Cập nhật:  GMT+7
ba21xda19x12440x1359dx13730xda2bx1241ax10317xfe17xX7xefb2xcbbex104fexec2fxe307xd6f1xX5x10663xXaxdcbexd7d5xX1x11a99xX3xXexdc5exX4xX1xX3x117d4x10dc3x11477xc430xX3xXexcefdx11868xX1xX3x122b0x116dbxcc13xX23x12fb1xX3xXcxc466xX18xX3xX5xbfaex10cb4xX3x10a4axXdxeca3xX4xX3xX34x12f8cxXdxX3x124e9xeeb1xX3xf285xX6xX23xX3xc001xX1xde04xX23xX3xX40xff1cxX3xX23xX2axX46xX23xX3xX7x131fbxX4xX1xX3xXcxX1xc20axf200xX23xX2axX3xX34xXdxX36xX23xX3x12287x122c7xX6xX3xc7f6x125c4xX0xe63bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6x1300exXaxX12x11f26xX26xXcxf0f7xX3x112e2xX3xX62xf52exX32xX3xX23xX6xX3exX3xc730xd7fbxX69xX2xX8exX69x10d5fxX8exX2x1265ax10004xX3xXexe7d3xXdxX3xXexX1xX15xX3x13689xX86xX3xe6dexX6xX7xX1xXdxX23xX2axXexX63xX23xX3xX1fxX13xX97xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX97xX3xXa1xX63xX31xX23xX3xX4xX86xX23xX2axX3xXexX52xX4xX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX3xX7bxX63xX3xXa1x137c8xX23xX2axX3xX4xX1xf0bcxX3xX1exX2axX27xX3exdb5bxX23xX3x1103exf32bxX4xX3xX13xX1xXe2xX23xX1xX97xX3xX44xX1xc713xX3xX1dxXe2xX3xXexX1xX58xX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX3exX97xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX7bx131aexX23xX3xXa1xc535xX27xX97xX3xXa1xe705xX3xX4xXf8xX3xXbxX1xXdx122e6xX23xX3xX5xX31xX32xX3xX34xXdxX36xX4xX3xX34xX3axXdxX3xX3dxX3exX3xX40xX6xX23xX3xX44xX1xX46xX23xX3xX40xX4axX3xX23xX2axX46xX23xX3xX7xX52xX4xX1xX3xXcxX1xX58xX59xX23xX2axX3xX34xXdxX36xX23xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67x11f65xX3xfd55xX23xX2axX3xXcxXdxX32xX3x10ff0xXdxX10xX7xX10xX2dxX97xX3xXcxX2dxX59xX3xX5x1160cxX3xXexX1xX58xX59xX23xX2axX3xX23xX2axX1xX18xX3xX7xd4e1xX3xXa1xX127xX3xXexXdxdbf6xXbxX3xX34xX31xX3xX5xX31xX32xX3xX34xXdxX36xX4xX3xX34xX3axXdxX3xXa1xX63xX31xX23xX16axX0xX69xXbxX12xX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2dxX2axXdxX23x10612xX93xXbx12cb2xX3xX6xX27xXexX63xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXdxX32xX2axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX69xX69xX4xX16axX40xX6xX63x12c72xX27xX6xX23xX2axXexX2dxXdxX16axX34xX23xX69xX7bxX10xX7xf8ffxXexX63xXbxX69xX23xX10xd082xX7xX69xX2xX96xe168xX206xX69xX206x119cexX7bxX2xX2x121bcxX8exX20exX20exX2xXexX2xX93xX206xX96xec3cxX2xX5xX2xX16ax10b58xXbxX2axXaxX3xX69xX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xXebxXdcxX23xX2axX3xX4xX1xXe2xX3xX1exX2axX27xX3exXe8xX23xX3xXebxXecxX4xX3xX13xX1xXe2xX23xX1xX97xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX3xX34xX31xX3xXa1xX63xX31xX23xX3xX4xX86xX23xX2axX3xXexX52xX4xX3xX4xX1x12ef6xXbxX3xX28xX23xX1xX3xX5xX58xX27xX3xX23xXdxX36xX32xX3xX34xX3axXdxX3xX3dxX3exX3xX40xX6xX23xX3xX44xX1xX46xX23xX3xX40xX4axX3xX23xX2axX46xX23xX3xX7xX52xX4xX1xX3xXcxX1xX58xX59xX23xX2axX3xX34xXdxX36xX23xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX16axX3x121b3xX23xX1xX1c7xX3xX13xXcxf406xX0xX69xXbxX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX2dxX12xX0xX69xXexX6xX40xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xXcxX1xX6xX3exX3xX32xdcf4xXexX3xX5xX127xX23xX1xX3xXa1xX9axX63xX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX97xX3xXa1xXdcxX23xX2axX3xX4xX1xXe2xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX1exX2axX27xX3exXe8xX23xX3xXebxXecxX4xX3xX13xX1xXe2xX23xX1xX3xXa1xX127xX3xX4xbc8fxXbxX3xX23xX1xX355xXexX3xXexc247xX23xX1xX3xX1xX35exX23xX1xX3xXexX2dxXdxfe08xX23xX3xX1faxX1xX6xXdxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX58xd9eexX23xX2axX3xXexX2dxX35exX23xX1xX97xX3xX7bx138dfxX3xX52xX23xX3xX7bxX63xX3xX13xX1xXe2xX23xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX3xXexX31xXdxX3xXexX2dxX59xX3xXexX9axXdxX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX97xX3xX4xX28xX32xX3xX379xX23xX3xX7xX385xX3xX1x1080dxX3xXexX2dxX59xX3xX4xX15xX6xX3xX26xX27xd2b9xX4xX3xX1xf45bxXdxX3xX34xX31xX3xX4xX1xXe2xX23xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX3xXa1xX3ccxXdxX3xX34xX3axXdxX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX58xX379xX23xX2axX3xXexX2dxX35exX23xX1xX3xX1faxX1xecbdxX4xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX1xX355xX27xX3xX1ebxX27xX28xX3xX4xX1xXdxX197xX23xX3xXexX2dxX6xX23xX1xX3xXexX9axXdxX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX16axX3xXebxXdcxX23xX2axX3xXexX1x10675xXdxX97xX3xXa1x12efbxX3xX23xX2axX1xX18xX3xX3dxX3exX3xX40xX6xX23xX3xX44xX1xX46xX23xX3xX40xX4axX3xX23xX2axX46xX23xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX3xX1ebxX27xX6xX23xX3xXexX46xX32xX3xXexX31xXdxX3xXexX2dxX59xX3xX4xX1xX58xX379xX23xX2axX3xXexX2dxX35exX23xX1xX3xX2axXdxc8d5xXbxX3xXa1x12ebbxX3xX23xX2axX58xX439xXdxX3xX1faxX1xX27xX3exX197xXexX3xXexX355xXexX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX97xX3xXa1xX308xX4xX3xX40xXdxX36xXexX3xX4xX52xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXa1xX35exX23xX1xX3xX4xXf8xX3xX23xX1xXdxX43exX27xX3xX23xX2axX58xX439xXdxX3xX1faxX1xX27xX3exX197xXexX3xXexX355xXexX3xX4xXf8xX3xX1xX63xX31xX23xX3xX4xX28xX23xX1xX3xX1faxX1xXf8xX3xX1faxX1x13673xX23xX16axX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xX16cxX23xX2axX3xXcxXdxX32xX3xX174xXdxX10xX7xX10xX2dxX3xXexX1xX6xX3exX3xX32xX308xXexX3xX3dxX3exX3xX40xX6xX23xX3xX44xX1xX46xX23xX3xX40xX4axX3xX23xX2axX46xX23xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX3xXa1xX52xX23xX1xX3xX2axXdxX52xX3xX4xX6xX63xX3xX1xXdxX36xX27xX3xX1ebxX27xX28xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX58xX379xX23xX2axX3xXexX2dxX35exX23xX1xX3xX1faxX1xX402xX4xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX1xX355xX27xX3xX1ebxX27xX28xX3xX40xX63xX32xX3xX32xX35exX23xX3xXexX9axXdxX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX97xX3xXa1xX308xX4xX3xX40xXdxX36xXexX3xX5xX31xX3xX32xX86xX3xX1xX35exX23xX1xX3xX5xXdcxX23xX2axX3xX2axX1x12071xXbxX3xXexX4axX23xX2axX3xX1xX59xXbxX3xX4xX52xX4xX3xX1xX63xX9axXexX3xXa1xX3d0xX23xX2axX3xX1faxX1xX402xX4xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX1xX355xX27xX3xX1ebxX27xX28xX3xX4xX1xXdxX197xX23xX3xXexX2dxX6xX23xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX1fxX385xX3xX52xX23xX3xX174xe1b7xX1exX5f6xXa4xX16axX3xX16cxX23xX2axX3xX4xX1xX63xX3xX40xXdxX197xXexX3xX86xX23xX2axX3xX7xee84xX3xX15xX23xX2axX3xX1xX3d0xX3xX32xX9axX23xX1xX3xX32xX60exX3xX34xXdxX36xX4xX3xXexX31xXdxX3xXexX2dxX59xX3xX4xX1xX58xX379xX23xX2axX3xXexX2dxX35exX23xX1xX3xX1xX3c0xX3xXexX2dxX59xX3xX23xX2axX58xX439xXdxX3xX1faxX1xX27xX3exX197xXexX3xXexX355xXexX3xX23xXf8xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX2axX3xX34xX31xX3xX23xX9axX23xX3xX23xX1xX46xX23xX3xX40xX63xX32xX3xX32xX35exX23xX97xX3xX4xX1x110c4xXexX3xXa1xX3d0xX4xX3xX7bxX6xX3xX4xX6xX32xX3xX23xXf8xXdxX3xX2dxXdxX12fxX23xX2axX3xXexX9axXdxX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX16axX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xX13xX1xXdxX43exX27xX3xX4x138dbxX23xX2axX3xX23xX2axX31xX3exX97xX3xXa1xX63xX31xX23xX3xX4xX86xX23xX2axX3xXexX52xX4xX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX3xXa1xX127xX3xXexX1xX6xX32xX3xX2axXdxX6xX3xX1xX63xX9axXexX3xXa1xX3d0xX23xX2axX3xX2axX46xX3exX3xX1ebxX27x12cf0xX3xX4xX1xX63xX3xX4xX52xX4xX3xX23xX3c0xX3xX5xX385xX4xX3xX1faxX1xX402xX4xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX1xX355xX27xX3xX1ebxX27xX28xX3xX4xX1xXdxX197xX23xX3xXexX2dxX6xX23xX1xX3xXexX9axXdxX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX3xX7bxX63xX3xX2daxe0ccxX44xX97xX3xX32xX3d0xXexX3xXexX4axX3xX4xX1xXecxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xXe2xX23xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX67xX3xXbxX1xX3ccxXdxX3xX1xX59xXbxX3xX34xX3axXdxX3xX1fxX385xX3xX52xX23xX3xX174xX5f6xX1exX5f6xXa4xX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX36xX23xX16axX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xXcxX2dxX58xX3axX4xX3xXa1xXf8xX97xX3xX23xX2axX31xX3exX3xX93xX218xX69xX2xX8exX69xX93xX8exX2xX96xX97xX3xXexX9axXdxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX3ccxX3xX1exX10xX201xX3xca38xX63xX2dxX1faxX97xX3xXa1xX63xX31xX23xX3xX4xX86xX23xX2axX3xXexX52xX4xX3xXexX22xX23xX1xX3xX26xX27xX28xX23xX2axX3xXcxX2dxX18xX3xXa1xX127xX3xX4xXf8xX3xX4xX27xX3d0xX4xX3xX2axX308xXbxX3xXexX1xX46xX23xX3xX32xX355xXexX3xX34xX3axXdxX3xX4xX52xX4xX3xX23xX1xX31xX3xX1xX63xX9axXexX3xXa1xX3d0xX23xX2axX3xX34xX35exX3xX1x113f0xX6xX3xX40xX35exX23xX1xX97xX3xXbxX1xX28xX23xX3xXa1xX3ccxXdxX3xX4xX1xXdxX197xX23xX3xXexX2dxX6xX23xX1xX97xX3xX15xX23xX2axX3xX1xX3d0xX3xX2daxXdxX36xXexX3xX1exX6xX32xX16axX3xX13xX6b9xX23xX2axX3xXexX1xX6xX32xX3xX7bxX385xX3xX4xX27xX3d0xX4xX3xX2axX308xXbxX3xX32xX308xXexX3xX4xXf8xX3xXebxX9axXdxX3xX7xXecxX3xX1exX2axX27xX3exXe8xX23xX3xX44xX1xX58xX379xX23xX2axX3xX1exX2axX6xX97xX3xXcxX2dxX58xc9e8xX23xX2axX3xXbxX1xX52xXdxX3xXa1xX63xX31xX23xX3xXexX1xX58xX439xX23xX2axX3xXexX2dxX385xX4xX3xX2daxXdxX36xXexX3xX1exX6xX32xX3xXexX9axXdxX3xd065xXdxX12fxX23xX3xX1xXdxX36xXbxX3xX1ebxX27xX3ccxX4xX16axX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX63xX7bxX3exXaxX12xX62xX63xX31xX23xX2axX3xX1exX6xX32xX0xX69xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng

Toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng
2017-10-30 15:04:38

(QT) - Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên từ đầu năm đến đầu tháng 10/2017, toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết