Cập nhật: 27/09/2016 08:10 GMT+7
af35x13620x168bfx14b0cx1508bx14dbax13989xd1eex1797exX7x17000xe70fx108c7x15dc8x15791xfd0bxX5x10254xXax14489x11c24xX3xXexX1x12ee7x16e8dx11806x12b05xX3xXex1600axX18xX19xX3x1202dx1145exX4xX3x177baxX17xX18xX3xX5xd192xX3xX1xe4cdxX18xX19xX3xX1x161daxX6xX3xeeb3xX2dxX3x14387x15b82xX6xX18xX1xX3xXexX1x13713xX3xX38x1403dxX4xX1xX3xX35x12505xX3xX4xX1x15141xX3x1608fx11ca2xXexX3x149cbxd290xX1ax140b0x16bfaxX3xX7xX39xX3xX35x122aaxXdxX3x124fbx12657xX3xX1xX39xX4fxX4xX1xX0x12cb0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3a4xX10xX6xX38xXaxX12x16987x176dfxXcx11711xX3x10868xX3x10aafxX17xX39xX3xX4xX17xX39xX3xXexef5bxX3x136c5xbc0bxX3xf712x1146bxX18xX19xX3xXexX1xf3e8x1601exX18xX19xX3xXexX4cxX18xX1xX3xX7exX40xb563xX18xX19xX3xXcxcb20xX43xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX60xXexX1axX3xXexX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX17xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX2dxX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX38xX43xX4xX1xX3xX35xX48xX3xXexXaaxX39xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX68xd74fxff10xX2xX52xX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX2xd9a5x17cb2xX2xX13xX1ax164e8xX3xXexec47xX3xX4ex17c47xX18xX19xX1axX3xXex126a0xX18xX19xX3xXf3xX1axcf3dxX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX3xX35xX2dxX3xXexX112xX18xX19xX3xX118xX1axX52xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xX4xd2c0xX18xX19xX3xX5fx1298dxX3xX18xX112xX21xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX101xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexb0c9xX5xX10xX9xXaxX21xX6xXaaxX19xXdxX18x11c7cxXf3xXbxbad3xX3xX6xX40xXexX39xXaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX21xX19xX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX68xX68xX4xX101xX25xX6xX39x10cefxX40xX6xX18xX19xXexXaaxXdxX101xX35xX18xX68xX38xX10xX7xX5fxXexX39xXbxX68xX18xX10x126a7xX7xX68xX2xX52xX106xX13xX68xX53xX102xX38xXf3xXf4xX102xX2xXf4xX118xXf4xXexX2xX2xX106xX106xX13xX13xX5xX2xX101x15e8cxXbxX19xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXexX38xX12xX0xX68xXexXaaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX12x1296ex143a3xXexX3xXbxX1xXdx12f82xX18xX3xX4xX1x13584xX3xX4exX99xX6xX3xX1xX2dxX18xX19xX3x13d6cxXdx145b9xXexX3xX35xd795xX3xX18xX93xX18xX19xX3xXexX1xX93xX18xX0xX68xXbxX12xX0xX68xXexX38xX12xX0xX68xXexXaaxX12xX0xX68xXexX6xX25xX5xX10xX12x103c8xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX25xX17xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX6xX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX2xX101xX118xX118xX106xX3xXexX109xX3xX4exX10cxX18xX19xX1axX3xXexX112xX18xX19xX3xX106xX1axX2xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX3xX35xX2dxX3xXexX112xX18xX19xX3xX118xX1axX106xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX143xX18xX19xX3xX5fxX148xX3xX18xX112xX21xX3xXexXaaxX99xX5cxX4x15ac3xX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX38xX43xX4xX1xX3xX35xX48xX3xX5xX99xX40xX3xXexXaax14e0axX1axX3xX112xX18xX3xX40x1425cxX18xX19xX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX2xX55xX13xX1axX106xX3xXexX109xX3xX4exX10cxX18xX19xX1axX3xXexX112xX18xX19xX3xXf4xX1axX118xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX3xX35xX2dxX3xXexX112xX18xX19xX3xX2xXf4xX1axXf3xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX143xX18xX19xX3xX5fxX148xX3xX18xX112xX21xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX101xX3xX218xX39xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX3xX5xX2dxX3xXexX1x11311xXdxX3xX4exXdxcae9xX21xX3xXexXaaxX143xX18xX19xX3xX35xX2dxX39xX3xX21xX143xX6xX3xX21xX99xX6xX3xX25x16c3axX39xX3xX18xX1e1xX18xX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX38xX40xX3xX5xX43xX4xX1xX3xX5xb096xX3xX1xX2dxX18xX1xX3xX19xXdxXa5xX21xX3xX21xX4fxX18xX1xX1axX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX2xX1axX52xX3xXexX109xX3xX4exX10cxX18xX19xX1axX3xX19xXdxXa5xX21xX3xX52xXf4xX1axX118xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX291xX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX4xX17xX4xX3xX38xX43xX4xX1xX3xX35xX48xX3xX5fxX1xX17xX4xX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX102xX118xX1axX53xX3xXexX109xX3xX4exX10cxX18xX19xX1axX3xXexX112xX18xX19xX3xXf4xX1axX118xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX3xX35xX2dxX3xXexX112xX18xX19xX3xX2xX1axXf3xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX143xX18xX19xX3xX5fxX148xX3xX18xX112xX21xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX101xX3xXcxd42axX18xX1xX3xX4xX1xX40xX18xX19xX3xXexXaaxX39xX18xX19xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4exf131xX40xX3xX18xX112xX21xX3xXf3xXf4xX2xX52xX1axX3xX38xX39xX3xXa5xX18xX1xX3xX1xX99xX90xX18xX19xX3xX4x12f0dxX6xX3xX7x15d03xX3xX4xX2b2xX3xX93xX3xX18xX1xXdx13958xX21xX3xX21xX93xXdxX3xXexXaaxX99xX328xX18xX19xX3xX25xXdxX32dxX18xX3xX4exX343xX3xXa5xX18xX1xX3xX1xX99xX90xX18xX19xX3xX5xX5cxX18xX3xX4exX60xX18xX3xXex14586xX18xX1xX3xX1xX48axX18xX1xX3xXexXdxX1e1xX40xX3xX38xX143xX18xX19xX3xX35xX2dxX3xX38xX40xX3xX5xX43xX4xX1xX3xX4xX453xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX4exX43xX6xX3xXbxX1xX99xX9axX18xX19xX3xXexXaaxX39xX18xX19xX3xXexX4cxX18xX1xX101xX3xXcxX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX17xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX6xX3xX35xX2dxX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xXexX1xX40xX3xX38xX43xX4xX1xX3xX35xX48xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX99xX5cxX4xX3xX4exX4fxXexX3xX2xX52xX101xXf4xX106xX13xX3xXexX109xX3xX4exX10cxX18xX19xX1axX3xXexX112xX18xX19xX3xX52xX1axX13xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xX4xX143xX18xX19xX3xX5fxX148xX3xX18xX112xX21xX3xXexXaaxX99xX5cxX4xX3xX35xX2dxX3xX4xX1xX4cxX3xX4exX4fxXexX3xX52xX53xX1axX55xX56xX3xX7xX39xX3xX35xX5cxXdxX3xX5fxX60xX3xX1xX39xX4fxX4xX1xX3xX18xX112xX21xX3xXf3xXf4xX2xX52xX101xX3x10261xX32dxX3xX4exXa5xX21xX3xX25xXa5xX39xX3xX35xXdxX1f3xX4xX3xX4xX40xX18xX19xX3xX22xX18xX19xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1xX32xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX7xXa5xX18xX3xX16bxX40x162fdxXexX3xX35xX2dxX3xXexXdxX1e1xX40xX3xX38xX143xX18xX19xX3xXexXaaxX1e1xX18xX3xX4exX43xX6xX3xX25xX2dxX18xX3xXexX4cxX18xX1xX3xX18xX1xX35dxX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX40xX2b2xXdxX3xX18xX112xX21xX3xXf3xXf4xX2xX52xX1axX3xX21xX1dbxXexX3xXexXaaxX39xX18xX19xX3xX7xX2b2xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX93xX18xX19xX3xXexX17xX4xX3xXexXaaxc9e9xX18xX19xX3xXexf955xX21xX3xX21xX2dxX3xX18xX19xX2dxX18xX1xX3xX92xX93xX18xX19xX3xXexX1xX99xX9axX18xX19xX3xX7x11a80xX3xXexX1xX457xX4xX3xX1xXdxX1f3xX18xX3xX4exX32xX3xX5xX2dxX3xXexXdxX60xXbxX3xXexX48xX4xX3xXexX1xX457xX4xX3xX1xXdxX1f3xX18xX3xX4xX40xX1dbxX4xX3xX35x13ae7xX18xX3xX4exX1dbxX18xX19xX3x128b9xe449xX19xX99xX328xXdxX3xX1f1xXdxX1f3xXexX3xX63axX6xX21xX3xX99xX40xX3xXexXdxX1e1xX18xX3xX38xX143xX18xX19xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1f1xXdxX1f3xXexX3xX63axX6xX21x1258cxX1axX3xXexX4fxX39xX3xX4exXdxX1f7xX40xX3xX5fxXdxX1f3xX18xX3xXexX1xX40xX631xX18xX3xX5xX1e6xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX4xX17xX4xX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1f3xXbxX3xXexX1xX457xX4xX3xX1xXdxX1f3xX18xX3xX4xX1xX99xX9axX18xX19xX3xXexXaaxX48axX18xX1xX3xX25xX17xX18xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX25xX48axX18xX1xX3xX1dxX18xX3xX19xXdxX17xX1axX3xX4exX99xX6xX3xX1xX2dxX18xX19xX3xX1f1xXdxX1f3xXexX3xX35xX1f7xX3xX18xX93xX18xX19xX3xXexX1xX93xX18xX101xX3xX1f1xX631xX18xX3xX4exX1dbxX18xX19xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX22xX4xX1axX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1f3xXbxX3xXexX1xX6xX21xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX4xX1xX1e6xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX22xX4xX3xX1xX1dbxXdxX3xX18xX19xX1xX43xX3xX5fxX60xXexX3xX18xX2b2xXdxX3xX4xX40xX18xX19xX3xX4xX438xX40xX3xX4exX32dxX3xXexXdxX1e1xX40xX3xXexX1xX48xX3xX7xXa5xX18xX3xXbxX1x1486axX21xX3xXexXaaxX1e1xX18xX3xX4exX43xX6xX3xX25xX2dxX18xX3xXexX4cxX18xX1xX101xX3xXcxX1xX457xX4xX3xX1xXdxX1f3xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX1xXdxX1f3xX21xX3xX35xX48xX3xX4exX99xX1e6xX4xX3xXbxX1xX5edxX18xX3xX4xX93xX18xX19xX3xX4xX453xX6xX3xX1f1xX112xX18xX3xXbxX1x1528dxX18xX19xX3xX92xX1xX41fxX18xX1xX3xXbxX1xX453xX3xX35xX1f7xX3xX4xX17xX4xX3xX19xXdxXa5xXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX4exX32dxX3xX1dxX18xX3xX4exX43xX18xX1xX3xX4exX328xXdxX3xX7xX2b2xX18xX19xX3xX35xX2dxX3xX7xXa5xX18xX3xX16bxX40xX58fxXexX1axX3xX5fxXdxX18xX1xX3xX38xX39xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX39xX3xX18xX1xX5edxX18xX3xX38xX5edxX18xX3xX53xX3xXexX4cxX18xX1xX3xX21xXdxX1f7xX18xX3xXcxXaaxX40xX18xX19xX3xX25xX43xX3xXa5xX18xX1xX3xX1xX99xX90xX18xX19xX3xX25xX90xXdxX3xX7xX457xX3xX4xX2b2xX3xX93xX3xX18xX1xXdxX461xX21xX3xX21xX93xXdxX3xXexXaaxX99xX328xX18xX19xX101xX101xX101xX3xXcxXdxX18xX1axX3xXa5xX18xX1xX168xX3xXcxX77x1516axX63axX77xX3xca60x15bd3xX0xX68xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết