Cập nhật:  GMT+7
9e33x15d01xc4abxb1c1xf214x101e4xf490x12ad0xb21exX7x134d5xdee0x162a4x13348xec5bx131a6xX5xf92axXax11cfax15a20x1376dxX13xX3xXex1403fxX3x176c5x17127x1731dx11e8cxX3x15857x12cf5x11474xX3xb01exc7a4xX1cxX1dxX3xX13xX3xX1xeb2exX3xXexX1x113f0xX1cxX1dxX3xX1ax134daxX1cxX3xXexc90axX1cxX3xX1xXdxX2bx163d6xX3xX1dxXdxX6xb091xX3xXexX1x14033xX1cxX1dxX3xXex10d96xXdxX3xX4x14036xX4xX3xX1axXdxc7a1x1637dxX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX4xec43xXexX0x1519bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe157xX10xX6xX23xXaxX12xb8f7xX6xX1cxX3x16996xX1cxX3xXexX43xa5b6xX1cxX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3x16e17xX7axXcx17baaxXcx16334xX3xXexX18xX1cxX1xX3xef57x10496xX6xX3xX1xX43xX7fxX1cxX3xXexX1xX7fxX1cxX1xX3xX1axce89xX3exX3xXex144f2xX3xX13xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX1cxX1dxX3xX1axX34xX1cxX3xXexX38xX1cxX3xX1xXdxX2bxX3exX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xXexX4cxXdxX3xX13xX3xX1axXdxX55xX56xX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX4xX5exXexX3xXexb923x137fexX1cxX3xX1axb1bbxX6xX3xd59cxX7fxX1cxX3xX4xX50xX4xX3xX1xX3exX21xX2bxX1cxX3x15f66x13287xX1cxX1xX3x109c4xXdxX1cxX1xX14xX3xXcxXe7xXdxX2bxX3exX3x1548fxX1xX43xX1cxX1dxX14xX3xX70xbaeexXdxX3xX102x14c86xX1cxX1dxX3xX99xX7fxX3xXexX1xX7fxX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3x10ec9xX47xX1cxX1dxX3xX70xX7fx14dfbxX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xXefxX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX56xX6xXe7xX1dxXdxX1cxc4e2x13afaxXbxX1fxX3xX6xX3exXexX43xXaxX12xX0xXexXe7xX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX56xX1dxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX132xXefxX6xX43x132d5xX3exX6xX1cxX1dxXexXe7xXdxX132xX99xX1cxX61xX23xX10xX7x10d1cxXexX43xXbxX61xX1cxX10xaeb2xX7xX61xX14cxX14cxa776xX2xX61x17bd8x1796axX23xX18axX14cxX18axX14cxX18dxX14cxb51fxXexX2xfef0xX18dxX18axX199xff5exX5xX2xX132xe697xXbxX1dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX23xX12xX0xX61xXexXe7xX12xX0xXexXe7xX12xX0xXexX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX43xX23xX21xXaxX12xX70xX2bxX3xXexX1xX2fxX1cxX1dxX3xX1axX34xX1cxX3xXexX38xX1cxX3xX1xXdxX2bxX3exX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xXexX4cxXdxX3xX1axXdxX55xX56xX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX4xX5exXexX3xX102xXe8xX3xX102xd12bxXdxX3x10425xX3xX102x143a7xX3xXcxX1xXadx176bcxX1cxX1dxX3xa335xXdxX2bxXexX14xX3xXexX1xX7fxX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX12bxX47xX1cxX1dxX3xX70xX7fxX3xX205xX3xdb9cxX1cxX1xX14bxX3xX102xXe8xX3x11c58xXdxX1cxX1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX23xX12xX0xX61xXexXe7xX12xX0xX61xXexX6xXefxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX43xX23xX21xXaxX12xX13xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX1cxX1dxX3xX1axX34xX1cxX3xXexX38xX1cxX3xX1xXdxX2bxX3exX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xX1axXadxX202xX4xX3xX1axXa9xX3exX3xXexXadxX3xX5xX5exXbxX3xX1ax158ffxXexX3xXexX4cxXdxX3xX4xX50xX4xX3xX1axXdxX55xX56xX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX4xX5exXexX3xX102xXe8xX3xX102xX202xXdxX3xX205xX3xX102xX208xX3xXcxX1xXadxX20dxX1cxX1dxX3xX211xXdxX2bxXexX3xX99xX7fxX3x113fdxX1dxX3exX21x1595cxX1cxX3xb6f7xX3exX3xX205xX3xX102xX208xX3xXcxX1xXadxX20dxX1cxX1dxX3xX211xXdxX2bxXexX3xX8dxXexX1xX7fxX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX12bxX47xX1cxX1dxX3xX70xX7fxX92x1381bxX3xXcxXe7xXa9xX1cxX3xX10exX1x1653bxX3xX205xX3xX70x16771xX1cxX1dxX3xXfdxXadxee0bxX1cxX1dxX3xX8dxX1xX3exX21xX2bxX1cxX3xXfdxXfexX1cxX1xX3xX102xXdxX1cxX1xX92xX2f4xX3xX2c6xX1dxX3exX21xX2caxX1cxX3xX70xX43xX7fxX1cxX1dxX3xX205xX3xX102xXe8xX3xX102xX202xXdxX3xX8dxX1xX3exX21xX2bxX1cxX3xXcxXe7xXdxX2bxX3exX3xX10exX1xX43xX1cxX1dxX92xX2f4xX3xX1axXadxX20dxX1cxX1dxX3xX211xX1xX3exX3xX17exXdxX1cxX1xX3xXex1521fxX3xX12bxX47xX1cxX1dxX3xX205xX3xX2c6xX6xX56xX3xffe5xX3exX116xX1cxX1dxX3xXcxXe7xXecxX3xX205xX3xX12bxXcxX3xX13xX18exX14cxX3xX8dxX1xX3exX21xX2bxX1cxX3xX70xX116xXdxX3xX102xX11axX1cxX1dxX92xX132xX3xX12bxX20xX21xX3xX5xX7fxX3xX4xX50xX4xX3xX1axXdxX55xX56xX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX4xX5exXexX3xX4xd54exX3xX56x15604xXexX3xX1ax13d6axX3xX5xXadxX3exX3xX5xXadxX202xX1cxX1dxX3xXbxX1xXadxX308xX1cxX1dxX3xXexXdxX2bxX1cxX3xXexX1xX6xX56xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX7fxX21xX3xX4xX7fxX1cxX1dxX3xX1axX47xX1cxX1dxX3xX23x15385xX1cxX3xX1axX35axX1cxX3xX1cxX1dxX3exX21xX3xX4xX308xX3xX56xd08fxXexX3xX6xX1cxX3xXexX43xX7fxX1cxX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX132xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX43xX23xX21xXaxX12xX13xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX1cxX1dxX3xX1axX34xX1cxX3xXexX38xX1cxX3xX1xXdxX2bxX3exX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xX99xX9axX6xX3xX1axXadxX202xX4xX3xX1axXa9xX3exX3xXexXadxX3xX7x15b1fxX3xX23x13363xX1cxX1dxX3xXbxXdxX1cxX3xX1cxX11axX1cxX1dxX3xX5xXadxX202xX1cxX1dxX3xX56xX292xXexX3xXexXe7xX20dxXdxX14xX3xX1xX43xX4cxXexX3xX1axX3adxX1cxX1dxX3xX5xXdxXe8xX1cxX3xXexX45bxX4xX3xX17exX55xX3xX4xX116xX3xX17exX1xXdxX3xX56xX3f9xXexX3xX1axXdxX2bxX1cxX3xXexXe7xXe8xX1cxX3xX23xXdxX2bxX1cxX3xXe7xX3adxX1cxX1dxX14xX3xXexXe7xXecxX3xX1dxXdxX50xX3xX13xX14xX13xX3xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX132xX3xX70xXdxX2bxX1cxX3xX4xX50xX4xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX1cxX1dxX3xX1axX34xX1cxX3xXexX38xX1cxX3xX1xXdxX2bxX3exX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX1cxX1dxX3xX17exX55xX3xXexXe7xXe8xX1cxX3xX1axX6xX1cxX1dxX3xXexXe7xX43xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX1axX43xX4cxX1cxX3xX4xX1xX4cxX21xX3xXexX1xX458xX3xX1cxX1dxX1xXdxX2bxX56xX3xX99xX7fxX3xX7x1192exX3xX4xX1xX38xX1cxX1xX3xXexX1xa055xX4xX3xX1axXadxX6xX3xX99xX7fxX43xX3xX7xX458xX3xX23xX45bxX1cxX1dxX3xXexXe7xXadx14e72xX4xX3xXexX35axXexX3xX2c6xX1dxX3exX21xXe8xX1cxX3xX1axX50xX1cxX3xX2c6xX1xX20xX1cxX3xX2cdxXa9xX1cxX132xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX43xX23xX21xXaxX12xX102xXe8xX3xX233xXdxX1cxX1xX0xX61xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai công tác tôn giáo năm 2022

Triển khai công tác tôn giáo năm 2022
2022-01-07 17:19:24

QTO - Chiều nay 7/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp đánh giá công tác tôn giáo năm 2021, triển khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết