Cập nhật:  GMT+7
c8bdxe8b5x132dcx14439x145ccxe8c7x132b6x111b3x10cb3xX7xfe4exda5ax1139axfacbxf1a3xe58dxX5x114ffxXaxeb5ax11c5fxX6x12704xX3xXcx12577xfd4dx13182xX15xX3xX1xX18x11f60xX15xX3xXexdd99xX15xX1xX3xd2cdxX6xX5xX6x118e6xX6xX15xX3xXexX1x1450fx11b50xX3xX2bxce4axX3xX5xX35xX32xX3xX2bxXdxfb3fxX4xX3xX2bx13e28xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3x13e4dxXdx14097x13163xX3xXcxX23xX15xX1xX3x12935xX19xX3x1314cxX18xdaafxX15xX4exX3xXcxd302xeafaxX0xf4d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13123xX10xX6x13eaaxXaxX12x12dc2xX5bxXcxff93xX3xd576xX3xe671xX1xXdx13d97xX18xX3xX15xX6xX19xX3xX2x134f6x12e01xX8cxX8dx11bfbxe697xX2xfad8x10ea0xX3x14525xX51xX35xX15xX3xX96xf66fxXdxX3x10121xXdx10ca4xX18xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX3xX7axdf01xX35xX51xX7dxX3xX77xX51xX3xXcxX62xd0a6xd884xX15xX4exX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX3xX27xcee7xX3xX74xX1axX15xX4exX3xX74x126b3xX32xX3xX27x10db8xX32xX3xX13xfb59xXexX3xX5xX35xX32xX3xXexX62xXcbxXccxX15xX4exX3xX96xX51xX35xX15xX3xX96xf5a1xX3xX4xd5afxX3xX4xX1xX18xX19xea92xX15xX3xXexX1xX31xX32xX3xX2bxX35xX3xX5xX35xX32xX3xX2bxXdxX3dxX4xX3xX2bxX41xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX8dxX3x11edaxX114xX15xX3xXexXdxX11axXbxX3xX2bxX35xX3xX5xX35xX32xX3xX2bxXdxX3dxX4xX3xX2bxX41xXdxX3xX96xX51xX35xX15xX3xX4xX114xX3xXcxX62xXcbxXccxX15xX4exX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX3xX74x14664xX3xX154xX9cxXdxX3x12313xX6xX32xX3xX4x14777xX15xX4exX3xX96xX9cxXdxX3xX77xXdxX3dxX15xX3xX5xX111xX15xX1xX3xX96xX9cxX51xX3xX4xX50xX4xX3xX7xXccxX94xX3xX9fxX6xX15xX94xX3xX15xX4exX35xX15xX1xX3xX5xXdxX1axX15xX3x13b0exX18xX6xX15xX8dxX0xX65xXbxX12xX0xXexX6xX9fxX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX62xX4exXdxX15x114aexX90xXbx13b4exX3xX6xX18xXexX51xXaxX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX77xX12xX0xXdxX32xX4exX3xX7xX62xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX8dxX9fxX6xX51xX1d7xX18xX6xX15xX4exXexX62xXdxX8dxX2bxX15xX65xX77xX10xX7x1079bxXexX51xXbxX65xX15xX10xdf1exX7xX65xX2xX93xX90x1286axX65xf004xX234xX77xd5ccxX2x11bc0x13058xX234xX23cxX93xXexX2xX236xX91xX8cxX93xX23bxX5xX2xX8dx119f4xXbxX4exXaxX3xX65xX12xX0xX65xXexX77xX12xX0xX65xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX51xX77xX19xXaxX12xce9dxX1xX114xX3xX13xff58xX3xXexX1xXcbxX3xXcxX1xXcbx11511xX15xX4exX3xXexX62x1477bxX4xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX1a4xX4exX18xX19xe9f7xX15xX3xX154xX31xX15xX4exX3xX5bxX18xX6xX15xX4exX3xX4xX1xX35xX51xX3xX32x141c1xX15xX4exX3xX96xX51xX35xX15xX3xX2bxX35xX3xX32xX51xX15xX4exX3xX32xX18xe155xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX3xX2bxX35xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX3xXexXdxX11axXbxX3xXex13d92xX4xX3xXexX31xX15xX4exX3xX4xXcbxX282xX15xX4exX3xX96xX51xX35xX15xX3xX227xX11axXexX94xX3xXexX62xX6xX51xX3xX96xXf9xXdxX3xX15xX1x10ccaxX15xX4exX3xX227xXdxX15xX1xX3xX15xX4exX1xXdxX3dxX32xX3xX4xX50xX4xX3xX32xeb90xXexX3xX4x103caxX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xX4exXdxX6xX15xX3xXexX41xXdxX8dxX0xX65xXbxX12xX0xX65xXexX77xX12xX0xX65xXexX62xX12xX0xX65xXexX6xX9fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX51xX77xX19xXaxX12xXcxX62xXcbxX41xX4xX3xX96xX114xX94xX3xX96xX51xX35xX15xX3xX96xX111xX3xX96xX11axX15xX3xX4xX1xX35xX51xX3xX1f7xX111xX3xX4exXdxX6xX51xX3xX5xX111xX15xX1xX3xX96xX9cxX51xX3xXexX23xX15xX1xX8dxX3xX274xX1xX114xX3xX13xX279xX3xXexX1xXcbxX3xXcxX1xXcbxX282xX15xX4exX3xXexX62xX288xX4xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX1a4xX4exX18xX19xX297xX15xX3xX154xX31xX15xX4exX3xX5bxX18xX6xX15xX4exX3xXexXdxX11axXbxX3xX96xX51xX35xX15xX8dxX3xXcxX9cxXdxX3xX9fxX18xXf9xXdxX3xXexXdxX11axXbxX94xX3xX274xX1xX114xX3xX13xX279xX3xXexX1xXcbxX3xXcxX1xXcbxX282xX15xX4exX3xXexX62xX288xX4xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX1a4xX4exX18xX19xX297xX15xX3xX154xX31xX15xX4exX3xX5bxX18xX6xX15xX4exX3xX4xX1xX35xX51xX3xX32xX2abxX15xX4exX3xX96xX51xX35xX15xX3xX96xX9cxXdxX3xX9fxXdxXa1xX18xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX3xX96xX11axX15xX3xXexX1xX31xX32xX3xX2bxX35xX3xX5xX35xX32xX3xX2bxXdxX3dxX4xX3xXexX9cxXdxX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX8dxX3xX154xX19exX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xXexX1xX343xX15xX4exX3xXexXdxX15xX3xX96xX11axX15xX3xX96xX51xX35xX15xX3xX15xX1xX32axX15xX4exX3xX227xX11axXexX3xX1d7xX18xX5dxX3xX96xX9cxXexX3xX96xXcbx1009cxX4xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xX4xX343xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX94xX3xX4xX343xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX18xX19xX1axX15xX3xXexX62xX18xX19xX84xX15xX94xX3xX96xX63xX15xX1xX3xX1xXcbxX41xX15xX4exX3xX77xXcbxX3xX5xX18xcb2bxX15xX3xX1f7xX111xX3xX1x102f7xXdxX3xX4xX58xX6xX3xXexX23xX15xX1xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xX4exXdxX6xX15xX3xX1d7xX18xX6x109c6xX3x12c69xX51xX15xX4exX3xX32xX18xX2bexX15xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xX4exXdxX6xX15xX3xXexX41xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX3xX2bxX35xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX3xXbxX1xX50xXexX3xX1xX18xX19xX3xX15xX1xX32axX15xX4exX3xX227xX11axXexX3xX1d7xX18xX5dxX3xX96xX111xX3xX96xX9cxXexX3xX96xXcbxX4bdxX4xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xX15xX1xX32axX15xX4exX3xX15xX31xX32xX3xX1d7xX18xX6xX94xX3xXexXdxX11axXbxX3xXexX307xX4xX3xXexX62xX6xX51xX3xX96xXf9xXdxX3xX15xX1xX32axX15xX4exX3xX227xXdxX15xX1xX3xX15xX4exX1xXdxX3dxX32xX3xX4xX50xX4xX3xX32xX33fxXexX3xX4xX343xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xX4exXdxX6xX15xX3xXexX41xXdxX8dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX51xX77xX19xXaxX12xXcxX62xX51xX15xX4exX3xX227xX1xX18xX343xX15xX3xX227xX1xXf9xX3xX9fxX18xXf9xXdxX3xX5xX35xX32xX3xX2bxXdxX3dxX4xX3xX2bxX41xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXcxX23xX15xX1xX3xX58xX19xX3xX5bxX18xX5dxX15xX4exX3xXcxX62xX63xX3xX2bxX41xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX15xX3xX1xX18xX1fxX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX27xX6xX5xX6xX2bxX6xX15xX94xX3xX1xX6xXdxX3xX9fxX1axX15xX3xX96xX111xX3xXexX62xX6xX51xX3xX96xXf9xXdxX94xX3xXexX1xX5dxX51xX3xX5xX18xX502xX15xX3xX32xX509xXexX3xX7xX2bexX3xX15xX509xXdxX3xX77xX18xX15xX4exX94xX3xX1xd0e3xX15xX1xX3xXexX1x101c7xX4xX3xX2bxX35xX3xX227xXdxX15xX1xX3xX15xX4exX1xXdxX3dxX32xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xX4xX343xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX18xX19xX1axX15xX3xXexX62xX18xX19xX84xX15xX3xX15xX1xXcbxX1f4xX3xXcxXf9xX3xX4xX1xX6c3xX4xX3xX5xX288xX4xX3xX5xXcbxX4bdxX15xX4exX3xXexX18xX19xX1axX15xX3xXexX62xX18xX19xX84xX15xX94xX3xXexXdxX11axXbxX3xX15xX1xX502xX15xX3xXexX1xX343xX15xX4exX3xXexXdxX15xX94xX3xX1f7x12b75xX3xX5xX279xX3xXexX1xX343xX15xX4exX3xXexXdxX15x10e53xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX5xX502xXbxX3xX15xX1xX114xX32xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX15xX3xX4exXdxX6xX3xX4xX1fxXbxX3xXexX23xX15xX1xX73axX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX5xX502xXbxX3xX96xX509xXdxX3xX15xX4exe844xX3xX4xX509xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xX2bxXdxX1axX15xX3xX4xX50xX4xX3xX4xX1fxXbxX73axX3xX4xe88axX3xX7xXccxX3xX2bxX502xXexX3xX4xX1xX1fxXexX94xX3xXbxX1xXcbxX78axX15xX4exX3xXexXdxX3dxX15xX3xX4xd3d1xX15xX3xXexX1xXdxX11axXexX3xXbxX1xX307xX4xX3xX2bxX307xX3xX1xX51xX9cxXexX3xX96xX509xX15xX4exX3xXexX18xX19xX1axX15xX3xXexX62xX18xX19xX84xX15xX532xX3xX154xX19exX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xXexX1xX2bexX15xX4exX3xX15xX1xX1fxXexX3xXexXdxX11axXbxX3xXexX307xX4xX3xXexX31xX15xX4exX3xX4xXcbxX282xX15xX4exX3xX1xX4bdxXbxX3xXexX50xX4xX94xX3xXexX62xX6xX51xX3xX96xXf9xXdxX3xXexX1xX343xX15xX4exX3xXexXdxX15xX94xX3xX227xXdxX15xX1xX3xX15xX4exX1xXdxX3dxX32xX3xX2bxX35xX3xXbxX1xX2bexXdxX3xX1xX4bdxXbxX3xX4xX343xX15xX4exX3xXexX50xX4xX3xXexX62xX51xX15xX4exX3xXexX1xX282xXdxX3xX4exXdxX6xX15xX3xXexX41xXdxX8dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX51xX77xX19xXaxX12xX74xXcxX27xX0xX65xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi
2019-07-17 12:12:49

(QT) - Thời gian qua, mặc dù huyện Cam Lộ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhưng do tính chất phức tạp và lây lan nhanh của loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết