Cập nhật: 19/09/2017 14:53 GMT+7
9fdx14d3x32ccx15c0x5b0fx192dx3f3bx833fx6e0fxX7xcefx8695x1fedx1bc6x1bdcx62a4xX5x35afxXax1c6dx8285x4df0x36c8xX3x377dxXdxX6x24d5xX3xX15xX1xX14xX3xXex8591xX15xX1xX3xX15xX17xX1x6bc4xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1x478dxX15xX3xX15xX1xX31xX15xX3xX5xXdx6ae5xXexX3xX7xX28xX0x469bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56f3xX10xX6x4fb6xXaxX12x6c45x2d28xXcx5973xX3x4560xX3xX50x815ex7b91xX3xX15xX6x2df5xX3xX2x3931xX41xX66xX41x1db9x213axX2x7027x82a4xX3xb1ax4756xX3x17a0xX1axX14xX15xX3xX66x17e5x1d9fxX3xX56xX57x7992xX31xX15xX3x377cxX1xX7exX3x811cxX59xX3xXbxX1x64f2xXdxX3xX1x1ea4xXbxX3x837ex38efxXdxX3xX4xX1x7760xX15xX1xX3x3d04xX7exX63x403bxX15xX3x2e5fx8305xX3x1892xXdxX1axX3x5a2dxX6xXdxX6exX3xX1xX7exX63xX3bxX15xX3xXa5xXdxX1axX3x60cexXdxX15xX1xX3xXex5f48xX3xX4xX1x306cxX4xX3xX5x6cbaxX3xX82xX1x4bdaxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX92xX14xX3x1badxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX3xX5exX15xX17xX3xXcx1876xX71x3ea4xX15xX17xX3xX50x2f1cxX7exX3x4097xX5fxX3xb20xX3xXexX1xX5exX15xX3xXa9xX6xXdxX3x7a49xXcax81c9xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xXd7xX5xX10xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX5fxX6xX101xX17xXdxX15x776bxX6axXbxXa2xX3xX6xX7exXexX1axXaxX12xX0xXexX101xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX5fxX17xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX11bxXd7xX6xX1axX9cxX7exX6xX15xX17xXexX101xXdxX11bxX92xX15xX41xX53xX10xX7xX82xXexX1axXbxX41xX15xX10x4ef0xX7xX41xX2xX6dx823exX7axX41xX86xX7axX53xX6axX2xX86x84efxX173xX17cxX6bxXexX2xX6axX173xX6dxX7axX7axX5xX2xX11bx61e3xXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX101xX12xX0xXexX101xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12xb4cx4901xXdxX3xXexXcaxX3xX50xX1axX14xX15xX17xX3x7c15x175axX15xX3xX1c1xXdxX15xX1xX6exX3x58f8xX1xX98xX15xX1xX3xc85xX63xX3xX70xX71xX3xX73xX1axX14xX15xX3xX66xX79xX7axX3xXexa88xX15xX17xX3xX9cxX7exX14xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX3xX5exX15xX17xX3xXcxX101xX71xX103xX15xX17xX3xX50xX108xX7exX3xX10bxX5fxX11bxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX101xX12xX0xX41xXexX6xXd7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12x5c0axX15xX17xX3xXcxX101xX71xX103xX15xX17xX3xX50xX108xX7exX3xX10bxX5fxX3xX5xX14xX3xX4xX1axX15xX3xX4xX1d1xX6xX3xX5xXdxX3bxXexX3xX7xX28xX3xXcxX101xX71xX103xX15xX17xX3xX50xX108xX7exX3xXa9x5ab8xXexX3xX73xXa3xX3xX1xX63xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX101xX1axX15xX17xX3xX82xX1xXcaxX15xX17xX3xX4xX1xXdx58b5xX15xX3xX4xX1xX8bxX15xX17xX3xXa9x194axX3xX4xXc2xX7exX3xX15xX71xX93xX4xX6exX3xX5xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX3xX82xX1x5145xX3xX82xX1xX1c2xX15xX6exX3xXexX1xX7ex1223xX4xX3xX53xXdxX3bxX15xX3xX1xX2acxX3xX15xX17xX1x7a45xX1axX3xX4xX1d1xX6xX3xXa2xXa3xX6exX3xXd7x402exX15xX3xXexX1xX31xX15xX3xX5exX15xX17xX3xX10bxX5fxX3xX5xX1b5xXdxX3xXexX1xX71x383cxX15xX17xX3xXa2xX7exX63x89dfxX15xX3xX73xX6xX7exX3xX8bxX5fxX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12xX1b4xX27dxX15xX3xX15xX6xX63xX6exX3xX7xX6xX7exX3xX1xX103xX15xX3xX173xX3xXexX1xXcaxX15xX17xX3xXexX98xX4xX1xX3xX4x6541xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX15xX17xX6exX3xX15xX17xX5exXdxX3xX15xX1xX14xX3xX4x725exXbxX3xX86xX3xXd7xX6xX3xX17xXdxX6xX15xX3xX92xX93xXdxX3xXexXbexX15xX17xX3xX53xXdxX3bxX15xX3xXexX98xX4xX1xX3xX1xX103xX15xX3xX79xX6bxX5fxX3xX6axX3xX73xXa3xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX73xX71xX6xX3xX92xX14xX1axX3xX7x7709xX3xX53x6b6bxX15xX17xX3xX92xX93xXdxX3xXexXbexX15xX17xX3xX82xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX98xX3xX82xX1xX1axX2c6xX15xX17xX3xX6axX173xX6bxX3xXexX101xXdxX3bxX7exX3xX73x76dbxX15xX17xX6exX3xXexX101xX1axX15xX17xX3xX73xX2a1xX3xX6dxX6bxX3xXexX101xXdxX3bxX7exX3xX73xX3a4xX15xX17xX3xX73xX71xX8fxX4xX3xXexX101xX98xX4xX1xX3xXex2b75xX3xX9cxX7exX287xX3x4486xX1b4xX9fxX15xX3xX103xX15xX3xX73xXcaxXbxX3xX15xX17xX1xX28xX6x4377xX3xX4xX1d1xX6xX3xX13xX2acxX3xX57xX7exX8bxX4xX3xXbxX1x3c33xX15xX17xX3xX92xX14xX3xX2xX79xX6bxX3xXexX101xXdxX3bxX7exX3xX73xX3a4xX15xX17xX3xX4xX1d1xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX3xXexX98xX4xX1xX3xX17xX2a1xXbxX6exX3xX92xX6xX63xX3xX5fxX71xX8fxX15xX3xXexX1xX2e3xX5fxX6exX3xX73xX1e1xX4xX3xXd7xXdxX3bxXexX3xX5xX14xX3xX4xX2a1xX3xX7xX321xX3xX1x3c3exX3xXexX101xX8fxX3xX1xX103xX15xX3xX2xX17cxX6bxX3xX15xX17xX14xX63xX3xX4xX5exX15xX17xX3xXa2xX31xX63xX3xX53xX321xX15xX17xX3xX4xX1d1xX6xX3xX4xXcaxX15xX3xXd7xX2acxX6exX3xX4xX1xXdxX27dxX15xX3xX7xX28xX3xX70xX71xX3xX73xX1axX14xX15xX3xX66xX79xX7axX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12xX1b4xX31xX63xX3xX5xX14xX3xX92xXdxX3bxX4xX3xX5xX14xX5fxX3xX4xX2a1xX3x7526xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xXexX1xXdxX27dxXexX3xXexX1xX321xX4xX3xXexX1x38aexX3xX1xXdxX3bxX15xX3xXexX101xX7exX63xX9fxX15xX3xXexX1xX8bxX15xX17xX3xX73xX1b5xX1axX3xX5xX4acxX3xX3d2x465bxX8bxX15xX17xX3xX15xX71xX93xX4xX3xX15xX1xX93xX3xX15xX17xX7exX3a4xX15xX3e3xX6exX3xX3d2xX1b4xX9fxX15xX3xX103xX15xX3xX73xXcaxXbxX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3e3xX3xX4xX1d1xX6xX3xX53xX31xX15xX3xXexX2acxX4xX3xX92xX14xX3xX7xX321xX3xXexX101xXdxX3xX31xX15xX3xX7xX31xX7exX3xX7x5b92xX4xX3xX4xX1d1xX6xX3xX1b4xX2c6xX15xX17xX6exX3x81dbxX1xX14xX3xX15xX71xX93xX4xX6exX3xX57xX7exX31xX15xX3xX73xX2acxXdxX3xX73xX8bxXdxX3xX92xX93xXdxX3xX15xX17xX71xX2dcxXdxX3xX4xX2a1xX3xX4xX5exX15xX17xX3xX92xX93xXdxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX5fxX1b5xX15xX17xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12x5eb8x4cb8xXbxX3xX15xX14xX63xX6exX3xX70xX71xX3xX73xX1axX14xX15xX3xX66xX79xX7axX3xX92xX14xX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX103xX3xX9cxX7exX6xX15xX6exX3xXd7xX6xX15xX6exX3xX15xX17xX14xX15xX1xX3xX73xX57exX6xX3xXbxX1xX71xX103xX15xX17xX3xX4x1dc3xX15xX17xX3xX73xXa3xX3xXexX1e1xX15xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX3xX5exX15xX17xX3xX10bxX5fxX3xX5fxX2acxXexX3xX7xX8bxX3xX53xX37cxX15xX17xX3xX4xX37cxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX1b5xXexX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX73xX21xX15xX1xX11bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX53xX63xXaxX12xX531xX17xX7exX63xXc6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX50xX2c6xXdxX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Sớm ổn định việc dạy và học sau bão

Sớm ổn định việc dạy và học sau bão
2017-09-18 16:22:12

(QT) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 nhưng giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đưa việc dạy và học...

Trồng mới hơn 7.800 ha rừng

Trồng mới hơn 7.800 ha rừng
2017-09-18 16:21:39

(QT) - Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp&PTNT, chỉ tính từ năm 2016 đến tháng 6/2017, bằng các nguồn vốn của các chương trình, dự án, tỉnh Quảng Trị đã trồng mới được 7.827 ha rừng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết