Cập nhật:  GMT+7
e7b4x1777fx15185x12f2cx102efx17faex176aex11d4ax18ecdxX7x15c65x15442x15a96xfc1cx1295ex17ebexX5x10031xXax14e58x17785x179faxXdxX3x18dbdxef6ax159e8x14c86xf82bxX3x10037xXdx12b98xX1axX3xXexX1xf68dxX4xX3x11c39x14a8bx144c3xX4xX3xXbxX1xeaa8xX1axX1bxX3x112d2xX3x15360xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1x13c77xX3x11bf8xX29xXdxX3xXexX18x118a9xX1axX1bxX3xf8f8xX0x13833xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed01xX10xX6xX17xXaxX12x1261axX27xXcx18e83xX3xX32xX3xX5bx16726x17db6xX3xX1axX6x14388xX3x12d2bx11d20x1342exX4axX72xX70x15b57xX2x13b3fx1362exX3xXcx187c5xX18x10792xX1axX1bxX3xX27xX28x101afxX1axX3xX7x10baaxX79xX3xX13x17a00xX3xX4xX1x12198xX3xX1xX28xX6exX3xf936xX28xX84xX1axX3xX7xX88xX3xXexX90xX1axX1xX3xX27xX28x11f70xX1axX1bxX3xXcxX7cx172ebxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX6axe837xX4xX3xX5x14bd4xXbxX3xee1cxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bx11d16xX34xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX61xX27x11935xX34x1304axX64xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX29xXdxX3xXexX18xX46xX1axX1bxX3xX4axX3xX61xX1dxX1x18947xX6xX3xeff1x17e80xX64xX3xX1ax18e5cxX6axX3xX70xX76xX2xX78xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXbaxX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX6axX6xX7cxX1bxXdxX1axfa00xX70xXbx13f83xX3xX6xX28xXexX3exXaxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX6axX1bxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX72xXbaxX6xX3exX96xX28xX6xX1axX1bxXexX7cxXdxX72x1488axX1axX4cxX17xX10xX7xX1dxXexX3exXbxX4cxX1axX10x11c5fxX7xX4cxX2xX78xX2xX4axX4cxe8e9xX78xX17xX70xX2xXfexX165xX76xXfexX70xXexX2xX70xX78xX165xXfexX71xX5xX2xX72x11b51xXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX7cxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX17xX6exXaxX12xea01xX1xX6xXdxX3xX6axXb3xX4xX3xX5xXb7xXbxX3xXbaxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xX32xX3xX34xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX29xXdxX3xXexX18xX46xX1axX1bxX3xX4axX3xX61xX1dxX1xXfbxX6xX3xXfexXffxX64xX3xX1axX103xX6axX3xX70xX76xX2xX78xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX17xX12xX0xX4cxXexX7cxX12xX0xX4cxXexX6xXbaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX17xX6exXaxX12x188a0xXb7xXbxX3xXbaxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX24xX4xX3xX96xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xX5x175caxX1axX3xX1ax12bd7xX6exX3xX4xXfbxX3xXfexX71xX3xX40xX14xX1axX1bxX3xX4xX1x15b13xX3xX5xX24bxX3xX4xfaa7xX1axX3xXbaxX8cxX3xXexX7cxX18xf582xX1axX1bxX79xX3xXbxX1xXfbxX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX1xX28xX8cxX4xX3xX4xX261xX4xX3xX7xX26axX79xX3xXbaxX6xX1axX3xX1axX1bxX24bxX1axX1xX79xX3xX40xX3exX24bxX1axX3xXexX1x15bccxX3xX4x16abdxXbxX3xXexX90xX1axX1xX72xX3xXcxX7cxX3exX1axX1bxX3xXexX1xX7exXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX1x10b86xX4xX3xXexee87xX3xX1axX1bxX24bxX6exX3xX70xX71xX72xX4axX3xX40xX1fxX1axX3xX2xX2xX72xX165xX72xX70xX76xX2xX78xX79xX3xX4xX261xX4xX3xX1xX2b6xX4xX3xX150xXdxeaa0xX1axX3xX7x12e99xX3xX40xX18xX46xX4xX3xX1axX1bxX1xXdxX2dfxX1axX3xX4xX24xX28xX3xX1axX1x17915xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXexX1xX24xX4xX3xX4x17ce8xX3xXbaxXa5xX1axX3xX150x11988xX123xX3xX27xX28xX6xX1axX3xX40xXdxX299xX6axX3xX40xX18xX7exX1axX1bxX3xX5xX29xXdxX3xX4x16d01xX6xX3x12a05xXa5xX1axX1bxX79xX3xX4xX1xX25bxX1axX1xX3xX7xX261xX4xX1xX3xX150xX24bxX3xXbxX1xX261xXbxX3xX5xX28x149a4xXexX3xX4xX325xX6xX3xXe5xX1xX24bxX3xX1axX18xXb7xX4xX3xX40xX29xXdxX3xX150xXb7xXdxX3xX4xX69xX1axX1bxX3xXexX261xX4xX3xX27xXe3xX34xXe5xX79xX3xX150xX30dxX3xX126xX84xX6exX3xX17xX88xX1axX1bxX3xX1axX30dxX1axX3xX96xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX3exX24bxX1axX3xX17xX84xX1axX79xX3xXexX1xX1fxX3xXexX7cxX343xX1axX3xX96xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX3exX24bxX1axX3xX17xX84xX1axX3xX1bxed4axX1axX3xX150xXb7xXdxX3xXexX1xX1fxX3xXexX7cxX343xX1axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX1axX1xX84xX1axX3xX17xX84xX1axX3xXexX7cxX3exX1axX1bxX3xX7xX88xX3xX1axX1bxX1xXdx14ec3xXbxX3xX126xX84xX6exX3xX17xX88xX1axX1bxX3xX150xX24bxX3xXbaxXa5xX3exX3xX150xX3dbxX3xXcx154d7xX3xX96xX28xX29xX4x10108xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xX4xX1xX29xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX1fxX1axX3xX5xX18xX46xX4xX3xX17xXdx11184xX1axX3xXbaxXdxX1fxX1axX3xX1xX2exX6xX3xXbax18a41xX1axX1xX79xX3xXbaxXb3xX3exX3xX5xX3exXb3xX1axX3xX5xX343xXexX3xX40xX3f2xX3xX4xX325xX6xX3xX4xX261xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX5xX88xX4xX3xXexX1x1460axX3xX40xXabxX4xX1xX3xX40xX29xXdxX3xX150xXb7xXdxX3xX4xX261xX4xX1xX3xX6axXb3xX1axX1bxX3x15b7dxXdxX3dbxXexX3xXe5xX6xX6axX3f8xX3xX6axX8cxXexX3xX7xX29xX3xX1axX8cxXdxX3xX17xX28xX1axX1bxX3xX126xX84xX6exX3xX17xX88xX1axX1bxX3xX1dxX1xX28xX3xX150xX88xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX1xX325xX3xX4xX29cxXbxX3xXexX90xX1axX1xX79xX3xX4xX29cxXbxX3xX1xX28xX6exX3dbxX1axX3xXexX1xX24bxX1axX1xX3xX1dxX1xX28xX3xX150xX88xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX1xX325xX3xX150xX2f7xX1axX1bxX3xX4xX1xX3adxX4xX79xX3xXexX7cxX261xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX3dbxX6axX3xX4xX325xX6xX3xX4xX306xX3xX96xX28xX6xX1axX79xX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX24xX4xX79xX3xX40xXabxX6xX3xXbxX1xX18xX306xX1axX1bxX3xXexX7cxX3exX1axX1bxX3xX126xX84xX6exX3xX17xX88xX1axX1bxX3xX1dxX1xX28xX3xX150xX88xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX1xX325xX72xX72xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX17xX6exXaxX12xX328xX84xX6exX3xX5xX24bxX3xX1axX1xX2f7xX1axX1bxX3xX1axX8cxXdxX3xX17xX28xX1axX1bxX3xX96xX28xX6xX1axX3xXexX7cxX2b6xX1axX1bxX3xX5xX24bxX6axX3xX4xX306xX3xX7xX26axX3xX4xX1xX3exX3xX4xX261xX1axX3xXbaxX8cxX3xXexX7cxX18xX26axX1axX1bxX79xX3xXbxX1xXfbxX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xX4xX261xX4xX3xX7xX26axX79xX3xXbaxX6xX1axX79xX3xX1axX1bxX24bxX1axX1xX3xX4xX29cxXbxX3xXexX90xX1axX1xX3xX150xX343xX1axX3xX17xee81xX1axX1bxX3xXexX1xX6xX6axX3xX6axX18xX28xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX29cxXbxX3xX325xX6exX79xX3xX4xX1xX25bxX1axX1xX3xX96xX28xX6exX30dxX1axX3xX150xX30dxX3xX5x11b0fxX1axX1xX3xX150xX88xX4xX3xX40xX18xX46xX4xX3xXbxX1xX84xX1axX3xX4xX69xX1axX1bxX3xXbxX1xX59axX3xXexX7cxX261xX4xX1xX3xX1bxX3adxX1axX3xX150xXb7xXdxX3xX1axX1xXdxX3dbxX6axX3xX150xX59axX3xX27xXe3xX34xXe5xX3xX150xX24bxX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX24xX4xX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3dbxX1axX3xXexXb3xXdxX3xX4xX306xX3xX96xX28xX6xX1axX79xX3xX40xX306xX1axX3xX150xXabxX79xX3xX1bxXfbxXbxX3xXbxX1xX247xX1axX3xX126xX84xX6exX3xX17xX88xX1axX1bxX3xX4xX306xX3xX96xX28xX6xX1axX3xX150xX2f7xX1axX1bxX3xX6axXb3xX1axX1xX79xX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3dbxX1axX3xXexX29xXexX3xX1axX1xXdxX3dbxX6axX3xX150xX59axX3xX27xXe3xX34xXe5xX3xXexX7cxX3exX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX40xX3exXb3xX1axX3xX4xX261xX4xX1xX3xX6axXb3xX1axX1bxX3xX6axXb7xXdxX79xX3xXexX7cxX18xXb7xX4xX3xX6axX3adxXexX3xXbxX1xX59axX4xX3xX150xX59axX3xX1dxXabxXbxX3xXexX1xX7exXdxX3xX4xX1xX3exX3xX17xXdxX413xX1axX3xXexX343xXbxX3xX1dxX1xX28xX3xX150xX88xX4xX3xXbxX1xX2exX1axX1bxX3xXexX1xX325xX3xXexX90xX1axX1xX3xX27xX28xXa5xX1axX1bxX3xXcxX7cxXabxX3xX1axX103xX6axX3xX70xX76xX2xX78xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX17xX6exXaxX12x15d81xX28xX84xX1axX3xf808xXdxX3dbxX1axX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh

Diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh
2018-03-27 15:39:59

(QT) – Hôm nay 27.3.2018, tổ chức Plan tại Quảng Trị phối hợp với Trường THCS Triệu An, huyện Triệu Phong tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và sơ cấp cứu tai nạn thương...

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018
2018-03-26 16:58:26

(QT) – Hôm nay 26.3.2018, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết