Cập nhật:  GMT+7
8489x9baexdb0cxe687xe81ax8f01x9258x988dxae06xX7xb62exbc63x1006cxf557x98d8xe9e7xX5xec3fxXaxb2eaxefb2xdd12xf476xX3xad3dx9b6fxX3xX7xcda7xX15x9712xX3xd608xX1x108a3x9776xX15xX1dxX3xebccx90f5x87eaxX3xX1dxXdxab02xX21xX3xa69dxXdx865bxX15xX3xXcxXdxX15xX3xX1x9d47xX4xX3xX2fxc5e5xX3xXcxXdxd27dxX15xX1dxX3xdf2bxX15xX1xX0xdaccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbaeexX10xX6xdb16xXaxX12xX58xeea6xc867xX3xX15xX6xcbbaxX3xX2xX2xX49xX27xX49xe195xX28xX6bxX2xce58xX3xbda9x84a0xX3xccf8xXdxX2cxX21xX3xX5bxb6b2xX4xX3xX2fxX3dxX3xccecxX3dxX21xX3xXexb431xX21xX3xX4xX1xX21xX3xX17xXdxX41xXexX6fxX3xec5axfe5dxX3xX92xX2cxXbxX3x10912xX15xX1dxX3xX15xX1xX1bxX3xX4xX14xX1bxX3xX5bxX85xX64xX3xX1xX39xX4xX3xX60xX5fxX15xX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xX2fxX3dxX3xXcxXdxX41xX15xX1dxX3xX45xX15xX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX13xX1xa4f5xf3c1xX15xX1dxX3xXexc2c5x8ab9xX15xX1xX3xX74xXdxX2cxX21xX3xX5bxX7axX4xX3xXbxX1xX18xX3xXexX1xX5fxX15xX1dxX3xea89xX74xdff9x9f00xXcxbc5axX3xX6bxX28xX2xf1f0xX3xX4xf4b1xX6xX3xb8cbxfe7exX3xX74xXdxX2cxX21xX3xX5bxX7axX4xX3xX2fxX3dxX3xX80xX3dxX21xX3xXexX85xX21xX3xXexbbdcxX3xX15xae7fxX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX6bxX3xb684xX3xX6bxX28xX6bxX26xX6fxX3xXex9b5bxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX1fxX1xX21xX22xX15xX1dxX3xX26xX27xX28xX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX5bxX85xX64xX3xX1xX6xXdxX3xX60xX5fxX15xX3xX1xX39xX4xX3xXexXd3xX31xX15x8ab2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX21xX5bxX64xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX92x1052dxX6fxX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX5bxX85xX64xX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xX1xXdx91c9xX15xX3xX4xX180xX3xX72xX3xX4xX2cxX4xX3xXexXd3xXcdxe283xX15xX1dxX3xXexXdxX93xX1bxX3xX1xX39xX4xX3xXebxXcxX58xXf0xX6fxX3xXcxX58xX3x9b3fxXcxX58xX13xX71xX3xX5xX3dxX3xX2xX2xX6bxX3xX15xX1dxXcdxX1aaxXdxX164xX3xX80xX93xX3xX5bxX85xX64xX3xX60xX5fxX15xX3xXcxXdxX15xX3xX1xX39xX4xX3xX17xe635xXexX3xX17xX1bxXfcxX4xX3xXexX1xX10xX21xX3xX64xX31xX1bxX3xX4xX14xX1bxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xc30cxXbxX3xX26xX3xXexX113xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX6bxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX26xX6fxX3xXexX12bxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xee19xXf5xX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX6fxX3xX92xX41xX15xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX26xX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxeb8bxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX31xX60xX3xX6bxX25dxX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX2fxX3dxX3xX92xX41xX15xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX25dxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX27xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX31xX60xX3xX2xX2xX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX164xX3xX80xa012xXdxX3xX2fxX20bxXdxX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX3xX5bxX85xX64xX3xXcxXdxX41xX15xX1dxX3xX45xX15xX1xX6fxX3xX1xXdxX19bxX15xX3xXexX85xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXexXd3xXcdxX1aaxX15xX1dxX3xXcxX58xX6fxX3xXcxX58xX3xX1c0xXcxX58xX13xX71xX3xXexXd3xX31xX15xX3xXexX21xX3dxX15xX3xXexX12bxX15xX1xX3xX4xX180xX3xX6bxX239xca85xX3xX15xX1dxXcdxX1aaxXdxX164xX3xXcxX1xX10xX21xX3xX13xX1xXcdxXcexX15xX1dxX3xXexXd3xXd4xX15xX1xX3xX74xXedxXeexXcxX3xX6bxX28xX2xXf5xX6fxX3xX60xX5fxX15xX3xXcxXdxX41xX15xX1dxX3xX45xX15xX1xX3xX5bxX85xX64xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX20bxXbxX3xX2xX3xX2fxX3dxX3xX5xX20bxXbxX3xX6bxX3xX5xX3dxX3xX60xX5fxX15xX3xXex1053dxX3xX4xX1xX39xX15xX3xX15xX1xffcaxX60xX3xX1dxXdxe78fxXbxX3xX4xX2cxX4xX3xX10xX60xX3xX5xX3dxX60xX3xae4cxX1bxX10xX15xX164xX3xe544xX5fxX15xX3xXcxXdxX41xX15xX1dxX3xX45xX15xX1xX3xX92xXcdxc440xX4xX3xX92xXcdxX6xX3xX2fxX3dxX21xX3xX4xX1xXcdxXcexX15xX1dxX3xXexXd3xXd4xX15xX1xX3xX1xX39xX4xX3xX4xX1xa592xX15xX1xX3xXexX1xX99xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX20bxXbxX3xX26xX3xXexX113xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX6bxX3xX122xX6bxX28xX6bxX26xX164xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX21xX5bxX64xXaxX12xa7e1xXd4xX3xX2fxe808xX64xX6fxX3xXexX1xX10xX21xX3xX15xX1xX1bxX3xX4xX14xX1bxX6fxX3xXexX12bxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xXexX1xX31xX60xX3xX6bxX25dxX25dxX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX164xX3xXcxXd3xX21xX15xX1dxX3xX92xX180xX3xX2fxXdxX19bxX4xX3xXexXd3xXdxX93xX15xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX5bxX85xX64xX3xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX5xX20bxXbxX3xX2xX3xX17xX1e8xXexX3xX92xX14xX1bxX3xXexX113xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX6bxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX26xX3xX92xX41xX15xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX25dxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX27xX3xX4xX14xX15xX3xX2xf75axX27xX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xadb0xX3xXexXd3xXdxX93xX15xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX5bxX85xX64xX3xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX5xX20bxXbxX3xX26xX3xX17xX1e8xXexX3xX92xX14xX1bxX3xXexX113xX3xX15xX116xX60xX3xX1xX39xX4xX3xX6bxX28xX6bxX6bxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX26xX3xX92xX41xX15xX3xX6bxX28xX6bxX25dxX3xX122xX3xX6bxX28xX6bxX27xX6fxX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX25dxX492xX3xX1dxXdxX2cxX21xX3xX2fxXdxX31xX15xX164xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX21xX5bxX64xXaxX12xXcxX367xX3xba2dxXdxX15xX1xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV
2021-05-11 20:01:50

QTO - Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho thảm thực bì khô nỏ, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết