Cập nhật:  GMT+7
a2cbxb57fx138e4x1083cxfc6cxd2dex12aa6xb016xaf82xX7x113a3x109a0xdb65xb597xbd63xf9b2xX5xce5axXax13a98xb6bbxX1xcf2cx12bbdxf8a7xX3x11053x12ce2xXexX3xX1xc22fxXdxX3xXexX1xXdxX3xec81x11437xb4dfxX16xX3xd519xd3d3xX16xX3xX19xX1x12b71xd868x10068xX3xX1xX15xbdecxeff4xX16xX3x1271ex12578xX16xX1xX3x14030xXdxX16xX1xX0xf56axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116b1xX10xX6xe238xXaxX12x120f2xd3a0xXcx1040fxX3xf2edxX3x10534xX17x117daxX36xX3xe7bex12b0cxX44xb85cxX44xX65x124edxX2xaa19xf2ecxX3xX1xX15xX36xX37xX16xX3xX3axX3bxX16xX1xX3xX3fxXdxX16xX1xX3xX59xX5axX15xe1d8xX16xX17xX3xXcxc6f4xd291xX5cxX3xXex127f1xX3xX4xX1xba7axX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX1xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xX19xX1xX30xX31xX32xX3xX16x1024fxc3d0xX3xX65xX6bxX2xX6dxe86exX3xce67xX1axX16xX3xX56xd005xX3xX4xa50exX3xce9fxd416xX16xX17xX3xX4xX1xb671xX3xX3fxdd09xX3xXcxX1xX89xX3xX3fxX6xX16xX3xX53xcaa5xa771xX16xX17xX6exX3x13ae3xX3axXcxX3axXcxXe4xX6exX3xXcxX88xXdex11ee6xX16xX17xX3x109cfxX6xX16xX3xX26xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xXcx136d4xX16xX1xX3x120fdxX36xXbdxX3xXcxX1xX6xXb7xX3xX17xXdxX6xX3xX2ax1374dxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX1xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xX19xX1xX30xX31xX32xX3xX1xX15xX36xX37xX16xX3xX3axX3bxX16xX1xX3xX3fxXdxX16xX1xX3xX4xXc7xX3x10cc0xX3xXc9xX1exXdxX6exX3xX17xXcaxXb7xb076xX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxX1xX104xX36xX6exX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxX1x1281fxX4xX1xX6exX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxf5ccxX6exX3xX3axX3bxX16xX1xX3xX53xXdxe312xX16xX6exX3xX3axX3bxX16xX1xX3xX3fxX31xX16xX17xX3xX2axX62xX3xXexX1xX89xX3xXexX88x11e87xX16xX3xXf3xX1axX16xX3xX5axX15xX6xX16xXbdxX3xXbfxX27xX36xX3xX5xX62xX3xX4x12fadxX4xX3xXc9xX1exXdxX3xXc9xf650xX3xXc9xX168xXexX3xX19xX1axXexX3xfc66xX15xX83xX3xX4xX6xX31xX3xX16xX1xX194xXexX3xXexX168xXdxX3xX4xX1a9xX4xX3xX2axX112xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX194xXbxX3xX4xd1b9xXb7xXbdxX3xeb90x13910xXdxX3xXc9xX1exXdxX3xXbxX1xX83xXdxX3xXexX88xX83xXdxX3xX1bbxX15xX6xX3xced9xX3xXbxX1xc71bxX16xX3xXexX1xXdxX3xX17xXcaxXb7xX154xX3xX1e2xX62xX16xX3xX4xX1xX62xX31xX3xX1xd53fxXdxb365xX3xaf1fxXdxX1axX16xX3xXexX1xX91xX4xX3xX2axX62xX3xf12cxc3e3xX3xX5x12d2axX3xXexb2c3xX16xX1xX3xX1xX15xff8cxX16xX17xX214xX3x11666xXdxb9f0xXdxX3xXexX1xXdxX37xX15xX3xXc9xXdxb8baxX16xX3xX1xX22axX16xX1xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xX19xX1xX30xX31xXbdxX3xXcxX88xX31xX16xX17xX3xXc9xXc7xX3xXbxX1xX1fcxX16xX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1axX16xX3xXexX1xX91xX4xX3xXexX2bxXbxX3xXexX88xX15xX16xX17xX3xX2axX62xX31xX3xX16xX1xd3faxX16xX17xX3xX16xX1exXdxX3xX56xX15xX16xX17xX3xX4xXdfxX3x11f7cxX83xX16xX3xX2axX17dxX3xX2axX6xXdxX3xXexX88xX112xX6exX3xX4xX1xX91xX4xX3xX16xXb6xX16xX17xX6exX3xX16xX1xXdxX37xXb7xX3xX2axX1dexX3xX4xX104xX6xX3xX4xd9d9xX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX214xX3xX227xX3xX16xX17xX1xX3bxX6xX6exX3xXexX1fcxXb7xX3xX1bbxX15xX6xX16xX3xXexX88xf65exX16xX17xX3xX4xX104xX6xX3xXc9xX1exXdxX3xX16xX17x10c5exX3xX5xX62xXb7xX3xX4xX2bdxX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xXexX88xX31xX16xX17xX3xX2axXdxX37xX4xX3xXexX15xX36xXd3xX16xX3xXexX88xX15xX36xX17dxX16xX6exX3xXbxX1xX8dxX3xX294xXdxX1axX16xX3xXc9xXdexae76xX16xX17xX3xX5xX230xXdxX6exX3xX4xX1xX104xX3xXexX88xXdexXdfxX16xX17xX6exX3xX4xX1xXd0xX16xX1xX3xX7xX1a9xX4xX1xX3xX4xX104xX6xX3xXbfxX83xX16xX17xX6exX3xX60xX1xX62xX3xX16xXdexX237xX4xX3xXc9xX1axX16xX3xXb7xX2e2xXdxX3xXexX1fcxX16xX17xX3xX5xX237xXbxX3xX16xX1xX27xX16xX3xX56xX27xX16xXbdxX3xXcxXdxXd3xX15xX3xX4xX1xXd0xX3xXc9xX242xX3xXc9xX1a9xX16xX1xX3xX17xXdxX1a9xX3xX25xX26xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xX19xX1xX30xX31xX32xX3xX4xX1xXd0xX16xX1xX3xX5xX62xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX1bbxX15xX83xX3xX4xX104xX6xX3xX4xX2bdxX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX6exX3xX25xX26xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xX19xX1xX30xX31xX32xX3xXexX1xX22axX3xX2axXdxX37xX4xX3xX17xX22axX3xX4xX2f0xX16xX17xX3xX7xac01xX3xXexX1xX62xX16xX1xX3xX4xX2bdxX16xX17xXbdxX3xXcx12b79xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexXdxb079xX16xX3xX4xX2bdxX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xXc9xX1b1xX3xX223xX15xX194xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xX16xX1xXdxX17dxX15xX3xXc9xXdxX242xX16xX3xX1xX22axX16xX1xX3xXexX88xX31xX16xX17xX3xX4xX2bdxX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xXc9xXdex13085xX4xX3xX4xX194xXbxX3xX104xX36xX3xXc9xX83xX16xX17xX6exX3xX4xX1xXd0xX16xX1xX3xX1bbxX15xX36xX17dxX16xX3xXc9xX89xX6xX3xXbxX1xXdexXdfxX16xX17xX3xX2axX62xX3xX16xX1xX27xX16xX3xX56xX27xX16xX3xX36xXd3xX15xX3xXb7xX1axX16xX6exX3xXc9xXcaxX16xX17xX3xXexX22axX16xX1xX3xX104xX16xX17xX3xX1xX1exXbdxX3xX3axX62xX3xX16xX1xX284xX16xX17xX3xXc9xXdxX242xX16xX3xX1xX22axX16xX1xX3xXexX88xX31xX16xX17xX3xX4xX2bdxX16xX17xX3xXexX1a9xX4xX3xX56xX27xX16xX3xX2axX2bxX16xX3xXbxX1xX83xXdxX3xX5xX62xX3xX16xX1xX284xX16xX17xX3xX16xX17xXdexX32bxXdxX3xX4xXc7xX3xX15xX36xX3xXexXd0xX16xX3xX4xX6xX31xX6exX3xXexX1xX15xX36xX1axXexX3xXbxX1xX1dexX4xX3xX17xXdxX212xXdxX6exX3xXexX15xX36xXd3xX16xX3xXexX88xX15xX36xX17dxX16xX3xX19xX1xX30xX31xX6exX3xX5xX62xXb7xX3xX7xX1a9xX16xX17xX3xXexX168xX31xX214xX3xX17xXc7xXbxX3xXbxX1xX1fcxX16xX3xXexX168xX31xX3xX88xX6xX3xXc9xXdexX440xX4xX3xX16xX17xX15xXcaxX16xX3xX7xX91xX4xX3xXb7xX168xX16xX1xX3xXexX31xX3xX5xX237xX16xX3xX17xXdxX173xXbxX3xX4xX1a9xX4xX3xXc9xX89xX6xX3xXbxX1xXdexXdfxX16xX17xX6exX3xXc9xXdfxX16xX3xX2axX89xX3xX7xX237xXb7xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX1x1066exX16xX17xX3xX5xX440xXdxX3xX4xX1a9xX4xX3xXb7xX1dexX4xX3xXexXdxXd3xX15xX6exX3xX16xX1xXdxX37xXb7xX3xX2axX1dexX3xX2axX17dxX3xXbxX1xX1a9xXexX3xXexX88xXdxX242xX16xX3xX19xXdxX16xX1xX3xXexX1axX5exX3xX223xX1b1xX3xX1xX1exXdxX6exX3xXc9xX83xXb7xX3xX294xX83xX31xX3xX1bbxX15xX230xX4xX3xXbxX1xX112xX16xX17xX5exX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xXbdxX3xX60xX1xX32bxX3xX4xXc7xX3xX7xXc4xX3xX4xX1xX15x103f4xX16xX3xX294xX89xX3xX2axX62xX3xX5xX15xX36xX37xX16xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX1xX15xX3xXc9xX1a9xX31xX3xX16xXd3xX16xX3xX4xX1a9xX4xX3xXbxX1xX1fcxX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX104xX6xX3xXb7xX1e3xXdxX3xXc9xX1exXdxX3xX2axX3f5xX6xX3xXc9xX83xXb7xX3xX294xX83xX31xX3xX4xX83xX3xX2axX17dxX3xX1xX22axX16xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xXexX1xX242xX3xX1xXdxX37xX16xX3xX4xX2f0xX16xX17xX3xX16xX1xXdexX3xX227xX3xX16xX17xX1xX3bxX6xX3xXexX15xX36xXd3xX16xX3xXexX88xX15xX36xX17dxX16xX6exX3xXc9xXdexX440xX4xX3xXf3xX6xX16xX3xX17xXdxX1a9xXb7xX3xX19xX1xX83xX31xX3xXc9xX1a9xX16xX1xX3xX17xXdxX1a9xX3xX4xX6xX31xX6exX3xXexX1xX15xX3xX1xX173xXexX3xXc9xX2bdxX16xX17xX3xXc9xX83xX31xX3xX4xX1a9xX4xX3xXexX1fcxX16xX17xX3xX5xX237xXbxX3xX16xX1xX27xX16xX3xX56xX27xX16xX3xXc9xX1axX16xX3xX223xX10xXb7xX3xX2axX62xX3xX4xX8dxX3xX2axX2f0xXbdxX3xX216xX1axXexX3xXexX1xX173xX4xX3xX1xX1exXdxX3xXexX1xXdxX6exX3xXf3xX6xX16xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xXc9xX1b1xX3xXexX88xX6xX31xX3xX17xXdxX83xXdxX3xX60xX1xX194xXexX3xX4xX1xX31xX3xXc9xX1exXdxX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxX173xX6exX3xX17xXdxX83xXdxX3xX60xX1xX22axX3xX4xX1xX31xX3xXc9xX1exXdxX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxX1xX168xX4xX1xX3xX2axX62xX3xX17xXdxX83xXdxX3xXf3xX6xX3xX4xX1xX31xX3xXc9xX1exXdxX3xX3axX3bxX16xX1xX3xXcxX1xX104xX36xXbdxX3xX60xX235xXe4xc36cx10468xX60xX3xXbfxff7fxX60xX235xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023
2023-09-22 19:00:00

QTO - Chiều nay 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023 nhằm nắm...

Đầu tư nâng cấp tuyến đê biển Vĩnh Thái

Đầu tư nâng cấp tuyến đê biển Vĩnh Thái
2015-09-29 06:16:10

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về phê duyệt Dự án nâng cấp sửa chữa, khắc phục khẩn cấp đê biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. ...

Kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Long

Kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Long
2015-09-29 06:14:56

(QT) - Ngày 28/9/2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập 28/9 (1975- 2015) và đón nhận danh hiệu xã...

2 vụ đuối nước trong một ngày

2 vụ đuối nước trong một ngày
2015-09-26 15:10:16

(QT) - Vừa qua, trên địa bàn xã Tân Long, xã Thuận (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong. Hiện trường vụ đuối nước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết