Cập nhật:  GMT+7
c149x1217dxe85axe8ecx14402xc289x11a3exf699x130aexX7x14ebcx1099dx1370bxe39fx10ca6x1386dxX5xe366xXaxe7c2xfe95xde09x119a2xX3x13479xXdxX6xe15bxX3xXbxX1xe82cxX15xX17xX3xX1x1222axX4xX3x1445fxX14xX3xXbxX1xX1exX15xX17xX3xX4xX1x13b58xX4xX3xX15xe1d0xX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3xXcx12c18x14373x14328xX15xX17xX3xc6d9x10472xX44xX3xX15xX1axX15xX3x11458x11973xXdxX3xXcxX1x134cdxXdxX0x1069dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xdb74xXaxX12xe855xee09xXcxca30xX3x11b29xX3xX4cx13370xX44xX3xX15xX6x14434xX3xX2xX2xe1f9x1296axX7bx134d7x120d3xX2xX7cxd247xX3xX4cxea89xXdxX3xc1dexX1xc2b1xX3xXexX1xe4b8xXbxX3x1228cx137a7xX3xX6axX88xXcxcb4exX6dxX3xXexfc3axX15xX1xX3xX6bx13b52xX4dxX15xX17xX3xXcxX3ex1085fxX3xXbxX1x1021cxXdxX3xX1x105d9xXbxX3xX26xc829xXdxX3xX4cxX85xXdxX3xXex103dbxX3xXexX1xXdx145e8xX15xX3x137bcx12706xc9a7xf88fxX88x13208xXc5xcef2x1467dxX3xX26xX14xX3xX15xX1xX8axX15xX17xX3xX15xX17xX3fxX40xXdxX3xedfax14b37xX15xX82xX3xXexX1xXa0xX85xX4xX3xXcxd7dcxX15xX17xX3xX88xX72xX15xX17xX3xXexX77xX3xX4xXe8xX3xXbxX1xX45xX15xX3xXcbxXa0xe5b8xXexX3xX15xX1xX8exXbxX3xde3bxX1x12e9dxXa0xX3xX26xX14xX3xXcbxf386xX77xX3xX67xdb38xX15xX17xX3xXc3xXdxXc0xXexX3xXc5xX6xX44xX3xX6axXc3xXc4xXc5xXc6xX88xXc8xXc5xXcaxXcbxX6dxX82xX3xXexX3ex12712xX3xX7x10c77xX3xXexXddxXdxX3xX4cxX14xX3xXc5xX85xXdxX3xXexXe8xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX5xfe91xX3xXdcxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX7exX3xXbxX1xX1exX15xX17xX3xX1xX23xX4xX82xX3xX2xX3xXbxX1xX1exX15xX17xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX15xX35xX15xX17xX3xX26xX14xX3xX2xX3xX7xX10fxX15xX3xX106xX1xXfexXa0xX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xXexX3exX40xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX12fxX44xX3xXexX1xX72xX15xX3x10345xX82xX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX17xX3xX44xX45xX44xX3xX15xX1axX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xXcxX1xX52xXdxX82xX3xX1xXa0xX77xXc0xX15xX3xdeadxXdxX1axX3x13d8fxXdxX15xX1xX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xXdcxX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX44xX6xX3exX17xXdxX15xcd27xX7exXbxd360xX3xX6xXa0xXexX1axXaxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX44xX17xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX55xX55xX4xX7bxXdcxX6xX1axe4a2xXa0xX6xX15xX17xXexX3exXdxX7bxX26xX15xX55xX67xX10xX7xX106xXexX1axXbxX55xX15xX10xc408xX7xX55xX2xX7cxe26exX7exX55xX198xX7cxX67xc918xX7exX7exX2xX2xX7exX7fxXexX2xX21axX7exX7exX220xX2xX5xX2xX7bxf8f4xXbxX17xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX67xX77xXaxX12xX97xXddxXdxX3xX67xXdxXc0xX15xX3xX4cxX85xXdxX3xXexXbbxX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xXc3xXc4xXc5xXc6xX88xXc8xXc5xXcaxXcbxX3xX26xX14xX3xX15xX1xX8axX15xX17xX3xX15xX17xX3fxX40xXdxX3xXdcxXddxX15xX3xXdcxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX72xX15xX17xX3xXexX3ex113ecxX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX17xX3xX44xX45xX44xX3xX15xX1axX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xXcxX1xX52xXdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX3exX12xX0xX55xXexX6xXdcxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX67xX77xXaxX12xX88xX72xX15xX17xX3xXexX3exX29exX15xX1xX3xXdcxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX17xc83cxX44xX3xX7exX3xXbxX1xX1exX15xX17xX3xX1xX23xX4xX82xX3xX2xX3xXbxX1xX1exX15xX17xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX15xX35xX15xX17xX3xX26xX14xX3xX2xX3xX7xX10fxX15xX3xX106xX1xXfexXa0xX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xXexX3exX40xXdxX3xX6axXexXe8xX15xX17xX3xX67xXdxXc0xX15xX3xXexdf67xX4xX1xX3xX44x10cbexXexX3xX7xX14xX15xX3xX106xX1xX1axX4dxX15xX17xX3xX7exX7fxX7fxX44xX3xX7exX3xX6dxX3xX91xX3fxXafxX4xX3xX4cxX85xXdxX3xXexXbbxX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xXc3xXc4xXc5xXc6xX88xXc8xXc5xXcaxXcbxX3xX26xX14xX3xX15xX1xX8axX15xX17xX3xX15xX17xX3fxX40xXdxX3xXdcxXddxX15xX3xX1x1448dxX3xXexX3exXafxX3xXexX1axX14xX15xX3xXdcxX85xX3xXexXbbxX3xX106xX1xX10fxXa0xX3xXexX1xXdx12f5dxXexX3xX106xX3a5xX82xX3xX4xXa0xX15xX17xX3xX4xXfexXbxX3xX26xX8exXexX3xX5xXdxXc0xXa0xX82xX3xXexX1xXdxX3xX4xX72xX15xX17xX3xX1dexX10fxX77xX3xX5x14ef9xXbx12f01xX3xX26xXb3xXdxX3xXexXe8xX15xX17xX3xX106xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX340xX3xX7cx1486dxX7fxX3xXexX3exXdxXc0xXa0xX3xX91xX2f9xX15xX17xX7bxX3xXcxX1xX40xXdxX3xX17xXdxX6xX15xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xX4xX52xX4xX3xX1xXddxX15xX17xX3xX44xX12fxX4xX3xXexX3exX1axX15xX17xX3xX26xX1exX15xX17xX3xX7exX3xXexX1xX52xX15xX17xX7bxX3xX88xX72xX15xX17xX3xXexX3exX29exX15xX1xX3xX91xX3fxXafxX4xX3xX1dexX10fxX77xX3xX67xX113xX15xX17xX3xXexXbbxX3xX15xX17xXa0xX2f9xX15xX3xX106xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX340xX3xX67xX1axX3xX4xX52xX4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX26xXdx14902xX15xX3xXexX3exX1axX15xX17xX3xX1xX85xXdxX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xX15xX17xXa0xX77xXc0xX15xX3xX91x10970xX15xX17xX3xX17xX47exXbxX3xX26xX14xX3xX106xX463xXa0xX3xX17xX23xXdxX3xXexXbbxX3xX15xX1xXdxe002xXa0xX3xX15xX17xXa0xX2f9xX15xX3xX106xX1xX52xX4xX3xX15xX1xX6xXa0xX7bxX3xXc5xX17xX1axX14xXdxX3xX1dexX10fxX77xX3xX67xX113xX15xX17xX3xX4xc8a4xX3xX7xX132xX3xX1xXddxX3xXexX45xX15xX17xX82xX3xX1xX85xXdxX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xX15xX17xXa0xX77xXc0xX15xX3xX4xX1exX15xX3xX1xX38cxX3xXexX3exXafxX3xX15xX1xX14xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX17xX3xX7exX7fxX3xXdcxX85xX3xXdcxX14xX15xX3xX26xX14xX3xX198xX7fxX3xX4xX52xXdxX3xX17xX1xX3a5xX3xX91x112d2xX3xX4xX52xX4xX3xX10xX44xX3xX15xX1xX92xX3xX15xX17xX2f9xXdxX3xX1xX23xX4xX3xXexX3exX1axX15xX17xX3xX15xX35xX44xX3xX1xX23xX4xX3xX44xXb3xXdxX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX67xX77xXaxX12xX88x142d1xX15xX17xX3xXexX3exX1axX15xX17xX3xX67xXa7xXbxX3xX15xX14xX77xX82xX3xX4cxX85xXdxX3xX88xXcxX97xX3xXexX9bxX15xX1xX3xX6bxXa0xX4dxX15xX17xX3xXcxX3exXa7xX3xX91x130bcxX3xXexX3exX6xX1axX3xX17xXdxXfexX77xX3xX4xX1xX31xX15xX17xX3xX15xX1xX8exX15xX3x140a3xX1baxX1xXdxX3xX15xX1xX8exX15xX3xXexXfexX44xX3xX5xX1exX15xX17xX3xX26xX14xX15xX17x108b3xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX52xX4xX3xX91xX4bbxX15xX3xX26xXa7xX3xXexX14xXdxX3xXexX3exXafxX3xX26xX14xX3xX13xXc0xX15xX1xX3xX26xXdxXc0xX15xX3xXc3xXdxXc0xXexX3xX6fxX3x10d42xX1xX52xXbxX3xXexX3exX6xX1axX3xX2xX3xX7xXa0xXfexXexX3xX1xX23xX4xX3xXdcxXe8xX15xX17xX3xXexX3exXa7xX3xX17xXdxX52xX3xX21axX3xXexX3exXdxXc0xXa0xX3xX91xX2f9xX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3xX2xX3xX10xX44xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX47exX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX4dxX15xX1xX3xX106xX1xX47exX3xX106xX1xX35xX15xX3xX4x1459cxX6xX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX17xX3xX44xX45xX44xX3xX15xX1axX15xX3xX4cxX4dxXdxX3xXcxX1xX52xXdxX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX67xX77xXaxX12xX97xX3fxXafxX4xX3xXdcxXdxX3a5xXexX82xX3xX4cxX85xXdxX3xXexXbbxX3xXexX1xXdxXc0xX15xX3xXc3xXc4xXc5xXc6xX88xXc8xXc5xXcaxXcbxX3xX26xX14xX3xX15xX1xX8axX15xX17xX3xX15xX17xX3fxX40xXdxX3xXdcxXddxX15xX3xXexX1xX3fxX40xX15xX17xX3xX1dexXa0xX77xX463xX15xX3xXexX1xX113xX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX4xX52xX4xX3xX1xX23xX6xXexX3xX91xX85xX15xX17xX3xX1xX38cxX3xXexX3exXafxX3xX15xXddxX15xX3xX15xX1xX10fxX15xX3xX5xX547xX3xX5xX12fxXexX3xX132xX3xX15xX1xXdxX497xXa0xX3xX26x127d1xX15xX17xX3xX44xXdxX497xX15xX7bxX3xXcxXbbxX3xX15xX35xX44xX3xX7exX7fxX2xX3e4xX82xX3xX1xX85xXdxX3xXdcxX3cdxXexX3xX91xX45xXa0xX3xXexX3exXdxX509xX15xX3xX106xX1xX6xXdxX3xX1xX38cxX3xXexX3exXafxX3xX4xX52xX4xX3xX91xXa7xX6xX3xXbxX1xX3fxX4bbxX15xX17xX3xX4xX47exX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX4dxX15xX1xX3xX106xX1xX47exX3xX106xX1xX35xX15xX3xX1dexX10fxX77xX3xX67xX113xX15xX17xX3xX4xX52xX4xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX17xX3xX44xX45xX44xX3xX15xX1axX15xX3xXbxX1xX12fxX4xX3xX26xX12fxX3xX26xXdxXc0xX4xX3xX1xX23xX4xX3xXexX8exXbxX3xX4xX625xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX10xX44xX3xX15xX1xX92xX3xX91xX3fxXafxX4xX3xXexXabxXexX3xX1xX4bbxX15xX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX67xX77xXaxX12xXcxX3exX45xX15xX3xXcxXa0xX77xX497xX15xX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đêm nhạc thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”

Đêm nhạc thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”
2018-08-11 22:10:56

(QT) - Với thông điệp “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, tối ngày 11.8.2018, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Gio Linh phối hợp với BCH Xã đoàn Trung Hải, Hội CTĐ xã Trung Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết