Cập nhật:  GMT+7
5829xab07xb055x6dc5x5fb8x8244x6ba0xd919xb574xX7x904dxaf53x8acbx667bxdef0x66b1xX5x995bxXax7718x9a9exb102xX3x7cc7xXdx6bf0x6e35xX16xX3xX5xb9eaxXbxX3xe7f7x6701x9838xX3xXexb82fxX22xc267xX3xb643x8a33xXdxX3xaf76xc1abx9975xX19xX16xX3xX4x7ed4xX4xX3xX4xX1xd0d6xX4xX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xX22xX25xXexX3xX20xa510xX19xX16xX3xd55cxX1xa41bxX19xX16xX3xX4xX1xd8d9x8ee5x6adcxX19xX3xXex98acxX34xX4xX1xX3xXexX1xX53xX47xX4xX3xX4bxX1x83acxXdxX3xb503xX18xX19xX16xX3xd444xX3xX4xe988xXbxX3x5beexa971xX0xd3d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa602xX10xX6xX2dxXaxX12xa8cdxa9d2xXcx77c5xX3xc564xX3x67c1xX16xX21xX54xX3x93dfxX77x79c5xX77xc4a7x8a76xX2xadf9xX27xX3xX13xX6xX19xX3xXcx8841xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcx622bxX19xX1xX3x8ebbxX54xX3xX8dxX53xX18xX19xX16xX3xXcxX59x949exX3xXbxX1xX66xXdxX3xX1x688bxXbxX3xe281xX1dxXdxX3xXcxX59xX2ex6197xX19xX16xX3x7211xX1xaef5xX19xX1xX3xXexX59xXbexX3xd4baxX55xX3x665axX53x8c8exX19xX27xX3xXcxX59xX53xX19xX16xX3xXexc306x7c2axX3xX13xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX16xX3xX4xX1xXd6xX19xX1xX3xXexX59xXbexX3xXexX1xX21xX19xX1xX3xXbxX1xX66xX3xX69xX4dxX19xX16xX3xX86xX21xX3xXexXa7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX5x86abxX3xX29xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX16xX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX21xX22xX3xXexX25xX22xX27xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX16xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX2dxX6xX19xX1xX3xX1xX22xX25xXexX3xX20xX47xX19xX16xX3xX4bxX1xX4dxX19xX16xX3xX4xX1xX53xX54xX55xX19xX3xXexX59xX34xX4xX1xX3xXexX1xX53xX47xX4xX3xX4bxX1xX66xXdxX3xX69xX18xX19xX16xX3xX6exX3xX4xX71xXbxX3xX74xX75xX3xX8cxX5xX1dxXbxX3xXexX1xX39xX3xX9cxX8fx615dxX3xXcxX1xX6xXefxX3xX2dx7dedxX3xX29xX53xXa7xXdxX3xX5xX120xX3xX4x8aebxX3xX20xX25xXdxX3xX2dxXdxac09xX19xX3xX5xX75xX19xX1xX3xX20xX25xX22xX3xX13xX6xX19xX3xXcxXa7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxXafxX19xX1xX3xXb3xX54x82e0xX3xX4xX34xX4xX3xX13xX6xX19xX3xX69xX18xX19xX16xX27xX3x97d8x6c52xX19xX3xXbxX1x8badxX19xX16xX3xXcxXafxX19xX1xX3xXb3xX54xX3xXc9xX21xX3xX4xX34xX4xX3xX20xX2axX19xX16xX3xX4xX1xXd6xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xX13xX6xX19xX3xXd4xX1xXafxX3xX20xX25xX22xX3xXexX59xXdxe933xX19xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX69xa5dexX3xX34xX19xX3xX19xX16xX53xX2axX19xX3xX4xX34xX19xX3xX29xX47xX27xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX3xX4xX71xXbxX3xX74xX75xX191xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXefxX6xX59xX16xXdxX19x9c4bxX9cxXbxX74xX3xX6xX53xXexX22xXaxX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX7xX59xX4xX9xXaxX77xX77xX4xX191xX29xX6xX22x8204xX53xX6xX19xX16xXexX59xXdxX191xXc9xX19xX77xX2dxX10xX7xX4bxXexX22xXbxX77xX19xX10xd0c6xX7xX77xX2xX9fxX9dx9604xX77xX98xc055xX2dxX9fxX2xX9dxX9axX9axX98xX9cxXexX2xX9dx60f5xX9dxX9dxX295xX5xX2xX191x8c7fxXbxX16xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXexX2dxX12xX0xX77xXexX59xX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX12xXdexX75xX19xX1xX3xX20xX25xX22xX3xX13xX6xX19xX3xXcxXa7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxXafxX19xX1xX3xXb3xX54xX3xXexX59xX6xX22xX3xX16xXdxX71xX54xX3xX4xX1xX39xX19xX16xX3xX19xX1xa1d0xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX1x7cbbxX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX20xX75xX3xX1xX22xX21xX19xX3xXexX1xX21xX19xX1xX3xX4xX1xX2ex8815xX19xX16xX3xXexX59xbeadxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX16xX3xX19xX16xX1xXdxX1acxXbxX3xXc9x7174xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xXexX34xX4xX3xX74xXeexX54xX3xX2dxX199xX19xX16xX3xX69xX18xX19xX16xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX2dxX12xX0xX77xXexX59xX12xX0xX77xXexX6xX29xX5xX10xX12xb3ddxX6xX53xX3xX2xX9dxX3xX19xX16xX21xX54xX3xXexX1xX6xXefxX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2fexX4xX3xXexX2f6xXbxX27xX3xX2xX98xX9cxX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX20xX75xX3xX1xX22xX21xX19xX3xXexX1xX21xX19xX1xX3xX4xX1xX2exX317xX19xX16xX3xXexX59xX31dxX19xX1xX3xX4xXb3xX6xX3xX5xX1dxXbxX3x90b6xX69xX21xX22xX3xXexX25xX22xX3xX4xX34xX19xX3xX29xX47xX3xX7xX317xX3xX4xX71xXbxX3xX5xa3dcxX3xX5xX53xX2f6xX19xX3xX4xX1xXd6xX19xX1xX3xXexX59xXbexX3xXc9xX21xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX16xX3xX19xX16xX1xXdxX1acxXbxX3xXc9xX337xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xXexX34xX4xX3xX74xXeexX54xX3xX2dxX199xX19xX16xX3xX69xX18xX19xX16x86c5xX191xX3xXd4xX34xX4xX3xX16xXdxX18xX19xX16xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX20xX2exXc6xX4xX3xXbxX1xXeexX19xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xX16xXdxX18xX19xX16xX3xX2dxX25xX54xX3xX20xX75xX3xX29xX34xXefxX3xX7xX34xXexX3xX4xX1xX2exX317xX19xX16xX3xXexX59xX31dxX19xX1xX27xX3xX4bxX14xX3xX1xX22xX25xX4xX1xX3xX20xX21bxX3xX59xX6xX191xX3xX86x9518xX53xX3xX1xX14xXexX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX20xX75xX3xX4xX1a4xX3xX3cbxX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX6xX22xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xX1xX2fexX4xX3xXexX2f6xXbxX191xX3x6138xX1xX45exX19xX3xX4bxXdxX212xXefxX3xXexX59xX6xX3xX7xX317xX3xX4xX71xXbxX3xX5xX3cbxX3xX5xX53xX2f6xX19xX3xX4xX1xXd6xX19xX1xX3xXexX59xXbexX3xX8cxX19xX16xX22xX21xXdxX3xX2xX2xX3xXexX59xX2exXd0xX19xX16xX3xX1xXc6xXbxX3xX20xX2exXc6xX4xX3xXefxXdxX120xX19xX8fxX3xX4bxX14xXexX3xX279xX53xX18xX3xX74xX14xXbxX3xX5xX22xX25xXdxX255xX3xX4xX1a4xX3xX2xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX74xX53xX71xXexX3xX7xab62xX4xX1cbxX3xX9axX2xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX16xXdx7f6cxXdxX1cbxX3xX298xX2xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX4bxX1xX34xX3xXc9xX21xX3xX2xX9axX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xXexX59xX53xX19xX16xX3xX29xX31dxX19xX1xX191xX3xX492xX1xX45exX19xX3xXc9xXdxX14xXexX3xXexX1xX53xX3xX1xX22xX25xX4xX1xX3xX19xX47xXdxX3xX2dxX53xX19xX16xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX16xX3xX19xX16xX1xXdxX1acxXbxX3xXc9xX337xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xXexX34xX4xX3xX74xXeexX54xX3xX2dxX199xX19xX16xX3xX69xX18xX19xX16xX3xX4xX1a4xX3xX2xX9dxX9dx812dxX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX20xX25xXexX3xX54xX55xX53xX3xX4xX45exX53xX27xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xX20xX1a4xX3xX4xX1a4xX3xX9cxX9axX58exX3xX74xX14xXbxX3xX5xX22xX25xXdxX3xX16xXdxX511xXdxX3xXc9xX21xX3xX9fxX98xX58exX3xX74xX14xXbxX3xX5xX22xX25xXdxX3xX4bxX1xX34xX191xX3xXcxX25xXdxX3xX5xX120xX3xX29xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX16xX27xX3xX5xX75xX19xX1xX3xX20xX25xX22xX3xX13xX6xX19xX3xXcxXa7xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXcxXafxX19xX1xX3xXb3xX54xX3xX20xX75xX3xX5xX21xXefxX3xX59x9915xX3xXefxX47xXexX3xX7xX66xX3xXexX1xX4ffxX4xX3xXefxX4ffxX4xX3xX4xXb3xX6xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX19xX1xX2exX3xX4xX34xX19xX3xX29xX47xX3xX4bxX1xX4dxX19xX16xX3xX4xX1xX53xX54xX55xX19xX3xXexX59xX34xX4xX1xX3xXexX1xX53xX47xX4xX3xX4bxX1xX66xXdxX3xX69xX18xX19xX16xX3xX4xX1a4xX3xX20xX2exXc6xX4xX3xX1xX2exX6exX19xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX20xX47xX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX18xX19xX27xX3xX19xXeexX19xX16xX3xX5xX2exX317xX19xX16xX3xX20xXbexX19xX1xX3xX4bxd0b4xX3xXc9xX21xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX20xX47xX3xXbxX1xX337xX3xX4xX71xXbxX3xX4bxX1xX34xX4xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xX279xX53xX34xX3xXexX59xX31dxX19xX1xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xXexX34xX4xb3b0xX3xX69xX2axX19xX16xX3xXexX1xXd0xXdxX27xX3xX54xX55xX53xX3xX4xX45exX53xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2fexX4xX3xXc9xXdxX55xX19xX3xX4xX45exX19xX3xX19xX4ffxXefxX3xX4xX1xX4ffxX4xX3xX19xX47xXdxX3xX2dxX53xX19xX16xX3xX279xX53xX54xX3xX20xXbexX19xX1xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xX8dxX53xX54xX14xXexX3xX20xXbexX19xX1xX3xX7xX66xX3xX2xX9fxX2xX298xX91xX8dxX69xX27xX3xX19xX16xX21xX54xX3xX9cxb05cxX77xX9cxX77xX9cxX9dxX2xX2a4xX3xX4xXb3xX6xX3xX13xX6xX19xX3xXcxX1xX2exXd0xX19xX16xX3xXc9xX337xX3xXcxXafxX19xX1xX3xXb3xX54xX3xXc9xX21bxX3xX3b3xX492xX1xX55xX3xX2dxX53xX54xX1acxXexX3xX69xX21bxX3xX34xX19xX3xX19xX16xX53xX2axX19xX3xX4xX34xX19xX3xX29xX47xX27xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX6exX3xX4xX71xXbxX3xX74xX75xX409xX191xX3xXcx732axX3xX20xX1a4xX27xX3xX4xX1a4xX3xX7xX199xX3xXc9xX2f6xX19xX3xX2dxX337xX19xX16xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX22xX25xXexX3xX1xX317xX19xX3xXexX59xX22xX19xX16xX3xXexX1xX199xX4xX3xXexXdxX120xX19xX3xX4xX4dxX19xX16xX3xXexX34xX4xX191xX3xXcxXdxX19xX27xX3xX18xX19xX1xX255xX3xe7cdxb478xX93xX3xX365xe2e8x5e00xX93x7e2cxX0xX77xXbxX12


Các tin đã đưa

Giao ban công tác báo chí tháng 1 - 2/2016

Giao ban công tác báo chí tháng 1 - 2/2016
2016-03-05 07:27:07

(QT) - Ngày 4/3/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1- 2/2016;...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết