Cập nhật:  GMT+7
9ac5xbabdx104e4x11641x117d4xbacfx104bexe3bbxdebbxX7xd056xac62xe5a2xccd3xc3abxb795xX5xe707xXaxbd62xee03xc20cxX14xX3xXbxX1xc877xed58xX3xf90cxX1xbea8xX1cxX3x1172dxa2aexd2a4xX4xX3x11055xXdxacb7xX1axX3xXexX1xe719xXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xf168xXbxX3xX1xa052xX1cxX1xX3x1129fxX1cxX3xeaeexX3axX3xXexX1xX6xX3xXex1197fxX3xXexa50axX22x11030xX4xX3xX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX0xc6dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1032bxX10xX6x110b2xXaxX12xb879xX1xXdx10f9fxf77fxX3xX1cxX6xcf55xX3xa7d4xX2xX59xfa72xX59xX13xb89fxX13xX7exe0a8xX3xX68xd4ffxXdxX3xX21x1186cxX1cxX26xX3x10d56x10115xXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXexafa1xX1cxX1xX3x10354xX72xX28xX1cxX26xX3xXcxX4cxbd02xX3xX6bx1036bxX3xX6exX1xX3exX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXcxc170xf51bxa4d4xX3xXexXb4xX1cxX1xX81xX3xX6exX1xfb3dxX3xXexXc0xX4xX1xX3xX68xX84xXdxX3xX21xX88xX1cxX26xX3xX8cxX8dxXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXexXb4xX1cxX1xX3xb109x1038axX3xX68xX88xX1cxX26xX3xXb8xX72xX6xX1cxX26xX3xX4xX1xXdbxX3xXexX4cxa2ebxX3xXbxX1xXdxX118xX1cxX3xX1x111a3xXbxX3xX8cxX8dxXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xX41xX3axX3xXexX1xX6xX3xXexX49xX3xXexX4cxX22xX4exX4xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xa7b7xX3xX21xXdxX71xX72xX3xd9a3xXdxcd47xX1cxX3xX4xX1xXc3xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX21xX6xX1cxX26xX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXexX19xXdxX3xXcxX4cxX19xXdxX3xXexX19xX1axX3xX26xXdxX6xX1axX3xX6exd5d2xX1cxX26xX3xX6xX1cxX3xXexXb4xX1cxX1xX3xX41xX3axX3xXcxX4cxX19xXdxX3xX26xXdxX6xX1axX3xXd0xX26xX1xb585xX6xX3xXcfxX1cxX3xffcaxee67xX84xX3xX6exX1bbxX1cxX26xX3xX6xX1cxd19bx10009xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xd329xX5xX10xX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX4cxX26xXdxX1cxe6b6xX13xXbxX8cxX3xX6xX72xXexXc3xXaxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX1axX26xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX59xX59xX4xX1e9xX1f1xX6xXc3x10d16xX72xX6xX1cxX26xXexX4cxXdxX1e9xX41xX1cxX59xX6bxX10xX7xX17fxXexXc3xXbxX59xX1cxX10xb126xX7xX59xX13xX7exX78x10260xX59xX14xX7bxX6bxX2xX2x106fexX2xX2xX14xX13xXexX2xX242xX2xX13xX2xX13xX5xX2xX1e9xebfcxXbxX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexXc3xX6bxX76xXaxX12xX6exX1xX3exX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXcxXcfxXd0xXd1xX3xXexXb4xX1cxX1xX81xX3xX6exX1xXdbxX3xXexXc0xX4xX1xX3xX68xX84xXdxX3xX21xX88xX1cxX26xX3xX8cxX8dxXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXexXb4xX1cxX1xX3xX117xX118xX3xX68xX88xX1cxX26xX3xXb8xX72xX6xX1cxX26xX3xX21xX22xX6xX3xX4cxX6xX3xX17fxbc9axXexX3xX5xX72x9d33xX1cxX3xX4xXdbxX6xX3xX1xX84xXdxX3xX21xX88xX1cxX26xX3xX41xX71xX3xX26xXdxX28xX1axX3xX3exX1cxX3xa77exX3x10257xX1cxX1xX202xX3xXd0xX1e9xX1dexX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX4cxX12xX0xX59xXexX6xX1f1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexXc3xX6bxX76xXaxX12xXcxX19xXdxX3xXbxX1xXdxX118xX1cxX3xX1xX134xXbxX81xX3xX226xX72xX6xX3xX8cxX10xX1axX3xX8cxX8dxXexX3xX1xX88xX3xX7xba92xX3xX4xXdbxX6xX3xX13xX14xX14xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX81xX3xX68xX84xXdxX3xX21xX88xX1cxX26xX3xX8cxX8dxXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXexXb4xX1cxX1xX3xX21xc7a9xX3xX226xX72xX76xX2eaxXexX3xX21xXc0xX1cxX1xX3xXexX1xX6xX3xXexX49xX3xXexX4cxX22xX4exX4xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX178xX3xX21xXdxX71xX72xX3xX17fxXdxX181xX1cxX3xX4xX1xXc3xX3xX2xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxe05bxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX26xXdxX6xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX1xX12bxX1cxX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXex113c9xX3xX2xX3xf386xX3xX2xX14xX3xXexX1xX3exX1cxX26xX3xX4xX1xXc3xX3xX13xX14xX78xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX81xX3xXexX4cxXc3xX1cxX26xX3xX21xX178xX3xX4xX178xX3xX242xX249xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xXdxX28xX1axX3xX1xX2eaxXexX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX1xX12bxX1cxX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX1e9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexXc3xX6bxX76xXaxX12xXd0xX1xX22xX3xX41xX2efxX76xX81xX3xX4xX178xX3xX242xX7bxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4cxX6xX3xXexX49xX3xXexX4cxX22xX4exX4xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xXexX4cxXc3xX1cxX26xX3xX6bxXc0xXbxX3xX117xbbffxX3xXb8xX72xb35dxX4xX3xX17fxX1xX3exX1cxX1xX3xX13xX59xcce0xX1e9xX3xf0e2xX1exX76xX3xX5xX3axX3xX4xX1xd160xX1cxX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX21xX19xXc3xX3xX4xXdbxX6xX3xX4d1xX28xX1cxX26xX81xX3xXd0xX1xX3axX3xX1cxX22xX4exX4xX3xX21xX4c3xXdxX3xX41xX4exXdxX3xX1cxX1xded2xX1cxX26xX3xX1cxX26xX22xX2dxXdxX3xX5xa5d9xX1axX3xX5xe8b1xXdxX3xX1cxX1xX22xX1cxX26xX3xX21xX3a5xX3xX1f1xXdxX2eaxXexX3x11717xX1cxX3xX1cxX529xX1cxX3xX1xX4c3xXdxX3xX4xX28xXdxX81xX3xX4xX178xX3xX226xX72xX3exX3xXexX4cxX12bxX1cxX1xX3xX4xX28xXdxX3xXexX19xXc3xX3xXexX4c3xXexX1e9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexXc3xX6bxX76xXaxX12xX4d1xX88xX1cxX26xX3xXexX1xX2dxXdxX3xXexX19xXc3xX3xX21xXdxX71xX72xX3xX17fxXdxX181xX1cxX3xX21xdeacxX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX7xX4exX1axX3xX1xf494xX6xX3xX1cxX1xX2efxXbxX3xX4xX84xX1cxX26xX3xX21xX88xX1cxX26xX81xX3xX7xX4c3xX1cxX26xX3xX4xX178xX3xX4daxX4xX1xX3xX4xX1xXc3xX3xX26xXdxX6xX3xX21xX12bxX1cxX1xX3xX41xX3axX3xX8cxX3a5xX3xX1xX84xXdxX3e4xX3xXexX19xXc3xX3xX21xX84xX1cxX26xX3xX5x11983xX4xX3xX21xX580xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX17fxX1xX3exX4xX3xXbxX1xX36xX1cxX3xX21xX36xX72xX3xX4xX28xXdxX3xXexX19xXc3xX3xXexX4c3xXexX3xX21xX580xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX22xaa8cxX1cxX26xX3xX4xX1xX4daxX1cxX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX17fxX1xXc3xX6xX1cxX3xX1xX88xX1cxX26xX3xX4xXdbxX6xX3xX4d1xX28xX1cxX26xX3xX41xX3axX3xXd0xX1xX3axX3xX1cxX22xX4exX4xX3xXexX4cxXc3xX1cxX26xX3xX1cxX1xX509xX1cxX26xX3xX21xX23xXexX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1xX19xX1cxX3xX4xX1xX36xXbxX3xX1xX3axX1cxX1xX3xX3exX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX49xX3xXexXdxX2eaxXbxX3xXexX1xX10xXc3xX1e9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dexXc3xX6bxX76xXaxX12xa0a5xX1xa979xX3xX68xX28xXdxX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném
2020-08-31 08:28:55

QTO - Từ giữa tháng 8/2020 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn Vĩnh Linh tập trung xuống giống cây ném. Hiện diện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết