Cập nhật:  GMT+7
7ab6xae4axd911xe682xfcacx8b10xb1b3x8bc9xda20xX7xfacbxb872xedc6x10211xcdc5xd646xX5xc9e9xXax9676x88bbxd741xX3xXexa360xc15fx944bxa11axb186xX3xf34dxX1xe437xdbfexX3x109e8xc65cxX3xb05ax91d3x87edxX1axX3xXex90caxX1axX1bxX3xe91bxX26x10b7dxX3xX4xb6c1xX4xX3xXexb71cxX1axX3xXexX1x8eb4xX3xafc6xX1xf502xX6xX3xf819xX1fxXdxX3xX1x1062bxX4xX3xX1axe65dxX20xX3xb571xa93bxX2xX2xX0xbb67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8015xX10xX6x9f42xXaxX12xa6ddxc4e0xXcx9df0xX3xd1f3xX3xd8f8xX1bxX31xdc60xX3xX2x1074axX55xa476xX55xX50xX51xX2xX2xdefexX3xXexX1fxXdxX3xX1xX26xX74x10b58xX1axX3xX64xX18xa2acxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX3xX6axX6bxX26xadfexX1axX1bxX3xXcxX17x100f5xX6dxX3xX44xf8fbxX3xX67xXdxf13dxX1axX3xX17xX6xX3xX5xXa6xX3xXexX26xX74x9ce3xX1axX3xX67xX18xfe85xX1axX1bxX3x95edxX31xX3xXexX17xX6xX41xX3xX2fxX26xX31xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3x108c2xXdxX34xX41xX3xX67xb8a3xX4xX3xXbbxX31xX3x97f5xX31xX41xX3xXexX1fxX41xX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1axX3xX4xX1xX41xX3xX4xX34xX4xX3xXexX38xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX5xX31xX3xX1xX49xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX6bxX26xX98xX1axX1bxX3xXcxX17xX9exX3xX44xXa2xX3xc900xX26xebd2xXexX3xX7xb916xX4xX3xXexX1xXdxX3xX44xab38xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX4xX34xX4xX3xXexX17xX18xc60fxX1axX1bxX3xX44xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xXexX17xX41xX1axX1bxX3xX3fxa5a3xX3xXexX1xXdxX3xX44xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xX1axX4dxX20xX3xX50xX51xX2xX2xd727xX0xXexX6x10576xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX17xX1bxXdxX1axe411xX50xXbxX127xX3xX6xX26xXexX41xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX170xX174xX6xX41xX2fxX26xX6xX1axX1bxXexX17xXdxX170xXbbxX1axX55xX67xX10xX7xX3fxXexX41xXbxX55xX1axX10xb659xX7xX55xX2xX2xb5daxX1c4xX55xe2b3xX79xX67x8140xX51xX1c4xX1c7xX1caxX51xX1c7xXexX1c7xX1caxd213xdc6exX1d4xX5xX2xX170xe666xXbxX1bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX12xXe4x10130xX1axX1bxX3xX4xX1xdc75xX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1axX7fxX3xc9b4xX22xXcxb6a4xX3xXe4xX98xX1axX1bxX7fxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xXd8xddfexc07cxXe4xXcxX3xXexX2bxX1axX1bxX3xX2fxX26xX31xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX34xX4xX3xXexX38xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX170xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX17xX12xX0xX55xXexX6xX174xX5xX10xX12xXcxX17xX18xX8dxX4xX3xX7xe9c4xX3xX4xX1x7ecexX1axX1bxX3xX3fxXdxc7afxX1axX3xX4xX3dxX6xX3xX44xebb0xX1axX1bxX3xX44xX98xX41xX3xX4xX34xX1axX3xX174xX14xX3xXbbxX31xX3xX1axX1xX38xX1axX3xX67xX38xX1axX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX7fxX3xX44xX1f7xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fdxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1axX7fxX3xX20dxX22xXcxX210xX3xXe4xX98xX1axX1bxX7fxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xXd8xXdxX34xX41xX3xX67xXdexX4xX3xXbbxX31xX3xXe4xX31xX41xX3xXexX1fxX41xX3xX44xXa2xX3xXexX26xX74xXb2xX1axX3xX67xX18xXb7xX1axX1bxX3xXbbxX31xX3xXexX17xX6xX41xX3xX2fxX26xX31xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX34xX4xX3xXexX38xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX3fxX15axX3xXexX1xXdxX3xX44xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xX1axX4dxX20xX3xX50xX51xX2xX2xX3xX1bxX1f7xX20xX3xX4xX34xX4xX3xX10xX20xX185xX3xe2bfxX1xX18xXb7xX1axX1bxX3xX22xX23xX3xXcxX1x7cebxX74xX3xX71xX1xX26xX1axX1bxX7fxX3xXexX1xX278xX1axX3xXcxX38xX1axX3xX64xX41xX31xX7fxX3xX127xXa2xX3xXcxX38xX1axX3xX25xXdxXb2xX1axX7fxX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX7fxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3x10246xX18xX3xXbxX1xX1fxX20xX3xd68axb893xX3xXexX1xX26xX27xXexX7fxX3xXe4xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xX71xX1bxX1xX88xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX64xX26xX270xabb5xX3xX25xXb2xX3xX22xX4dxX1axX3xXcxX26xX129xX1axX3xb402xX1axX1xX7fxX3xXexX1xX278xX1axX3xX25xX41xX1axX1bxX3xX6bxX26xX74xX7fxX3xX127xXa2xX3xXcxX38xX1axX3xX25xX41xX1axX1bxX7fxX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX7fxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX3fxX1xcb31xXdxX3xf399xX7fxX3xXe4xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xX6bxX26xX74xX3xX71xX1xXb7xX1axX3aexX3xXe4xX41xX31xX1axX3xX22xX4dxX1axX3xX3fcxX98xX1axX1xX7fxX3xXexX1xX278xX1axX3xXcxX38xX1axX3xX386xXb7xX1axX7fxX3xX127xXa2xX3xXcxX38xX1axX3xX25xX27xXbxX7fxX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX7fxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX33bxX1xX41xX6xX3xX386xX34xX1axX1bxX3xXexX34xX4xX3x902exX20xX3xX1axX1xX1fxX4xX7fxX3xX64xX49xX4xX3xXbbxXdxX88xX1axX3xX462xX20xX3xX1axX1xX1fxX4xX3xX64xX26xX270xX3aexX3xX1dxX1xX6xX1axX3xXcxX1xX9exX3xX25xXdxXb2xX1axX3xX71xX1xXdxX7fxX3xXexX1xX278xX1axX3xX64xX31xX3xX38exX74xX7fxX3xX127xXa2xX3xXcxX17xXdxX88xX26xX3xX64xX41xX31xX7fxX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xXcxX17xXdxX88xX26xX3xX1dxX1xX41xX1axX1bxX7fxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xXcxX17xX18xX147xX1axX1bxX3xXe4xX1fxXdxX3xX1xX49xX4xX3xX33bxXdxX1axX1xX3xXexX270xX3xXe4xX31xX3xX71x7bafxX1axX1bxX170xX3xX6bxX26xX31xX3xXexX2bxX1axX1bxX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX41xX3xX20xX135xXdxX3xXexX38xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX3xX5xX31xX3xX20xX14xXexX3xX20xX34xX74xX3xXexX1fdxX1axX1xX3xX127xX34xX4xX1xX3xXexX6xX74xX3xXexX17xX9exX3xX1bxXdxX34xX3xX50xX1caxX3xXexX17xXdxX88xX26xX3xX44xX1f7xX1axX1bxX55xX4xX1xXdxX270xX4xX170xX3xX71xX1bxX41xX31xXdxX3xX17xX6xX7fxX3xX3fcxX1xX3dxX3xXexX9exX4xX1xX3xX20dxX13xX71xX226xX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX3xXbbxX31xX3xX3fcxX278xX1axX1bxX3xXexX74xX3xX4xX6xX41xX3xX7xX26xX3xX33bxX1xX10xX3xX386xX6xX1axX1xX3xX4xX23xX1axX1bxX3xXexXdxX270xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xXexX2bxX1axX1bxX3xXd8xXdxX129xX74xX3xX3fxX1xX10xX1axX3xXbbxX31xX3xXbxX1x9b5cxX1axX3xXexX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX34xX4xX3xXexX38xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX6xX170xX3xX3fcxX23xX1axX1bxX3xXexX17xX41xX1axX1bxX3xX4xX1xX26xX74xX270xX1axX3xX4xX278xX1axX1bxX3xXexX34xX4xX3xXexX1fxXdxX3xX6bxX26xX98xX1axX1bxX3xXcxX17xX9exX7fxX3xX44xX1f7xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fdxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX1axX7fxX3xX20dxX22xXcxX210xX3xXe4xX98xX1axX1bxX7fxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xXd8xXdxX34xX41xX3xX67xXdexX4xX3xXbbxX31xX3xXe4xX31xX41xX3xXexX1fxX41xX3xX44xXa2xX3xXexX1xX6xX20xX3xX67xX266xX3xX5xXa6xX3xX3fxX1xX19xXdxX3xX4xX278xX1axX1bxX3xX127xX38xX74xX3xX67xX266xX1axX1bxX3xXcxX17xX18xX147xX1axX1bxX3xX20xX5b2xX20xX3xX1axX41xX1axX3xX13x9482xX1axX1xX3xX38exXdxX1axX1xX7fxX3xX19xX3xXexX1xX9exX3xXexX17xX129xX1axX3xX33bxX1xX10xX3xX386xX6xX1axX1xX7fxX3xX1xX26xX74xX88xX1axX3xX64xX18xX8dxX1axX1bxX3xX64xX41xX34xX170xX3xXcxX17xX18xX147xX1axX1bxX3xX4xb8aexX3xX2fxX26xX74xX3xX20xX278xX3xX127xX38xX74xX3xX67xX266xX1axX1bxX3xX2xX170xX77xX1c7xX1caxX3xX20xX3xX50xX3xX7fxX3xX174xX6xX41xX3xX1bxX1f7xX20xX3xX1axX1xX31xX3xX5xX8dxXbxX3xX1xX49xX4xX7fxX3xX3fxX1xX3f9xXdxX3xXbxX1xXdexX4xX3xXbbxXdexX7fxX3xX3fxX1xX3f9xXdxX3xX1xX31xX1axX1xX3xX4xX1xX1fdxX1axX1xX3xX2fxX26xX98xX1axX3xX5x97e1xX7fxX3xX174xX270xXbxX3xX4dxX1axX3xXbbxX31xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX1fxX1axX1bxX3xX20xXdexX4xX3xX3fxX1xX34xX4xX170xX3xXcx10a35xX1axX1bxX3xXbbxX3f9xX1axX3xX44xX5b2xX26xX3xXexX18xX3xX4xX278xX1axX1bxX3xXexX17xX670xX1axX1xX3xX77xX7fxX1d5xX3xXex7defxX3xX44xX1f7xX1axX1bxX7fxX3xXexX17xX41xX1axX1bxX3xX44xX6a8xX3xX3fcxX278xX1axX1bxX3xXexX74xX3xX4xX6xX41xX3xX7xX26xX3xX33bxX1xX10xX3xX386xX6xX1axX1xX3xXexX31xXdxX3xXexX17xdfafxX3xX1caxX51xff98xX7fxX3xXbxX1xX5b2xX1axX3xX4x10977xX1axX3xX5xX1fxXdxX3xX67xX41xX3xX1axX1bxX38xX1axX3xX7xX34xX4xX1xX3xX44xX9exX6xX3xXbxX1xX18xXb7xX1axX1bxX3xX44xX6a8xX1axX1bxX3xX1bxX6a8xXbxX170xX3xXcxXdxX1axX7fxX3xX98xX1axX1xX185xX3xX25xddcbxX3xX38exdaa7xX71xX64xX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 2-HĐND thị xã Quảng Trị khóa V

Kỳ họp thứ 2-HĐND thị xã Quảng Trị khóa V
2011-08-17 20:48:02

(QT) - Trong 2 ngày 15-16/8/2011, HĐND thị xã Quảng Trị (TXQT) khóa V đã tổ chức kỳ họp thứ 2. Các đồng chí UVTVTU: Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Trưởng...

Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
2011-08-17 20:47:39

(QT) - Tiếp tục thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 16/8/2011, tại thôn Linh An, xã Triệu Trạch (Triệu Phong, Quảng Trị), Đoàn Khối các cơ quan...

Triệu Phong: 560 người tham gia hiến máu nhân đạo

Triệu Phong: 560 người tham gia hiến máu nhân đạo
2011-08-17 20:43:12

(QT) - Sáng 17/8/2011, tại Nhà thi đấu huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Phong phối hợp với Trung tâm huyết học miền...

Đại hội Hội CTĐ huyện Hải Lăng lần thứ V

Đại hội Hội CTĐ huyện Hải Lăng lần thứ V
2011-08-17 04:53:17

(QT) - Trong hai ngày 15 và 16/8/2011, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2016. 110 đại biểu đã về dự Đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết