Cập nhật:  GMT+7
ec4dx147a2x11d3ax115ebx176aex11668x10c14x1807ax19816xX7x13873x131c4x175e4xf3b2x181b3xf94bxX5x1a401xXax13c7cxf2f8xX1xXdxX3x1a10bxf808x184e4x190b6xX3x14fd9x17c65xX18xX3x10bf1x18b00x10f78xX1ax171e1xX3xXcx10f92x16279xX3xXex1297axX3xX4xX1x15af9xX4xX3xX13xX1x17abfx1a2e4xX1axX24xX3xXexX27x194ffxX1axX1xX3x15306x120b5xX6xX1axX24xX3xXcx1772bxXexX3xX17xX46xX1axX3x17f80xX22xX1axX3xX1axX24xX1x12e8dxX18x10c4axX3xX5x19e34xX1axX3xXexX1xX2fxX3x14e9dx16caaxX0x1a585xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a70xX10xX6x11882xXaxX12x10713xX20xXcx1074bxX3x1709exX3xX13xX1xXdx148a1xX21xX3xX1axX6x1081axX3xX2xX2x105aaxX2xX8bx16391xfb34xX8exX8fx11e5exX3xX13xX1xX34xX35xX1axX24xX3xXexX27xX3bxX1axX1xX3xXaxX40xX6xX1axX24xX3xXcxX46xXexX3xX17xX46xX1axX3xX4dxX22xX1axX3xX1axX24xX1xX54xX18xXaxX3xX5xX59xX1axX3xXexX1xX2fxX3xX60xX61xX3xX4x18dd6xX6xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX17xX34x145caxX4xX3xXbxX1x1375dxXdxX3xX1xXe2xXbxX3x16e2ex17e89xXdxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3x19009xX1x172edxX1axX24xX3x184daxX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX17xXdxX82xX21xX3xXexX27xX6xX92xX3xX13xfaafxX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexfd3cxX1axX1xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXeexX19xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3x1205exX18xX19xX1axX3xX1axX24xX1x12e7axX3xXexX1xX21x1a026xXexX3xXexX27xX21xX87xX82xX1axX3xXexX1xXe7xX1axX24xX3xXexX11cxX1axX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXex18c32xXdxX3x14269x1a19fxX3x1105fxXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX92xX3xX1xX21xX87xX13exX1axX3x1a2fcxXdxX18xX3xX167xXdxX1axX1xX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXax12764xX6xX27xX24xXdxX1ax16274xX8exXbxX164xX3xX6xX21xXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX195xX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xX4xX8bxX4dxX6xX18x14ccbxX21xX6xX1axX24xXexX27xXdxX8bxXeexX1axX63xX75xX10xX7xf0afxXexX18xXbxX63xX1axX10x14e99xX7xX63xX8exX8fxX8fxX2xX63x15f6bxfbfaxX75x1092bxX2xf44axX8fxX1e0xX8fx195eexXexX2xX1ddxX1e6x107c1xX1e6xX1ddxX5xX2xX8bx194d6xXbxX24xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xXfbxX1x151d9xX3xXcxX2bxX1axX24xX3xX1cxXdx12eb6xX1axX3xXexX143xXbxX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3x131c3xX24xX21xX87x16debxX1axX3xXcx13b14xX3xXeexX19xX3xXfbxX1xX21dxX3xX13xX1xXc6xX3xXexX28xX4xX1xX3x19123xX1cxX23bx11946xX3xX1xX21xX87xX13exX1axX3xX17axXdxX18xX3xX167xXdxX1axX1xX3xX258xX34xX35xX1axX24xX3xX136xX2fxX4xX3xX72xX161xX1axX1xX3xXex1683fxX1axX24xX3xX1bfxX21xX19xX3xXexX46xXexX3xX4xX1xX18xX3xX1axX24xX34x16d02xXdxX3xX75xf3e5xX1axX3xX164xX165xX3xX167xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX3xX7dxX3xf639xX1axX1xX19bxX3xX23bxX8bxX1cxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX27xX12xX0xX63xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX195xX6xX27xX24xXdxX1axX19bxX8exXbxX164xX3xX6xX21xXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX195xX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX63xX63xX4xX8bxX4dxX6xX18xX1bfxX21xX6xX1axX24xXexX27xXdxX8bxXeexX1axX63xX75xX10xX7xX1cexXexX18xXbxX63xX1axX10xX1d5xX7xX63xX8exX8fxX8fxX2xX63xX1ddxX1dexX75xX1e0xX2xX1e2xX8fxX1e0xX8fxX1e6xXexX2xX1ddxX1e6xX1ebxX1e6xX1ddxX5xX8exX8bxX1f1xXbxX24xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xX136xX161xXdxX3xX75xXdxX13exX1axX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX92xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXfbxX1xXfdxX1axX24xX3xX101xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX17xXdxX82xX21xX3xXexX27xX6xX92xX3xX13xX114xX1axX24xX3xX6xX1axX3xXexX11cxX1axX1xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXeexX19xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX136xX18xX19xX1axX3xX1axX24xX1xX13exX3xXexX1xX21xX143xXexX3xXexX27xX21xX87xX82xX1axX3xXexX1xXe7xX1axX24xX3xXexX11cxX1axX1xX3xXexX279xX1axX24xX3xX1bfxX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdx19e6exX195xX3xXexX27xX34xX28cxX1axX24xX3xX195xX59xX195xX3xX1axX18xX1axX3x18219xX1xX10xX3xX40xX10xX92xX3xX164xX165xX3xX167xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX7dxX3xX2a4xX1axX1xX19bxX3xX23bxX8bxX1cxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX27xX12xX0xX63xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xXcxX161xXdxX3xX4xX1xX34xX35xX1axX24xX3xXexX27xX3bxX1axX1xX92xX3xX1cxX6xX1axX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX17xX165xX3xX75xX19xX1axX1xX3xXexX279xX1axX24xX3xX1axX1xXdxX82xX21xX3xXexXdxX46xXexX3xX195x13862xX4xX3xXeex16794xX1axX3xX1axX24xX1xX13exX3xX17xX279xX4xX3xX7x16476xX4xX3xX195xX6xX1axX24xX3xX1cexX1xX114xX1axX24xX3xX1cexX1x19949xX3xXexX46xXexX3xXeexX21xXdxX3xXexX34xX35xXdxX92xX3xX17xX59xX195xX3x175faxX195xX3xX17xX46xX1axX3xXeexXefxXdxX3xX1axX24xX34xX28cxXdxX3xX75xX290xX1axX8bxX3xXcxX27xX6xX18xX3xXexX279xX1axX24xX3xX1ddxX1e2xX3xX7xX21xX4b1xXexX3xX1bfxX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX3ecxX3xX1ddxX1e2xX3xX1x12159xX3xX75xX290xX1axX3xf05cxX3xXexX1xX114xX1axX3x19fbbxX114xX1axX24xX3xX23bxX24xX290xX1axX3xX78xXexX1xX114xX1axX3xX195xXefxXdxX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX5xX143xXbxX3xXexX1xX21xX4eexX4xX3xX164xX165xX3xX167xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX7bxX92xX3xX195x13eabxXdxX3xX7xX21xX4b1xXexX3xX1bfxX21xX19xX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xX1e0xX8fxX8fxX3xX1axX24xX1xX3bxX1axX3xX17x15684xX1axX24xX3xX24xX550xX195xX3xX4xX1dxX4xX3xX1axX1xX21xX3xX87xX46xX21xX3xXbxX1x116b1xX195xX3xX4xX59xX1axX3xXexX1xXdxX46xXexX3xX1axX1xX34xX3xX4xX1xX480xX1axX3xX4b1xX195xX92xX3xX24xXe7xXdxX92xX3xX195xX2fxXexX92xX3xX4dxX1dxX1axX1xX3xX1cex112c0xX18xX92xX3xX1xX161xXexX3xX75xX34xX6xX92xX3xX195xX3bxX3xXexX114xX195xX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xX136xX550xX1axX24xX3xXexX1xX28cxXdxX3xXexX27xX6xX18xX3xX1axX1xXdxX82xX21xX3xXbxX1xX59xX1axX3xX1bfxX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxX3ecxX195xX3xXexX27xX34xX28cxX1axX24xX3xX40xX59xX195xX3xX1axX18xX1axX3xX3fexX1xX10xX3xX40xX10xX3xX78xX164xX165xX3xX167xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX7bxX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xX24xX59xX1axX3xX8exX8fxX3xXexX27xXdxX13exX21xX3xX17xX550xX1axX24xX8bxX3xX23bxX1x18411xX1axX24xX3xX7xX21xX4b1xXexX3xX1bfxX21xX19xX3xX1axX19xX87xX3xX7xfc71xX3xX24xX21dxXbxX3xXbxX1xX59xX1axX3xX24xXdx14835xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX195xX59xX195xX3xX1axX18xX1axX92xX3xX1axX24xX34xX28cxXdxX3xX1axX24xX1xX54xX18xX3xXexX27xX226xX1axX3xX17xX28xX6xX3xX4dxX19xX1axX3xX164xX165xX3xX167xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX34xXe2xX1axX24xX3xX4xX21dxX3xXexX1xX226xX195xX3xX17xXdxX82xX21xX3xX1cexXdxX13exX1axX3xX17xX3ecxX3xX17xX21dxX1axX3xXexX46xXexX3xX17xX59xX195xX3xX4b1xX195xX3xX1xX35xX1axX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xXcxX2bxX1axX24xX3xX24xXdxX1dxX3xXexX27xX28xX3xX1bfxX21xX19xX3xXexX279xX1axX24xX3xX3fxX40xX6xX1axX24xX3xXexX46xXexX3xX17xX46xX1axX3xX4dxX22xX1axX3xX1axX24xX1xX54xX18xX56xX3xX5xX59xX1axX3xXexX1xX2fxX3xX60xX61xX3xX24xX59xX1axX3xX1e6xX8fxX3xXexX27xXdxX13exX21xX3xX17xX550xX1axX24xX92xX3xX75xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXeexXdxX226xX1axX92xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX226xX1axX92xX3xX4xX1dxX1axX3xX4dxX4eexX92xX3xXbxX1xX21dxX1axX24xX3xXeexXdxX226xX1axX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xX1cxX6xX1axX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1xX34xX35xX1axX24xX3xXexX27xX3bxX1axX1xX3xX17xX21dxX1axX24xX3xX24xX21dxXbxX92xX3xXeexX143xX1axX3xX17xX4eexX1axX24xX3xXex13a18xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX92xX3xX4xX1dxX4xX3xX1axX1xX290xX1axX3xXexX19xXdxX3xXexX27xXe2xX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xXcxX1xX28cxXdxX3xX24xXdxX6xX1axX3xX1bfxX21xX6xX92xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXexX1xX34xX28cxX1axX24xX3xX164xX21xX87xX226xX1axX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX1axX1xXdxX82xX21xX3xX4xX1xX34xX35xX1axX24xX3xXexX27xX3bxX1axX1xX92xX3xX1xX18xX161xXexX3xX17xX4eexX1axX24xX3xXexX1xXdxX13exX1axX3xX1axX24xX21xX87xX13exX1axX3xX1xX34xXefxX1axX24xX3xX17xX46xX1axX3xX1axX24xX34xX28cxXdxX3xX75xX290xX1axX3xXeexX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX195xX3xX1xfe67xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX195xXdxX82xX1axX3xX1axX643xXdxX92xX3xXeex1a3e8xX1axX24xX3xX7xX290xX21xX92xX3xXeexX83bxX1axX24xX3xX164xX6xX92xX3xXeexX83bxX1axX24xX3xX17xX279xX4xX3xX4dxXdxX13exXexX3xX1cexX1xX21dxX3xX1cexX1xX480xX1axX3xXeexXefxXdxX3xX1axX1xXdxX82xX21xX3xX7xX21xX4b1xXexX3xX1bfxX21xX19xX3xX243xX3xX1axX24xX1x19840xX6xX92xX3xX1axX1xX624xX1axX24xX3xX1xX18xX161xXexX3xX17xX4eexX1axX24xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXexX1x1801cxX4xX8bxX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xX4dxX3bxX1axX1xX3xX195xX531xXdxX3xX1axX480xX195xX92xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX1cexX226xX21xX3xX24xX828xXdxX92xX3xXeexX143xX1axX3xX17xX4eexX1axX24xX3xX17xX34xXe2xX4xX3xXexX76exX3xX8exX1e6xX8fxX3x111e0xX3xX1ebxX8fxX8fxX3xXexX27xXdxX13exX21xX3xX17xX550xX1axX24xX3xX17xX3ecxX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX34xX35xX1axX24xX3xXexX27xX3bxX1axX1xX3xXexX1xXdxX13exX1axX3xX1axX24xX21xX87xX13exX1axX92xX3xX24xXdxX643xXbxX3xX1axX24xX34xX28cxXdxX3xX75xX290xX1axX3xXeexX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX195xX3xX1xX828xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX24xX1xX54xX18xX3xX1xXdxX46xX21xX3xX1xX828xX4xX3xX4xX21dxX3xXexX1xX226xX195xX3xX17xX4eexX1axX24xX3xX5xX898xX4xX3xXeexX34xX35xX1axX3xX5xX226xX1axX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xX4xX21xX4eexX4xX3xX7xXe7xX1axX24xX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12x11bd5xXdxX226xX1axX24xX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xX1axX480xX195xX3xX8exX8fxX2xX1e2xX92xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX17xX165xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX1e2xX3xX4xX1xX21xX87xX46xX1axX3xXexX1xXdxX13exX1axX3xX1axX24xX21xX87xX13exX1axX3xXeexXefxXdxX3xX1bfxX21xX19xX3xXexX27xX6xX18xX3xXexX279xX1axX24xX3xX4xX21dxX3xX24xXdxX1dxX3xXexX27xX28xX3xX1cexX1xX18xX22xX1axX24xX3xX1e6xX1e6xX8fxX3xXexX27xXdxX13exX21xX3xX17xX550xX1axX24xX8bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX75xX87xXaxX12xXfbxX1xX643xX3xX72xX22xXdxX0xX63xXbxX12


Các tin đã đưa

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”
2020-01-10 17:39:41

(QT) - Hôm nay 10.1.2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt...

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ
2020-01-10 17:39:21

(QT) – Đến 16h30 hôm nay 10.1.2020 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết