX15xX16xX3xX4xX158xX159xX15xX16xX3xXexX5axX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX51xXdxX15xX1xX3xX3bxX50xX4xX1xX3xXexX27xX152xX15xX16xX3xX1c1xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX4bxX216xX3xX218xXa4xXcxXcxX35xX3xX74xX22xX51xX3xX3bxX22xX152xX3xX6fxX21xXa7xX216xX15xX35xX3xX5x13503xXdxX3xX5axX4xX1xX3xX1xX468xXbxX3xXbxX1xX62xXbxX3xX4xX165xX6xX3xX15xX1x110ccxX15xX3xX9axX47exX15xX3xX4bxX54xX3xX74xX62xXbxX3xXcaxX15xX16xX3xXa7xX6cxX21xX3xX4x133d2xX21xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexX27xXdxX2exX15xX3xX4xX165xX6xX3xX1c1xX1c2xX3xX1xXcexXdxX3xX15xX1xX346xX51xX3xXexX50xX152xX3xX7xX86xX3xX4xX1xX21xXa7xX2exX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xX51xX50xX15xX1xX3xX51xab16xX3xXexX27xX152xX15xX16xX3xX15xX1xX42xX15xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX4bxX54xX3xX15xX47exX15xX16xX3xX4xX6xX152xX3xX49xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX4xX1xbaa6xXbxX3xX1xX54xX15xX1xX35xX3xX4bxX42xX15xX3xX9axX15exX15xX16xX3xX74xc830xX15xX16xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX5xX21xX42xXexX35xX3xX5xX54xX51xX3xX4xX1xX152xX3xX40xX21xX42xXexX3xX45xX46xX3xX5xX49xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xX1xX54xX15xX1xX3xX4xX1xX5axX15xX1xX3xX15xX2a1xX51xX3xXadxXaexX2xXadxX3xXexX1xX86xX4xX3xX7xX86xX3xX74xXdxX3xX4bxX54xX152xX3xX4xX21xXcexX4xX3xX7xX174xX15xX16xX35xX3xX16xX141xXbxX3xXbxX1xX495xX15xX3xX3bxX22xX152xX3xX4bxX1b9xX3xX4bxX3d4xX15xX16xX3xX4xX1xX2f6xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX6fxX21xX174xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4bxX54xX3xX16xXdxX3d4xX3xX16xX2d5xX15xX3xXexX27xX42xXexX3xXexX86xX35xX3xX6xX15xX3xXexX152xX54xX15xX3xX1c1xX1c2xX3xX1xXcexXdxX3xXexX27xX152xX15xX16xX3xXexX2d5xX15xX1xX3xX1xX2d5xX15xX1xX3xX51xX2aaxXdxX132xX3xX97xXcexXdxX3xX15xX16xX1xX28xX3xX4xX2e7xX15xX16xX3xX74xX1c2xX3xXexX39xX3xX4xX1xXcaxX4xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX15xX35xX3xX6fxX21xX62xX15xX3xXexX27xXdxX1b9xXexX3xX4xX62xX4xX3xX15xXcexXdxX3xX9axX21xX15xX16xX3xX4xX1d5xX3xX3bxX22xX15xX3xX4xX165xX6xX3xX40xX21xX42xXexX3xX16axXdxX2exX15xX3x13a44xXdxX1b9xXexX3xXa4xX6xX51xX35xX3xX40xX21xX42xXexX3xe706xX1xX23bxX15xX16xX3xX4xX1xX174xX15xX16xX3xX27xX46xX6xX3xXexXdxX216xX15xX3xX4bxX54xX3xX40xX21xX42xXexX3xX620xX1xX39xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xX4bxX54xX3xX16xXdxX62xX152xX3xX9axX15exX4xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX5xX21xX42xXexX3xX15xX1xX346xX51xX3xX16xXdxX506xXbxX3xX5xX86xX4xX3xX5xX158xX468xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX141xX3xX74xX165xX3xX4xX62xX4xX3xX31xXdxX3dxX15xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX4xX1d5xX3xX3bxX22xX15xX3xXbxX1xX15exX4xX3xX4bxX15exX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX62xX4xX3xXbxX1xX23bxX15xX16xX3xX4xX1xX174xX15xX16xX3xXexXcexXdxX3xXbxX1xX50xX51xX3xXexX27xX152xX15xX16xX3xXexX2d5xX15xX1xX3xX1xX2d5xX15xX1xX3xX51xX2aaxXdxX132xX3x1313ax11f99x134fdxX3xX97xbc01xe305xX0xX88xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xã Tân Long: Diện tích chuối tăng mạnh

Xã Tân Long: Diện tích chuối tăng mạnh
2013-05-09 04:17:03

(QT) - Xác định cây chuối là cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp nên những năm gần đây diện tích trồng chuối ở xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tăng lên rất nhanh....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết