Cập nhật:  GMT+7
2de7x409bxc400x9358x8788x5dfaxb5c2x3b32x3a9exX7x9ebfx94bcx6681x40b3x487fx84cexX5x5976xXaxc5b4x94ebx418dxX3xXexX1x55c1xX3xXcxc1f0xb6d9xX1xX3xac19x4908xX3x9050x83c3x5a48xX20x3b95xX1cxX3xb23ax8d6bxX1cxX3xa1cdxa584xX1cxX23xX3xXexX1xX2ax4eecx7e08xX3xX4xX1x80e8xX4xX3xXexb7fexXexX3xX23xXdxX6xX3x59bbx3ddfxX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xbac9xX4xX1xX0x8086xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x6d54xXaxX12xac0ex5ebcxXcx8f2bxX3x7e09xX3xX22xX1x3ffbxX1cxX3xX67x5dadxXbxX3xX45x302axX1cxX3xXcxX3exXexX3xX22xX23xX24xX20x6825xX1cxX3xX45xX51xX1cxX3x41d7xX6xX1cxX1xX3xXcxb846xX3xX6fxX3x72daxb009xX97xX98xX36xX3xX1x64f5xX35xX3xX1cxX6xX20xX3xX2x59f5x738axX2xXa7xX97xX98xX97xX98xX36xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX36xX3xX8dxX1xX1fxX3xXexX77xX4xX1xX3xX2dx5983xX22x9f53xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX1cxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX1cxX23x3e81xX3xXcx5210xX18xaa02xX1cxX23xX3xX13xX6xX1cxX3xXccxX73xX1cxX3x6035x5eefxX1cxX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX36xX3xX8dxX1xX1fxX3xXexX77xX4xX1xX3xc5ffxX13x76acxXcxXcxX6bxX29xX22xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xcb4cxX86xX3xXcxX1xX77xX3xX117xX6xX1cxX3xX2dxX18x328dxX1cxX23xX3xX45x816cxX3xX45xX3exX1cxX3xXexX1xX2axX35xX36xX3xXex830exX1cxX23xX3x8782xX24xa2f6xX3xXf3xX13cxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exXexX3xX4xX51xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX23x5f32xX35x3b92xX3xX9exX1cxX23xX3xX117xX86xX3xX6bxX24xX6xX1cxX23xX3xX8dxX1xXdxX3exX1cxX36xX3xXexX1xX18xX124xX1cxX23xX3xaa98xXdxX1cxX1xX3xX2xX55x8d6dxX36xX3xX4xX7bxX3xXf3xbba1xX3xX4x977axX1cxX23xX3xX5xX13cxX3xX1cxX23xX18x3992xXdxX3xX4xX7bxX3xX4xX9exX1cxX23xX3xXf3x450cxXdxX3xX4xX51xX4xX1xX3xX35xb33bxX1cxX23xX36xX3xXe7xX3x3a3bxX1xX24xX3xXbxX1x8aa8xX3xX97xX36xX3xXbxX1xX18xX19dxX1cxX23xX3xXcaxX9exX1cxX23xX3xX117xX18xX124xX1cxX23xX36xX3xXcxbb05xXa7xX3xXcaxX9exX1cxX23xX3xX2dxX13cxXe2xX3xX9exX1cxX23xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX73xX35xX36xX3xXexX1xX18xX124xX1cxX23xX3xX182xXdxX1cxX1xX3xX1xX1b2xX1cxX23xX3xX189xX55xX189xX3xXe7xX3xX1b9xX1xX24xX3xXbxX1xX1bfxX3xX97xX3xXf3xX13cxX3xX9exX1cxX23xX3xX117xX86xX3xX2dxX163xX1cxX23xX3x7b45xX1cxX1xX36xX3xX182xX77xX3xX1cxX1xXdxX26xX35xX3xX4xX1xa9a3xXexX3xX45x4d4bxX4xX3xX1xX7bxX6xX3xX1x817axX4xX36xX3xXe7xX3xX1b9xX1xX24xX3xXbxX1xX1bfxX3xXa6xX36xX3xX1d8xX1xX18xX19dxX1cxX23xX3xX2xX36xX3xXexX1xX77xX3x7c48xX129xX3xX6bxX24x6cf4xX1cxX23xX3xXcxXe5xX77xXa7xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX182xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX35xX6xXe5xX23xXdxX1cxX165xX97xXbxX265xX3xX6xX24xXex6384xXaxX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX35xX23xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX55xX55xX4xXa7xX182xX6xX292xX13axX24xX6xX1cxX23xXexXe5xXdxXa7xXf3xX1cxX55xX67xX10xX7x9b6fxXexX292xXbxX55xX1cxX10x6ad4xX7xX55xX97xX98xX98xX97xX55xX189xb628xX67xX2xX2xX97xX98x5ad4xX98xX97xXexX2xX189x3535xXa6xX2cdxX98xX5xX2xXa7xaf16xXbxX23xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexXe5xX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX292xX67xX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX1cxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX1cxX23xX3xXexX1xX2axX35xX36xX3xXexX136xX1cxX23xX3xX13axX24xX13cxX3xXf3xX13cxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX9exX1cxX23xX3xX117xX86xX3xX6bxX24xX6xX1cxX23xX3xX8dxX1xXdxX3exX1cxX6fx76e5xX1cxX1xX165xXcxXa7xX117xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexXe5xX12xX0xX55xXexX6xX182xX5xX10xX12xX0xXexX6xX182xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX35xX6xXe5xX23xXdxX1cxX165xX97xXbxX265xX3xX6xX24xXexX292xXaxX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX35xX23xX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX55xX55xX4xXa7xX182xX6xX292xX13axX24xX6xX1cxX23xXexXe5xXdxXa7xXf3xX1cxX55xX67xX10xX7xX2bdxXexX292xXbxX55xX1cxX10xX2c4xX7xX55xX97xX98xX98xX97xX55xX189xX2cdxX67xX2xX2xX97xX98xX2d3xX98xX97xXexX2xX189xX2d9xXa6xX2cdxX98xX5xX97xXa7xX2e0xXbxX23xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexXe5xX12xX0xXexXe5xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX292xX67xX20xXaxX12xXcxX1xX2axX35xX36xX3xXexX136xX1cxX23xX3xX13axX24xX13cxX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX9exX1cxX23xX3xXcxXe5xX18xX124xX1cxX23xX3xX2dxX26axXdxX36xX3xX45xX26axX1cxX23xX3xXf3xXdxX86xX1cxX3xX2d3xX98xX3xX1cxX2axX35xX3xXexX24xb30dxXdxX3xXcaxX26axX1cxX23xX3xXe7xX3xXexX1b2xXdxX3xXbxX1xX18xX19dxX1cxX23xX3xX97xX36xX3xXexX1xX77xX3xX265xX129xX3xX6bxX24xX26axX1cxX23xX3xXcxXe5xX77xX6fxX3xX360xX1cxX1xX165xX3xX117xX86xX3xcb2axX1cxX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexXe5xX12xX0xX55xXexX6xX182xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX292xX67xX20xXaxX12xXcxX1b2xXdxX3xX1cxX1x5f16xX1cxX23xX3xX1cxX124xXdxX3xX45xX3exX1cxX3xXexX1xX2axX35xX36xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX20xX26xX1cxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX1cxX23xX3xXf3xX13cxX3xXcxXe5xX18xXe7xX1cxX23xX3xX13xX6xX1cxX3xXccxX73xX1cxX3xXf3xXf4xX1cxX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX36xX3xX8dxX1xX1fxX3xXexX77xX4xX1xX3xX109xX13xX10bxXcxXcxX6bxX29xX22xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX117xX86xX3xXcxX1xX77xX3xX117xX6xX1cxX3xX2dxX18xX124xX1cxX23xX3xX45xX129xX3xX73xX1cxX3xX4x5237xX1cxX3xXexX1xX2axX35xX3xX1x605bxXdxX3xXf3xX13cxX3xX182xX13cxX20xX3xXexX535xX3xX7x5b21xX3xXexXe5xX73xX1cxX3xXexXe5xX246xX1cxX23xX36xX3xX182xXdxX3exXexX3xX124xX1cxX3xX7xX73xX24xX3xX7x918axX4xX3xX45xX1bfxXdxX3xXf3xX1a9xXdxX3xX1cxX1xX4adxX1cxX23xX3xX4xX1bfxX1cxX23xX3xX1xXdxX3exX1cxX36xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX51xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX4xX1xX292xX3xX13axX24xX86xX3xX1xX18xX124xX1cxX23xX36xX3xX45xX23axXexX3xX1cxX18xX1a9xX4xX3xXexXe5xX292xX1cxX23xX3xX4xX9exX1cxX23xX3xX4xX24xX23exX4xX3xX45xX23axX24xX3xXexXe5xX6xX1cxX1xX3xX23xXdxX26axXdxX3xXbxX1xX7bxX1cxX23xX3xX67xX73xX1cxX3xXexX23exX4xXa7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX292xX67xX20xXaxX12xXcaxX163xX1cxX23xX3xXexX1xX19dxXdxX3xX2bdxX1x66b0xX1cxX23xX3xX45xX77xX1cxX1xX36xX3xXcaxX26axX1cxX23xX3xXf3xX13cxX3xX22xX1xX13cxX3xX1cxX18xX1a9xX4xX3xX5xX24xX9exX1cxX3xXexXe5xX73xX1cxX3xXexXe5xX246xX1cxX23xX36xX3xX23xX1xXdxX3xX1cxX1xX1a9xX3xX4xX9exX1cxX23xX3xX5xX6xX292xX3xXf3xX13cxX3xX5xX24xX9exX1cxX3xX4xX1xX2axX35xX3xX5xX292xX36xX3xX1xc42cxX3xXexXe5xX190xX36xX3xXexX1b2xX292xX3xX45xXdx6e2exX24xX3xX2bdxXdx7b10xX1cxX3xXexX1bfxXexX3xX1cxX1xX23axXexX3xX4xX1xX292xX3xX1cxX1xX4adxX1cxX23xX3xX1cxX23xX18xX19dxXdxX3xX4xX7bxX3xX4xX9exX1cxX23xX3xXf3xX1a9xXdxX3xX4xX51xX4xX1xX3xX35xX1b2xX1cxX23xX36xX3xX4xX51xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX4xX7bxX3xX4xX24xX23exX4xX3xX7xX1bfxX1cxX23xX3xXexX1bfxXexX3xX45xa5e5xXbxX36xX3xX45xX7bxX1cxX23xX3xX23xX7bxXbxX3xX1cxX1xXdxX660xX24xX3xX1xX124xX1cxX3xX1cxX4adxX6xX3xX4xX1xX292xX3xX13axX24xX86xX3xX1xX18xX124xX1cxX23xX36xX3xX45xX23axXexX3xX1cxX18xX1a9xX4xXa7xX3xX8dxX1xX3axX4xX3xX4xX51xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX45xX46xX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX45xX7bxX1cxX3xX35xX23exXexX3xX1cxX2axX35xX3xX35xX1a9xXdxX3xX6xX1cxX3xX5xX13cxX1cxX1xX36xX3xX1xX1b2xX1cxX1xX3xXbxX1xX3axX4xX36xX3xX35xX129xXdxX3xX5xX13cxX3xXexX23axX35xX3xX23xX18xX124xX1cxX23xX3xX7xX51xX1cxX23xX3xX4xX1xX292xX3xXexX1xX3exX3xX1xX665xX3xXexXe5x5f1axX3xX1xX246xX4xX3xXexXf4xXbxX36xX3xX1cxX292xXdxX3xXexX1xX10xX292xXa7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX292xX67xX20xXaxX12xXcxX3axX3xX117xXdxX1cxX1xX6fxX117xX86xX3xX47exX1cxX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết