Cập nhật: 15/07/2016 06:48 GMT+7
f9fex19e53x140d1x1852ax1bda5x14045x196f3x12299x17eaaxX7x1bbc4xfbebx19e14x13cb7x17b22x1558exX5x19d83xXax12764x1671dxX1x1d824x158b7x1302bx1b083xX3x199b2x15681xXdxX3xX4x1a9ecxX3xX4x1bf6cxX15xX3xX4x157baxX16xX3xXex148e5x1aaa1xX18x1ab5dxX3x1cc8ex18560xX3x10b21x18ac3xX3xXcxX1xX15xX3xX4xX1x14730xX3xX1xX1fxX18xX3x15387x18098x1460fx1720cxX44xX3xX1xX6xX0x103c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6x1cf06xXaxX12x1dd7ex1bfb2xXcx137b1xX3x13ba9xX3xXcxX1x1923axX4xX3xX1xXdx14117xX18xX3xXbxX1x108c4xX1fxX18xX2dxX3x13bebxX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1x171c8xX4xX3xX7x1b68axX18xX3x1af3bxX15xX22xXexX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXcxX1xX15xX3x130cdxX44xX2x13674xX3xX7fxX18xX2dxX3xXbxX1x1a9b2xX3xX2fx17355xXdxX3x1b07axX1x16516xX3xX1x1ae03xX18x1dfb2xX3xX1ax17fd5xX18xX3xX18xX6xX16xX3xX4xX77xX4xX3xX1ax193d9xX6xX3xXbxX1xX72xX1fxX18xX2dxX3xXexX2ax1b22exX18xX3xXexX3bxfe90xX18xX3xXex15477xX18xX1xX3xX60xX15xX83xX18xX2dxX3xXcxX2axXbcxX3xX1ax1124bxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXcxX1xX15xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX1fxX18xX3xX41xX42xX43xX44xX44xX3xX1xX6xXadxX3xX1axXabxXexX3x1cde0x13a61x1279dxX3xXa6xXb0xX3xX1xX3bxXabxX4xX1xX3xX4xX6xX3bxX3xX1xX1fxX18xX3xX7xX3bxX3xX2fxXa3xXdxX3xX4x1d3e7xX18xX2dxX3xXa6x1124axX3xX18x11444x1990bxX3xX95xX44xX2xX11fxX42xX0xXexX6x10061xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX144xX6xX2axX2dxXdxX18x11eb7xX95xXbxX86xX3xX6xX15xXexX3bxXaxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX144xX2dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4axX4axX4xX42xX14exX6xX3bx17febxX15xX6xX18xX2dxXexX2axXdxX42xX2fxX18xX4axX5cxX10xX7xXa6xXexX3bxXbxX4axX18xX10x10e69xX7xX4axX2xX98xX95xX43xX4ax11a68xX43xX5cxX11fxX44xX98xX1a1xX43xX11fxX11exXexX2xX44xX11exX11exX11exX98xX5xX2xX42x14f21xXbxX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX22xXexX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX5x138bdxX6xX3xXexX1xXdxXb0xX15xX3xX18xX72xXa3xX4xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX18x1b4a0xX144xX3x1c7fbxX3xXcxX2axXdxX6dxX15xX3x18e17xX26xX18xXadxX3xXcxX2axXdxX6dxX15xX3x1a68cxX1xX3bxX18xX2dxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xX4axXexX6xX14exX5xX10xX12xXcxX1x1c7bexXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX183xX15xX6xXadxX3xX4xX77xX4xX3xX1axXbcxX6xX3xXbxX1xX72xX1fxX18xX2dxX3xX1axXe0xX3xX4xX1x12198xX3xX1ax10dfbxX18xX2dxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX2dxXdx1ac85xX18xX2dxX3xX5xX1e7xX6xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX7x181f8xX3xX5cxX30xX18xX2dxX3xX2dxXdxX269xX18xX2dxX3xX5xX1e7xX6xX3xX144xXa3xXdxX3xX18xX2dx19292xX18xX3xX18xX2dxXcdxX16xXadxX3xX18xX143xX18xX2dxX3xX7xX15xX22xXexXadxX3xX4xX1xX22xXexX3xX5xX72x12423xX18xX2dxX3xX5xXcdxX3xX41xX42xX11fxX44xX44xX3xX1xX6xX3xX5fxX2axXdxXc8xX18xX2dxX3xX5cxXdxX6dxX18xX3xXex1d260xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX2dxXdxX269xX18xX2dxX3xXcxX1xXdxXc8xX18xX3x1b176xX15xX3xX43xX3xX1axXabxXexX3xX95xX42xX11fxX44xX44xX3xX1xX6xX62x12fe4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xXex1b0c7xX3xX1axX22xXexX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX5xX1e7xX6xX3xXexX1xXdxXb0xX15xX3xX18xX72xXa3xX4xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX4xX77xX4xX3xX5xX3bxXabxXdxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xXabxX18xX3xX18xX1xX72xX15fxX3xX1ax19f2exX15xX3xX86xX6xX18xX1xXadxX3xX1axX343xX15xX3xX1axX10xX18xX3xX86xX6xX18xX1xX3xX5x17428xX18xX2dxXadxX3xX18xX2dxXa8xXadxX3xX18xX201xX144xXadxX3xX5cxX72xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX5xX3bxXabxXdxX42xX42xX42xX3xX5xXcdxX3xX41xX95xX98xXadxX98xX3xX1xX6xX42xX3x1347cxX258xXexX3xX7xX269xX3xX1axXbcxX6xX3xXbxX1xX72xX1fxX18xX2dxX3xX18xX1xX234xX3xX4xX1xX255xX3xX1axX258xX18xX2dxX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xXa6xX1xX6xXdxX3xXexX306xX3xX7xXa3xX144xX3xX18xXc8xX18xX3xX1axXe0xX3xX2fxX343xX18xX3xX1axX258xX18xX2dxX3xX18xXa8xX18xX2dxX3xX5cxX26xX18xX3xXexX1xX68xX4xX3xX1xXdxX6dxX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axXabxXexX3xXa6xXb0xXexX3xX183xX15xX83xX3xX4xX6xX3bxX3xX18xX1xX72xX3xX1xX15xX16xX6dxX18xX3xXcxX2axXdxX6dxX15xX3xX217xX1xX3bxX18xX2dxXadxX3xX20cx1aac1xX18xX1xX3x193a4xXdxX18xX1xX42xX3xX386xX258xXexX3xX7xX269xX3xX2fxX13bxX18xX2dxX3xXexX1xX68xX4xX3xX1xXdxX6dxX18xX3xXexX343xXbxX3xXexX2axX15xX18xX2dxX3xX183xX15xX16xX3xX144xXa8xX3xX5xXa3xX18xX3xX18xX1xX72xX3xX86xXe0xX3xXcxX2axXdxX6dxX15xX3xX20cxX26xX18xX3xX5fxXcxX2axXdxX6dxX15xX3xX217xX1xX3bxX18xX2dxX62xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3x14bbexX44xX3xX1xX6xX3xX1axX22xXexX3xX5xX1e7xX6xX3xXexX1xXdxXb0xX15xX3xX18xX72xXa3xX4xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX1axX343xX15xX3xX86xX6xX18xX1xXadxX3xX1axX343xX15xX3xX1axX10xX18xX3xX86xX6xX18xX1xX3xX5xX35axX18xX2dxX42xX42xX42xX3xX32xXdxX6dxX18xX3xX18xX6xX16xXadxX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX2axX72xX204xX18xX2dxXadxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX2axXdxX17xX18xX3xXexX269xXexXadxX3xX2c6xXexX3xX7xX26xX15xX3xX14exX6dxX18xX1xX42xX3xXcxX1bxX18xX2dxX3xXa6xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX2c6xX3xX1axXe0xX3xX7xX277xX3xX5cxX30xX18xX2dxX3xX4xX1xX3bxX3xX2fxXdxX6dxX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX1fxX3xX4xX22xX15xX3xX4xX26xX16xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXcxX1xX15xX3xX72xXa3xX4xX3xXa6xX1xX3bxX83xX18xX2dxX3xX11fxX44xX44xX3xXexX2axXdxX6dxX15xX3xX1axX2bxX18xX2dxXadxX3xX18xX2dxX15xX2bxX18xX3xXa6xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX2c6xX3xX5cxX68xX3xXa6xXdxXb0xX18xX3xX4xX35axX18xX3xX5xXabxXdxX3xXa6xX1xX3bxX83xX18xX2dxX3xX2xXadxX1a1xX3xXex18a67xX3xX1axX2bxX18xX2dxX3xX1axX72xX2a9xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX1axXbcxX6xX3xXbxX1xX72xX1fxX18xX2dxX3xX1ax177abxX3xX86xX15xX22xXexX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxXb0xXbxX3xXexX30xX4xX3xX7xX277xX3xX5cxX30xX18xX2dxX3xX1axX17xX3xX144xX204xX3xX2axX258xX18xX2dxX3xX7xX83xX18xX3xX86xX15xX22xXexX3xXexX2axX3bxX18xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX1xX15xX3x11e1axXa8xX18xX2dxX3xX2fxXcdxX3xX2fxX30xX3xX5dfxXa8xX18xX2dxX3xX95xX44xX2xX98xX42xX3xXcxXdxX18xXadxX3xX83xX18xX1xX15fxX3xXcxX32x112efx15c2cxX32xX3xXcxfe6cx10302xX13xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết
2023-03-28 18:05:00

QTO - Trưởng phòng Y tế huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Mỹ Loan cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 55 trường hợp mắc sốt xuất huyết...

Hải Chánh: Diện tích rừng trồng đạt 2.000 ha

Hải Chánh: Diện tích rừng trồng đạt 2.000 ha
2016-07-14 01:50:05

(QT) - Là xã vùng gò đồi có nhiều thế mạnh về trồng rừng, những năm qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tích cực mở rộng diện tích rừng trồng để phát triển kinh tế,...

Hướng Hóa: Thành lập 23 nhóm giáo dục làm cha mẹ

Hướng Hóa: Thành lập 23 nhóm giáo dục làm cha mẹ
2016-07-14 01:49:53

(QT) - Thời gian qua, Hội LHPN huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thực hiện có hiệu quả đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ...

Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao

Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao
2016-07-14 01:49:41

(QT) - Những năm qua công tác dân số-KHHGĐ luôn được các ngành, địa phương coi trọng với việc đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, giáo dục, đầu tư kinh phí thực hiện các gói...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết