Cập nhật:  GMT+7
ae26xbd8exff03xd912xd4adxfb12xc6bcxd42bx1245dxX7xfc60xbbf7xd990xcfc8x12ef2xf145xX5x10b29xXaxf52dxec1axf477xf646xX3xb3f8xba58xX3xX1x13255x11be5xX1xX3x103c7xXdxX1cxX1xX3xXexd7cexX3xb168xe21dxX3xec1fxX2axfe16xX3xX5xd415xX17xX3xX4xX1xd008xX0xce7exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbff7xX10xX6xX27xXaxX12x10a82xcc06xXcxfe1bxX3xeb53xX3x10acaxX1x1350dxX1cx11a43xX3xX1cx13bd2xX17xX3xf745x1101axX6x10f96xX3xXbxX1xX28xX1cxX56xX3xXex11fc9xX2fxX28xX3x130bbxX2axX2axX2cxX3xX56xXdx122f2xXbxX3xX1cxX1xX6xX5dxX3xX56xXdx13761xX17xX3xX1cxX56xX1x12702xX28xX5fxX3xX5xX2fxX17xX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xXexX25xX3xX56xXdxecf7xXdxb7b1xX3xXexX68x12a54xX1cxX3x12c66x13be2xX6xX3x12baaxX2fxX1cxX3xXexfb4dxX1cxX1xX3xX9exc99fxX3xXbxX1x107eexXexX3xX1xX5dxc947xX3xX1xXdx10af8xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX3xXex1338axX4xX1xX3xX4x1021dxX4x106bexX3xX4cxX5dxX6xX3xXbxX1xX28xX1cxX56xX3xXexX68xX2fxX28xX3xX9exXacxX3x12c55xX5dxfbbaxXexX3xX1xXdxXb9xX1cxX3xX1cxX56xX2fxXb5xX3xX4xX2fxX1cxX56xX3xX1cxX1xXdx11bc2xX5dxX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xXexX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2axX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xX4xX1xX34xX3xX17xX6xX1cxX56xX3xX5x13a12xXdxX3xX1xXdxXb9xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xXexX25xX3xX4xX6xX28xX5fxX3xX56xf678xXbxX3xXbxX1xea5dxX1cxX3xX56xXdxX7dxXdxX3xX5cxX5dxXb5xX25xXexX3xf296xXdxXb9xX4xX3xX5xX2fxX17xX3xX4xX1xX28xX3xX1xX2fxX1cxX56xX3xX1cxX56xX1xX1bxX1cxX3xX5xX6xX28xX3xX9ex1104dxX1cxX56xXc8xX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xXa2xX5xX10xX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX68xX56xXdxX1cx11189x11f9bxXbxXdcxX3xX6xX5dxXexX28xXaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX27xX12xX0xXdxX17xX56xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX36xX36xX4xXc8xXa2xX6xX28xX5cxX5dxX6xX1cxX56xXexX68xXdxXc8xX148xX1cxX36xX27xX10xX7xX1fxXexX28xXbxX36xX1cxX10xd186xX7xX36xX2xX15x1340bx1209fxX36xd746xX14xX27xX1c3xX182xX2xX1c1xX15xX182xX182xXexX2xX182xX182xX15xX182xd17axX5xX2xXc8xe108xXbxX56xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX27xX12xX0xX36xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX28xX27xXb5xXaxX12x10dffxX165xXexX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX5dxX18xXdxX3xXa2x13997xX3xX4xX34xX6xX3xX2axX2axX2cxX3xf08fxX3xX1xX5dxXb5xXb9xX1cxX3xX45xX7dxXdxX3xcf16xX59xX1cxX56xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX27xX12xX0xX36xXexX68xX12xX0xX36xXexX6xXa2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX28xX27xXb5xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXa2xXb0xX28xX3xX4xXb0xX28xX3xX4xX34xX6xX3xX45xX165xXdxX3xX2axX2axX2cxX3xXexXa7xX1cxX1xX5fxX3xX9exX25xX1cxX3xX1cxX6xXb5xX3xXexX28xX2fxX1cxX3xXexXa7xX1cxX1xX3xX4xX135xX3xX14xX1d3xX3xX27xX28xX6xX1cxX1xX3xX1cxX56xX1xXdxXb9xXbxX3xX1cxX1xX95xX3xX148xX2fxX3xX148xfaa9xX6xX5fxX3xX1c3xX1c0xX3xX45xXcxc7f6xX5fxX3xX14xX1d3xX3xXexe5d2xX3xX1x13129xXbxX3xXexXb0xX4xX5fxX3xX15xX15xX1c3xX3xXexX68xX6xX1cxX56xX3xXexX68xX11bxXdxX5fxX3xX56xXdxX6xX3xXexX68xX11bxXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2axX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX28xX11bxXexX3xX9exX165xX1cxX56xX3xXexX68xX9bxX1cxX3xX4xXb0xX4xX3xX5x10bbcxX1cxX1xX3xX148xXc6xX4xX3xX1cxX18xX1cxX56xX3xX1cxX56xX1xXdxXb9xXbxX5fxX3xX4xX18xX1cxX56xX3xX1cxX56xX1xXdxXb9xXbxX5fxX3xXcxX201xX50xd2ebxb604xX3xX5xX2fxX17xX3xX59xX1cxX3xX4xX135xX3xX1xXdxXb9xX5dxX3xX5cxX5dxX7dxX5fxX3xX56xX135xXbxX3xXbxX1xX13axX1cxX3xX56xXdxX7dxXdxX3xX5cxX5dxXb5xX25xXexX3xX148xXdxXb9xX4xX3xX5xX2fxX17xX3xX4xX1xX28xX3xX1d3xXc8xX2xb606xX13xX3xX5xX6xX28xX3xX9exX165xX1cxX56xXc8xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX28xX27xXb5xXaxX12xX2axXb0xX4xX3xX1xX5dxXb5xXb9xX1cxX5fxX3xXexX1xX9fxX5fxX3xXexX1xX2fxX1cxX1xX3xX1xX165xXdxX3xX4xd842xX1cxX56xX3xX9exXacxX3xXbxX1xXb0xXexX3xXexX68xXdxe859xX1cxX3xX1cxX1xXdxXf3xX5dxX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX17xe2f7xXdxX3xX1cxX1x11c0fxX181xX3xXcxX68x1208exX1cxX56xX3xX4xX95xX3xX1fxX25xXexX3xX1xX2b3xXbxX3xX1cxX5dxX18xXdxX3xXa2xX213xX3xXexX11bxXdxX3xXdcxXacxX3xX45xX7dxXdxX3xda7exX1cxf453xX3xX1cxX5dxX18xXdxX3xX5xX2b3xX1cxX3xX1cxXb0xXdxX5fxX3xX5xX2b3xX1cxX3xXexX1xX9fxXexX3xX21dxX3xXdcxXacxX3xX45xX7dxXdxX3xX2cxX6xX3e2xX3xX1cxX5dxX18xXdxX3xX27xX9bxX3xX21dxX3xXdcxXacxX3xX45xX7dxXdxX3xd85cxX1xX73xX3xX4bxX1xX5dxXb5xXb9xX1cxX3xX45xX7dxXdxX3xX229xX59xX1cxX56xX4exX3e2xX3xX4xXb0xX1cxX1xX3xX9exX3bexX1cxX56xX3xX68xX6xX5dxX3xX7xX11bxX4xX1xX3xX21dxX3xXbxX1xX3b9xee91xX1cxX56xX3xe61fxX18xX1cxX56xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3e2xX3xX1cxX5dxX18xXdxX3xXexX18xX17xX3xX1cxX3b9xX3b4xX4xX3xX5xX2b3xX3xX21dxX3xXbxX1xX3b9xX447xX1cxX56xX3xX44bxX18xX1cxX56xX3x1292cxXdxX6xX1cxX56xX3xX4bxXexX1xX2fxX1cxX1xX3xXbxX1xd062xX3xX44bxX18xX1cxX56xX3xX45xX2fxX4exX3e2xX3xXexX68xX3bexX1cxX56xX3xX27x1127cxX6xX3xXexX68xX9bxX1cxX3xX9exXdexXexX3xX4xXb0xXexX3xX21dxX3xXdcxXacxX3xX31dxX2f7xX1cxX1xX3xXcxX73xX5fxX3xX31dxX2f7xX1cxX1xX3xXcxX1xXb0xXdxX3e2xX3xXexX68xX3bexX1cxX56xX3xX68xX6xX5dxX3xX7xX11bxX4xX1xX3xX4xX34xX6xX3xX2axX18xX1cxX56xX3xXexXb5xX3xb30fxX1xX28xXb0xX1cxX56xX3xX7xX7dxX1cxX3xX4cxX5dxX7dxX1cxX56xX3xXcxX68xX9fxX3xX4bxX1xX5dxXb5xXb9xX1cxX3xX31dxX2f7xX1cxX1xX3xX229xXdxX1cxX1xX4ex10b4axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX28xX27xXb5xXaxX12xX2axXb0xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xXexX25xX3xXexX68xX9bxX1cxX3xX1fxX1xX18xX1cxX56xX3xX4xX1xXa7xX3xX56xXdxX73xXbxX3xX4xXb0xX4xX3xX2axX2axX2cxX3xX148xX3b9x12f41xX1cxX3xX5xX9bxX1cxX3xX5xX2fxX17xX3xX56xXdxX2fxX5dxX3xX4xX1xXc1xX1cxX1xX3xX9exXb0xX1cxX56xX5fxX3xX17xX21dxX3xX68xX6xX3xX1xX3b9xX3b4xX1cxX56xX3xX5xX2fxX17xX3xX56xXdxX2fxX5dxX3xX17xX3b4xXdxX3xX17xX2fxX3xX4xX213xX1cxX3xX56xX135xXbxX3xXbxX1xX13axX1cxX3xX56xXdxX7dxXdxX3xX5cxX5dxXb5xX25xXexX3xX148xXdxXb9xX4xX3xX5xX2fxX17xX3xX4xX1xX28xX3xX1cxX1xXdxXf3xX5dxX3xX5xX6xX28xX3xX9exX165xX1cxX56xX3xXexX11bxXdxX3xX9exX9fxX6xX3xXbxX1xX3b9xX54axX1cxX56xXc8xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX28xX27xXb5xXaxX12xX45xXdxX25xX5dxX3xX476xXdxX6xX1cxX56xX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ xây dựng 229 nhà tình nghĩa

Hỗ trợ xây dựng 229 nhà tình nghĩa
2017-07-27 20:55:07

(QT) - Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng với các bộ, ngành Trung ương đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, số...

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ
2017-07-27 20:45:43

(QT) - Tối 26/7/2017, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết