Cập nhật: 19/08/2019 15:45 GMT+7
a81ex12287x11e22xe545x11762x10f67xc00fxeb21xf203xX7xbeafx1077dx10902x121e0xc730xd241xX5xd827xXax11564x11f49xd4a3xf79dxX3x11c8cx10948xd22bxX3x129f2xfe61xX15xce3axX3xXexX1x11916xf8dexX15xX1exX3xX1xXdxf24bxb5e8xX3xXexXdxX15xX1xX3x101bexf387xXexX3xX15xX1exX1xX29xX3xb69cxc3a5xX15xX1exX3xb094xX22x129f4xX15xX1exX3xX3fxccb3xX6xX0xf880xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX1bxXaxX12xbf4fxb760xXcx11315xX3xb2ddxX3xXcxX1xX1cxX4xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX4xX1xbf5axX3xXexee99xX22xX23xX15xX1exX3xX4xX1xX2axX19xf188xX15xX3xf940xc115xXdxX3xX4xX23xX3xX4xddb8xX2axX3xX4xX18xX19xX3xXexX74xcd79xX15xX1ex101f2xX3xX15xX1xc469xX15xX1exX3xX15x1257axf22cxX3xXexX74xda5cxX3xX5xd568xXdxX3xX81xX18xX19xX3xX1xX2axX19xX29xX15xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxfe8fx11130xX3xX81x10497xX3xXexX1x12975xX3xX15xX1exX1xXdxX29xX9fxX3xf70fxX1xXbbxX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX4xd934xX15xX1exX3xX9fxXd6xX3xX1xb15fxX15xX1xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1ex10068xX3xX13xX18xX19xX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX3xX4xX46xX3xX15xX9exX15xX1exX3xX7xX2axX89xXexX95xX3xX4xX1xX89xXexX3xX5xX22x1108axX15xX1exX3xX81xX22xX116xX4xX3xX81xXbbxX15xX1xX3xX1exXdxXbbxX3xXcbxX1xbd63xX3xf747xX2axX6xX15xX3xX3axX3bxX3xX81xX22xX116xX4xX3xX15xXd6xX15xX1exX3xX1bxX18xX15xX3xX1bxX14xX15xX3xX9fxXa3xX3xX74xX32xX15xX1exX3xX1bxXdxX29xX15xX3xXexf0bdxX4xX1xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xX74xX1exXdxX15x1124dxaf24xXbxX17xX3xX6xX2axXexXbaxXaxX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX9fxX1exX3xX7xX74xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXf1xX31xX6xXbaxX12cxX2axX6xX15xX1exXexX74xXdxXf1xX3axX15xX49xX1bxX10xX7xXcbxXexXbaxXbxX49xX15xX10xe2cexX7xX49xX2xabc7xfbb7xX1afxX49x11453xb00bxX1bxX2xX2xf114xX1b2xX1b7xX1b2xX171xXexX2xX1b2xX2xae19xX2xX1c0xX5xX2xXf1xe923xXbxX1exXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX1bxX12xX0xX49xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdf9xXbaxX1bxX19xXaxX12xX13xX18xX19xX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX3xX81xX22xX116xX4xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xX81xXa6xXexX3xX15xX9exX15xX1exX3xX7xX2axX89xXexX3xX3axX3bxX3xX4xX46xX3xX4xX1xX89xXexX3xX5xX22xX116xX15xX1exX3xX4xX6xXbaxX3xXa3xX3xX1xX2axX19xX29xX15xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxX46xX6xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX1bxX12xX0xX49xXexX74xX12xX0xX49xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXbaxX1bxX19xXaxX12xb7b6xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX3xX81xX22xX116xX4xX3xX17xX10xX9fxX3xX5xX3bxX3xX5xXbaxXa6xXdxX3xX4xX18xX19xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xXbxX1xc6f2xX3xX1xX116xXbxX3xX3axX41xXdxX3xX4xX1xX89xXexX3xX81xX89xXexX3xX3axX3bxX3xXexX1x12d66xXdxX3xXexXdxc784xXexX95xX3xXcbxX1xX154xX3xX1xc501xX2axX3xXa3xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxX46xX6xXf1xX3xecb1xX6xX2axX3xX9fxX32xXexX3xXexX1xX2a3xXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xXexX1xXc2xX3xX15xX1exX1xXdxX29xX9fxX3xX4xX1xXbaxX3xXcbxX2a8xXexX3xX12cxX2axX12axX3xXexeffbxXexX95xX3xX1xX2axX19xX29xX15xX3xX81xXbexX3xX4xX1x113ddxX3xX81xXa6xXbaxX3xX9fxX32xXexX3xX7xX2f1xX3xX17xXbexX3xX15xX1xX18xX15xX3xX74xX32xX15xX1exX95xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX2a8xX3xX4xXbbxX4xX3xX5xXbaxXa6xXdxX3xX4xX18xX19xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xXcbx11be0xX9fxX3xX1xXdxX29xX2axX3xX12cxX2axX12axXf1xX3xe720xX2a8xX15xX3xX15xX6xX19xX3xXexXbaxX3bxX15xX3xX1xX2axX19xX29xX15xX3xXbxX1xXbbxXexX3xXexX74xXdxX7exX15xX3xX81xX22xX116xX4xX3xXexX74x11c8exX15xX3xX2xX1b7xX1b7xX3xX1xX6xX95xX3xXexX2b1xXbxX3xXexX74xX2axX15xX1exX3xX4xX1xX71xX3xX19xX2a8xX2axX3xXa3xX3xX4xXbbxX4xX3xX17xXbexX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xa9b7xX1xX28bxX15xX1exX95xX3xXcxX18xX15xX3xb93fxXdxX36axX15xX95xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xXcxX18xX15xX95xX3xXcxX18xX15xX3xX3fxX116xXbxX3xX3axX41xXdxX3xX15xX9exX15xX1exX3xX7xX2axX89xXexX3xX81xXa6xXexX3xXcbxX1xXbbxX3xX4xX6xXbaxX95xX3xX31xXdexX15xX1xX3xX12cxX2axX18xX15xX3xX2xX171xX63xX3xX2xX1afxX3xXexXa6xX49xX1xX6xXf1xX3xX345xX7exX3xX15xX18xX15xX1exX3xX4xX6xXbaxX3xX1exXdxXbbxX3xXexX74xd666xX3xX4xX18xX19xX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX95xX3xX81xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX15xX1exX22xX2a3xXdxX3xX1bxX18xX15xX3xX5xX1cxX6xX3xX4xX1xf8b5xX15xX3xX4xXbbxX4xX1xX3xX81xX14xX2axX3xXexX22xX3xX1bxX18xX19xX3xX4xX1xX2axX19xd203xX15xX3xX9fxXbbxX19xX3xX9fxX46xX4xX3xX4xX1xX2a8xX3xX31xXdxX2a8xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1exX1xX29xX3xX81xX7exX3xX31xXbbxX15xX3xX74xX6xX3xXexX1xX3ffxX3xXexX74xX22xX2a3xX15xX1exX3xXexX1xX6xX19xX3xX3axXdexX3xX31xXbbxX15xX3xX4xX71xX3xX15xX1exX1xX29xX3xXexX22xX23xXdxX3xX3axX41xXdxX3xX1exXdxXbbxX3xX4xX12axX3xX31xX89xXbxX3xX31xX36axX15xX1xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXbaxX1bxX19xXaxX12xXcxX2axX19xX3xX15xX1xXdxX36axX15xX95xX3xXcbxX1xXbaxX12axX15xX1exX3xX171xX3xX15xX9exX9fxX3xXexX74xXa3xX3xX5xXa6xXdxX3xX81xX18xX19xX95xX3xXexX74xX36axX15xX3xXexX1xX3ffxX3xXexX74xX22xX2a3xX15xX1exX3xX5x11843xX15xX3xX5xX32xX15xX3xX15xX1xXdxX43fxX2axX3xX15xX1exX2axX92xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1exX1xX29xX3xXcbxX1xXbbxX4xX3xX15xX1xX6xX2axX3xX15xX36axX15xX3xX81xX14xX2axX3xX74xX6xX3xX4xX71xX6xX3xX7xX12axX15xX3xXbxX1xf522xX9fxX3xXexXdxX15xX1xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1exX1xX29xX3xX4xX71xX6xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxX46xX6xX3xX1exca89xXbxX3xX15xX1xXdxX43fxX2axX3xXcbxX1xX46xX3xXcbxX1xX9exX15xXf1xX3xX264xX1exX22xX2a3xXdxX3xX1bxX18xX15xX3xXexX74xX92xX15xX1exX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX3xXa3xX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxX46xX6xX3xX9fxXbaxX15xX1exX3xX9fxX2axX2f1xX15xX3xX4xXbbxX4xX3xX4xX23xX3xX12cxX2axX6xX15xX3xX4xX1x109aaxX4xX3xX15xX9exX15xX1exX95xX3xX81xX3ffxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX15xX1exX3xX4xX14xX15xX3xX7xX41xX9fxX3xX12cxX2axX6xX15xX3xXexX18xX9fxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xXexX1xX22xX23xX15xX1exX3xX1xXdxX29xX2axX3xX4xX1xXbaxX3xXexXdxX15xX1xX3xX31xX32xXexX3xX15xX1exX1xX29xX3xX3axX3bxX15xX1exX3xX3fxX22xX41xX15xX1exX3xX3fxX46xX6xX3xX81xX7exX3xX15xX18xX15xX1exX3xX4xX6xXbaxX3xX1exXdxXbbxX3xXexX74xX3ffxX3xXcbxXdxX15xX1xX3xXexX2a8xX3xX4xc4d8xX15xX1exX3xX15xX1xX22xX3xXexXa6xXbaxX3xX81xX22xX116xX4xX3xX3axX3ffxX3xXexX1xX2a8xX3xX31xX43fxX15xX3xX3axX99xX15xX1exX3xXexX74xX36axX15xX3xXexX1xX3ffxX3xXexX74xX22xX2a3xX15xX1exX3xX4xX1xXbaxX3xX5xXbaxXa6xXdxX3xX15xXd6xX15xX1exX3xX7xX12axX15xX3xX1exXdxX3bxX2axX3xXexXdxX43fxX9fxX3xX15xX9exX15xX1exX3xX15xX3bxX19xXf1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxXbaxX1bxX19xXaxX12xX345xXf1xfbf2xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết