Cập nhật:  GMT+7
ea91x14367x157a1x170d6x16f78x19bb7x173eax14337xecd6xX7x14d3cx1350cxf8a4x15b5fx11c4axfd93xX5x12e00xXax180e0x11dd7xX6xfd69xX3xfaf3x1122ax1705bxX3x19af4xX3x11ea6xX1x14e28xX3x11ecdx15ce4x19457xX3xX4x16240xX3x166f9x120c9xX1fxX3xXexXdx110aaxX23xX3xX28xX26x173d1xX4xX3xX4x17be6xX23x18a4axX3xX23xX1x190bcxX23xX3xX28x1230cxXexX3xX4xX1xX1fxf0b4xX23xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xfaffxXdxX3xX1dxXdx180d4xX1fxX3xX15xf83axX1fxX0x118a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9bexX10xX6xX21xXaxX12x14e9bx1766cxXcx18e3cxX3x17e98xX3x15f59xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX37xX23xX3xXcxX22xX23xX3x14ffaxX1fxX22xX23xX3xX2x1937bxX3x110a8x100e8xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xfae7xX23xX1xX3x1a1adxXa2xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX37xX23xX3xXcxX22xX23xX3xX70xXdx12acbxX1fxX97xX3xX99xX9axX3xX13xX6xX15xX3xX70xXdxXbfxX1fxX97xX3xX1xX1fx134b3x1a26bxX23xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXa6x185e6xX6xX3xXex10d3bxX3xX4xX1xf295xX4xX3xX5x104eexX3xX28x118d9xX23xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX21xX6xX23xX1xX3xX1xXdxXd3xX1fxX3xX7dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX41xXexX3xX4xX1xX1fxX47xX23xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fx11fcaxX3x12e0dxX22xXd2xX3xX5xXa2xX3xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX29xX1fxX3xXexXdxX2exX23xX3xX4xece9xX6xX3xX1xX1fxXd2xXd3xX23xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xX28xX26xX33xX4xX3xX4xX37xX23xX39xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX28xX41xXexX3xX4xX1xX1fxX47xX23xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX3xX23x196eexX15xX3xX1bx18cc8xX2x19c9axX12axX0xX61xXbxX12xX0xXexX6x1182cxX5xX10xX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX15xX6x1482dxX39xXdxX23xX19xX1bxXbxX99xX3xX6xX1fxXex167cexXaxX12xX0xXexX1a7xX12xX0xXexX21xX12xX0xXdxX15xX39xX3xX7xX1a7xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX12axX19axX6xX1b3x18515xX1fxX6xX23xX39xXexX1a7xXdxX12axXa6xX23xX61xX21xX10xX7xX1dxXexX1b3xXbxX61xX23xX10x1893bxX7xX61xX2xX191x16434xf506xX61xX1eaxX191xX21xX2xX2x100cbxX18fxX2xecd7xX18fxXexX2xX1f5xX1eaxX1ebxX1eaxX1f2xX5xX2xX12ax10ac2xXbxX39xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX21xX12xX0xX61xXexX1a7xX12xX0xXexX1a7xX12xX0xXexX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c32xX1b3xX21xXd2xXaxX12xX17xX9axX23xX1xX3xX28xX41xX1b3xX3xX1xX1fxXd2xXd3xX23xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1a7xX6xX1b3xX3xX225x10e8fxX23xX39xX3xX4xX37xX23xX39xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX28xX41xXexX3xX4xX1xX1fxX47xX23xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX3xX4xX1xX1b3xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXcxX22xX23xX3xX91xX1fxX22xX23xX3xX2xX97xX3xX99xX9axX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xXa2xX23xX1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX21xX12xX0xX61xXexX1a7xX12xX0xX61xXexX6xX19axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX1b3xX21xXd2xXaxX12xXcxX1x16563xX4xX3xX1xXdxXd3xX23xX3xX4xX1xX26x19598xX23xX39xX3xXexX1a7x10d30xX23xX1xX3xX15x182b2xX4xX3xXexXdxX2exX1fxX3xX77xX1fx16826xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xXa6xXa2xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX97xX3xX23xX1x13d53xX23xX39xX3xX23xX18bxX15xX3xX1cfxX1fxX6xX97xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX37xX23xX3xXcxX22xX23xX3xX91xX1fxX22xX23xX3xX2xX3xXa6xXa2xX3xXcxX22xX23xX3xX70xXdxXbfxX1fxX3xX28xX9axX3xX4xXedxX3xX23xX1xXdx19944xX1fxX3xX4xf2a5xX4xX1xX3xX5xXa2xX15xX3xX1xX6xXd2xX97xX3xX7xX373xX23xX39xX3xXexX41xX1b3xX97xX3xX1xX1fxXd2xX3xX28xX18xX23xX39xX3xX28xX26xX33xX4xX3xX23xX39xX1fx179dexX23xX3xX5xX2d1xX4xX3xX28xX5axX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xX4xX373xX4xX3xXexXdxX2exX1fxX3xX4xX1x108a9xX12axX3x16b00xX1xX1b3xX23xX39xX3xXexX1a7xXa2xX1b3xX3xX1xXdxXbfxX23xX3xX28x10b47xXexX97xX3xX1xXdxXbfxX23xX3xX4xX22xXd2xX3xX15x12386xX3xX28xX26x169e1xX23xX39xX97xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xX4xX1xXbfxX3xXa6xX18bxX23xX3xX1xXedxX6xX3xX28xX26xX33xX4xX3xX23xX39xX26xX3dfxXdxX3xX21xX22xX23xX3xX1xX26xX3dbxX23xX39xX3xXe6xX23xX39xX3xXexX3b9xX4xX1xX3xX4xX2d1xX4xX12axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX1b3xX21xXd2xXaxX12xX12cx1182dxX4xX3xX19axXdxXd3xXexX97xX3xXexXdexX3xX1dxX1xXdxX3xXbxX1xX373xXexX3xX28xX18xX23xX39xX3xXbxX1xX1b3xX23xX39xX3xXexX1a7xXa2xX1b3xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX97xX3xX4x1074cxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX23xXa2xXd2xX3xX28xX9axX3xX39xX26xX2dcxX23xX39xX3xX15xX5exX1fxX3xX28xXdxX3xX28xX29xX1fxX3xXexX1a7xX1b3xX23xX39xX3xX4xX37xX23xX39xX3xXexX373xX4xX3xX4xX1x10a36xX23xX1xX3xXexX1a7xX6xX23xX39xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX97xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xX4xX373xX4xX3xXexX1fxXd2xXbfxX23xX3xX28xX26xX3dfxX23xX39xX3xX1xX1b3xX6xX97xX3xXa6xX26xX3dfxX23xX3xX15xX5exX1fxX97xX3xX4xX1xX1fxXd2xX5axX23xX3xX21x1169cxX4xX1xX3xX4xX2dcxX3xX4xX3cdxX1fxX3xX1dxXdxX23xX1xX3xXexXbfxX97xX3xX4xX22xXd2xX3xXexX1a7xX39bxX23xX39xX3xX4xX1b3xX23xX3xX23xX1fxX37xXdx1971axX3xXexX1xX2d1xX4xX3xX1xXdxXd3xX23xX3xX4xXedxX3xX1xXdxXd3xX1fxX3xX1cfxX1fxX489xX3xX23xXbfxXbxX3xX7xX2f1xX23xX39xX3xX15xX55xXdxX3xXexX1a7xX1b3xX23xX39xX3xXa6xXdxXd3xX4xX3xX4xX26xX55xXdxX97xX3xXa6xXdxXd3xX4xX3xXexX6xX23xX39xX3xXa6xXa2xX3xX5xXeaxX3xX1xX18xXdxX97xX3xX99xX22xXd2xX3xX21xX2d1xX23xX39xX3xXbxX1xX1b3xX23xX39xX3xXexX1a7xXa2xX1b3xX3xX1dxX1xX1fxXd2xXbfxX23xX3xX1x11bd2xX4xX52exX3xX15xX37xX3xX1xX2e2xX23xX1xX3xX1dxX1xX37xX23xX39xX3xX4xXedxX3xX23xX39xX26xX3dfxXdxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xX41xX15xX3xXbxX1xX373xXbxX3xX5xX1fxX3dxXexX52exX3xXexX1xX1fxX3xX39xX1b3xX15xX3xX99xf606xX3xX5x12817xX3xX1a7xX373xX4xX3xXexX1xX489xXdxX97xX3xXexX41xX1b3xX3xX4xX489xX23xX1xX3xX1cfxX1fxX6xX23xX97xX3xX15xX37xXdxX3xXexX1a7xX26xX3dfxX23xX39xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX23xX39xXa2xXd2xX3xX4xXa2xX23xX39xX3xX99xX6xX23xX1xX97xX3xX7xX41xX4xX1xX97xX3xX28x13b04xXbx155c3xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX1b3xX21xXd2xXaxX12x174dcxX55xXdxX3xX23xX1xX332xX23xX39xX3xX1dxXbfxXexX3xX1cfxX1fxX489xX3xX28xX41xXexX3xX28xX26xX33xX4xX97xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX37xX23xX3xXcxX22xX23xX3xX91xX1fxX22xX23xX3xX2xX3xXa6xXa2xX3xXcxX22xX23xX3xX70xXdxXbfxX1fxX3xX28xX26xX33xX4xX3x1078exX225x1700bx10c28xX3xX1xX1fxXd2xXd3xX23xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xX4xX37xX23xX39xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX28xX41xXexX3xX4xX1xX1fxX47xX23xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX3xX23xX18bxX15xX3xX1bxX18fxX2xX191xX12axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX1b3xX21xXd2xXaxX12xX13x12f72xX23xX39xX3xXa6xX55xXdxX3xXa6xXdxXd3xX4xX3xX28xX26xX33xX4xX3xX4xX37xX23xX39xX3xX23xX1xX3dxX23xX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX23xX37xX23xX39xX3xXexX1xX37xX23xX3xX15xX55xXdxX3xX1dxXdxX5axX1fxX3xX15xX5exX1fxX97xX3xX676xX225xX678xX679xX3xX1xX1fxXd2xXd3xX23xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xX4x18807xX23xX3xXexX437xX23xX39xX3xX15x14b1exXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX26xX3xX15xX18xXexX3xX4xX37xX23xX39xX3xXexX1a7xX2e2xX23xX1xX3xXexX1a7xX508xX3xX39xXdxX373xX3xX1f2xX18fxX3xXexX1a7xXdxXd3xX1fxX3xX28xX39bxX23xX39xX12axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX225xX1b3xX21xXd2xXaxX12xX62ex152a6xX3xXcxX1a7xX26xX3dfxX23xX39xX0xX61xXbxX12


Các tin đã đưa

Xã Gio An được mùa chôm chôm lớn nhất

Xã Gio An được mùa chôm chôm lớn nhất
2018-11-12 15:01:00

(QT) - Vụ thu hoạch quả chôm chôm năm nay bà con nông dân xã Gio An, huyện Gio Linh được mùa lớn nhất từ trước đến nay, chất lượng chôm chôm rất tốt.

Đăng ký hơn 1.700 ha sản xuất mô hình CSA

Đăng ký hơn 1.700 ha sản xuất mô hình CSA
2018-11-12 15:00:06

(QT) - Chuẩn bị bước vào vụ sản xuất đông xuân 2018-2019, cuối tuần qua Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức hội nghị để nông dân tại các HTX trong tỉnh tiếp tục đăng ký thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết