Cập nhật: 17/09/2009 22:29 GMT+7
ec8bx1195cx161d0xf9f2x13f75x16bb4x10fadx14d66x158c2xX7x17306x15a17x13e83x1078cx17a09xfc91xX5x1175bxXax150ddx15944xX1xece7x16513x17227xX3x142f2xef97xXexX3xX1x10d6dxXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX15x11bd1x1017bxX16xX3xXex194c3xX15xX27x10902xX16xX3xfa4axXdxX28xX16xX3xXexX15x14132xXdxX3xXexX2cx11ffbxX3x188d0xX15xff93xX16xX17xX3xXcxX2cx137ecxX3xXaxXcxX1xX10x10391xX3xX4xX1xfa25xX16xX3x14e56xede8xX4xXaxX0x12bc4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1287cxX10xX6x10d61xXaxX12x16febxX40xXcx197acxX3x110a8xX3x1797bxX17x145ffxX27xX3xX2x114d8xX5ax10e0cxX5ax182d1x15016xX81xX7ex15012xX3x14071xX4exX78xX16xX3xXcxX76xX13x129a8xX3xX69x103b9xX3xX13xX1x11ec8xX3x142bexXdxX16xX1xX3xXexee58xX16xX1xX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3xXbxX1xfeb0xXdxX3xX1x1827axXbxX3xX32x13968xXdxX3xX86xX78xXdxX3x179a9xX1xX56xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX74xX3xXcxX2cxX15xX27xX2fxX16xX3xX1x1560bxX16xX1xX3xXexX9dxX16xX1xX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3xXexX39xX3xX4xX1xff01xX4xX3xX32x12bffxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX69xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX15xX27xX28xX16xX3xXexX2cxX15xX27xX2fxX16xX3xX32xXdxX28xX16xX3xXcxX15xX39xXdxX3xXexX2cxX3exX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3x116ebxXcxX1xX10xX4exX3xX4xX1xX52xX16xX3xX55xX56xX4x1608axX3xXexX2cxX28xX16xX3xX7x10d65xX16xX17xX3xX40xXcxfc7axX3xX16x15f75x18076xX3xX80xX81xX81xX7ex15e33xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xeee0xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX147xX6xX2cxX17xXdxX16x103e9xX80xXbx14321xX3xX6xX15xXexX4exXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX147xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5axX5axX4xX14dxX158xX6xX4ex18acaxX15xX6xX16xX17xXexX2cxXdxX14dxX32xX16xX5axX6cxX10xX7xX19xXexX4exXbxX5axX16xX10x16edbxX7xX5axX7ex138aex1806exX5ax12782xf537xX6cxX1aaxX80xX80xX80xX7exX1a7xX7cxXexX2xX80xX1a8x16482xX7cxX5xX2xX14dx19841xXbxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX6cxX12xXcxX2cxX6xX4exX3xX158x18d22xX16xX17xX3xX4xX1xXe8xX16xX17xX3xX16xX1x12983xX16xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX56xX4xX3x172a6xX1exXdxX3xX1f3x1451bxXexX3xX17xXdxX42xXdxX14dxX3x142f7xX16xX1xX169xX3xXcxX86xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX2cxX12xX0xX5axXexX6xX158xX5xX10xX12xXcxX1xX6xX147xX3xX6cx17ffcxX3xX4xX13dxX3xX4xX56xX4xX3xX1f3xX91xX16xX17xX3xX4xX1xX95xX169xX3xX76xX17xX15xX27x185bexX16xX3xX143xX146xX16xX3xX69xed87xX16xX17xX84xX3x1968bxX143xXcxX143xXcxX244xX84xX3xXcxX2cx1258ex17910xX16xX17xX3xX55xX6xX16xX3xXcxX15xX27xX28xX16xX3xX17xXdxX56xX4exX3xXcxX9dxX16xX1xX3x12e4exX27xX84xX3xXbcxX1xX13dxX3xX55xX6xX16xX3xX4xX1xX9dxX3xX1f3xX1f8xX4exX3xX13xX15xX1exX4xX3xX32xX1e8xX16xX3xX1f3xX1exX16xX17xX169xX3xX127xX69x13de1xX4xX3xXexX1e8xXbxX3xX32xX78xX3xX5xX78xX147xX3xXexX1xX10xX4exX3xXex15e94xX147xX3xX17xX24ex115c0xX16xX17xX3xX1f3xX1f8xX4exX3xX1f3xXe8xX4xX3xX69xX91xX3xX13xX1xX95xX3xX97xXdxX16xX1xX135xX3xX4xX2a0xXbxX3xXexX9dxX16xX1x14288xX3xX76xX17xX15xX27xX237xX16xX3xX86xXe8xX4xX3xX13xX1xX95xX16xX1xX84xX3xX244xX143xXcxX143xXcxX244xX84xX3xXbcxX1xX13dxX3xX13xX1xX267xX3xXexX48xX4xX1xX3xXcxX1xX24ex10367xX16xX17xX3xXexX2cxX220xX4xX3xX244xX55xX76x1597dxX3xXexX9dxX16xX1xX2c6xX3x10d57xX24exX2a5xX16xX17xX3xXcxX2cxX15xX16xX17xX3xXcxX1xf0ddxX16xX17xX84xX3xX244xX143xXcxX143xXcxX244xX84xX3xXcxX2cxX24exX24fxX16xX17xX3xX55xX6xX16xX3xX2fexX52xX16xX3xX32xX1e8xX16xX3xXcxX9dxX16xX1xX3xX267xX27xX84xX3xX13xX1xX267xX3xXexX48xX4xX1xX3xX244xX55xX97xXcxXcxX40xX143xX76xX3xXexX9dxX16xX1xX2c6xX3xXbcxX1xX1f8xX147xX3xX86xXe8xX4xX3xX13xX1xX52xX15xX84xX3xX244xX143xXcxX143xXcxX244xX84xX3xXcxX2cxX24exX24fxX16xX17xX3xX86xX4exX78xX16xX3xX1f3xX1f8xXdxX3xX158xXdx17cd6xX15xX3xX40xX15xXadxX4xX3xX1xX1exXdxX3xXexX9dxX16xX1xX2c6xX3xX76xX17xX15xX27xX237xX16xX3xX86xXe8xX4xX3xX2fex18164xX16xX17xX84xX3xf599xX27xX3xX32xXdxX28xX16xX3xXcxX1xX24exX2f2xX16xX17xX3xXexX2cxX220xX4xX3xX69xX86xX76xX2fexX3xXexX9dxX16xX1xX2c6xX3xX4xX23fxX16xX17xX3xX1f3xX1f8xXdxX3xX6cxXdx18e03xX16xX3xX5x1803axX16xX1xX3xX1f3xX1f8xX4exX3xX4xX56xX4xX3xX8exX24fxX84xX3xX158xX6xX16xX3xX16xX17xX78xX16xX1xX3xX4xX2a0xXbxX3xXexX9dxX16xX1xX84xX3xX4xX56xX4xX3xX1xX15xX27xX3cbxX16xX84xX3xXexX1xX48xX3xX267xX27xX3xX32xX78xX3xX1f3xX314xX16xX17xX3xX1f3xX42xX4exX3xX86xX143xXcxX76xX3xXexX2cxX4exX16xX17xX3xXexX9dxX16xX1xX14dxX3xX143xXb5xXdxX3xXexX2a0xX147xX3xX5xXecxX16xX17xX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xX19xX95xX16xX1xX3xX32xX78xX3xX158xXdxX1axXexX3xX2a5xX16xX3xX55xX56xX4xX3xX69xX91xX3xX19xX95xX16xX1xX3xX27xX28xX15xX84xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1x133ecxX16xX3xX18dxX15xX27xX1axXexX3xXexX52xX147xX84xX3xX1f3xX4exX78xX16xX3xX19xX1axXexX84xX3xXexX1xXdxX3xX1f3xX15xX6xX3xX5xX78xX147xX3xXexX1xX10xX4exX3xX5xX2f2xXdxX3xX55xX56xX4xX84xX3xXexX2cxX42xXdxX3xX18dxX15xX6xX3xX1xX78xX16xX1xX3xXexX2cxXd0xX16xX1xX3xX16xecd9xX3xX5xX220xX4xX3xXexXd0xX147xX3xX1xXdxX37exX15xX84xX3xX16xX17xX1xXdxX28xX16xX3xX4xXe8xX15xX84xX3xXexX1xX37exX3xX1xXdxX3cbxX16xX3xX1f3xX45dxX27xX3xX7xX56xX16xX17xX3xXexX1f8xX4exX84xX3xX69xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX15xX27xX28xX16xX3xXexX2cxX15xX27xX2fxX16xX3xX32xXdxX28xX16xX3xXexX15xX39xXdxX3xXexX2cxX3exX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3xX127xXcxX1xX10xX4exX3xX4xX1xX52xX16xX3xX55xX56xX4xX135xX3xX1f3xX3cfxX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xX4xX314xX16xX17xX3xXexXadxXexX3xX1f3x10805xXbxX14dxX3xX55xX6xX16xX3xXexX39xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX1f3xX3cfxX3xX4xX1xX28cxX16xX3xX2cxX6xX3xX1aaxX3xX1f3xX1exXdxX3xX16cxX15xX2a0xXexX3xX7xf0aexX4xX3xXex18adcxX3xX2xX7cxX3xX1f3xX1exXdxX3xXexX15xX27xX28xX16xX3xXexX2cxX15xX27xX2fxX16xX3xX32xXdxX28xX16xX3xXexX2cxX3exX3xX24fxX3xX4xX56xX4xX3xX1xX15xX27xX3cbxX16xX84xX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xX86xX4exX78xX16xX3xX32xX78xX3xX4xX56xX4xX3xXexX39xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX86xX4exX78xX16xX3xXexX2cxX220xX4xX3xXexX1xX15xX1exX4xX3xX17xX91xX147xX169xX3xX1xX15xX27xX3cbxX16xX3xX69xX42xXdxX3xX306xX146xX16xX17xX84xX3xXcxX2cxXdxX3cbxX15xX3xXbcxX1xX4exX16xX17xX84xX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX86xX314xX16xX17xX3xX69xX78xX3xX32xX78xX3xX13xX314xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX9dxX16xX1xX14dxX3xXcxX1f8xXdxX3xX32xXecxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX84xX3xX4xX56xX4xX3xX1f3xX1exXdxX3xXexX2cxX42xXdxX3xX18dxX15xX6xX3xX1aaxX3xXbxX1xX45dxX16xX3xXexX1xXdxX169xX3xX69xX91xX3xX13xX1xX95xX3xX97xXdxX16xX1xX74xX3xX4xX1xX52xX16xX3xX6cxX15xX16xX17xX3xX147xX1exXexX3xX4xX4exX16xX3xX16xX17xX24exX2f2xXdxX2c6xX3xX55xX56xX4xX3xX1f3xX37exX3xXexXd0xX16xX1xX3xXexX1xX24exX2a5xX16xX17xX3xX4xX1xX4exX3xX4xX1x15ca5xX16xX17xX3xX4xX4exX16xX2c6xX3xX76xX1xXb5xX3xX5xX2f2xXdxX3xX2fexXdxX3xX4xX1xX65dxX4xX3xXexX1xX10xX4exX3xX4xX1xX52xX16xX3xX55xX56xX4xX2c6xX3xX76xX17xX28cxX16xX3xX5x12287xX6xX3xX55xX56xX4xX3xX69xX91xX3xXexX2cxX6xX4exX14dxX3x1899dxX1axXexX3xX18dxX15xX42xX84xX3xX55xX6xX16xX3xXexX39xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX1f3xX3cfxX3xXexX2cxX6xX4exX3xX17xXdxX42xXdxX3xX16xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX4exX3xX1f3xX1exXdxX3xXexX1xX78xX16xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX86xX314xX16xX17xX3xX69xX78xX84xX3xX17xXdxX42xXdxX3xX16xX1xXd0xX3xX4xX1xX4exX3xX1f3xX1exXdxX3xX1xX15xX27xX3cbxX16xX3xXcxX2cxXdxX3cbxX15xX3xXbcxX1xX4exX16xX17xX84xX3xX80xX3xX1f3xX1exXdxX3xX13xX314xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX9dxX16xX1xX3xX32xX78xX3xX1xX15xX27xX3cbxX16xX3xX69xX42xXdxX3xX306xX146xX16xX17xX3xX1f3xX91xX16xX17xX3xX17xXdxX42xXdxX3xX158xX6xX14dxX3xX13xX23fxX16xX17xX3xX32xXb5xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX45dxX16xX3xX17xXdxX6xX4exX3xX5xX24exX15xX84xX3xX1xX28cxX4xX3xX1x1207dxXdxX84xX3xX1f3xX4exX78xX16xX3xX19xX1axXexX84xX3xX4xX23fxX16xX17xX3xXexXdxX1axX16xX3xX158xX1exX84xX3xX69xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX78xX3xX1xX4exX1f8xXexX3xX1f3xX1exX16xX17xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xXexX1xX220xX4xX3xX4xX267xX6xX3xXexX15xX39xXdxX3xXexX2cxX3exX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3xXexXdxX1axXbxX3xXex17bb8xX4xX3xX1xX24exX24fxX16xX17xX3xXe8xX16xX17xX3xX13xX15xX1exX4xX3xX32xX1e8xX16xX3xX1f3xX1exX16xX17xX3xX127xX3xX69xX28cxX4xX3xXexX1e8xXbxX3xX32xX78xX3xX5xX78xX147xX3xXexX1xX10xX4exX3xXexX2a0xX147xX3xX17xX24exX2a5xX16xX17xX3xX1f3xX1f8xX4exX3xX1f3xXe8xX4xX3xX69xX91xX3xX13xX1xX95xX3xX97xXdxX16xX1xX135xX84xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xXexX1xX220xX4xX3xX19x14bd3xX3xX16xXdxX3cbxX147xX3xX1aaxX81xX3xX16xX146xX147xX3xXexX1xX220xX4xX3xX1xXdxX3cbxX16xX3xX2fexXdxX3xX4xX1xX65dxX4xX3xX4xX267xX6xX3xX76xX17xX24exX2f2xXdxX14dxX3xX55xX28xX16xX3xX4xX1f8xX16xX1xX3xX5xX78xX3xX7xX52xX16xX3xX4xX1xX2a5xXdxX3xX158xX39xX3xX95xX4xX1xX3xX4xX1xX4exX3xXexX15xX39xXdxX3xXexX2cxX3exX84xX3xX69xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXecxX16xX3xX5xX78xX3xX1f3xXb1xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4exX1f8xXexX3xX4xX1xX95xX16xX1xX3xXexX2cxX48xX3xX7xX52xX15xX3xX2cxX1exX16xX17xX3xX16xX1xX1dcxX147xX3xX1f3x10b4dxX27xX3xX147xX1f8xX16xX1xX3xX1xXdxX3cbxX15xX3xX18dxX15xX42xX3xX4xX314xX16xX17xX3xXexX56xX4xX3xXexX15xX27xX28xX16xX3xXexX2cxX15xX27xX2fxX16xX84xX3xX17xXdxX56xX4exX3xX6cxX7afxX4xX3xX4xX1xX95xX16xX1xX3xXexX2cxX48xX84xX3xXexX24exX3xXexX24exX24fxX16xX17xX3xX4xX1xX4exX3xX86xX143xXcxX76xX84xX3xX16xX52xX16xX17xX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX5xX24exXb1xX16xX17xX3xX1xX4exX1f8xXexX3xX1f3xX1exX16xX17xX3xX4xX267xX6xX3xX4xX56xX4xX3xX16xX1xX13dxX147xX3xXexX15xX27xX28xX16xX3xXexX2cxX15xX27xX2fxX16xX3xX32xXdxX28xX16xX3xXexX2cxX3exX3xX4xX267xX6xX3xXexX15xX39xXdxX3xXexX2cxX3exX3xX40xX15xX42xX16xX17xX3xXcxX2cxX48xX3xX1xX28cxX4xX3xXexX1e8xXbxX3xX32xX78xX3xX5xX78xX147xX3xXexX1xX10xX4exX3xXexX2a0xX147xX3xX17xX24exX2a5xX16xX17xX3xX1f3xX1f8xX4exX3xX1f3xXe8xX4xX3xX4xX267xX6xX3xX55xX56xX4xX3xX69xX91xX3xXexX2cxX28xX16xX3xX4xX56xX4xX3xX5x140f6xX16xX1xX3xX32xX220xX4xX3xX4xX314xX16xX17xX3xXexX56xX4xX3xX24fxX3xX1f3xX2a5xX16xX3xX32xX48xX84xX3xX1f3xX48xX6xX3xXbxX1xX24exX2a5xX16xX17xX14dxX3xX306xX3cbxX3xX76xX1xX24e


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới
2009-09-06 19:22:51

(QT) - Hòa chung với không khí náo nức của hơn 22 triệu HS, SV trong cả nước, sáng 5/9/2009, hơn 18 vạn học sinh thuộc các cấp học trong tỉnh Quảng Trị đã hân hoan tổ chức lễ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết