Cập nhật: 20/08/2018 18:53 GMT+7
e016x15a7fx1561ax11d3dx14f5ax1475fxf807x12319x129fbxX7xf6a7x13f75x140fax159d8xff28x10a39xX5x1101fxXax14d5cx15741xX1xf752xX3xXex10e5exX4xX1xX3x150a3x135f1xefaex10568xX3xXex14bd5x12f95xX1xX3xef58xede0xf55bxX23x10632xX3xXcx12691xX18xX3xX1exX2axX27x10a23x14095xX23xX3x11f18x141a2xX4xX3xX13xX1x128b5xX23xX1xX3x12f07xXdx12980x12a24xX3xXexX2dxX6xX3xXexXdxff7cxX23xX3x13138x12b7fxX3xX4x14928xX4xX3x161eax13659xX3xX53xX23xX3xX1x10d60xX3xXex10c9bxX23xX2axX0x13078xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe88cxX10xX6xX56xXaxX12xf747xX26xXcx14b0dxX3xead5xX3xX13xX1xXdx109fbxX27xX3xX23xX6xX33xX3xe71cxe95ax13860xe803xX8cxX8axX8bxX2xX8dx139eaxX3xe1afxX1x104abxX3xX1dxX3dxX3xXexX1x1510exX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX33xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1exX2axX27xX33xX34xX23xX3xX37xX38xX4xX3xX13xX1xX3dxX23xX1xX3xX4fxXdxX3xX41xXdxX43xX44xX3xXexX2dxX6xX3xXexXdxX4cxX23xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdx12a43xX23xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX13xX6xX44xX3xX73xXdxX4cxX27xX93xX3xX1xX27xX33xXe8xX23xX3xX13xX6xX44xX3xf137xX50x10416xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX7x1112cxX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX3xee94xfb9dxX3xX4fxX9ex1655exX23xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX121xX122xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3x15484x14140xX33xX3xX56xX57xX23xX2axX3x139b6xX126xX3xX41x10c61xX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX93xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xXbxX1x127f3xX3xX37xX118xX23xX2axX3xX73xX122xX8cxX0xX64xXbxX12xX0xXexX6xX148xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX2dxX2axXdxX23x14a45xX8axXbxX13fxX3xX6xX27xXex13687xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX44xX2axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX64xX64xX4xX8cxX148xX6xX18bx12f3fxX27xX6xX23xX2axXexX2dxXdxX8cxX121xX23xX64xX56xX10xX7xX41xXexX18bxXbxX64xX23xX10x11ac6xX7xX64xX2xX8dx133afx14c4bxX64xX1c3xX8dxX56xX2xX2xX8dx1290cxX1c2xX1c3xX8bxXexX2xX1c2xX8axX1c3x11b30xX1d4xX5xX2xX8cx1211bxXbxX2axXaxX3xX64xX12xX0xX64xXexX56xX12xX0xX64xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1exX2axX27xX33xX34xX23xX3xX37xX38xX4xX3xX13xX1xX3dxX23xX1xX3xX41xXdxX43xX44xX3xXexX2dxX6xX3xXexXdxX4cxX23xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXe8xX23xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX13xX6xX44xX3xX73xXdxX4cxX27xX0xX64xXbxX12xX0xX64xXexX56xX12xX0xX64xXexX2dxX12xX0xX64xXexX6xX148xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX1fxX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX13xX6xX44xX3xX73xXdxX4cxX27xX3xX4xX97xX3xXexf90dxX23xX2axX3xX4xX1xXdxX83xX27xX3xX56xX122xXdxX3xXexX2dx15486xX23xX3xX1c2xX93xX1c2xX3xX41xX44xX93xX3xX4xX1xXdxX83xX27xX3xX56xX122xXdxX3xX4xX60xX27xX3xX2xX1c3xX1cbxX44xX93xX3xX148xX83xX3xX2dxX50xX23xX2axX3xX4xX60xX27xX3xX2xX8axX44xX10bxX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX56xX122xXdxX3xXexX2dxX2a2xX23xX3xX1c2xX93xX2xe611xX3xX41xX44xX93xX3xX23xX83xX23xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX2dxX50xX23xX2axX3xX2xX8axX44xX93xX3xX44x10281xXexX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX2xX2xX44xX93xX3xX148xX2a2xX3xXexX118xX23xX2axX3xX23xX1xX57xX6xX3xX56xX122xX33xX3xX1d4xX3xX4xX44xX93xX3xXexX292xX23xX2axX3xX44xX38xX4xX3xX121xX161xX23xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX3xXexX2dxX2a2xX23xX3xX8axX8dxX1c3xX3xXexe991xX3xX4fx10571xX23xX2axX8cxX3xX37xX4cxX23xX3xX23xX6xX33xX93xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4fx13c8fxX3xX1xX18bxX122xX23xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xX4xX60xX27xX93xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX121xX122xX3xX4fxX6xX23xX2axX3xX2ax115b0xXbxX3xX2dx11243xXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX4xX53xX4xX3xX1xX5dxX23xX2axX3xX44x1090cxX4xX3xX4x10928xX23xX3xX5xX5dxXdxX3xX4fxX43xX3xXbxX1xX393xX23xX3xX4fxX393xX27xX3xX1xX18bxX122xX23xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xXexX2dxX18bxX23xX2axX3xXexX1xX53xX23xX2axX3xe3bfxX64xX8axX8bxX2xX8dxX8cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX1fxX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX3xX121xX122xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX4xX97xX3xXexX292xX23xX2axX3xX4xX1xXdxX83xX27xX3xX56xX122xXdxX3xXexX2dxX2a2xX23xX3xX1cbxX93xX3dbxX3xX41xX44xX93xX3xXexX292xX23xX2axX3xX44xX38xX4xX3xX121xX161xX23xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX3xX1cbxX8dxX8dxX93xX8dxX3xXexX34exX3xX4fxX351xX23xX2axX8cxX3xX37xX4cxX23xX3xX23xX6xX33xX3xX4fxX366xX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX13fxX18bxX23xX2axX3xXbxX1xX60xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX121xX122xX3xXexX1xX28xX44xX3xX148xX2a2xX3xXexX118xX23xX2axX3xX23xX1xX57xX6xX3xX44xX30bxXexX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xXexX2dxX2a2xX23xX3xX1c3xX93xX2f0xX3xX41xX44xX10bxX3xX4xX53xX4xX3xX1xX5dxX23xX2axX3xX44xX3adxX4xX3xX4xX3b1xX23xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX1xX9exX6xX3xXexX2dxXdxX43xX23xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX56xX18bxX3xX4xX1xX9exX6xX3xX4xX97xX3xX44xX30bxXexX3xX148x159e1xX23xX2axX8cxX3xX1fxX57xX3xX53xX23xX3xX13fxX140xX33xX3xX56xX57xX23xX2axX3xX148xX126xX3xX41xX14cxX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX3xX4xX97xX3xX4xX1xXdxX83xX27xX3xX56xX122xXdxX3xX2f0xX3xX41xX44xX93xX3xXexX292xX23xX2axX3xX44xX38xX4xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX3xX2xX1cbxX8bxX3xXexX34exX3xX4fxX351xX23xX2axX93xX3xX4fxX4cxX23xX3xX23xX6xX33xX3xX41xX1xX161xXdxX3xX5xX9ex14882xX23xX2axX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX4fxX5dxXexX3xX41xX1xX18bxX28xX23xX2axX3xX1cbxX8bxe609xX93xX3xX56xX57xX3xX41xXdxX4cxX23xX3xX1xX18bxX122xX23xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xX121xX122xX18bxX3xXexX1xX53xX23xX2axX3xX3dbxX64xX8axX8bxX2xX3dbx1306cxX3xX37xX43xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX3xX121xX122xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX56x1503bxX23xX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX7x161ecxX44xX3xX4fxX9exX6xX3xX121xX122xX18bxX3xX7x1616dxX3xX56xX3adxX23xX2axX93xX3x124a9x11254xX3xff62xXdxX6xX18bxX3xXexX1xX118xX23xX2axX3x133eaxfcf9xX23xX3xXexX28xXdxX3xX41xXdxX4cxX23xX3xX23xX2axX1xX18xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX13fxX10xX44xX3xX13fx153d8xXexX3xX4xX140xX23xX3xX4fxX161xXdxX3xX148xX161xX3xXexX2dxX3dxX3xX4xX53xX4xX3xX23xX2axX27xX351xX23xX3xX121xX161xX23xX3xX4fxX43xX3xX2axXdxX28xXdxX3xX1a7xX27xX33xX4cxXexX3xX4xX53xX4xX3xX121xX393xX23xX3xX4fxX83xX3xX121xX9exX5c4xX23xX2axX3xX44x1299cxX4xX3xX121xX122xX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX1xX18bxX122xX23xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX5dxX23xX2axX3xX44xX3adxX4xX3xX4xX3b1xX23xX3xX5xX5dxXdxX8cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX13xX1xX18bxX3xec5exX3xX41xXdxX4cxX23xX3xX4xX1xX22xX3xX4fxX5dxX18bxX3xX7xX6xX27xX3xX41xX1xXdxX3xX41xXdxX43xX44xX3xXexX2dxX6xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexX4cxX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1exX2axX27xX33xX34xX23xX3xX37xX38xX4xX3xX13xX1xX3dxX23xX1xX3xX33xX2a2xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX4xX1xX15xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX93xX3xX4xX53xX4xX3xX4fx130d6xX23xX3xX121xX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX41xX1xX647xX4xX3xXbxX1xX3adxX4xX3xX44x130adxXdxX3xX41xX1xX97xX3xX41xX1x15d72xX23xX93xX3xX121xX9exX5c4xX23xX2axX3xX44xX647xX4xX93xX3xXexX5e7xXbxX3xXexX2dxX27xX23xX2axX3xX23xX1xX140xX23xX3xX5xX57xX4xX3xX121xX122xX3xXbxX1xX9exX6ffxX23xX2axX3xXexXdxXe8xX23xX3xX4fxX43xX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX4fxX28xX44xX3xX148xX28xX18bxX3xX4xX1xX393xXexX3xX5xX9exX551xX23xX2axX3xX4xfcd0xX23xX2axX3xX23xX1xX9exX3xXexXdxX4cxX23xX3xX4fxX50xX93xX3xXbxX1xX393xX23xX3xX4fxX393xX27xX3xX1xX18bxX122xX23xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX13xX6xX44xX3xX73xXdxX4cxX27xX3xXexX2dxX9exX5c4xX4xX3xX23xX2axX122xX33xX3xX2xX1cbxX64xX3dbxX64xX8axX8bxX2xX8dxX10bxX3xX41xX1xX53xX23xX1xX3xXexX1xX122xX23xX1xX3xX4xX60xX27xX3xX121xX122xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX56xX5b4xX23xX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX1dxX647xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX4xX60xX27xX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX3xX121xX122xX3xX4fxX9exX126xX23xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX60xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX121xX122xX18bxX3xX56xX18xXbxX3xX8axX64xX3dbxX64xX8axX8bxX2xX8dxX8cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX37xX161xXdxX3xX121xX5c4xXdxX3xX56xX57xX3xX53xX23xX3xX13fxX140xX33xX3xX56xX57xX23xX2axX3xX148xX126xX3xX41xX14cxX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1exX2axX27xX33xX34xX23xX3xX37xX38xX4xX3xX13xX1xX3dxX23xX1xX3xX33xX2a2xX27xX3xX4xX60xX27xX3xX4xX1xX15xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX3xX4fx12d1axX33xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX4cxX23xX3xX4fxX50xX3xXexX1xXdxX3xX4xX118xX23xX2axX3xX4xX773xX23xX2axX3xX23xX1xX9exX3xX4xX1xX397xX3xXexX2dxX719xX23xX2axX3xX4xX118xX23xX2axX3xXexX53xX4xX3xX148xX28xX18bxX3xX4fxX28xX44xX3xX6xX23xX3xXexX18bxX122xX23xX3xX4xX1xX18bxX3xX4xX118xX23xX2axX3xXexX2dxe957xX23xX1xX3xXexX2dxX18bxX23xX2axX3xX44xfeeaxX6xX3xX44xX9exX6xX3xX5xX773xX93xX3xX4fxX351xX23xX2axX3xXexX1xX126xXdxX3xX2axXdxX6xX18bxX3xX4xX53xX4xX3xX4xX6ffxX3xX1a7xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX23xX722xX23xX2axX3xX23xX2axX1xXdxX2a2xX23xX3xX4xX38xX27xX3xX4fxX83xX3xX13fxX27xX393xXexX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xXbxX1xX9exX6ffxX23xX2axX3xX53xX23xX3xX4fxX60xX27xX3xXexX9exX3xX13fxX140xX33xX3xX56xX57xX23xX2axX3xX1xXe8xX3xXexX1xX161xX23xX2axX3xX2axXdxX6xX18bxX3xXexX1xX118xX23xX2axX3xX56xX719xX4xX3xX148xX126xX3xX41xX14cxX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX1dxX647xX4xX3xX7xX118xX23xX2axX3xX73xXdxX4cxX27xX8cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX18bxX56xX33xXaxX12xX73xX8cxX1exX0xX64xXbxX12


Các tin đã đưa

Lúa vụ hè thu trổ chậm so với lịch thời vụ

Lúa vụ hè thu trổ chậm so với lịch thời vụ
2018-08-20 16:24:37

(QT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến thời điểm này, trong tổng số 22.570 ha lúa vụ hè thu năm 2018 của tỉnh mới có khoảng 16.000 ha lúa...

Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên miền núi

Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên miền núi
2018-08-20 15:12:07

(QT) – Hôm nay 20.8.2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết