Cập nhật: 20/08/2018 16:24 GMT+7
cd27x1389bx13fe1xf7c3x14d5ex129c0x12710x104a4xe90dxX7x134cax11eadx12730x100b2x12b45x11458xX5xe763xXax1469cx133faxX3xX1x113eexX4xX3xX7xXdx110a5xX1xX3x13182x1015ex118e1xX1bxe235xX3xXcx149a1xe43bxX3x11b65xda1dxXexX3xX22xXdxX20xXdxX3xXexX25xf4cdxX1bxX22xX3xX4xX1fx131d8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xXdxde55xXdxX3x13490xX1fxe403xX4xX3xX22xXdxX6xX3xef3exd8d8x10735xX1bxX3xXexf1c9xX1bxX1xX3xf2d8xX59xX3xX7xX50xX3xX1xX16xX4xX3xXexX25xX5dxX3xXexX1fx12300xX3x12162xd3f6xdb92x1146bxf2efx144e8xX3xX5xff43xX1bxX3xXexX1xf018xX3x10e66xX13xX0xf8e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5bbxX10xX6x15092xXaxX12xf9e3xX1exXcx10fcfxX3x10337xX3xX13xX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3x10341xX3xX1exX1fxX20xX1bxX22xX3xXcxX25xX26xX3xX28xde00xX3xX28xX29xXexX3xX22xXdxX20xXdxX3xXexX25xX33xX1bxX22xX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xXdxX4bxXdxX3xX4exX1fxX50xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xd99cx127a3xX1bxX22xX3xXexX25xe65exX1bxX1xX3xX57xX58xX59xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX61xX59xX3xX7xX50xX3xX1xX16xX4xX3xXexX25xX5dxX3xXexX1fxX71xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX78xX3xX5xX7bxX1bxX3xXexX1xX80xX3xX82x10946xX3xX1bx140f4x13aa8xX3x132f4x1354bxX2x127cbxX3xX61xfe56xX6xX3xX28xXecxe9f4xX4xX3xXex13dcdxX3xX4xX1xX80xX4xX3xXexX29xXdxX3xXcxX25xX1fxX1bxX22xX3xXex12329xX127xX3xXcxX1x10afaxX3xX97x119a1xX4xX3x12dcaxX3xXcxX1xX14fxX3xXexX1xX6xX33xX3xX4exX1fx1352axX1bxX3xX74xX7bxX1fxX3xdce6xXdxf86bx13538xX123xX3xX94xX59xX3x1459axX39xXdxf1b8xX0xX85xXbxX12xX0xXexX6x10ba8xX5xX10xX3xX7xXexX16cxX5xX10xX9xXaxX127xX6xX25xX22xXdxX1bx12e5cxX129xXbx13065xX3xX6xX1fxXexX33xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX0xXdxX127xX22xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX85xX85xX4xX175xX17dxX6xX33xX4exX1fxX6xX1bxX22xXexX25xXdxX175xX61xX1bxX85xX97xX10xX7xceffxXexX33xXbxX85xX1bxX10x11ad5xX7xX85xX2xX12cx14aa5xX13xX85xX13xX12cxX97xX2xX2xfc3cxX129xX13xX129xX82xXexX2xX1cdxX129xX13xX1d5xX12cxX5xX2xX175xcf7exXbxX22xXaxX3xX85xX12xX0xX85xXexX97xX12xX0xX85xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX97xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12xX74xf692xX4xX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX1bxX22xX3xXcxX25xX26xX3xX1bxX1xX162xX1bxX3xX22xXdxX20xXdxX3xXexX25xX33xX1bxX22xX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xXdxX4bxXdxX3xX4exX1fxX50xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xXecxXedxX1bxX22xX3xXexX25xXf3xX1bxX1xX3xX57xX58xX59xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX61xX59xX3xX77xX50xX3xX1xX16xX4xX3xXexX25xX5dxX3xXexX1fxX71xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX78xX3xX5xX7bxX1bxX3xXexX1xX80xX3xX82xX0xX85xXbxX12xX0xX85xXexX97xX12xX0xX85xXexX25xX12xX0xX85xXexX6xX17dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12x136a5x13a23xX1bxX3xX61x11933xXdxX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX59xX16cxX123xX3xX28xX33xX59xX1bxX3xX1exX1fxX20xX1bxX22xX3xXcxX25xX26xX3xX4x13507xX3xX82xX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX6xX127xX3xX22xXdxX6xX3xXexX25xX6xX1bxX1xX3xXexX59xXdxX175xX3xXcxX25xX20xXdxX3xX4exX1fxX6xX3xX1bxX1xXdx148a8xX1fxX3xX61xf324xX1bxX22xX3xX5xX33xX29xXdxX3xX7xX59xX1bxX22xX3xX5xX16xX4xX3xX61xX59xX3xXbxX1xX7bxX1bxX3xX1c1xX1xX20xX33xX3xX1bxX22xX1xXdxX71xX127xX3xX1xX2dbxX4xX3xX17dxdbbfxX6xX123xX3xX10xX127xX3x10d45xcf51xX3xXcxX1xX20fxXdxX3xX75xXdxX1bxX1xX3xXcxX1fxX71xX3xX9ax14b02xX3xXexX1fxX138xXdxX9dxX3xX61xXdxX1bxX1xX3xX97x12045xX3xX28xX29xXexX3xX22xXdxX20xXdxX3xX58xX6xX3xX1exX1fxX50xX4xX3xX22xXdxX6xX175xX3xX74xX20fxX4xX3xX10xX127xX18exX3xX172xX22xX1fxX16cx12cfbxX1bxX3xX172xX22xX16xX4xX3xX169xXdxX59xX1fxX3xX9axX1d5xX3xXexX1fxX138xXdxX9dxX123xX3xX33exX33fxX3xX172xX22xX1fxX16cxX382xX1bxX3xX172xX1xX16bxXexX3xX75xXdxX1bxX1xX3xX9axd6c6xX3xXexX1fxX138xXdxX9dxX3xX61xX59xX3xX172xX22xX1fxX16cxX382xX1bxX3xXcxX1xXdxX71xX1bxX3xX75xXdxX1bxX1xX3xX9axX12cxX3xXexX1fxX138xXdxX9dxX3xX28xX29xXexX3xX22xXdxX20xXdxX3xd77bxX1xX1fxX16cxX2b6xX1bxX3xX1c1xX1xX5dxX4xX1xX175xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12xXcxX29xXdxX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX123xX3xXcxX25xX1fxX1bxX22xX3xXexX14axX127xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xX1exX1fxX20xX1bxX22xX3xXcxX25xX26xX3xX28xXecxX134xX4xX3xXexX25xX6xX33xX3xX17dx12c1bxX1bxX22xX3xX4xX1xX80xX1bxX22xX3xX1bxX1xX162xX1bxX3xX5xX59xX3xX127xX39xXexX3xXexX25xX33xX1bxX22xX3xX2xX350xX3xXcxX25xX1fxX1bxX22xX3xXexX14axX127xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xX191xX1fxX16bxXexX3xX7x11cfdxX4xX3xX1bxX1xX16bxXexX3xXexX33xX59xX1bxX3xX4exX1fxX50xX4xX3xX1bxX126xX127xX3xX1xX16xX4xX3xX129xX12axX2xX3aexX3xX9fxX3xX129xX12axX2xX12cxX3xXexX25xX33fxX1bxX3xXexX138xX1bxX22xX3xX7xX50xX3xX2xX2xX350xX3xXcxX25xX1fxX1bxX22xX3xXexX14axX127xX3xX28xX59xX33xX3xXexX29xX33xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xXexX25xX33xX1bxX22xX3xX4xX20xX3xX1bxXecxX2baxX4xX175xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12xX2b5xXecxX134xX4xX3xX17dxXdxX2b6xXexX123xX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xXdxX4bxXdxX3xX4exX1fxX50xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xXecxXedxX1bxX22xX3xXexX25xXf3xX1bxX1xX3xX57xX58xX59xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX61xX59xX3xX7xX50xX3xX1xX16xX4xX3xXexX25xX5dxX3xXexX1fxX71xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX78xX3xX5xX59xX3xX1xX33xX29xXexX3xX28xX39xX1bxX22xX3xXexX1xXecx13187xX1bxX22xX3xX1bxXdxX33fxX1bxX123xX3xXexX138xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX61xX59xX33xX3xXexX1xX20fxX1bxX22xX3xX12cxX3xX1xX432xX1bxX22xX3xX1bxX126xX127xX3xX97xX59xX1bxX1xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX16xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX16xX4xX3xX4xX1xXecxXedxX1bxX22xX3xXexX25xXf3xX1bxX1xX3xX57xX58xX59xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX61xX59xX3xX7xX50xX3xX1xX16xX4xX3xXexX25xX5dxX3xXexX1fxX71xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX78xX3xXexX25xX33fxX1bxX3xXexX33xX59xX1bxX3xX4exX1fxX50xX4xX175xX3xX172xX126xX127xX3xX1bxX6xX16cxX123xX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX337xXexX3xX7xX35exX3xXexX1xX6xX127xX3xX22xXdxX6xX3xX4x12255xX6xX3xX22xX7bxX1bxX3xX2xX175xX350xX12axX12axX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXacxX3xX1bxX1xXdxX308xX1fxX3xX5xX80xX6xX3xXexX1fxX138xXdxX175xX3xXcxX1xX6xX127xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1fxX39xX4xX3xXexX1xXdxX123xX3xX4xX20fxX4xX3xX10xX127xX3xX1bxX1xX4bxX3xX28xXecxX134xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10xX33xX3xX1bxX1xX2dbxX127xX3xX28xX39xX3xXexX1fxX138xXdxX123xX3xX4xX2dbxX3xX7xX35exX3xXbxX1xX14axX1bxX3xX4xX16bxXbxX3xXexX25xX33fxX1bxX3xX4xXedxX3xX7xXacxX3xX17dxX162xX4xX3xXexX25xXf3xX1bxX1xX3xX28xX39xX175xX3xX75xcf19xXdxX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX20xXdxX3xXexX25xX20xXdxX3xX4exX1fxX6xX3xX1cdxX3xXbxX1xX7bxX1bxX3xXexX1xXdxX3xX22x145a9xX127xX18exX3xX1bxX1xXf3xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX123xX3xX1bxX22xX1xX10xX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX61xX59xX3xX58xX5xXdxXexe4f8xX3xX9axX1bxX1xX20xX16cxX3xX7xX50xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX9dxX175xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12x1497fxX3xXbxX1xX7bxX1bxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xXf3xX1bxX3xXexX5dxX1bxX1xX123xX3xX4xX20fxX4xX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX25xX6xX1bxX1xX3xXexX59xXdxX3xXacxX3xX2xX2xX3xX1bxX1xX2dbxX127xX3xX4xX16bxXbxX3xX28xX39xX123xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX33xX59xX1bxX3xXexX1xX59xX1bxX1xX3xX28xX308xX3xXexX1xXdxX3xXexX25xX33xX1bxX22xX3xX12cxX3xXbxX1xX337xXexX175xX3xX2b5xX308xX3xXexX1xXdxX3xX22xX69fxX127xX3xX2xX350xX12axX3xXbxX1x133eaxXbxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX4xX39xX1bxX22xX123xX3xXexX25xX12fxX3xX4xX5edxX6xX3xX1bxX1xXdxX308xX1fxX3xX97xX29xX1bxX22xX3xXexX1xX80xX4xX175xX3xd4d4xX1xX7bxX1bxX3xX127xXacxX3xX25xX39xX1bxX22xX3xX28xX308xX3xX22xX69fxX127xX3xX129xX12axX12axX3xXbxX1xX75bxXbxX3xXexX5dxX1bxX1xX123xX3xX22xX69fxX127xX3xX2xX12axX12axX3xXbxX1xX75bxXbxX3xX4xX39xX1bxX22xX123xX3xXexX25xX12fxX3xX61xX59xX3xX2xX12axX12axX3xXbxX1xX75bxXbxX3xX1bxX1xX14axX1bxX123xX3xX4xX1xXdxX6xX175xX3xXcxX25xX33xX1bxX22xX3xXbxX1xX7bxX1bxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX1xX10xX3xXexX5dxX1bxX1xX123xX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1c1xX1xcf8bxX1bxX22xX3xXbxX1xX14axX1bxX3xX17dxXdxX71xXexX3xX5xX80xX6xX3xXexX1fxX138xXdxX123xX3xXexX1xXdxX3xX28xX16bxX1fxX3xXexX1xX10xX33xX3xXexX1xX14fxX3xXexX1xX80xX4xX3xX28xX16bxX1fxX3xX5xX33xX29xXdxX3xXexX25xX35exX4xX3xXexXdxX2b6xXbxX3xX61xX2baxXdxX3xX4xX20fxX4xX3xXbxX1xX75bxXbxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX7xfcc3xX3xX1bxX22xX59xX16cxX3xX4xX59xX1bxX22xX3xX1c1xX1xX2dbxX3xX97xX7bxX1bxX123xX3xXexX50xX4xX3xX28xX39xX3xX28xX16xX4xX3xXbxX1xX75bxXbxX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX1bxX22xX59xX16cxX3xX4xX59xX1bxX22xX3xXexX126xX1bxX22xX3xX97xX7bxX1bxX175xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12xX6e6xX3xXbxX1xX7bxX1bxX3xXexX1xXdxX3xX58xX5xXdxXexX6bfxX123xX3xX4xX20fxX4xX3xX4xX33xX1bxX3xX7xX50xX3xX191xX1fxX16bxXexX3xX1xXdxX71xX1bxX3xX61xX59xX3xX17dxXdxX2b6xX1bxX3xX127xX16bxXexX3xX5xXdxX33fxX1bxX3xXexX152xX4xX3xXexX25xX33fxX1bxX3xX127xX59xX1bxX3xX1xXf3xX1bxX1xX3xX28xX30cxXdxX3xX1xX4bxXdxX3xXexX1xX5dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX20xXdxX3xXexX162xXbxX3xXexX25xX1fxX1bxX22xX3xX1bxX1xXf3xX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX123xX3xX1bxX1xX2baxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX123xX3xXexX5dxX1bxX1xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX61xX59xX3xXbxX1xX20xX1bxX3xX191xX29xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX175xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX33xX97xX16cxXaxX12xX1exX175xX94xX0xX85xXbxX12


Các tin đã đưa

Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên miền núi

Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên miền núi
2018-08-20 15:12:07

(QT) – Hôm nay 20.8.2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết