Cập nhật:  GMT+7
e0f9x14127xe2b6x14a89x175f2x12eb8x180bbx17224x16feaxX7x130d9x180adx19043x19a43x17b52x129ddxX5x13345xXax14752x153b2xX1xXdxX3x10bfax13ef9x198cbxfaa6xX3x17060x176ecxX18xX3x1007fx11179x13228xX1axf75exX3xXcx122cex152afxX3xXexX1xed3ex15d7bx16eebxX3xXexf430xX1axX24xX3x1a0c8xX21xX19xX3x123c3xX19xX3xXex10756xX3xX4xX1x15b90xX4xX3xX4xX1x18d86x13dd0xX1axX24xX3xXexX27x13700xX1axX1xX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXexX1xX21xX3xX4xX1xX18xX3xX1xf36fxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXex118d3xXdxX3xX1xX21x14db3x10765xX1axX3x19986xX6x177b7xX27xefa4xX1axX24xX0x11792xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx192b0xX10xX6x19643xXaxX12x14c83xX1dxX1axX24xX3xX1axX6xX6exX3x15833x19218xX7ax128d1xX7axX98x192e9xX98xX9exX2exX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX17xe23exX1axX3xXexX1xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX1axX24xX3xX35xX21xX19xX3xX39xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX4xX3xX4xX1xX46xX47xX1axX24xX3xXexX27xX4dxX1axX1xX3xf93bx118a5xX21xXdxX3xXexXbbxXexX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXexX1xX21x133dfxX3xX4xX1xX18xX3xX1xX60xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX69xXdxX3xX17xXdx163b4xX2dxX3xXexX27xX46x156f7xX1axX24xX3x18e4cx1176bxX2dxX3xX1axX18xX1axX3xefa5xX3x18150x163ddxX1axX24xX2exX3xX17xXdxX10cxX2dxX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3x106dbxX19xX1axX24xX3xX13xX1dxXexX3x18c75xXexX1xX28xX3xXexX27x1561dxX1axX3x1a028xX27xX76xX1axX24xX3xX14dxX5xX6xX1axX24x10399xX3xX39xX19xX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3x1909cx11459xX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3xX1xX21xX6exX6fxX1axX3xX72xX6xX74xX27xX76xX1axX24x1227dxX0xX7axXbxX12xX0xXexX6x14696xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX27xX24xXdxX1ax1a0acxX98xXbxX175xX3xX6xX21xXexX18xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX8cxX12xX0xXdxX2dxX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX7axX7axX4xX18exX196xX6xX18xX35xX21xX6xX1axX24xXexX27xXdxX18exX39xX1axX7axX8cxX10xX7xX74xXexX18xXbxX7axX1axX10x143d0xX7xX7axX98xX9ex17f98x16c86xX7axX99xX1e7xX8cxX99xX2x18154xX9exX1e6xX2x1117dxXexX2xX1f2xX2xX1e7xX2xX2xX5xX2xX18ex15c63xXbxX24xXaxX3xX7axX12xX0xX7axXexX8cxX12xX0xX7axXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX8cxX6exXaxX12xXcxX31xX1axX24xX3xX35xX21xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX60xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3xX175xX176xX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3xX1xX21xX6exX6fxX1axX3xX72xX6xX74xX27xX76xX1axX24xX3x10a5exX3x134aexX1axX1xX1a7xX3xX89xX18exXcxX0xX7axXbxX12xX0xX7axXexX8cxX12xX0xX7axXexX27xX12xX0xX7axXexX6xX196xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX8cxX6exXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7x15768xX3xX74xX1x15c65xX3xX74xX1xX2cxX1axX3xX39xfde3xXdxX3xX1xX60xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX2dxXdx122e6xX1axX3xX1ax1a26cxXdxX3xX17xX117xX21xX3xX1axX2cxX2dxX3xX1xX60xX4xX3xX2dxX2b2xXdxX2exX3xXexX69xXdxX3xX4xX1xX46xX47xX1axX24xX3xXexX27xX4dxX1axX1xX2exX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xXexX27xX6xX18xX3xXexX31xX1axX24xX3xX99xX2xX98xX3xX7xX21xX14axXexX3xX35xX21xX19xX3xX39xX2b2xXdxX3xXexX3dxX1axX24xX3xXexX27xX28xX3xX24xXdxX1dxX3xXexX27x1a190xX1axX3xX1eexX98xX3xXexX27xXdxX6fxX21xX3xX17xX121xX1axX24xX2exX3xX24xX121xX2dxX1a7xX3xX196xX6xX3xX5xX76xX2exX3xX1dxX18xX3xX35xX21xX117xX1axX2exX3xX24xXdxX19xX6exX3xX8cx17aeexXbxX2exX3xX74xX1x110aexX21xX3xXexX27xX6xX1axX24xX3xX39xX22xXdxX2exX3xX196xX1dxX1axX1xX3xX74xf53cxX18x17cc1xX3xX4xX1xX18xX3xX99xX2xX98xX3xX1xX60xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX17xXdxX10cxX2dxX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xX11exX3xX120xX121xX1axX24xX2exX3xX17xXdxX10cxX2dxX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xX13axX19xX1axX24xX3xX13xX1dxXexX3xX143xXexX1xX28xX3xXexX27xX14axX1axX3xX14dxX27xX76xX1axX24xX3xX14dxX5xX6xX1axX24xX158xX3xX39xX19xX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3xX175xX176xX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX2exX3xX1xX21xX6exX6fxX1axX3xX72xX6xX74xX27xX76xX1axX24xX18exX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX8cxX6exXaxX12x16f3exX28xXbxX3xX1axX19xX6exX2exX3xX13xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX1axX24xX3xXcxX27xX28xX3xX4x19327xX1axX3xXbxX1x1308axXdxX3xX1x15034xXbxX3xX39xX2b2xXdxX3xXcxX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX41xX4xX3xX4xX1xX46xX47xX1axX24xX3xXexX27xX4dxX1axX1xX3xXe5xXe6xX21xXdxX3xXexXbbxXexX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXexX1xX21xXf7xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX60xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX27xX46xX112xX1axX24xX3xX116xX117xX2dxX3xX1axX18xX1axX3xXcxX19xX3xX13axX18xX1axX24xX3xX39xX2b2xXdxX3xX1axX1xXdxX2c0xX21xX3xX1xX18xX69xXexX3xX17x18789xX1axX24xX3xX39xX21xXdxX3xX4xX1xX47xXdxX2exX3xX24xXdxX22xXdxX3xXexX27x119b6xX3xX196xX3dxX3xX4dbxX4xX1xX3xX39xX19xX3x1631axX3xX1axX24xX1x113b3xX6xX3xX1axX1xX46xX1a7xX3xX4xX6xX3xX2dxX2c4xX6xX3xX1xX1dxXexX3xXex17fa0xXbxX3xXexX1xX10cxX2exX3xX17xX447xX3xX39xX21xXdxX3xX4xX2aaxX3xXexX1xX46xfca5xX1axX24xX2exX3xXexX4dxX2dxX3xX1xXdxX10cxX21xX3xX39xX2c0xX3xX7x14220xX3xXexX4dbxX4xX1xX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXexX1xX21xX3xX39xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX4x11c94xX3xXcxX27xX21xX1axX24xX3xXexX1xX21xX374xX3x1627exX3xX20xX21xX6xX3xX17xX2aaxX2exX3xX17xX4c6xX1axX24xX3xX39xXdxX32bxX1axX2exX3xX74xX1xX21xX6exXbbxX1axX3xX74xX1xX4dbxX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX10xX2dxX3xX1axX24xX19xX6exX3xX4xX19xX1axX24xX3xX4xX1xX2cxX2dxX3xX1axX24xX18xX6xX1axX2exX3xX1xX60xX4xX3xX24xXdx1925bxXdxX54dxX3xX17xX121xX1axX24xX3xXexX1xX112xXdxX2exX3xXexX1xX10cxX3xX1xXdxX6fxX1axX3xXexX27xX1dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX6fxX2dxX3xX4x1100bxX6xX3xXexX21xX3dxXdxX3xXexX27xX2a6xX3xXexX27xX18xX1axX24xX3xX39xXdxX6fxX4xX3xX196xX22xX18xX3xX39xX6fxX2exX3xX35xX21xX6xX1axX3xXex19499xX2dxX2exX3xX4xX1xX2cxX2dxX3xX7xX2aaxX4xX3xX39xX19xX3xX24xXdxX1dxX18xX3xX8cx1a370xX4xX3xXexX27xX2a6xX3xX10xX2dxX18exX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18xX8cxX6exXaxX12xX89xX19xX3xXcxX27xX6xX1axX24xX0xX7axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu
2023-12-04 18:28:00

QTO - Chiều nay 4/12, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trao số tiền hơn 32 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết