Cập nhật:  GMT+7
f9d4x15a02xfb91x16364x18ecdx14793x19996x18affx188c5xX7x149b4x19988x1a91ex1b31ex1942dx142b8xX5x14c20xXax1602dx16c8dxX1xXdxX3x124d5x157d4x1b1a6x11381xX3x1893bx18fc7xX18xX3x1195ax12a54x14b03xX1ax11039xX3xXcx13ba9x16b8axX3xXex12031xX3xX4xX1x1746bxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX18x131aexXexX3xX17x1a064xX1axX24xX3xXexX1xXdx12040xX1axX3xX1axX24xX21x1668exX43xX1axX0x1306dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1ab8bxX10xX6x1af1exXaxX12x1a550xX20xXcx11c74xX3x14805xX3xX5cx1087fx17656xX3xX1axX6xX49xX3x1710ex19873x13b58xX2x1abc4xX73xX71xX75xX2x141acx187c6xX3xXexX38xXdxX3xXcxX27x1a661x16fd2xX1axX24xX3x1b374xXcx18819xXcxX1cxXcxX3xXcxXdx17c8fxX21xX3xX1x10c4axX4xX3x13180x12c8exX1axX1xX3x198e8xX7bxX3x1a977x12d34xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dxX7bxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXbxX1x14965xXdxX3xX1x1690fxXbxX3x13c9ex116bexXdxX3x1b261xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdx1ba6bxX1axX3x12339xX3xX5cxX3cxXdxX3x11fb6xX5cxXcx1ab5dxX3xX1xX21xX49xX43xX1axX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xXdxX1axX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1xX83x156abxX1axX24xX3xXexX27x14fdbxX1axX1xX3xXaxXcxX10bxX1axX1xX3xX1axX24xX21xX49xX43xX1axX3xX6bx16860xX6xX3xX17xX6axX1axX24xXaxX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6x15f71xX5xX10xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xX27xX24xXdxX1ax1b987xX71xXbxXa0xX3xX6xX21xXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX6bxX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4dxX4dxX12dxX6xX18x1b9a3xX21xX6xX1axX24xXexX27xXdxX73xXcbxX1axX4dxX88xX18xX27xXexX6xX5xX7xX4dxX75xX4dxX21xX7xX10xX27x1958exXdxX5xX10xX7xX4dx19a2fxX7axX4dx1aaf3xX73xX71xX73xX18cxX73xX71xX75xX2xX7axX4dxXcx14cb0x15427xff3dxXcxX20xX98x15591xX75xX2xX73x1bdabxX88x1523cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax15cabxXdxX5fxXexX1xX13exX3xX7axX75xX75xXbxXa0x17b59xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13exX3xX18cxX75xX75xXbxXa0xX1bdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xXe5xXa1xX1axX1xX3xX17xX38xX18xX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXex10d0bxX1axX24xX3xX16cxX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX1axX1x1ab36xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3xX88xXcxX8axXcxX1cxXcxX3xXcxXdxX91xX21xX3xX1xX95xX4xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dx13cb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX27xX12xX0xX4dxXexX6xX12dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX12dxX5xX10xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xX27xX24xXdxX1axX13exX71xXbxXa0xX3xX6xX21xXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX6bxX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4dxX4dxX12dxX6xX18xX16cxX21xX6xX1axX24xXexX27xXdxX73xXcbxX1axX4dxX88xX18xX27xXexX6xX5xX7xX4dxX75xX4dxX21xX7xX10xX27xX186xXdxX5xX10xX7xX4dxX18cxX7axX4dxX18fxX73xX71xX73xX18cxX73xX71xX75xX2xX7axX4dxXcxX19bxX19cxX19dxXcxX20xX98xX1a1xX75xX71xX73xX1a5xX88xX1a7xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX5fxXexX1xX13exX3xX7axX75xX75xXbxXa0xX1bdxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX13exX3x12a58x18561xX75xXbxXa0xX1bdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xXe5xXa1xX1axX1xX3xX17xX38xX18xX3xX4xX105xX3xX16cxX21xX6xX1axX3xXcbxX19xX3xX1cxX13xX5cxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX17xfb19xX1axX3xXexX1x10619xX6bxX3xX1xX22bxXdxX7bxX3xX17xX3cxX1axX24xX3xXcbxXdxXdcxX1axX3xXcbxX19xX3xXexX27xX6xX18xX3xXexXdx13bc1xX1axX3xX1x1356fxX3xXexX27xXc8xX3xX72xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX1axX1xX22bxX3xX4x17540xX3xX12dxXc4xX3xX6bx10e17xX3xX16cxX21xX6xX3xX17xX84xXdxX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xXcbx1bc4bxX3xXexX6xXdxX3xX1axX38xX1axX3xX24xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6axX1axX24xX3x11580xX3xXa0xXa1xX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xX18xX1axX24xX7bxX3xX1xX21xX49xX43xX1axX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xXdxX1axX1xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX27xX12xX0xX4dxXexX6xX12dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xXcxX38xXdxX3xX4xX1xX83xX105xX1axX24xX3xXexX27xX10bxX1axX1xX7bxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXexX214xX1axX24xX3xX2xX2fexX75xX3xX12dxX3cxX3xX1axX43xX6bxX7bxX3xX24xXc4xXdxX3xXcbxX19xX3x1be69xX75xX75xX3xX4xX21xXc4xX1axX3xXcbxX3c6xX7bxX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xX24x13046xX1axX3xX72xX2fexX3xXexX27xXdxX43xX21xX3xX17x17cb8xX1axX24xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX6bxX3xX1axX1xX22bxX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3x1a727xX463xX6bxX3xX1axX18xX1axX3xXcbxX19xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3xX88xXcxX8axXcxX1cxXcxX3xXcxXdxX91xX21xX3xX1xX95xX4xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dxX73xX3xXcfxX18xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxXdcxX1axX3xXdfxX3xX5cxX3cxXdxX3xXe5xX5cxXcxXe8xX3xX1xX21xX49xX43xX1axX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xXdxX1axX1xX3xXexX214xX1axX24xX3xX71xX3xX4xX6axX1axX24xX3xXexX27xX10bxX1axX1xX3x11216x1655ex1ad74xX1axX3xX4xX1xX105xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX10xX6bx14cbaxX3xX4xX1xX18xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3xXcxXdxX91xX21xX3xX1xX95xX4xX3xX98xX99xX1axX1xX3xXcx1bb47xX3xXcbxX19xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3xX88xXcxX8axXcxX1cxXcxX3xXcxXdxX91xX21xX3xX1xX95xX4xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dxX7bxX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xX2xX2fexX3xXexX27xXdxX43xX21xX3xX17xX470xX1axX24xX1bdxX3x19092xX1xX1dxX6bxX3xX12dxX43xX1axX1xX3xXcbxX19xX3xX4x16ef8xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX1xX21xXc4xX4xX3xX6bxXdx100eaxX1axX3xXbxX1x13291xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX24xX83xX84xXdxX3xX5fxX4f3xX1axX7bxX3xXexX214xX1axX24xX3xX72xX75xX3xX6bx12b5bxX3xX12dxX22xX18xX3xX1xXdxX91xX6bxX3xX4xX1xX18xX3xX1xX95xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXdxX91xX21xX3xX1xX95xX4xX1bdxX3xXexX27xX470xX1axX24xX3xX4xX4f3xX49xX7bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX16cxX21xX6xX1axX24xX3xX12dxX3b1xXdxX3xX27x1987bxX6bxX3xX5fxX95xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX21xX49xX363xX1axX3xX17xX83xX84xX1axX24xX3xX3c6xX3xXexX27xX21xX1axX24xX3xXexX4f3xX6bxX3xXa0xXa1xX3xX98xX99xX1axX1xX3xX9dxX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xX13xX11dxX1axX24xX3xX1axX24xX19xX49xX7bxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXbxX1xXc4xXdxX3xX1xXc8xXbxX3xXcbxXccxXdxX3xX5cxX21xX49xX43xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1a7xXdxX18xX3xXe5xXdxX1axX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX27xX6xX18xX3xXexX214xX1axX24xX3xX16cxX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX6bxX3xX1xX95xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX3xX48axX463xX6bxX3xX1axX18xX1axX3xX98xX99xX1axX1xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX7bxX3xXa0xXa1xX3xX98xX99xX1axX1xX3xXcxX27xX83xX84xX1axX24xX73xX3xXcxX38xXdxX3xX4xX1xX83xX105xX1axX24xX3xXexX27xX10bxX1axX1xX7bxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXexX214xX1axX24xX3xX2xX2xX75xX3xX12dxX3cxX3xX1axX43xX6bxX7bxX3xX24xXc4xXdxX7bxX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xX1xX105xX1axX3xX71xX75xX3xXexX27xXdxX43xX21xX3xX17xX470xX1axX24xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX1axX1xX22bxX73xX3xX5cxX21xX49xX43xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1a7xXdxX18xX3xXe5xXdxX1axX1xX3xXexX27xX6xX18xX3xX71xX3xX7xX21xX566xXexX3xX16cxX21xX19xX3xXcbxX19xX3xX12dxX1dxX1axX1xX3xX558xX3a0xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX1axX1xX22bxX3xX4xX39axX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX22xX1axX1xX3xX558xX1xX39axX3xX558xX1xX368xX1axX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xX4f2xXc4xX3xX16cxX21xX19xX3xX1axX43xX6bxX7bxX3xX24xXc4xXdxX3xXcbxX19xX3xXcbxX3c6xX3xX5fxX18xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXcbxX5d2xX1axX3xX17xX3cxX1axX24xX3xX13xX6axX1axX24xX3xXexX49xX3xXcxXe8xX5cxX5cxX3xX48axXcxX98xX3xX4f2xX22xX1axX3xXa0xX21xX566xXexX3xXdfxX3xXcxX1xX21xX105xX1axX24xX3xX6bxX38xXdxX3xX5fxX28xX4xX1xX3xXcbxX3b1xX3xX4f2xX6xX1axX3xXcxX6xX3xXcbxX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX6bxX38xX1axX1xX3xXexX1xX83xX84xX1axX24xX3xX16cxX21xX4f3xX1axX3xXexX19xXdxX3xXexX27xXc8xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xX13xX595xX1axX24xX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xX5fxX28xXbxX3xX1axX19xX49xX7bxX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX17xX363xX1axX3xXexX1xX368xX6bxX3xX1xX22bxXdxX7bxX3xX17xX3cxX1axX24xX3xXcbxXdxXdcxX1axX3xX72xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX1axX1xX22bxX3xX4xX39axX3xX12dxXc4xX3xX6bxX3a0xX3xX16cxX21xX6xX3xX17xX84xXdxX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xXcbxX3b1xX3xXexX6xXdxX3xX1axX38xX1axX3xX24xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6axX1axX24xX3xXexX38xXdxX3xX1xX21xX49xX43xX1axX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xXdxX1axX1xX73xX3xXcxX38xXdxX3xX24xXdxX6xX3xX17xX10bxX1axX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX6bxX3xX3c6xX3xXexX1xX6axX1axX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXe5xX5d2xXbxX7bxX3xXa0xXa1xX3xX98xX99xX1axX1xX3xXe5xX18xX1axX24xX7bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xXa1xX3xX4xX1xX21xX49xX91xX1axX3xX7xXc4xX3xXexXdxX384xX1axX3xX18cxX7bxX2fexX3xXexX27xXdxX43xX21xX3xX17xX470xX1axX24xX3xX5fxX18xX3xX4xX1dxX1axX3xX12dxX3cxX7bxX3xXbxX1xX39axX1axX24xX3xXcbxXdxXdcxX1axX7bxX3xX12dxXdxXdcxX1axX3xXexX5d2xXbxX3xXcbxXdxXdcxX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXcbxX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1axX1xX19xX3xX1xX22xX18xX3xXexX4f3xX6bxX3xX1xX388xX3xXexX27xXc8xX7bxX3xXcbxXccxXdxX3xX6bxX18xX1axX24xX3xX6bxX21xXc4xX1axX3xXbxX1xX463xX1axX3xX1axX19xX18xX3xX24xXdxX51dxXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX1dxX21xX3xX7xXccxX6bxX3xXcbxX83xXc8xXexX3xX16cxX21xX6xX3xX558xX1xX39axX3xX558xX1xX368xX1axX7bxX3xX2bxX1axX3xX17xX28xX1axX1xX3xX4xX21xX3cxX4xX3xX7xXc4xX1axX24xX73xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX5fxX49xXaxX12xXcxX27xX463xX1axX3xXcxX21xX49xX384xX1axX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập huấn kĩ năng tham vấn học đường

Tập huấn kĩ năng tham vấn học đường
2019-10-23 15:48:33

(QT) - Nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án Trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng, từ ngày 22 – 26.10.2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Plan quốc...

Khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học”

Khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học”
2019-10-22 15:48:09

(QT) – Hôm nay 22.10.2019, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền xã A Dơi, huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em Hồ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết