Cập nhật: 23/07/2022 18:14 GMT+7
22b8xf6c7x9592x6d33x9247x9991x8384xccc2xa2aaxX7xb486x42faxd2d7xad96x7270x4c55xX5x4f49xXaxac7fx673fxX1xc825xX3x575axX1xXdx4785x3638xX3xXcx86d2xX17x918dxX3xX13xb40fxX4xX3xX4xX1xdf60xX17xX1xX3xXexeff6x2f71xX3x8c72x7c86x3bb2xX17xX3xaa4fxa3f3xXdxX3xf0d3xX1xX32xX17xX3x342dxX32xX17xX3x341fxXdxX1axXexX3xX39xX6xX1bxc98axX3x6e12x9eb6xXdxX3xXex488cx72c4xX17xX20xX3xf7d8xX51x4277xX17xX20xX3xX13xX51x59adxX17xX20xX3xb3bexXdxed22xX17xX20xX3xX4x9e13xX4xX3xX17xX20xX1x29e7xX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xced4xX31xcc13xX4xX3xX20xXdxX6xX0xd094xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f5cxX10xX6xX3exXaxX12xX39xX1xX32xX17xX3xd9d9xf562xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xe8b4xdaa4xX3xX17x8118xX1bxX3xX39xX20x2398xd9e7xX3xXcxX1xX51xX58xX17xX20xX3xf4ebxXdxX17xX1xX3x58e1xX3xX56xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xa970xXabxX89xXabxX3xeca9xX2xfbc9xa36cxXabxX3xXc3xX3xXcdxca8fxXcdxXcdxe8a6xX4axX3xX4xX1xXdx5b93xX31xX3xX17xX6xXb5xX3xXcdxa56dxX89xXabxX4axX3x90edxXb5xX3xX62xXdx63e2xX17xX3xcea5xX36xX3xX13xX1xX28xX17xX1xX3xXexX2dxX2exX4axX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xXdxX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX20xX3xX13xX23xX4xX3xX4xX1xX28xX17xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX17xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX32xX17xX3xX3exX32xX17xX3xX42xXdxX1axXexX3xX39xX6xX1bxX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX4x6ffdxX17xX20xX3xX35x5357xXb4xX17xX3xX4xef77xX17xX20xX3xXexX69xX4xX3xX35x930axX3xX35xX64xX17xX3xX3exX32xX17xX20xX3xX1xX51xX58xX17xX20xX4axX3xX3exX32xX17xX20xX3xX1xX15cxX6xX3xXexX4dxXdxX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX2dxX51xX5exX17xX20xX3x9f87xX58xX17xX3xX62xXb4xX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4cxX51xX5exX17xX20xX3xXd4x5316xX3xcdb7xX42xXcx82c5xX3xX4cxcbe5xX17xX20xX4axX3xXf9xX28xX3xXexX1xX51xX3xXcx3676xX17xX1xX3xX15xXb5xX4axX3xXcxX2dxX51x3389xX17xX20xX3xX4cxX15cxXb4xX17xX3xX35xX4dxXdxX3xXbexXdx508axX31xX3xX30xX31xX82xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXexX1edxX17xX1xX3xX56xXf6xX3xX30xX31xX6xX17xX20xX3xXcxX157xX17xX20xX4axX3x8b70xX1x70f8xX3xXf9xX28xX3xXcxX1xX51xX3xXcxX1edxX17xX1xX3xX15xXb5xX4axX3xX13xX1xX15xX3xXexX2exX4xX1xX3xX1daxXf9xX39x3d16xX3xXexX1edxX17xX1xX3xX42x2eb8xX3xX42xXafxX17xX3xX98xX51xX17xX20xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX20xXdxX6xX3xX4xX157xX17xX20xX3xX35xX15cxXb4xX17xX1d8xX0xX89xXbxX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX2dxX20xXdxX17xa271xXcdxXbx94a1xX3xX6xX31xXexX15cxXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX1bxX20xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX89xX89xX4xX1d8xXbexX6xX15cxX80xX31xX6xX17xX20xXexX2dxXdxX1d8xX62xX17xX89xX3exX10xX7xXa3xXexX15cxXbxX89xX17xX10x909cxX7xX89xXcdxXcdxXcdxXd4xX89xXd5x31ffxX3ex7d48xX2xX2c8xX2xXd5xXd5xXd4xXexX2xX2caxXd4xXdbxX2c8xX2c8xX5xX2xX1d8xa9a8xXbxX20xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xX4cxX15cxXb4xX17xX3xX4xX161xX17xX20xX3xXexX69xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xXdxX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX20xX3xX13xX23xX4xX3xX4xX1xX28xX17xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX17xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX32xX17xX3xX3exX32xX17xX3xX42xXdxX1axXexX3xX39xX6xX1bxX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX62xXdxX64xX17xX20xX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX2dxX51xX5exX17xX20xX3xX1adxX58xX17xX3x793bxX3x6881xX17xX1xX285xX3xXcxX1d8xX227xX0xX89xXbxX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xX89xXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX2dxX20xXdxX17xX285xXcdxXbxX288xX3xX6xX31xXexX15cxXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX1bxX20xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX89xX89xX4xX1d8xXbexX6xX15cxX80xX31xX6xX17xX20xXexX2dxXdxX1d8xX62xX17xX89xX3exX10xX7xXa3xXexX15cxXbxX89xX17xX10xX2bfxX7xX89xXcdxXcdxXcdxXd4xX89xXd5xX2c8xX3exX2caxX2xX2c8xX2xXd5xXd5xXd4xXexX2xX2caxXd4xXdbxX2c8xX2c8xX5xXcdxX1d8xX2dbxXbxX20xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX62xXdxX64xXexX3xX5xX51xX31xX3xXbexf280xXexX3xXexX4dxXdxX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX56xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4cxX51xX5exX17xX20xX3xXd4xX3xX394xX3xX396xX17xX1xX285xX3xXcxX1d8xX227xX0xX89xXbxX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xX89xXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xX2dxX20xXdxX17xX285xXcdxXbxX288xX3xX6xX31xXexX15cxXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX1bxX20xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX89xX89xX4xX1d8xXbexX6xX15cxX80xX31xX6xX17xX20xXexX2dxXdxX1d8xX62xX17xX89xX3exX10xX7xXa3xXexX15cxXbxX89xX17xX10xX2bfxX7xX89xXcdxXcdxXcdxXd4xX89xXd5xX2c8xX3exX2caxX2xX2c8xX2xXd5xXd5xXd4xXexX2xX2caxXd4xXdbxX2c8xX2c8xX5xXecxX1d8xX2dbxXbxX20xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xXdxX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX20xX3xX13xX23xX4xX3xX4xX1xX28xX17xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX17xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX32xX17xX3xX3exX32xX17xX3xX42xXdxX1axXexX3xX39xX6xX1bxX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX62xXb4xX3xX5xX16axX17xX1xX3xX35xX4dxX15cxX3xXexX1edxX17xX1xX3xX30xX31xX1e0xX17xX20xX3xXcxX2dxX2exX3xXexX1xX1edxX17xX1xX3xX4xX1xX31xX161xX17xX20xX3xXexX4dxXdxX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX56xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4cxX51xX5exX17xX20xX3xXd4xX3xX394xX3xX396xX17xX1xX285xX3xXcxX1d8xX227xX0xX89xXbxX12xX0xX89xXexX3exX12xX0xX89xXexX2dxX12xX0xX89xXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xXcxX4dxXdxX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX56xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX2dxX51xX5exX17xX20xX3xX1adxX58xX17xX3xX62xXb4xX3xX39xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX56xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4cxX51xX5exX17xX20xX3xXd4xX4axX3xXexX2dxX15cxX17xX20xX3xXa3xX1xX161xX17xX20xX3xXa3xX1xX28xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxXf6xX17xX20xX4axX3xXexX2dxX51xX52xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX1xX157xX17xX20xX4axX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX4xX157xX17xX20xX3xX35xX15cxXb4xX17xX3xX4xX161xX17xX20xX3xXexX69xX4xX3xX35xX16axX3xXa3xX28xX17xX1xX3xX4xe807xX17xX3xX3exX32xX17xX20xX3xX1xX15cxX6xX4axX3xX3exX32xX17xX20xX3xX1xX51xX58xX17xX20xX3xXexX51xX1f8xX17xX20xX3xX17xXdxX1axX1bxX4axX3xXexc207xX3xX5x4ed5xX17xX20xX3xXexX1xXb4xX17xX1xX3xXa3xX28xX17xX1xX3xX62xXb4xX3xXbexXdxX64xXexX3xX58xX17xX3xX62xX161xX3xX1xX4dxX17xX4axX3xX7x6ad2xX3xXexX2dxXdxX3xX32xX17xX3xX7xX32xX31xX3xX7xc7edxX4xX3xX35xX82xXdxX3xX62xX52xXdxX3xX4xX161xX17xX20xX3xX5xX6xX15cxX3xXexX15cxX3xX5xX52xX17xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX1xX157xX17xX20xX4axX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX35xX16axX3xX1xXdxX64xX17xX3xXexX2dxa9edxX17xX3xXexX31xX1exXdxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX288xX31xX32xX17xX4axX3xX3ex5956xX17xX20xX3xX4xX1e0xX1bxX3xX4xX1xXdxX64xX17xX3xX35x2b47xX31xX4axX3xX1xXb5xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX62x77f8xX3xX35xX36xX4xX3xX5xe90cxXbxX4axX3xXexX732xX3xX3exX15cxX3xX4xX15xX6xX3xX35xX7a3xXexX3xX17xX51xX52xX4xX1d8xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xX1adxX732xX3xX1xXb5xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXa3xX1xX161xX17xX20xX3xXexXdxX64xX4xX3xX1bxX69xX31xX3xX288xX51xX58xX17xX20xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX6xX17xX1xX3xX5xXb4xX3xX17xX1x2e94xX17xX20xX3xXexX7a3xX1bxX3xX20xX51xX58xX17xX20xX3xX7xX69xX17xX20xX3xX17xX20xX5exXdxX3xX62xX7b0xX3xX5xe879xX3xXexX51xX1f8xX17xX20xX3xX4xX69xX4xX1xX3xX1bxX4dxX17xX20xX4axX3xX62xX7b0xX3xX1xX70fxX6xX3xXbexX7b0xX17xX1xX3xX62xXb4xX3xX1xX4dxX17xX1xX3xXbxX1xX468xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX39xX1xX32xX17xX3xX3exX32xX17xX4axX3xX288xa201xX17xX20xX3xX35xX69xX17xX20xX3xX35xX207xX3xX4xX69xX4xX3xXexX1xX64xX3xX1xX1axX3xX1xX161xX1bxX3xX17xX6xXb5xX3xX62xXb4xX3xX1bxX6xXdxX3xX7xX6xX31xX3xX1xX77fxX4xX3xXexX7b7xXbxX4axX3xX4xX82xX17xX20xX3xX1xXdxX64xX17xX3xX7xX86bxX4xX3xX1bxX7b0xX17xX1xX3xX288xX32xXb5xX3xX3exX732xX17xX20xX3xX80xX31xXf6xX3xX1xX51xX58xX17xX20xX4axX3xX35xX7a3xXexX3xX17xX51xX52xX4xX3xX17xX20xXb4xXb5xX3xX4xXb4xX17xX20xX3xX20xXdxXb4xX31xX3xX35x3565xXbxX1d8xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xX247xX2exXbxX3xX17xXb4xXb5xX4axX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xXdxX1axX1bxX3xXcxX1exX17xX20xX3xX13xX23xX4xX3xX4xX1xX28xX17xX1xX3xXexX2dxX2exX3xX30xX31xX32xX17xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX32xX17xX3xX3exX32xX17xX3xX42xXdxX1axXexX3xX39xX6xX1bxX4axX3xX4cxX4dxXdxX3xXexX51xX52xX17xX20xX3xX56xX51xX58xX17xX20xX3xX13xX51xX5exX17xX20xX3xX35xX16axX3xXexc0eexX17xX20xX3xX80xX31xXb4xX3xX62xXb4xX3xX20xf154xXdxX3xX5xX5exXdxX3xX35xX36xX17xX20xX3xX62xXdxXf6xX17xX3xX35xX64xX17xX3xX4xX69xX17xX3xXbexX36xX4axX3xX4xX161xX17xX20xX3xX17xX1xX32xX17xX3xX62xXdxXf6xX17xX3xXf9xX6xX17xX3xX80xX31xX1e0xX17xX3xX5xX830xX3xXexX4dxXdxX3xXcdxX3xX17xX20xX1xX6fxX6xX3xXexX2dxX6xX17xX20xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX6fxX3xX30xX31xX82xX4xX3xX20xXdxX6xX1d8xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX15cxX3exXb5xXaxX12xXcxX2dxX468xX4xX3xX227xX1xX51xX58xX17xX20xX0xX89xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ
2022-07-22 19:18:52

QTO - Chiều nay 22/7, Đoàn công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) do Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú dẫn đầu đến dâng hoa,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết