Cập nhật: 13/09/2013 08:39 GMT+7
731dx85d1x10936xd88exccbexa330xfaf8x8068x7fd4xX7xe3f5xd9f2xabb7x85e9x8db5xca04xX5x9eacxXax10aeax870dxX1x9f7ex8e3ex890cxfc0fxX3xXex10726xX18xX1xX3xX5x9281xX3x7a6bxfb5exX23xX3xa56bxe82cxX3xX22xX23xX2xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xccb8xX15xcfdexX4xX3xX5xX20xX3xX2xX22xe489xX3xX26xX27xX3xd2a3x88aexX13xX0xc5bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe703xX10xX6xb28axXaxX12xf144xa3f2xXcxd461xX3xc33fxX3xX55xaa2bx9422xX3xX33xX15xX6xX3xX2xb810xX46xX43xX46xX6bxf53fxX2x9f2bxc33exX3x10b35xda21xd586xX3dxX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5cxX15xb22axX18xc8f9xX3xXcx9746xa2e3xX3xXexf843xX3xX4xX1x8accxX4xX3xX5x80cbxX3xe0a5xfd7cxX3xX94xfd34xXexX3xefcexX27xX18xX3xX83xXdxX6xa8baxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX2xX3xX26xX27xX3xX22xX23xX23xX3xXexX86x9af7x8a42xX4xX3x9ef1x8531xX16xX3xX58xXa2xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX42xX43xX13xX3xX26xX27xX3xX2xX22xX3dxX3xX58xXa2xX3xXcxX86xX15xX18xX83xX3xXc0x77c3xX18xX83xX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xb8c0xX3xXcxX1xX6xX64xX3xX58xa057xX3xX5xX92xX3xX94xX95xX3xX94xX98xXexX3xX26xX27xX3xX9bxX27xX18xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xX26xb364xX3xXbxX1x86c3xX6xX3xX5xc6a2xX18xX1xX3xXc4xf871xXa2xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX4x7560xX3xXc4xa468xX18xX83xX3xX4xX1xX12bxX3xbbe2xX6xXdxX3xXcxX1xX8exX4xX73xX3xX75xf770xXcxX153xXcxX75xX73xX3x1003bxX1xX13dxX3xX13xX1xf14fxX3xXexX87xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX3dxX3xXexX1bxX18xX1x83b7xX3xXc4xX134xXdxX3xX58xXdxc046xX18xX3xX5xX12fxX18xX1xX3xXc4xX134xXa2xX3xX4xffffxX4xX3xX7xef38xX73xX3xX18xX83xX27xX18xX1xX3xX4xX1xX8exX4xX3xX18xd2a1xX18xX83xX106xX3x9eb9xX134xXdxX3xX58xXdxX178xX18xX3xXc4xXc0x100d7xX4xX3xX160xX16xX3xX33xX15xX16xX127xX18xX3xX4xX160xX6xX3xX76xX20xX3xe6b8xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX153xa425xX18xX3xXexX81xXdxX3xX26xX27xX3xXcxX8axX18xX83xX3xX4xa20bxX4xX3xX19dxXc0x7ec8xX18xX83xX3xX9bxX20xX3xX153xXdxX178xXexX3xX77xX6xX64xX3xX4xX13dxX3xXc4xX140xX18xX83xX3xX4xX1xX12bxX3xX55xXa2xX27xX18xX83xX3xX5cxX15xX6xX18xX83xX3xX153xXdxX18xX1xX73xX3xXcxX75xX153xX73xX3xX1bbxXdxX185xX64xX3xXc4xX35xX4xX3xa5c8xX189xX3xX1bbxXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX153xX1c7xX18xX3xXexX81xXdxX3xX5cxX15xX81xX18xX83xX3xXcxX86xX87xX3xX4xeabaxX18xX83xX3xXc4xX134xXdxX3xX58xXdxX178xX18xX3xX4xX185xX4xX3xXbxX1x1079fxX18xX83xX3xX9bxX6xX18xX3xX4xX1xX8exX4xX3xX18xX198xX18xX83xX3xXexX1xX15xX20xX4xX3xX218xX189xX3xX26xX27xX3xX4xX185xX4xX3xX58xXa2xX6xX18xX1xX3xX18xX83xX1xXdxX178xXbxX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX73xX3xX9bxX81xXa2xX3xXexX86x8315xX73xX3xX94xX1xX6xXdxX3xXexX1xX185xX4xX3xX1xX6xXdxX3xXexX15xX16xX98xX18xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX42xX43xX13xX3xX26xX27xX3xX2xX22xX3dxX106xX3xXcxX1xX10xXa2xX3xX5cxX15xX16xX98xXexX3xXc4xX87xX18xX1xX3xX7xX35xX3xX6bxX70xX43xa00axX46xX5cxX19dxX60xX76xX1bbxXcxX153xXcxX3xX18xX83xX27xX16xX3xX2xX23xX46xX2cbxX46xX6bxX70xX2xX72xX3xX4xX160xX6xX3xX76xX20xX3xX1bbxXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX153xX1c7xX18xX3xXexX81xXdxX3xX26xX127xX3xX26xXdxX178xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX23xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX2xX22xX3dxX3xX26xX27xX3xX5cxX15xX16xX98xXexX3xXc4xX87xX18xX1xX3xX7xX35xX3xX6bxX22xX72xdd12xX46xX5cxX19dxX60xX3xX76xX1bbxXcxX153xXcxX3xX18xX83xX27xX16xX3xX6bxX345xX46xX23xX46xX6bxX70xX2xX72xX3xX4xX160xX6xX3xX76xX20xX3xX1bbxXcxX153xXcxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX2xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX42xX43xX13xX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX86xX15xX18xX83xX3xXc0xXfbxX18xX83xX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX106xX3xXcxX15xX16xX98xX18xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX2xX22xX3dxX3xX4xX13dxX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX58xX27xXdxX3xX2xX6bxX73xX6bxX3xX94xX64xX73xX3xXc4xXdxX17xX64xX3xXc4x976dxX15xX3xXexfbcbxX3x7f71xX64xX3xX72xX70xX22x10565xX72xX42xX2cbxX3xXc4xXc0xX1dcxX18xX83xX3xX55xX140xX3xX13xX1xX12bxX3xX148xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX185xX18xX1xX3xXcxXc5xX16xX3xXc4xX98xX18xX3xXc4xXdxX17xX64xX3xX4xX15xX35xXdxX3xX5xX27xX3xX13x9435xX6xX3xX94xX1xd446xX15xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX83xXdxX6xX3x11082xX6xX3xX427xX6xX16xX3xX5bxX3ddxX64xX3xX2xX6bxX3e3xX6bxX70xX70xX5exX106xX3xXcxX15xX16xX98xX18xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX42xX43xX13xX3xX4xX13dxX3xXexX8axX18xX83xX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX58xX27xXdxX3xX6bxX72xX73xX43xX2xX70xX3xX94xX64xX73xX3xXc4xXdxX17xX64xX3xXc4xX3d7xX15xX3xXexX134xXdxX3xXcxX1xX27xX18xX1xX3xX13xX8axX3xX5cxX15xX81xX18xX83xX3xXcxX86xX87xX3xX26xX27xX3xXc4xXdxX17xX64xX3xX4xX15xX35xXdxX3xXexX134xXdxX3xX3ddxX64xX3xX6bxX72xX3e3xX43xX2xX70xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xX26xXc1xXdxX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX42xX43xX76xX3xXexX1xX15xX20xX4xX3xXc4xX87xX6xX3xX9bxX27xX18xX3xXexX1bxX18xX1xX3xXcxX1xX3dbxX6xX3xXcxX1xXdxad5bxX18xX3xX60xX3xX55xX15xX98xX106xX3xX76xX20xX3xX1bbxXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX153xX1c7xX18xX3xXexX81xXdxX3xX4xdcb0xX18xX83xX3xXc4xX12fxX3xX83xXdxX6xXa2xX3xXcxX8axX18xX83xX3xX4xX1d7xX4xX3xX19dxXc0xX1dcxX18xX83xX3xX9bxX20xX3xX153xXdxX178xXexX3xX77xX6xX64xX3xX160xX16xX3xX33xX15xX16xX127xX18xX3xX4xX1xXa2xX3xX218xX189xX3xX1bbxXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX153xX1c7xX18xX3xXexX81xXdxX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5cxX15xX81xX18xX83xX3xXcxX86xX87xX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX73xX3xX9bxX81xXa2xX3xXexX86xX28axX3xX9bxce51xX18xX83xX3xX18xX83xX15xX140xX18xX3xX26xX35xX18xX3xX7xX10exX3xX18xX83xX1xXdxX178xXbxX3xX94xXdxX18xX1xX3xXexX98xX3xXcxX86xX15xX18xX83xX3xXc0xXfbxX18xX83xX106xX3xXcxX134xXdxX3xX5xX92xX3xX9bxX27xX18xX3xX83xXdxX6xXa2xX73xX3xXexX1xX6xX16xX3xX64xc844xXexX3xX5xX12fxX18xX1xX3xXc4xX134xXa2xX3xXexX1bxX18xX1xX73xX3xXc4xX140xX18xX83xX3xX4xX1xX12bxX3xX148xX6xXdxX3xXcxX1xX8exX4xX73xX3xX15axX1xX13dxX3xX13xX1xX160xX3xXexX87xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX3dxX3xXexX1bxX18xX1xX3xX4xX81xX64xX3xXfbxX18xX3xX7xX10exX3xX33xX15xX6xX18xX3xXexXc5xX64xX73xX3xX83xXdxc61exXbxX3xXc4xcb8axX3xX4xX160xX6xX3xX76xX20xX3xX1bbxXcxX153xXcxX3xXc4xX35xXdxX3xX26xXc1xXdxX3xX7xX10exX3xX18xX83xX1xXdxX178xXbxX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX3xX26xX27xX3xXbxX1xX185xXexX3xXexX86xXdxX17xX18xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xXc4xX87xX6xX3xXbxX1xXc0xXfbxX18xX83xX73xX3xXc4xX140xX18xX83xX3xXexX1xX1dcxXdxX3xX9bxX27xX16xX3xXexa591xX3xX1xX16xX3xX26xc6b0xX18xX83xX3xX26xXc1xXdxX3xX26xXdxX178xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX23xX3xX26xX27xX3xX22xX23xX2xX3xXexX1xX27xX18xX1xX3xX33xX15xX35xX4xX3xX5xX20xX3xX2xX22xX3dxX3xX26xX27xX3xX42xX43xX13xX73xX3xX18xX83xX27xX18xX1xX3xX83xXdxX6xXa2xX3xXexX1xX63xX18xX83xX3xX26xX1c7xX18xX3xXexX81xXdxX3xX7x7c53xX3xX4xX13dxX3xX18xX1xXdxX127xX15xX3xXc4xXdxX127xX15xX3xX94xXdxX178xX18xX3xXexX1xX15xX1c7xX18xX3xX5xX1a8xXdxX3xXc4xX17xX3xX33xX15xX81xX18xX3xX5xX95xX73xX3xX94xX1xX6xXdxX3xXexX1xX185xX4xX3xX26xX27xX3xX9bxX81xXa2xX3xXexX86xX28axX3xXc4xXc0xX1dcxX18xX83xX3xX9bxX20xX73xX3xX83xX13dxXbxX3xXbxX1xX3d7xX18xX3xX33xX15xX6xX18xX3xXexX86xX65cxX18xX83xX3xXexX1xX5f6xX4xX3xXc4xX41bxX16xX3xX7xX10exX3xX18xX83xX1xXdxX178xXbxX3xXbxX1xX185xXexX3xXexX86xXdxX17xX18xX3xX94xXdxX18xX1xX3xXexX98xX3xX60xc17exX12fxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX160xX6xX3xXc4xX87xX6xX3xXbxX1xXc0xXfbxX18xX83xX106xX3xX15axX106xX153xX0xX46xXbxX12


Các tin đã đưa

Thăm và tặng quà các nghệ sĩ lão thành

Thăm và tặng quà các nghệ sĩ lão thành
2013-09-13 08:39:15

(QT) - Hướng đến kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch hàng năm), chiều qua 12/9/2013, đại diện Ban chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cùng Phân hội Sân...

Xây dựng mới 22 công trình cấp nước tập trung

Xây dựng mới 22 công trình cấp nước tập trung
2013-09-12 06:01:29

(QT) - Thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo nâng cấp cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết