Cập nhật: 23/07/2022 17:53 GMT+7
e993xed71x1776ex19ad8x11293x12530x16ef5x14458x17bd0xX7x15ce4x1136ax10062xfed8x13253x15ef9xX5x15f50xXaxe9b8x14ef1x150acxX3xXex158bdx1165fxfd01x10413x125e2xX3xX13xX14xX3x16bc4x1297cxX3xX1x11b11x13ca0xX4xX1xX3x18b26x16467xX3x12d16x1821ax141a3xX3xXexX18xX3x17040xX1bxX2ex13063xed5dxX1axX3x14d76xX1x13a37xX3x178abx188b9xX1axX1bxX3xXex15009xX1axX1bxX3xX2xf88cxX2xX3xee99xX10xX3xX5x11fe1xX1axX3xX4xX1xX24xX3xX1axX1bxX18x1372exXdxX3x10309xX1xX2exX36xX21xXexX3xXex19e7bxXexf478xX3xX1axX25xX1axX3xX1axX1x158caxX1axX3xf78cxX6xX3xX4xX6x14fd4xX0x15ed0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16830xX10xX6xX72xXaxX12xX88x18e40xX77xX3xX1axX6xX36xX3x16419xefb7xX79x12a48xX67xX3xX2cxX24xX2axX1axX3xX4xX8fxX1axX1bxX3xXexee76xX4xX3xX4x129f4xX6xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3x14d73xX2dxX2exX3xXexX18xX3xX72xX24xX3x176f4xf244xXcx13ad1xX3xX2cx10c9axX1axX1bxX67xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX33xX1bxX2exX36xX37xX1axX3xX3axX1xX3cxX3xX3exX3fxX1axX1bxX3xX5xX2axX77xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXbaxX24xX2axX1axX3xXbaxX21xX1axX3xXexX1xX50xX77xX67xX3xXexX44xX1axX1bxX3x10a4fxX2exX2axX3xX4xXa7xX4xX3xXbax128a8xXdxX3xXexX18x195ccxX1axX1bxX3xX4xX1xX3cxX1axX1xX3xX7xXa7xX4xX1xX67xX3xX1axX1bxX18xX5axXdxX3xX5dxX1xX2exX36xX21xXexX3xXexX65xXexX67xX3xX1axX25xX1axX3xX1axX1xX6fxX1axX3xX72xX6xX3xX4xX6xX77xX3xXexX17x124a4xX1axX3xXbax12c4exX6xX3x163cbxX2axX1axX3xXex1633cxX1axX1x1871exX3xXbaxX44xXexX3xX29x11076xX1axX1bxX3xX1xX24xX6xX3xX29xXdxX21xX1axX1bxX67xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdx11d2fxX77xX3xX4xXa7xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1x12d43xX1axX1bxX3xX5xXdxX18dxXexX3xX7xee25xX3xXexX25xXdxX3xXcxX1xX2axX1axX1xX3xX3ax18c65xX3xf6f7xX2exXcaxX1axX1bxX3xXcxX17xX164xX3xX29xX2axX3xX96xX3xX33xX1bxX1xX1a3xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3x196a1xXdxX18dxXexX3xX7xX1a3xX3xX1b2xX2exX127xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXcxX17xX18xX5axX1axX1bxX3x185bexec93xX1axX67xX3xX2cxX18xX5axX1axX1bxX3xX49x107a6xX3x17365xX1x12588xX3xX3axX1xXabxX3xXexX164xX4xX1xX3xXcxX1xX18xX5axX1axX1bxX3xXexX17xeb1exX4xX3xXc4xX13xX33xX3exX3xXexX16cxX1axX1xX3xX88xX2axX3xX1e5x17116xX3xX2cx19ebexX1axX1bxX16fxX3xX1f3xX1xX1f5xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXbaxX24xX2axX1axX3xX4xX1xX2exX36xX160xX1axX3xXexX17xXa7xX4xX1xX3xX2cxX24xX2axX1axX3xXbaxX25xXdxX3xX167xXdx19238xX2exX3xX1b2xX2exX127xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX16cxX1axX1xX3xX88xX24xX2axX1axX1bxX3xX2cx1303dxX4xX3xXcxX1xfc70xX1axX1bxX16fxX3xX1f3xX1xX1f5xX3xX3axX1xXabxX3xXexX164xX4xX1xX3xXc4xX13xX33xX3exX3xXexX16cxX1axX1xX3xX88xX24xX2axX1axX1bxX3xX33xX6xX77xX3xX72xX209xX3xX5xX37xX3xXexX17xX6xX24xX3xX11exX2exX2axX1f1xX0xX79xXbxX12xX0xXexX6xX167xX5xX10xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX77xX6xX17xX1bxXdxX1ax12639xX96xXbxX4cxX3xX6xX2exXexX24xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX77xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX79xX79xX4xX1f1xX167xX6xX24xX11exX2exX6xX1axX1bxXexX17xXdxX1f1xX29xX1axX79xX72xX10xX7xX5dxXexX24xXbxX79xX1axX10x16fdbxX7xX79xX96xX96xX96xX49xX79x10a75x14206xX72x101efxX2xX99x19d24xX97xX2fcxX2fcxXexX2xX2f9xX49xecc7xX2f7xX99xX5xX2xX1f1x13389xXbxX1bxXaxX3xX79xX12xX0xX79xXexX72xX12xX0xX79xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX33xX1bxX2exX36xX37xX1axX3xX3axX1xX3cxX3xX3exX3fxX1axX1bxX3xX29xX2axX3xX5x15ac4xX1axX1xX3xXbaxX25xX24xX3xXexX16cxX1axX1xX3xXexX17xX6xX24xX3xXexX44xX1axX1bxX3xX4cxX10xX3xX5xX50xX1axX3xX4xX1xX24xX3xX1axX1bxX18xX5axXdxX3xX5dxX1xX2exX36xX21xXexX3xXexX65xXexX3xX29xX2axX3xX1axX25xX1axX3xX1axX1xX6fxX1axX3xX72xX6xX1axX3xX4xX6xX77xX3xXexX17xX160xX1axX3xXbaxX164xX6xX3xX167xX2axX1axX3xXexX16cxX1axX1xX3x134c3xX3x17a46xX1axX1xX2b4xX3xX1cdxX160xX3x139c3xXdxX1axX1xX0xX79xXbxX12xX0xX79xXexX72xX12xX0xX79xXexX17xX12xX0xX79xXexX6xX167xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX33xX1bxX2exX36xX37xX1axX3xX3axX1xX3cxX3xX3exX3fxX1axX1bxX3xXexX17xX6xX24xX3xXexX44xX1axX1bxX3xX2xX49xX2xX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX4cxX10xX3xX5xX50xX1axX3xX4xX1xX24xX3xX1axX1bxX18xX5axXdxX3xX5dxX1xX2exX36xX21xXexX3xXexX65xXexX3xXexX16cxX1axX1xX3xXexX17xX164xX3xX1bxXdxXa7xX3xX1xX1e6xX1axX3xX97xX304xX304xX3xXexX17xXdxX18dxX2exX3xXbaxX21dxX1axX1bxX3xX72xX24xX3xX1b2xX3fxX36xX3xX1x16db6xX3xXexX17xX12cxX3xX4xX14xX1axX1bxX3xXbaxX21dxX1axX1bxX3xX2cxXdxX1axX1xX3xXcxX1xXdxX18dxX1axX3xX1cdx18ff8xX3xXexX2axXdxX3xXexX17xX12cxX1f1xX3xX13xX160xX1axX3xX4xX25xX1axX1xX3xXbaxX1f5xX67xX3xXexX44xX1axX1bxX3xX96xX49xX2xX3xXexX17xXdxX18dxX2exX3xXbaxX21dxX1axX1bxX3xX1xX47exX3xXexX17xX12cxX3xX1axX1xf9caxX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX5axXdxX3xX5dxX1xX2exX36xX21xXexX3xXexX65xXexX3xXexX17xX160xX1axX3xXbaxX164xX6xX3xX167xX2axX1axX3xXexX16cxX1axX1xX16fxX3xXexX1xX44xX77xX67xX3xXexX44xX1axX1bxX3xX11exX2exX2axX3xX96xX3xX1bxXdxX6xX3xXbax13df4xX1axX1xX3xX4xX1xX3cxX1axX1xX3xX7xXa7xX4xX1xX3xXexX17xX160xX1axX3xXbaxX164xX6xX3xX167xX2axX1axX3xXexX16cxX1axX1xX1f1xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xX1f3xX1xXa7xXexX3xX167xXdxX24axX2exX3xXexX25xXdxX3xX4xXa7xX4xX3xX167xX2exX1b0xXdxX3xXexX1xX50xX77xX67xX3xXexX44xX1axX1bxX3xX11exX2exX2axX67xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX33xX1bxX2exX36xX37xX1axX3xX3axX1xX3cxX3xX3exX3fxX1axX1bxX3xX1axX1xfd75xX1axX3xX77xX25xX1axX1xX2b4xX3xX1b2xX2exXcaxX1axX1bxX3xXcxX17xX164xX3xX5xX2axX3xX29xX199xX1axX1bxX3xXbaxX59cxXexX3xX6xX1axX1xX3xX1xX199xX1axX1bxX67xX3xX167xX59cxXexX3xX5dxX1xX2exX59cxXexX3xXexX17xX24xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX21xX1axX3xXbaxX59cxX2exX3xX167xXcaxX24xX3xX29xX18dxX3xXcxX1b0xX3xX1b2xX2exX127xX4xX67xX3xXbaxX21dxX1axX1bxX3xXexX1xX5axXdxX3xX4xX3fxX1axX1bxX3xX5xX2axX3xX29xX199xX1axX1bxX3xXbaxX59cxXexX3xX4xX1xX164xX2exX3xX1axX1xXdx16f16xX2exX3xX77xX59cxXexX3xX77xXa7xXexX67xX3xXbaxX6xX2exX3xXexX1xX18xX1e6xX1axX1bxX3xXexX17xX24xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX21xX1axX3xXexX17xX6xX1axX1xX1f1xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX77xX24xX1axX1bxX3xX77xX2exX127xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13e37xX3xX29xfbc6xXdxX3xX1axX1xX4cfxX1axX1bxX3xX5dxX1xX1f5xX3xX5dxX1xX50xX1axX67xX3xX29xX59cxXexX3xX29xXcaxX3xXbaxX127xXdxX3xX29xX665xXdxX3xX1axX1xX4cfxX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX5axXdxX3xX5dxX1xX2exX36xX21xXexX3xXexX65xXexX67xX3xX1axX25xX1axX3xX1axX1xX6fxX1axX3xX72xX6xX3xX4xX6xX77xX3xX72xX24xX3xX1xX65xX2exX3xX11exX2exXcaxX3xX4xX1xXdxX21xX1axX3xXexX17xX6xX1axX1xX3xX1bxX6fxX36xX3xX17xX6xX1f1xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xXcxX17xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX5axXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXexX665xXdxX67xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xXexXdxX21xXbxX3xXex174d1xX4xX3xX5dxX160xX2exX3xX1bxec60xXdxX67xX3xX29xX65xX1axX3xXbaxX14xX1axX1bxX3xXbaxX24axX3xX4xX1f5xX3xX1axX1xXdxX612xX2exX3xX7xX209xX3xX1xX47exX3xXexX17xX12cxX3xX1xX1e6xX1axX3xX1axX4cfxX6xX3xX4xX1xX24xX3xX1bxXdxX6xX3xXbaxX50dxX1axX1xX3xX4xXa7xX4xX3xXexX1xX18xX1e6xX1axX1bxX3xX167xXdxX1axX1xX67xX3xX167xX18dxX1axX1xX3xX167xXdxX1axX1xX67xX3xX1axX25xX1axX3xX1axX1xX6fxX1axX3xX4xX1xX59cxXexX3xXbaxX14xX4xX3xX72xX6xX3xX4xX6xX77xX3xX4xX1f5xX3xXexX1xX160xX77xX3xXbaxXdxX612xX2exX3xX5dxXdxX18dxX1axX3xXexX17xX24xX1axX1bxX3xX4xX2exX14xX4xX3xX7xX127xX1axX1bxX1f1xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xX3axX199xX1axX1bxX3xX1axX1bxX2axX36xX67xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX3xX1xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX18xX3xX4xX3fxX1axX1bxX3xX5xX368xX1axX1xX3xXbaxX25xX24xX3xXexX16cxX1axX1xX3xX29xX2axX3xX4xXa7xX4xX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX29xXdxX160xX1axX3xXexX17xX24xX1axX1bxX3xXbaxX24xX2axX1axX3xXbaxX368xX3xX72xX6fxX1axX1bxX3xX1xX24xX6xX67xX3xX72xX6fxX1axX1bxX3xX1xX18xX1e6xX1axX1bxX3xXexX25xXdxX3xXcxX1xX2axX1axX1xX3xX3axX1b0xX3xX1b2xX2exXcaxX1axX1bxX3xXcxX17xX164xX3xX29xX2axX3xX96xX3xX33xX1bxX1xX1a3xX6xX3xXexX17xX6xX1axX1bxX3xX1cdxXdxX18dxXexX3xX7xX1a3xX3xX1b2xX2exX127xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXcxX17xX18xX5axX1axX1bxX3xX1e5xX1e6xX1axX67xX3xX2cxX18xX5axX1axX1bxX3xX49xX3xXbaxX24axX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axXdxX18dxX77xX67xX3xXexX17xXdxX3xX6fxX1axX3xX1axX1xX4cfxX1axX1bxX3xX4xX8fxX1axX1bxX3xX5xX6xX24xX3xXexX24xX3xX5xX665xX1axX3xX4xXabxX6xX3xX4xXa7xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX199xX1axX1bxX3xX5xXdxX18dxXexX3xX7xX1a3xX3xXbaxX368xX3xX5dxX1xX8fxX1axX1bxX3xXexXdxX21xX4xX3xX77xXa7xX2exX3xX4cxX18xX1e6xX1axX1bxX67xX3xX1axX1bxX368xX3xX4cxX2exX127xX1axX1bxX3xX29xX50dxX3xX1axX612xX1axX3xXbaxX14xX4xX3xX5xX65xXbxX3xX72xX6fxX1axX3xXexX14xX4xX1f1xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX24xX72xX36xXaxX12xX1cdxX160xX3xX3cbxXdxX1axX1xX0xX79xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết
2023-03-28 18:05:00

QTO - Trưởng phòng Y tế huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Mỹ Loan cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 55 trường hợp mắc sốt xuất huyết...

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ
2022-07-22 19:18:52

QTO - Chiều nay 22/7, Đoàn công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) do Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú dẫn đầu đến dâng hoa,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết