Cập nhật: 25/07/2019 21:56 GMT+7
4673x4af7x77b4x5afcxe5d3xe4f8xcfccx8696xb492xX7x57bdx93dfx509axb15fxc892xdae1xX5xe416xXax5e47x981fx9544xX3xXex53a9xbd27x8259x6bdcx6c98xX3xX13xX14xX3x5e07x8997x595axXcxXcxc321x8188xb7e6xX3x8264xX1bx4de0x703ax5ce4xX1axX3xX29xX1bx8b50xX4xX3xXcxX1xXdx5f77xX1axX3x89ddxXdxc472xX1axX1bxX22xX3x6fe6x6b51xX1axX1bxX3xX1xX18xcb3dxX1axX1bxX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1x4d0dxX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX38x5078xX3xX4x6cecxX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xc52dxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7x75caxX0x757exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX42xXaxX12x65dbx7333xXcx861cxX3x9952xX3xX21x827bxX60xX3xX1axX6xX2cxX3x560ax7144xd7d6xba84xX9dxX9bxd704xX2x8e20xX22xX3xX1axX1xX43xX1axX3x65f1xacb0xX3xX1axXdxX38xX60xX3xX9exX9bxX3xX1ax500exX60xX3xX29xX1bx6f4cxX2cxX3xXcxX1xX18xX49xX1axX1bxX3x50c2xXdxX1axX1x4a59xX27xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xX9bxX9exX9dxX9exX3xX8cxX2xXa3x477dxX9exXcaxX9bxXa1xX2xXa3xX8fxX3xe619xX54xXbcxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xXexX63xX4xX3xX4xdfc9xX6xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX42xX54xX3xa90dxX20xXcx8843xX3xXe4x46bfxX1axX1bxX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX29xX1bxX2bxX2cxX2dxX1axX3xX29xX1bxX32xX4xX3xXcxX1xXdxX38xX1axX3xX5xXbcxX60xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3x8225xX54xXbcxX1axX3xX143xa558xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xXexX17xX32xX1axX1bxX3xXexa6e2xX3xX4xX1x9af1xX4xX3xX5xX2dxX3xX3bxXdxX3dxX1axX1bxX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX38xX60xX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xXex7cf8xXdxX3xX29xX1bxX1xX75xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xdd0bxX2bxde81xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX8cxX27x6615xX8dx98b0xX8fxX3xXcxX17xX18xd282xX1axX1bxX3xX1c1xX49xX1axX22xX3xX29xX1bxX1xX75xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX27xX1c1xX8dxX1c3xX3xXe4xX18xX1c9xX1axX1bxX3xXa3xX3xX3bxXbcxX3xXcxX1xXbcxX1axX1xX3xe593xX158xX3xX8dxX2bxX10bxX1axX1bxX3xXcxX17xaf48xX9dxX3xX26x4e8exX3xX5xX2dxX3xX3bxXdxX3dxX1axX1bxX3xX3bx6ae7xX3xXbxX1x7e09xX6xX3xXexXacxX1axX1xX3xX8dxX2bxX10bxX1axX1bxX3xXcxX17xX1ffxX3xX4xb571xX3x8c0exX1xX226xX3xX1f4xX1xXf3xX3xXexX1ffxX4xX1xX3xX105xX13xX29xX26xX3xXexXacxX1axX1xX3xX21xX54xXbcxX1axX1bxX3xX29xX6xX60xad5fxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xX4xX63xX4xX3xX7xX19xX22xX3xXc6xX6xX1axX22xX3xX1axX1bxXbcxX1axX1xX9dxX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xXc6xX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX17xX1bxXdxX1ax51aexX9bxXbxc4c8xX3xX6xX2bxXexX54xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX60xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX77xX77xX4xX9dxXc6xX6xX54xX1b6xX2bxX6xX1axX1bxXexX17xXdxX9dxX3bxX1axX77xX42xX10xX7xXabxXexX54xXbxX77xX1axX10xcf8bxX7xX77xX2xXa3xX9bxXa3xX77xXdbxc580xX42xXdbxX9bxX2xX9cx4cfcxXdbxXdbxXexX2xXdbxX2xXa1xX2xXdbxX5xX2xX9dxad3cxXbxX1bxXaxX3xX77xX12xX0xX77xXexX42xX12xX0xX77xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX42xX2cxXaxX12xXe4xX54xXbcxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xXexX63xX4xX3xX3bxXbcxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xXexXacxX1axX1xX3xX143x89a1xXexX3xX3bx7bfbxX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX3xX3bxXbcxX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xXexX19fxXdxX3xX29xX1bxX1xX75xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX27xX1c1xX8dxX1c3xX3xXcxX17xX18xX1c9xX1axX1bxX3xX1c1xX49xX1axX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX42xX12xX0xX77xXexX17xX12xX0xX77xXexX6xXc6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc6xX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX17xX1bxXdxX1axX27exX9bxXbxX281xX3xX6xX2bxXexX54xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX60xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX77xX77xX4xX9dxXc6xX6xX54xX1b6xX2bxX6xX1axX1bxXexX17xXdxX9dxX3bxX1axX77xX42xX10xX7xXabxXexX54xXbxX77xX1axX10xX2b8xX7xX77xX2xXa3xX9bxXa3xX77xXdbxX2c1xX42xXdbxX9bxX2xX9cxX2c7xXdbxXdbxXexX2xXdbxX2xXa1xX2xXdbxX5xX9bxX9dxX2d4xXbxX1bxXaxX3xX77xX12xX0xX77xXexX42xX12xX0xX77xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX42xX2cxXaxX12xXe4xX54xXbcxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xXexX63xX4xX3xX3bxXbcxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xXexXacxX1axX1xX3xX143xX31exXexX3xX3bxX322xX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX3xX3bxXbcxX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xXexX19fxXdxX3xX29xX1bxX1xX75xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX27xX1c1xX8dxX1c3xX3xXe4xX18xX1c9xX1axX1bxX3xXa3xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX42xX12xX0xX77xXexX17xX12xX0xX77xXexX6xXc6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX42xX2cxXaxX12xXcxX19fxXdxX3xX29xX1bxX1xX75xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX27xX1c1xX8dxX1c3xX3xXcxX17xX18xX1c9xX1axX1bxX3xX1c1xX49xX1axX3xX3bxXbcxX3xXe4xX18xX1c9xX1axX1bxX3xXa3xX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX29xX1bxX2bxX2cxX2dxX1axX3xX29xX1bxX32xX4xX3xXcxX1xXdxX38xX1axX3xX3bxXbcxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xXexXacxX1axX1xX3xX8dxX2bxX10bxX1axX1bxX3xXcxX17xX1ffxX3xX4xX6bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xXexX1xXbcxX1axX1xX3xX3bxXdxe32fxX1axX3xXexX17xX54xX1axX1bxX3xX143xX54xXbcxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xXexX63xX4xX3xX4xXf3xX6xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX143xX149xX3xX143xX31exXexX3xX3bxX322xX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xXexX19fxXdxX3xXe4xXbcxXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX38xX60xX3xX143xd1edxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1x87e7xX3xX4xX94xX1axX1bxX3xX5xX6xX54xX3xXexX54xX3xX5xX55fxX1axX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xX143xX149xX3xX6xX1axX1xX3xX42x6404xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX143xd208xX2bxX22xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX17xX54xX1axX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2bxX14xX4xX3xXabxX1xX63xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX1bxXdxXbcxX1axX1xX3xX143xX14xX4xX3xX5x75fbxXbxX22xX3xXexX203xX3xX42xX54xX3xX4xX1xX54xX3xXcxX158xX3xX1b6xX2bxX1b8xX4xX22xX3xX3bxb0a5xX3xX4xX2bxX14xX4xX3xX7xX1b8xX1axX1bxX3xX59dxX60xX3xX1axX54xX22xX3xX1xX19fxX1axX1xX3xXbxX1xa492xX4xX3xX4xXf3xX6xX3xX1axX1xX43xX1axX3xX42xX43xX1axX3xX3bxXbcxX3xX5xXbcxX60xX3xX1axX1bxX1xX75xX6xX3xX3bx7a92xX3xX1b6xX2bxX1b8xX4xX3xXexX3dxX3xX4xX6xX54xX3xX4xX10bxX3xXexX19fxXdxX3xX1axX18xX55fxX4xX3xXc6xX19fxX1axX3xX27xXbcxX54xX9dxX3xX1c1xX203xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xX143xX149xX3xX5xXbcxX60xX3xX1axX4fexX1axX3xX1axX1xd01dxX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xX1xXbcxX54xX3xX1xX6bxX1axX1bxX22xX3xXc6xX59dxXexX3xXabxX1xX2bxX59dxXexX3xX4xXf3xX6xX3xX42xX43xX1axX3xXexX14xX4xX3xX20xXdxX38xXexX3xX29xX6xX60xX248xX3xX143x6fc8xX1axX1bxX3xXexX1xX1c9xXdxX3xX4xX592xX1axX1bxX3xX5xXbcxX3xX1axXdxX20fxX60xX3xXexX203xX3xX1xXbcxX54xX3xX4xXf3xX6xX3xXexX54xXbcxX1axX3xXe4xX10bxX1axX1bxX22xX3xXexX54xXbcxX1axX3xX1b6xX2bxX43xX1axX22xX3xXexX54xXbcxX1axX3xX42xX43xX1axX9dxX3xXcxX17xX2bxX2cxX20fxX1axX3xXexX1xX1b8xX1axX1bxX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX1xX3xX60xX19fxX1axX1bxX3xX143xX226xX3xX143xX149xX3xX3bxXbcxX3xX143xX6xX1axX1bxX3xX143xX18xba21xX4xX3xX1axX1xX43xX1axX3xX42xX43xX1axX3xX20xXdxX38xXexX3xX29xX6xX60xX3xX1bxX5e7xX1axX3xX1bxXdxX673xX3xX3bxXbcxX3xXbxX1xX63xXexX3xX1xX2bxX2cxX9dxX3xX1c1xX6xX2bxX3xX5xX2dxX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xXexX19fxXdxX3xXe4xXbcxXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX38xX60xX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX29xX1bxX2bxX2cxX2dxX1axX3xX29xX1bxX32xX4xX3xXcxX1xXdxX38xX1axX3xX3bxXbcxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xXexXacxX1axX1xX3xX4xX6bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xXexX1xXbcxX1axX1xX3xX3bxXdxX4fexX1axX3xXexX17xX54xX1axX1bxX3xX143xX54xXbcxX1axX3xX143xXdxX3xXexX1x6187xXbxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xX5xX4fexX1axX3xX4xX63xX4xX3xXbxX1x537dxX1axX3xX60xX14xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX22xX3xXexX1xX555xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX7xX203xX3xXexX17xXdxX3xX43xX1axX3xX7xX43xX2bxX3xX7xX7d5xX4xX3xX143xX3dxX1axX3xX1axX1xX673xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX1c9xXdxX3xX4xX54xX1axX3xX18xX2bxX3xXexX601xX3xX4xXf3xX6xX3xXcxX158xX3xX1b6xX2bxX1b8xX4xX9dxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX42xX2cxXaxX12xXe4xX3dxX1axX3xX143xX31exXexX3xX3bxX322xX1axX1bxX3xX1xX54xX6xX22xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xXexX19fxXdxX3xXe4xXbcxXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX38xX60xX3xXcxX1xXbcxX1axX1xX3xX1f4xX158xX3xX8dxX2bxX10bxX1axX1bxX3xXcxX17xX1ffxX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xX29xX1bxX2bxX2cxX2dxX1axX3xX29xX1bxX32xX4xX3xXcxX1xXdxX38xX1axX3xX3bxXbcxX3xX5xX149xX1axX1xX3xX143xX19fxX54xX3xXexXacxX1axX1xX3xX8dxX2bxX10bxX1axX1bxX3xXcxX17xX1ffxX3xX4xX6bxX1axX1bxX3xX4xX63xX4xX3xXexX1xXbcxX1axX1xX3xX3bxXdxX4fexX1axX3xXexX17xX54xX1axX1bxX3xX143xX54xXbcxX1axX3xX4xX94xX1axX1bxX3xXexX63xX4xX3xX4xXf3xX6xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX22xXcxXcxX25xX26xX27xX3xXc6xXbcxX2cxX3xXex4a35xX3xX5xX322xX1axX1bxX3xXc6xXdxX3dxXexX3xX49xX1axX3xX7xX43xX2bxX22xX3xXexX17xXdxX3xX43xX1axX3xX7xX7d5xX4xX3xX143xX1b8xXdxX3xX3bxX55fxXdxX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xX143xX149xX3xX6xX1axX1xX3xX42xX592xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX143xX59dxX2bxX22xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX143xX555xX3xXc6xX10bxX54xX3xX3bxX38xX3xXcxX1xXbcxX1axX1xX3xX1f4xX158xX3xXexX17xX54xX1axX1bxX3xX4xX2bxX14xX4xX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX2c1xX2xX3xX1axX1bxXbcxX2cxX3xX143xX4fexX60xX3xX5xX1ffxX4xX1xX3xX7x82eexX9dxX3x5ea0xX63xX2bxX3xX281xX18xX49xX1axX1bxX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX63xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX6bxX1axX1bxX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX75xX3xX143xX158xX3xX281xX2bxX1b8xX1axX1bxX3xX143xX149xX3xX1xX226xX6xX3xXexX1xXbcxX1axX1xX3xXc6xX59dxXexX3xXexX9b7xX3xX4xX1xX54xX3xX1b6xX2bxX4fexX3xX1xX18xX49xX1axX1bxX22xX3xX143xX59dxXexX3xX1axX18xX55fxX4xX3xX1xX54xXbcxX3xXc6xX5e7xX1axX1xX9dxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX54xX42xX2cxXaxX12xX21xX54xXbcxXdxX3xX29xX1xX2bxX1axX1bxX0xX77xXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết