Cập nhật:  GMT+7
5647x955ex778bx8d6bxa90bx9fdbx7bbex9c45x6bc7xX7xa1a7xe1b5xcbeax7107x6f76x70f5xX5xae45xXaxba44xb99cxbcc2xdd77xX3x8b32xXdxX6x87cdxX3xX4x9dadxX15xX17xX3xXex59d3x7011xX15xX1xX3xa208xXcxa3a6x9894x668exX15xX3x897dx8db9x9cfaxX15xX17xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx7181xX15xX3x5797xXdx86a7xX29xX3x634dx6018xX29x76f2xX3xXexcf0dxXdxX3x6fb8x5dfexX3xXcxX22xXdx6482xX29xX3xXcxX1xX29xd1faxX15xX0xc156xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb82axX10xX6x9548xXaxX12x822ax94a1xX15xX17xX3xX15xX6xX2axX3xa8fcxb8b0xX5cxa989xX5cxX7axde48xX7axX80x8504xX3xXexX4axXdxX3xXexX1xX1dxX15xX3x8ad1xX2fxa62exX15xX17xX3x98a7xX53xX3x8760xX1dxX15xX17xX83xX3xX4dxX4exX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXcxX1xX29xX59xX15xX83xX3xX1xX29xX2axX53xX15xX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3x5af1xX1xX1axX15xX17xX83xX3xX97xX1axX14xX15xX3x92cdxX1xba9bxXdxX3x9e18xX90xX3xcc83xX29xX6xX15xX3x9826xX14xX3xX8exX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX53xXbxX3xXexb934xX15xX1xX3xdee6xX29xcd00xX15xX17xX3xXcxX22x841exX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX1x7f88xXbxX3xXd2xbf18xXdxX3x9512xX13xcb62xX8exX3xX4dxX4exX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXcxX1xX29xX59xX15xX3xXexccc6xX3xX4xX1x75e5xX4xX3xa364xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xXcxX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX30xX15xX17xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX3cxX15xX3xX3fxXdxX41xX29xX3xX44xX45xX29xX47x65c3xX3xX97xab47xX2axX3xX5xX14xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX14xX1axX3xX44x8c75xX15xX17xX3xX2exX4axXdxX3xX1xd76axXdxX3xX2exXe9xX15xX17xX3xX11axX172xX3xX4xX72xX4xX3xX4x6e85xXbxX3xX15xX1xXdxX53xX44xX3xX3fx8eefxX3xX7axX80xX7axX80x859dxX7axX80xX7axX7dxX14fxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX44xX6xX22xX17xXdxX15x9f46xX7axXbxX4dxX3xX6xX29xXexX1axXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX6exX12xX0xXdxX44xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX14fxX11axX6xX1axXcdxX29xX6xX15xX17xXexX22xXdxX14fxXd2xX15xX5cxX6exX10xX7xX3fxXexX1axXbxX5cxX15xX10x8f6axX7xX5cxX7axX80xX7axX2xX5cxd3f6xb8b9xX6ex8338xX2xX2xX1f2xX1f3xX7dxX1f5xXexX2xX1f2xX1f3x691dxX1f2xX1f5xX5xX2xX14fxca04xXbxX17xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX6exX2axXaxX12xXcaxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXexX22xXefxX3xX17xXdxX72xX3xX1xX90xX15xX3xX200xX80xX3xXexX22xXdxX53xX29xX3xX2exa6ecxX15xX17xX3xX2exX251xX15xX17xX3xXexX169xX3xX15xX17xX29xX251xX15xX3xX2ex7c2axX15xX17xX3xX17xX264xXbxX83xX3xXd2xX59xX15xX3xX2exX172xX15xX17xX3xX4x7d78xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX90xX3xX7xd788xX3xX2exX1axX14xX15xX3xXexX22xcaf0xX4xX3xXexX1xX29xX172xX4xX3xX97xX1axX14xX15xX3xXc5xX1xXc7xXdxX3xXcaxX90xX3xXcdxX29xX6xX15xX3xXd2xX14xX3xX8exX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX53xXbxX3xXexXe3xX15xX1xX3xXd2xX14xX3xX15xX17xX29xX251xX15xX3xXd2xXc7xX15xX3xX2exXc7xXdxX3xX117xX15xX17xX3xX4xX277xX6xX3xX100xX1xX152xX15xX3xX6exX152xX15xX3xX4dxX4exX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXcxX1xX29xX59xX15xX3xX192xX3xb191xX15xX1xX1b0xX3xXcxX22x584dxX15xX3xXcxX29xX2ax892cxX15xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX22xX12xX0xX5cxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX6exX2axXaxX12xXcaxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX27xXcxX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2fxX30xX15xX17xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX3cxX15xX3xX3fxXdxX41xX29xX3xX44xX45xX29xX47xX3xX2exX2fxXf7xX4xX3xX11axX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX6exXefxXbxX3xX15xX14xX2axX3xX11axX6xX1axX3xX17xX251xX44xX3xX1xX53xX3xXexX1xXc7xX15xX17xX3xX2exXdxX53xX15xX3xX4xX1xXdxX2bxX29xX3xX7xX72xX15xX17xX3xX11axa953xX15xX17xX3xX15xd3b7xX15xX17xX3xX5xX2fxXf7xX15xX17xX3xX44xc5d9xXexX3xXexX22xX30xXdxX3xX6exX14xXdxX3xX200xX80xX80xX3xX44x65c0xXexX83xX3xX7dxX3xX17xX1xX2bxX3xX2exX72xX83xX3xX1xX53xX3xXexX1xXc7xX15xX17xX3xXbxX6xX15xX1axX3xXexX29xX2axX3cxX15xX3xXexX22xX29xX2axX2fbxX15xX3xXd2xX2fbxX3xX4dxX152xX2axX3xX6exX28bxX15xX17xX3xX15xX1dxX15xX17xX3xXexX1xX1dxX15xX3xX44xXfbxXdxX3xXd2xX14xX3xX15xX1xXdxX2fbxX29xX3xX5xX72xX3xX4xX30xX3xXcxX113xX3xXcdxX29xXc7xX4xX14fxX3xXcaxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX2exX2fxXf7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXd2xXfbxXdxX3xXexX113xX15xX17xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXbxX1xbbd7xX3xXexX22xX3cxX15xX3xX200xX80xX3xXexX22xXdxX53xX29xX3xX2exX251xX15xX17xX3xXexX169xX3xX15xX17xX29xX251xX15xX3xX2exX264xX15xX17xX3xX17xX264xXbxX83xX3xXd2xX59xX15xX3xX2exX172xX15xX17xX3xX4xX277xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX90xX3xX7xX282xX3xX2exX1axX14xX15xX3xXexX22xX28bxX4xX3xXexX1xX29xX172xX4xX3xX97xX1axX14xX15xX3xXc5xX1xXc7xXdxX3xXcaxX90xX3xXcdxX29xX6xX15xX3xXd2xX14xX3xX8exX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX53xXbxX3xXexXe3xX15xX1xX3xXd2xX14xX3xX15xX17xX29xX251xX15xX3xXd2xXc7xX15xX3xX2exXc7xXdxX3xX117xX15xX17xX3xX4xX277xX6xX3xX100xX1xX152xX15xX3xX6exX152xX15xX3xX4dxX4exX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXcxX1xX29xX59xX15xX14fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX6exX2axXaxX12xX8exXefxXbxX3xX15xX14xX2axX83xX3xX97xX1axX14xX15xX3xXc5xX1xXc7xXdxX3xXcaxX90xX3xXcdxX29xX6xX15xX3xXd2xX14xX3xX8exX1axX6xX15xX1xX3xX15xX17xX1xXdxX53xXbxX3xXexXe3xX15xX1xX3xX4x949fxX15xX17xX3xXfexX13xX100xX8exX3xX4dxX4exX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXcxX1xX29xX59xX15xX3xX2exX4exX3xX2exX4exX3xX2exX2bxX15xX3xXd2xXdxX2bxX15xX17xX83xX3xX6exX152xX15xX17xX3xX1xX2fxX90xX15xX17xX83xX3xX6exX152xX15xX17xX3xX1xX1axX6xX3xXexX4axXdxX3xX100xX1xX14xX3xXexX2fxX282xX15xX17xX3xX15xXdxX53xX44xX3xXb9xX1xX264xX3xXcxX1xX277xX3xXexX2fxXfbxX15xX17xX3xXcxX22xX2f5xX15xX3xX6bxb3ddxX29xX3xX8exX28bxX4xX83xX3xX15xX17xX2fxX30xXdxX3xX4xX1axX15xX3xX2fxX29xX3xXex84a9xX83xX3xX15xX17xX2fxX30xXdxX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7x5efcxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX44xX4axX15xX17xX3xX3fxXdxX3cxX15xX3xXexX22xX29xX15xX17xX3xXd2xX14xX3xX5xX14xX3xX15xXdxX2fbxX44xX3xXexX28bxX3xX1xX14xX1axX3xX4xX277xX6xX3xXcdxX29xX3cxX3xX1xX2fxX90xX15xX17xX3xXcxX22xXdxX53xX29xX3xXb9xX1xX1axX15xX17xX83xX3xXe7xX29xXe9xX15xX17xX3xXcxX22xXefxX14fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX6exX2axXaxX12xXcxX22xX2f5xX15xX3xXcxX29xX2axX2fbxX15xX0xX5cxXbxX12


Các tin đã đưa

Hỗ trợ cựu chiến binh Gạc Ma xây nhà mới

Hỗ trợ cựu chiến binh Gạc Ma xây nhà mới
2020-05-26 06:57:27

QTO - Cựu chiến binh Võ Văn Hùng (sinh năm 1966), trú tại thôn Phổ Lại, xã Cam An, huyện Cam Lộ vừa được chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa và một nhóm bạn trẻ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết