Cập nhật: 13/11/2018 15:04 GMT+7
feb1x15ee5x125c2x12654x1816axfff1x157a6x13401x16e16xX7x18c24x14705x17473x12107x14a0ex175d5xX5x120cexXax1252ax13bfdxX6x1570axX3x135f7xXcx11c15xXcxX3xXex139a2xX15xX1xX3x12b71x178bax156dbxX15x171e1xX3xXcx16980x145c7xX3xXexX1x11f38x10441x10fafxX3xXex14a26xX15xX25xX3x1220axX22x11b71xX3xX4x17235xX4xX3xX25xXdxX6xX3x15ff4x15154xX15xX1xX3xX4x146d8xX3xX15x1889fxX15xX3xX15xX1x130eexX15xX3xXex10098xX3x181c7x11ec3xX15xX25xX3x118dcxX57xX3xXexX6xXdxX3xX15xX4bxX15xX3xX25xXdxX6xX57xX3xXexX1x170d8xX15xX25xX0x14405xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx151c0xX10xX6xX5bxXaxX12x125bdxX21xXcx10798xX3x17490xX3x14aaaxX1xX48xX3xff46xX1x18304xX3xXexX29xX4xX1xX3x144a4xX13x1070fx186d1xX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xX8dxX1xX48xX3xXcxX28x180dbx149dfxX15xX25xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXcxX19xXcxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX9cxX25xX22x1819cx13bf9xX15xX3xX21xX22xX50xX15xX3xX91xX1x11ccfxX15xX1xX3xX56x14143xX6xX3xX42x16cc5xX15xX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX15xX25xX3xX36xX22xX38xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX3bxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX4xX48xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX50xX15xX3xXexX54xX3xX56xX57xX15xX25xX3xX5bxX57xX3xXexX6xXdxX3xX15xX4bxX15xX3xX25xXdxX6xX57xX3xXexX1xX6dxX15xX25xX3xX86xXcxX9cxX19xXcxX89xX3xX4xX48xX3xX1xX57xX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3x11ba3xX1xX48xX3xX136xX1xX2dxX15xX3xXexX4bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX22xXc1x18350xX15xX3x108b6xX6xX136xX28xX6dxX15xX25xX3xX56xX38xX3xX80xXabx10591xX15xX25xX3xX80xX48xX6x11f61xX0xX71xXbxX12xX0xXexX6x12b62xX5xX10xX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX28xX25xXdxX15x10a8fx1723fxXbx110c8xX3xX6xX22xXexX57xXaxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX2exX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX71xX71xX4xX161xX169xX6xX57xX36xX22xX6xX15xX25xXexX28xXdxX161xX56xX15xX71xX5bxX10xX7xX136xXexX57xXbxX71xX15xX10x10170xX7xX71xX2x166d2x140adx10680xX71xX1b9xX1b8xX5bxX17bxX2x185d5x15e3bxX1b9xX17bxX1b8xXexX2x11fd6xX1b9xX1bax106b2xX1c2xX5xX2xX161x1365cxXbxX25xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXexX5bxX12xX0xX71xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX5bxXc1xXaxX12xX8dxX1xX48xX3xX91xX1xX93xX3xXexX29xX4xX1xX3xX9axX13xX9cxX9dxX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xX8dxX1xX48xX3xXcxX28xXabxXacxX15xX25xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXcxX19xXcxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX9cxX25xX22xXc1xXc2xX15xX3xX21xX22xX50xX15xX3xX91xX1xXccxX15xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1x1750fxXdxX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX50xX15xX3xXexX54xX3xX56xX57xX15xX25xX3xX5bxX57xX3xXexX6xXdxX3xX15xX4bxX15xX3xX25xXdxX6xX57xX3xXexX1xX6dxX15xX25xX0xX71xXbxX12xX0xX71xXexX5bxX12xX0xX71xXexX28xX12xX0xX71xXexX6xX169xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX5bxXc1xXaxX12xXcxX4bxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX15x1060cxXdxX3xX42xXd5xX15xX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xX8dxX1xX48xX3xX91xX1xX93xX3xXexX29xX4xX1xX3xX9axX13xX9cxX9dxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX9cxX25xX22xXc1xXc2xX15xX3xX21xX22xX50xX15xX3xX91xX1xXccxX15xX1xX3xX42x16e24xX3xX50xX15xX3xX4x141daxX15xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX1xX243xXdxX2fxX3xX25xX54xXdxX3xX5x18090xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX169xX22x105a4xX15xX3xX42xXd5xX15xX3xX4xX3bxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1x102ecxX3xX42x127f1xX15xX25xX3xX56xXdx1866axX15xX3xX4xX3bxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX7xX15axX2exX3xX56xXabx14341xXexX3xX36xX22xX6xX3xX15x181f5xXdxX3xX42xX6xX22xX2fxX3xX2ex12320xXexX3xX2exX3bxXexX3xX136xX1xXdxX3xX15xX25xXabxX2f4xXdxX3xXexX1xX50xX15xX3xX169xX29xX3xXexX54xX3xX56xX57xX15xX25xX3xX5bxX57xX3xXcxX9cxX19xXcxX3xX56xX38xX3xX7xX15axX2exX3xX56xXabxX2a5xX15xX3xX5xX31axX15xX3x11544xX15xX3xX42xX29xX15xX1xX3xX4xX22xX314xX4xX3xX7x13f84xX15xX25xX161xX3xX14dxX2fexX15xX25xX3xXexX1xX2f4xXdxX3xXexX32xX15xX25xX3xX2exX338xXdxX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX17bxX3xXexX28xXdxX14axX22xX3xX42xX2fexX15xX25xX161xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX5bxXc1xXaxX12xX80xX57xX4bxXexX3xX42xX314xX15xX25xX3xX15xX38xXc1xX3xX15x13718xX2exX3xXexX28xX57xX15xX25xX3xX4xX1xX22xX338xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX57xX4bxXexX3xX42xX314xX15xX25xX3xX1xXabxXacxX15xX25xX3x178c0xX15xX25xX3x17e0bxX9cxX25xX38xXc1xX3xXcxX1xXd5xX3xX25xXdxX15axXdxX3xXexXabxXacxX15xX25xX3xX15xXdxX14axX2exX3xX4xX3bxX4xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX50xX15xX3xXexX54xX3xX56xX57xX15xX25xX3xX5bxX57xX3xXcxX9cxX19xXcx1461bxX3xX15xX2dxX2exX3xX17bxX1c2xX2xX1b8xX161xX3xX14dxXabxX330xX4xX3xX169xXdxXd5xXexX3xXexX28xX57xX15xX25xX3xX42xX330xXexX3xX15xX38xXc1xX2fxX3xX13xX6xX15xX3xX17xXcxX19xXcxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX7x147fexX3xX42xXd5xX15xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX56xX38xX3xXexX32xX15xX25xX3xX36xX22xX38xX3xX4xX1xX57xX3xX1c1xX1b9xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX50xX15xX2fxX3xX25xXdxX6xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX15xX4bxX15xX3xX15xX1xX50xX15xX3xXcxX9cxX19xXcxX3xX56xX15axXdxX3xXexX37axX15xX25xX3xX7xX388xX3xXexXdx11d6axX15xX3xX2xX1c2xX1b8xX3xXexX28xXdxX14axX22xX3xX42xX2fexX15xX25xX161xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX5bxXc1xXaxX12xX14dxX3fdxX4xX3x17524xXdxX14axXexX0xX71xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xã Gio An được mùa chôm chôm lớn nhất

Xã Gio An được mùa chôm chôm lớn nhất
2018-11-12 15:01:00

(QT) - Vụ thu hoạch quả chôm chôm năm nay bà con nông dân xã Gio An, huyện Gio Linh được mùa lớn nhất từ trước đến nay, chất lượng chôm chôm rất tốt.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết