Cập nhật: 21/05/2021 13:39 GMT+7
dbd1x154bcx131c0xe63cxf3cax1401ex14f87x11b19x122baxX7x14b2bx156cbxf693x13e72x1457fx15984xX5x12479xXax11e90x10cdaxX1xde29xX3xXex12732xX4xX1xX3xef51xff27xX3xf3c9xX6xf7d5xX3x15456xXcxXcx12bfcxX3x14548xXdxe09bxXexX3x116afxX6xec6cxX3xXex1336bxX21xX1xX3x102f3xe333x13183xX3xX23x1369exX21xX1xX3xf92bx12171xX21xf242xX3xXexX1x13d92xX2fx13427xX3xX4xX1x1618exX4xX3xX2fx15652xX21xX42xX3x13567xX6xX21xX3xXexf943xX18xX3xX7x1398axX3xfc9bxXdx1495dxX38xX3xX1x14216xXdxX3xXbxX1x10563xXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX26xfffdxfdc5xX21xX42xX3xXcxX59xX18xX0x11394xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xf176xXaxX12x121e2xX61xX21xX42xX3xX21xX6xX1dxX3x114d4xX2xX8ax138ecxX8axXa8x14c0bxXa8xX2xX48xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xXcxXcxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX23xX3bxX21xX1xX3xX3fxX40xX21xX42xX3xef88xX37xX3xX4xX61xX4xX3xX1cxX1dxX3xXe4xXdx15041xX21xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX1x1247fxfa23xX21xX42xX3xXexX59xX5dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xXcxXcxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xXe4xX37xX3xX1xX81xX1dxX2axX21xX3xXcxX59xXdxX2axX81xX3x11322xX1xX38xX21xX42xX3xf5bdx14159xX21xX3xXexX1xX46xX2fxX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX2fxX50xX21xX42xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX5fxXdxX61xX38xX3xX1xX65xXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX26xX81xX82xX21xX42xX3xXcxX59xX18xX3xX21xX1xe72exX21xX3xX9cxX18xXbxX3xX5xff22xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX132xX82xX21xX3xX21xX46xX2fxX3xXa8xXaexXa8xX2xX48xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX5xX18xX4xX1xX3xXa8xXabx13fcexXabx1252fxX0xX8axXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX59xX42xXdxX21x11344xXa8xXbx14e02xX3xX6xX81xXexX38xXaxX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX9cxX12xX0xXdxX2fxX42xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX8axX8axX4xX1a9xX1fxX6xX38x11794xX81xX6xX21xX42xXexX59xXdxX1a9xXe4xX21xX8axX9cxX10xX7x147dbxXexX38xXbxX8axX21xX10x14700xX7xX8axXa8xX2xXa8xXaexX8ax12de9xff59xX9cxXabxX2xe948xX209xf45exX2xeae6xXexX2xXabxX20dxX20dxXa8xX205xX5xX2xX1a9xf190xXbxX42xXaxX3xX8axX12xX0xX8axXexX9cxX12xX0xX8axXexX59xX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX9cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xee5cxX54xX23xXcxXcxX26xX28xX2dxX3xXexX32xX21xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX23xX3bxX21xX1xX3xX3fxX40xX21xX42xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX61xX4xXe4xX18xX3xX7xXf9xX48xX3xXex146c2xX21xX3xX132x119cbxX3xXbxX1xX6axXexX3xXex10ed1xX3xX132x1095axX21xX3xX5xX186xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX132xX82xX21xX3xX21xX46xX2fxX3xXa8xXaexXa8xX2xX3xX6xX21xX3xXe4xX81xXdxX48xX3x1200exX3xX21xX42xX1x13575xX6xX3x10d5cxX3x10febxX21xX1xX1c2xX3xX2dxX1a9xX12cxX0xX8axXbxX12xX0xX8axXexX9cxX12xX0xX8axXexX59xX12xX0xX8axXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX21x11333xXdxX3xX132xX133xX21xX3xXexX1xX46xX2fxX48xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xXcxXcxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX23xX3bxX21xX1xX3xX3fxX40xX21xX42xX3xX42xX1xXdxX3xX21xX1xX6axX21xX3xX21xX1x147f1xX21xX42xX3xX132xX286xX21xX42xX3xX42xX286xXbxX3xXexX277xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xX4xX15xX6xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX5fxXdxX61xX38xX3xX1xX65xXdxX3xX12cxX1xX6axXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xXexX59xX38xX21xX42xX3xXexX1xXfaxXdxX3xX42xXdxX6xX21xX3xX1e6xX81xX6xX48xX3xX42xX286xXbxX3xXbxX1x12f22xX21xX3xX4xX40xX21xX42xX3xX132xX18xX6xX3xXbxX1xXf9xX2e4xX21xX42xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX2axX21xX3xXexX1xe8e8xX21xX42xX3xX5xfb1fxXdxX3xX21xX1xXdxf013xX81xX3xX21xX1xXdxX2axX2fxX3xXe4xe630xX3xXbxX1xX61xXexX3xXexX59xXdx1306cxX21xX3xX1f5xXdxX21xX1xX3xXexX133xX3xX2aexX3xX1c5xe6f7xX3xX1xX65xXdxX48xX3xX132xX3daxX3xXexX81xX1dxXf0xX21xX3xXexX59xX81xX1dxX3b8xX21xX3xXe4xX6axX21xX3xX132xX65xX21xX42xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX283xX3xXexX277xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX42xXdxX6xX3xX4xX61xX4xX3xXbxX1xX38xX21xX42xX3xXexX59xX37xX38xX48xX3xX4xX81xX65xX4xX3xXe4xX6axX21xX3xX132xX65xX21xX42xX3xX9cxX38xX3xX23xf844xXexX3xXexX59xX6axX21xX3xXe4xX37xX3xX4xX1xX277xX21xX1xX3xX1e6xX81xX1dxX3b8xX21xX3xX4xX61xX4xX3xX4x141eaxXbxX3xXbxX1xX61xXexX3xX132xX65xX21xX42xX3xXexX59xX38xX21xX42xX3xX1c5xX17exX1dxX3xX9cxX5dxX21xX42xX3xX4xX1xX32xX21xX1xX3xXexX59xX6xX21xX42xX3xX21x159c0xX21xX42xX3xXexX1xX47bxX21xX3xX2fx10123xXdxX3xXe4xX37xX3xX132xX47bxX3xXexX1xX18xX3xXe4xX46xX21xX3xX2fxXdxX21xX1xX48xX3xX132xX436xX4xX3xX1fxXdxX2axXexX3xXexX1xX6xX2fxX3xX42xXdxX6xX3xXexX277xX4xX1xX3xX4xX5dxX4xX3xXe4xX37xX38xX3xXbxX1xX38xX21xX42xX3xXexX59xX37xX38xX3xXbxX1xe1d2xX21xX42xX48xX3xX4xX1x117bexX21xX42xX3xX13x1534bxX28x144b3x14dfcxX2aexX2xX20bxX48xX3xX1fxX38exX81xX3xX4xX283xX3xX132xX3bxXdxX3xX1fxXdxX3ccxX81xX3xX26xX81xX4cfxX4xX3xX1xX65xXdxX3xX1f5xX1xX286xX6xX3x13609xX28xX3xXe4xX37xX3xX132xX3bxXdxX3xX1fxXdxX3ccxX81xX3xX3fxX36xX2dxX4d7xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX452xXbxX3xX21xX1xXdxX2axX2fxX3xX1f5x10e3axX3xXa8xXaexXa8xX2xX2aexXa8xXaexXa8xX1a7xX1a9xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xX2dxX1xX17exX21xX3xX36xX3bxXdxX3xX5xX186xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX132xX82xX21xX3xXa8xXaexXa8xX2xX48xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX5xX18xX4xX1xX3xXa8xXabxX1a7xXabxX48xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xXcxXcxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX23xX3bxX21xX1xX3xX3fxX40xX21xX42xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX61xX4xX3xXe4xX18xX3xX7xXf9xX48xX3xXexX277xX21xX3xX132xX27bxX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX283xX3xX132xX286xX21xX3xX5xX186xX3xX6xX21xX3xXe4xX81xXdxX48xX3xX2a6xX3xX21xX42xX1xX2abxX6xX1a9xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xXcxX1xXf9xX3b2xX21xX42xX3xXexdbd4xX6xX3xXcxX1xX277xX4xX1xX3xX36xX3bxX38xX3x1290exX1xX47bxX21xX42xX48xX3xX12cxX1xX286xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX5fxXdxX61xX38xX3xX1xX65xXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX48xX3xX1f5xXdxXf0xX2fxX3xX13xX1xX61xX21xX1xX3xXcxX1xXf9xX3xX1f5xX2a6xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX4xX1xX38xX3xX1fxXdxX133xXexX1c2xX3x13492xX186xX3xX12cxX1xX6axXexX3xX132xX82xX21xX3xX21xX46xX2fxX3xX21xX6xX1dxX3xX9cxXdxX186xX21xX3xX59xX6xX3xXexX59xX38xX21xX42xX3xX1fxX4cfxXdxX3xX4xX82xX21xX1xX3xX132xX3bxXdxX3xX9cxX18xX4xX1xX3xX13xX4d4xX28xX4d6xX4d7xX2aexX2xX20bxX3xXe4x10693xX21xX3xX4xX4c8xX21xX3xX21xX1xXdxX3b8xX81xX3xX9cxXdxX186xX21xX3xX1fxXdxX133xX21xX3xXbxX1x15839xX4xX3xXexX3bxXbxX3xX21xXf0xX21xX3xX7x12a6axX3xX9cxXdxX186xX21xX3xX59xX6xX3xX42xX5eexX21xX3xX21xX1xfb06xX48xX3xX452xX2fxX3xX4xX4cxX21xX42xX48xX3xX6xX21xX3xXexX38xX37xX21xX3xX132xX3ccxX3xX4xX40xX21xX42xX3xX1c5xX3daxX3xX1xX65xXdxX3xX4xX1xX81xX21xX42xX3xXexX6xX1dxX3xXbxX1xX4c8xX21xX42xX48xX3xX4xX1xX4cfxX21xX42xX3xX9cxX18xX4xX1xX3xX1xXdxX2axX81xX3xX1e6xX81xX82xX3xXe4xX37xX3xXexX1xX5dxX4xX3xX1xXdxX2axX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xX4xX47bxX21xX42xX3xX4xX81xX65xX4xX3xX1fxX38exX81xX3xX4xX283xX3xX132xX3bxXdxX3xX1fxXdxX3ccxX81xX3xX26xX81xX4cfxX4xX3xX1xX65xXdxX3xX1f5xX1xX286xX6xX3xX4fbxX28xX3xXe4xX37xX3xX132xX3bxXdxX3xX1fxXdxX3ccxX81xX3xX3fxX36xX2dxX4d7xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX452xXbxX3xX21xX1xXdxX2axX2fxX3xX1f5xX51exX3xXa8xXaexXa8xX2xX2aexX3xXa8xXaexXa8xX1a7xX1a9xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xX4d7xX18xXbxX3xX21xX37xX1dxX48xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX1xXf9xXfaxX21xX42xX3xXexX59xX5dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX23xXcxXcxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX4x1337cxX21xX42xX3xX132xX3daxX3xX132xX133xX21xX3xXexX1xX46xX2fxX3xX3fxX4c8xX6xX3xXexX1xXf9xX3b2xX21xX42xX3xXcxX1xX277xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX2axX21xX3xXcxX452xX21xX48xX3xX1cxX1dxX3xXe4xXdxXf0xX21xX3xXcxX1xXf9xXfaxX21xX42xX3xXexX59xX5dxX4xX3xX3fxX65xXdxX3xX132xX27bxX21xX42xX3xXexX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX5fxXdxX61xX38xX3xX1xX65xXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xXcxX59xX81xX21xX42xX3xXf9xX2e4xX21xX42xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX48xX3xXcxX59xXf9x10699xX21xX42xX3xX54xX6xX21xX3xXcxX59xX18xX3xX7xX5dxX3xX5fxXdxX61xX38xX3xX1xX65xXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX42xXdxX61xX38xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX32xX21xX1xX3xX26xX81xX82xX21xX42xX3xXcxX59xX18xX3xXe4xX37xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexX59xXf0xX21xX3xX132xX18xX6xX3xX1fxX37xX21xX3xXexX32xX21xX1xX1a9xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX38xX9cxX1dxXaxX12xX2dxX42xX81xX1dxX186xX21xX3xX12cxX1xX38xX21xX42xX0xX8axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vải thiều ở Cam Lộ được mùa, được giá

Vải thiều ở Cam Lộ được mùa, được giá
2021-05-20 17:51:28

QTO - Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế vùng gò đồi, những năm trở lại đây nhiều nông dân huyện Cam Lộ đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết