Cập nhật:  GMT+7
336fxbc00x3c97x7b34xc376x732bx77b4x7088x59b3xX7xb3f0xcfd7x7d58x69acx9aaex99ffxX5x631dxXax353axd771x5caax85fbxX3x8af1xXdxX6x885exX3xX15xX1xX14xX3xXex46b3xX15xX1xX3xX15xX17xX1x42b8xX6xX0xb017xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7295xX10xX6x3438xXaxX12x40abx514fxXcx6c50xX3x6ef6xX3x6474xbeabxX15xX17xX3x5ac3xa1c0xX6xX3x3f64xX2bx45f0xX2bx461bxc959xX2xX52x7b52xX3x6972xX13xbbc2x5c53xX3x36cfx854exX3xXcx5798xXdxc920xX4dxX3x60bcxabadxX15xX17xX58xX3xX1xX4dx9cddxX65xX15xX3xXcxX63xXdxX65xX4dxX3xb28axX1xX1axX15xX17xX3xX40xX41xX4dx6479xX15xX17xX3xXcxX63x5f16xX43xX3xXbxX1xa817xXdxX3xX1x7974xXbxX3x5614x3bbexXdxX3xXcxc911xX15xX17xX3xX4xc6cdxX15xX17xX3xXexX70xX3xX4xX9axX3xXbxX1xb33cxX15xX3xX13xXdxX6xX45xX3xd14dx5a76xX92xX4dxX3xX45xX3xX5cxXb4xX96xX4xX3xX17xXdxX83xXdxX3x71fcxX1xX48xXexX3xX47xX14xXdxX3x57eaxa972xX15xX3xXexX9axX3xX4xX1x68caxX4xX3xX5x7c75xX3x389dxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3x4410xX21xX15xX1xX3xXexX1xXb4x7e24xX15xX17xX3xXdcxXdxX15xX1xX3xXcxX63xXabxX15xX3xX41xX4dxX6xX15xX17xX3x6fddxX83xX1axX3xX40xXexX63x9473xX3xXex745axXdxX3xXexX1xX9fxX15xX3x34b7xX58xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xXdxX65xX4dxX3xX68xX69xX15xX17xX58xX3xX1xX4dxX70xX65xX15xX3xXcxX63xXdxX65xX4dxX3xX7axX1xX1axX15xX17xX43x7faaxX0xXexX6xXdcxX5xX10xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax4325xX6xX63xX17xXdxX15xa4d5xX54xXbxX5fxX3xX6xX4dxXexX1axXaxX12xX0xXexX63xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX15dxX17xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xX14exXdcxX6xX1axX4cxX4dxX6xX15xX17xXexX63xXdxX14exX95xX15xX2bxX3dxX10xX7xXc4xXexX1axXbxX2bxX15xX10x8d35xX7xX2bxX2xX52xX55x6852xX2bx80d3xba0axX3dxbcf7xX55xX50xX2xX2xX52xX54xXexX12axX12axX52xX52xX1a5xX5xX2xX14exaabaxXbxX17xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX63xX12xX0xXexX63xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX12x7b11xX122xXdxX3xX3dxXdxX65xX15xX3xX5xX60xX15xX1xX3xXfcxX122xX1axX3xXcxX9axX15xX17xX3xX4xX9fxX15xX17xX3xXexX70xX3xX4xX9axX3xXbxX1xXabxX15xX3xX13xXdxX6xX45xX3xXb3xXb4xX92xX4dxX3xX45xX3xX5cxXb4xX96xX4xX3xX17xXdxX83xXdxX3xXc4xX1xX48xXexX3xX47xX14xXdxX3xXcdxXcexX15xX3xXexX63xX6xX1axX3xX4cxX4dxX14xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xXb4xX104xX15xX17xX3xXdcxXdxX15xX1xX3xXcxX63xXabxX15xX3xX41xX4dxX6xX15xX17xX3xX118xX83xX1axX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX63xX12xX0xX2bxXexX6xXdcxX5xX10xX12x7c1fxX9fxX15xX17xX3xXexX63xX21xX15xX1xX3xXfcxXb4xX92xX4xX3xXfcxXabxX4dxX3xXexXb4xX3xX5fx7cbcxX70xX3xX3dx8ab2xX15xX17xX3xX95xX96xXdxX3xXexX9axX15xX17xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xXbxX1x3d31xX3xX1a8xX55xX3xXexX63xXdxX65xX4dxX3xXfcxb99fxX15xX17xX58xX3xXexX63xX28bxX4xX1xX3xXex3b89xX3xX41xX4dxbbc5xX3xXcxX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4x6427xX6xX3xXcxX9axX15xX17xX3xX4xX9fxX15xX17xX3xXexX70xX3xX4xX9axX3xXbxX1xXabxX15xX3xX13xXdxX6xX45xX3xXb3xXb4xX92xX4dxX3xX45xX3xX5cxXb4xX96xX4xX3xX17xXdxX83xXdxX3xXc4xX1xX48xXexX3xX47xX14xXdxX3xXcdxXcexX15xX14exX3xX1d4xX273xX70xX3xX5xX14xX3xX15dx4b20xX15xX3xX4cxX4dxX14xX3x5940xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX58xX3xX17xX2f9xXbxX3xXbxX1xXabxX15xX3xX17xXdxX11fxXbxX3xX17xXdxX6xX3xXfcxX21xX15xX1xX3xXexX1xXb4xX104xX15xX17xX3xXdcxXdxX15xX1xX3xXcxX63xXabxX15xX3xX41xX4dxX6xX15xX17xX3xX118xX83xX1axX3xX95xXb4xX92xXexX3xX4cxX4dxX6xX3xXc4xX1xX2f9xX3xXc4xX1xX69xX15xX58xX3xX9axX15xX3xXfcxX89xX15xX1xX3xX4xX4dx8866xX4xX3xX7xX8exX15xX17xX14exX3xXcxX122xXdxX3xXdcxX4dxX9axXdxX3xX5xXdaxX3xXdcxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX58xX3xXfcxX122xXdxX3xX3dxXdxX65xX15xX3xXcxX9axX15xX17xX3xX4xX9fxX15xX17xX3xXexX70xX3xX4xX9axX3xXbxX1xXabxX15xX3xX13xXdxX6xX45xX3xXb3xXb4xX92xX4dxX3xd339xX3xX5cxXb4xX96xX4xX3xX17xXdxX83xXdxX3xXc4xX1xX48xXexX3xX47xX14xXdxX3xXcdxXcexX15xX3xX4xXcexX15xX3xXexX63xX6xX1axX3xX15dxX358xXexX3xX7xX4dx7300xXexX3xX4cxX4dxX14xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xXfcxX21xX15xX1xX14exX3xX1d4xXb4xX92xX4xX3xXdcxXdx6555xXexX58xX3xX15xX1xc6afxX15dxX3xX1x9913xX3xXexX63xX92xX3xX4xX48xX4xX3xXfcxX8exXdxX3xXexXb4xX92xX15xX17xX3xX4xX1xX28bxX15xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xXexX63x904bxX15xX3xXfcxX89xX6xX3xXdcxX14xX15xX3xXexd3d5xX15xX1xX58xX3xXexX1xd376xXdxX3xX17xXdxX6xX15xX3xX4cxX4dxX6xX58xX3xXcxX9axX15xX17xX3xX4xX9fxX15xX17xX3xXexX70xX3xX4xX9axX3xXbxX1xXabxX15xX3xX13xXdxX6xX45xX3xXb3xXb4xX92xX4dxX3xX45xX3xX5cxXb4xX96xX4xX3xX17xXdxX83xXdxX3xXc4xX1xX48xXexX3xX47xX14xXdxX3xXcdxXcexX15xX3xXfcxX60xX3xXexX9axX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX15xX1xXdxcb14xX4dxX3xX1xX1axX122xXexX3xXfcxX358xX15xX17xX3xXexX2a3xX3xXexX1xXdxX65xX15xX58xX3xX5fxX60xX3xX1xX358xXdxX3xX15xX1xXb4xX163xX3xXcxX1xX277xX4xX3xX1xXdxX65xX15xX3xX4xX1xXb4xX104xX15xX17xX3xXexX63xX21xX15xX1xX3xc826xXcxX63xXdxX3xX273xX15xX3xX4xX48xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xbab5xX15xX17xX58xX3xX5xXdxX65xXexX3xX7xX28x8f66xX3xX95xX96xXdxX3xXexX9axX15xX17xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX28bxX3xX5xX40exX15xX3xXfcxX3e3xX15xX3xX1a8xX55xX55xX3xXexX63xXdxX65xX4dxX3xXfcxX297xX15xX17xae5cxX3xXexbd56xX15xX17xX3xX1a8xX3xX4xX69xX15xX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX40xX1a8xX55xX3xXexX63xXdxX65xX4dxX3xXfcxX297xX15xX17xX2bxX4xX69xX15xX43xX3xX95xX14xX3xX2xX55xX3xX4xX69xX15xX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xXexX1xXb4xX104xX15xX17xX3xX40xX54xX1a8xX3xXexX63xXdxX65xX4dxX3xXfcxX297xX15xX17xX2bxX4xX69xX15xX43xX4f5xX3xX5fxX273xX70xX3xX3dxX277xX15xX17xX3xX55xX2xX3xXexX63xX122xX15dxX3xX5fxX48xX3xX4cxX4dxX273xX15xX3xX3dxX273xX15xX3xX70xX3xXc4xX3e3xXexX3xX1xX92xXbxX3xXexX122xXdxX3xXdcxX83xX15xX3xX7axX6xX3xX68x5242xX3xba3bxX122xX4xX58xX3xX5fxX60xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX58xX3xX1xX4dxX70xX65xX15xX3xX3axXb4xX96xX15xX17xX3xX3axX2f9xX6xX3xXfcx4d7dxX3xXbxX1xa44dxX4xX3xX95xX5adxX3xX15xX1xX4dxX3xX4xXabxX4dxX3xX4xX1xX69xX15dxX3xX7xX2f9xX4xX3xX7xXd6xX4xX3xXc4xX1xa979xX10xX3xX4xX2b5xX6xX3xX15xX17xXb4xX421xXdxX3xX3dxX273xX15xX14exX14exX14exX3xXcxXdxX15xX58xX3xX83xX15xX1xX163xX3xX41xX14exX3axX0xX2bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023
2023-09-22 19:00:00

QTO - Chiều nay 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023 nhằm nắm...

Xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo

Xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo
2013-03-07 08:25:14

(QT) - Nhân kỷ niệm 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 103 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2013), 54 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 (1959-2013), 24 năm ngày Biên...

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quảng Trị

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quảng Trị
2013-03-07 08:24:44

(QT) - Hôm qua 6/3/2013, ngài David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã...

Thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND

Thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND
2013-03-06 08:57:58

(QT) - Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị vừa đến thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Thết ở xã Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết