Cập nhật:  GMT+7
3766x903cxa476xbdabxbc4dxe88cxc0bfx900cx39abxX7x9a11x81e1x4579xa834x691fx4a68xX5x7ad5xXaxcdb5x5907x4305x58fdxc1b1xX3xXex6502xe12cxd71fxX3xX2x6c9fx4da0xd99dxX20xX3xX7x9afdx581cxXexX3xd1eaxX24x47bcxX3xXcx77a0xXexX3xX4xX1xb4a3xX3xb3cexc6b3xX1axX1bxX3x6501xX2axX32xX3xX1axX1bxX1x6233xX32xX3xc341xX24x5421xX1axX1bxX3xXcx9502x6371xX0x6576xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4693xX10xX6x6ba2xXaxX12x9b70xX43xXcxdb11xX3xcb6dxX3xbce0xX1xa9b9xX1axX3xX5fxX4bxXbxX3xX34x65aexX1axX3xXcxX2dxXexX3xX69xX1bxX24x8188x5d7fxX1axX3xX34x3f7axX1axX3x53b6xXdxX82xXbxX3xX69xX1bx68a7xX3xe7c9xX20xX2xb109xe050xX3xX1axX1bxX2axX7dxX3xX2xX20xX4dxX2xX4dxX8exX20xX2xX91xX92xX3xX5x4dbdxX1axX1xX3xX34x6fe1xX32xX3xX69xX1bxX6bxX1axX3xX1xX2axX1axX1bxX3xXcx9e03x6aacxb7d5xX3x7ae2x6d9exX24xX3xXexaf15xX3xee82xX2axX3xXbaxX1xX82xXexX3xXexX4axXdxcda9xX1axX3xX16xXdxef40xXexX3xX69xX6x4a3exX3xX62xX13xX14xX15xX16xX65xX3xXb9xX1xXdxX3xX1axX1xX82xX1axX1xX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX3xX34xXa5xX3xX34xX2dxX1axX3xXexX1xe3c3xXd8xX3xXc3xX2axX3xXexX4axX6xX32xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX2xX1exX1fxX20xX20xX3xX7xX24xX25xXexX3xX28xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX92xX3xXexX4axX4bxX3xX1bxXdxX82xX3xX91xX1fxX20xX3xXexX4axXdxXd3xX24xX3xX34xX35xX1axX1bxX92xX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX3xXc3xX24xXdxX3xX34xX73xX1axX3xXcxX2dxXexX1exX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXc3xX2axX3xX5xX2axXd8xX3xXc3xXdxXd3xX4xX3xXc3x47d4xXdxX3xX34xX32xX2axX1axX3xX4xX73xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX4xX1x557exX3xXb8xX6xXdxX3xXcxX1x3f6axX4xX92xX3x5463xX16xXcxX16xXcxX194xX92xX3xXbaxX1xX73xX3xXb9xX1x39bexX3xXexX4bxX4xX1xX3xX194xX13xX69xX15xX3xXex570bxX1axX1xe3efxX3xX34xXaaxXdxX3xX5fxXdxXd3xX1axX3xX5xXa5xX1axX1xX3xX34xXaaxX32xX3xX194xX13xXb8xXcxXcxX43xX16xX69xX3xXexX1afxX1axX1xX92xX3x5ee0x705bxX3x47c8xXbcxXcxX13x85ffx9ccfxX5cxX92xX3xX1d8xXbcxX1d8xXbcxX3xXexX1afxX1axX1xX1exX0xXexX6xX39xX5xX10xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXd8xX6xX4axX1bxXdxX1axbd30xX8exXbx5d7dxX3xX6xX24xXexX32xXaxX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxXd8xX1bxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX1exX39xX6xX32xX28xX24xX6xX1axX1bxXexX4axXdxX1exXc3xX1axX4dxX5fxX10xX7x6b7bxXexX32xXbxX4dxX1axX10xd610xX7xX4dxX2xX91xX20xX8exX4dxX91xe96fxX5fxX2xX20xX242xX1fxX1fxX20x39acxXexdf6ex41dbxX242xX1fxX20xX5xX2xX1ex5797xXbxX1bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX12xX1d8xXa5xX1axX1xX3xX34xXaaxX32xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX3xXexX4axX6xX32xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX2xX1exX1fxX20xX20xX3xX7xX24xX25xXexX3xX28xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX4axX12xX0xX4dxXexX6xX39xX5xX10xX12xX16xX176xXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xXbdxX1axX3xXexXc1xe26dxX1axX1bxX3xXexX1xX6bxX1axX3xXexXc1xX2ddxX1axX1bxX3xX82xXdxX92xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x5fa5xX3xXc3xX176xXdxX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX34xX73xX1axX3xXd8x5effxXexX3xX4xX82xXdxX3xXcxX2dxXexX3xX6xX1axX3xX5xX2axX1axX1xX92xX3xX25xXd8xX3xX82xXbxX92xX3xX1axX1bxX6xX7dxX3xXexd2bbxX3xX34xXbdxX24xX3xXexX1xX82xX1axX1bxX3xX2xX8exX4dxX8exX20xX2xX24axX92xX3xXb9xc8bbxX1axX1bxX3xX34xX32xX2axX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX34xXa5xX3xXbxX1xX82xXexX3xX34xX310xX1axX1bxX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xXexX32xX2axX1axX3xX1xXd3xX3xXexX1xb4fbxX1axX1bxX3xXbxX1xX32xX1axX1bxX3xXexX4axX2axX32xX3xX28xX24xX7dxX7exX1axX3xX1bxX73xXbxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX28xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX1exX3xXcxX1xX10xX32xX3xX34xX73xX92xX3xXc3xX2axX32xX3xX5fxX4bxXbxX3xXcxX2dxXexX3xX85xXdxX82xXbxX3xX69xX1bxX8cxX3xX8exX20xX2xX91xX92xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5fxX2axX1axX1xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX24dxX242xX1exX20xX20xX20xX3xX7xX24xX25xXexX3xX28xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX3xXc3xX176xXdxX3xXex5a10xX1axX1bxX3xXexX4axX4bxX3xX1bxXdxX82xX3xX8exX20xX92xX91xX3xXex8cfbxX3xX34xX35xX1axX1bxX92xX3xXd8x97f3xXdxX3xX7xX24xX25xXexX3xX28xX24xX2axX3xXexX4axX4bxX3xX1bxXdxX82xX3xX24axX20xX20xX1exX20xX20xX20xX3xX34xX35xX1axX1bxX92xX3xX1bx42dbxXdxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xX4xX45xX3xX1axXc1xX176xX4xX3xXc3xX24xXdxX3xX34xX73xX1axX3xXcxX2dxXexX1exX3xXcxXaaxXdxX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX92xX3xX4xX1xXc1xX2ddxX1axX1bxX3xXexX4ax5a05xX1axX1xX3x5f89xX43xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xa3efxX3xX4xX1a2xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5fxX2axX1axX1xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX2xX1exX1fxX20xX20xX3xX7xX24xX25xXexX3xX28xX24xX2axX3xXc3xX176xXdxX3xXexX3f8xX1axX1bxX3xXexX4axX4bxX3xX1bxXdxX82xX3xX91xX1fxX20xX3xXexX4axXdxXd3xX24xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX1bxX436xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX4xX1xX4bxX24xX3xX45xX1axX1xX3xX1xXc1xX1d6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX7exX1axX3xXexX6xXdxX92xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xX34xX73xX3xX4xX73xX3xX2xX1fxX3xXexX4axXdxXd3xX24xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xXexX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX347xX1axX1bxX3xX1axX1xX6bxX1axX3xXc3xXdxX7exX1axX3xX4xX1xX190xX4xX3xX5xX6xX32xX3xX34xX310xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xXexX1afxX1axX1xX1exX3xXbcxX6bxX7dxX3xX5xX2axX3xX5xXbdxX1axX3xXexX1xX190xX3xX24dxX3xX5xXdxX7exX1axX3xXexXdxX2dxXbxX3xX232xXcexX3xXexX331xX3xX1axXfexXd8xX3xX8exX20xX20x4344xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xb238xX4xX3xX1xXdxXd3xX1axX3xX4xX1xXc1xX2ddxX1axX1bxX3xXexX4axX480xX1axX1xX3xX484xX43xX24xX2axX3xXcxX2dxXexX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX49fxX3xXexX1afxX1axX1xX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX3xXexX3f8xX1axX1bxX3xX4xX310xX1axX1bxX3xX24cxX1exX242xX20xX20xX3xX7xX24xX25xXexX92xX3xXexX4axX4bxX3xX1bxXdxX82xX3xX8exX92xX2xX8exX3xXexX40axX3xX34xX35xX1axX1bxX92xX3xXexX1xXcexX3xX1xXdxXd3xX1axX3xXexX25xXd8xX3xX5xd4dcxX1axX1bxX3xX4xX1a2xX6xX3xXexdd91xXbxX3xXexX1xXcexX3xX4xX82xX1axX3xX39xX310xX92xX3xX1axX1xX6bxX1axX3xXc3xXdxX7exX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX2f6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXc3xX176xXdxX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xXc3xX2axX3xX4xX347xX1axX1bxX3xX1axX1xX6bxX1axX3xX5xX6xX32xX3xX34xX310xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX34xXcexX3xX34xX73xX1axX3xXcxX2dxXexX3xXexX1xX61cxXexX3xXc3xX24xXdxX3xXexXc1xX2ddxXdxX92xX3x74ecxX3xX1axX1bxX1xdc65xX6xX1exX3xXbaxX1xX82xXexX3xX39xXdxXcexX24xX3xXexXaaxXdxX3xX39xX24xX3f8xXdxX3xXexXdxX2dxXbxX92xX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX4xX1xX188xX3xXb8xX6xXdxX3xXcxX1xX190xX4xX92xX3xXbaxX1xX73xX3xXb9xX1xX1a2xX3xXexX4bxX4xX1xX3xX194xX13xX69xX15xX3xXexX1afxX1axX1xX3xXexX1xX6xX7dxX3xXd8xX19xXexX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xXexX1afxX1axX1xX3xX4xX45xXd8xX3xX2ddxX1axX3xX1axX1x8a28xX1axX1bxX3xX34xX73xX1axX1bxX3xX1bxX73xXbxX92xX3xX1xX413xX3xXexX4axc0a6xX3xX232xX4bxXbxX3xXexX1xb6b6xXdxX3xXc3xX2axX3xX685xX3xX1axX1bxX1xX68axX6xX3xX4xX1a2xX6xX3xXexX61cxXbxX3xXexX1xXcexX3xX4xX82xX1axX3xX39xX310xX92xX3xX1axX1xX6bxX1axX3xXc3xXdxX7exX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1bxXdx3b51xXbxX3xX34x7debxX3xX1axX1bxXc1xX718xXdxX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX4xX1xX4bxX24xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xX1xXaaxXdxX3xX7xX6xX24xX3xX4xX2ddxX1axX3xX39xXa5xX32xX3xX7xX372xX3xX2xX20xX3xXc3xX2axX3xX2xX2xX3xXc3xX331xX6xX3xX28xX24xX6xX3xX4xX73xX3xXexX1xX7exXd8xX3xX34xXdxe619xX24xX3xX232xXdxXd3xX1axX3xX34xXcexX3xXc3xX24xXdxX3xX34xX73xX1axX3xXcxX2dxXexX1exX3xXbcxX35xX1axX1bxX3xX4xX1xX188xX3xX34xX82xX1axX1xX3xX1bxXdxX82xX3xX4xX6xX32xX3xX1axX1xX6fdxX1axX1bxX3xX34xX73xX1axX1bxX3xX1bxX73xXbxX3xX4xX1a2xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xXexX4axXdxXcexX1axX3xX232xX1xX6xXdxX3xXexX1xX598xX4xX3xX1xXdxXd3xX1axX3xX4xX82xX4xX3xX4xX1xXc1xX2ddxX1axX1bxX3xXexX4axX480xX1axX1xX3xX1axX1xX6bxX1axX3xX34xXaaxX32xX3xXexX331xX3xXexX1xXdxXd3xX1axX3xXexX4axX7exX1axX3xX34xX4bxX6xX3xX39xX2axX1axX3xXexX1afxX1axX1xX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xXexX1xX718xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX28xX24xX6xX3xXc3xX2axX3xXd8xX32xX1axX1bxX3xXd8xX24xX372xX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexcf87xX4xX3xX4xX73xX3xX1axX1xXdxX796xX24xX3xX4xX1xXc1xX2ddxX1axX1bxX3xXexX4axX480xX1axX1xX92xX3xX1xX32xXaaxXexX3xX34xX310xX1axX1bxX3xX1axX1xX6bxX1axX3xX34xXaaxX32xX3xXexX331xX3xXexX1xXdxXd3xX1axX3xX1xX2ddxX1axX3xX1axX6fdxX6xX3xX1axX1x5b64xXd8xX3xX1bxXdxX74bxXbxX3xX34xX74fxX3xX34xX35xX1axX1bxX3xX39xX2axX32xX3xX1axX1bxX1xX40xX32xX3xX43xX24xX45xX1axX1bxX3xXcxX4axX4bxX3xXc3xXc1xX710xXexX3xX28xX24xX6xX3xX232xX1xX73xX3xX232xX1xXfexX1axX3xXc3xXc1xX2ddxX1axX3xX5xX7exX1axX3xXexX4axX32xX1axX1bxX3xX4xX24xX310xX4xX3xX7xX372xX1axX1bxX1exX3xXcxXdxX1axX92xX3xX45xX1axX1xX1ffxX3xX69xXcxX5cxX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2014
2014-01-10 07:53:11

(QT) - Hôm qua 9/1/2014, Sở Công thương Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết