Cập nhật:  GMT+7
eba4x12ef9x13efax160bexed14x1224fx12605x13c85xfa01xX7x13d2ax14f2dx154dfxfb24x18457x124dfxX5x15b9cxXax11c6ax10b80xX3x1753fx12b00xX3x105f5x173c3xX3x11dd4x12078xX3xX19xXdx13581xeefdxX3x103eax1703fxX3xX19x11668xX21xX3xX5x12271xXbxX3xX5x142d0xXdxX3xXex162d4xX19xX1xX3x1297cx182a7xX19xX3xX4xX1x10c13xX6xX3xX1bxX1x15d08xXdxX3xX4x13eb8xX19x10a47xX0x11859xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141dexX10xX6xX15xXaxX12xXcxX1xX46xX19xX48xX3xXexXdxX19xX3xXex15ee4xX3xX4x142b6xX3x10abax15c6exX6xX19xX3xX4xX1x11156xX4xX3xX19xX27xX19xX48xX3xX4xX1x12141xX3x12592xXdx14efexXex1128fxX3x1756exX84xX19xX3xXexX1x1337axXdxX3xX88xXdx182faxX21xX3xX19xefc8x1882cxX3xX37xX38xX19xX3xX4x1191fxX19xX3xX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX6fxX70xX98xX3xX21xX46xX3xX5xf320xX19xX3xXexf3c7xX80xX19xX48xX3xX23xX24xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX88xX3dx185bbxX4xX3x10674x1300ax1400ax15c3dxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX1x15086xX19xX3xX1bxX1xX42xXdxX3xX4xX46xX19xX48xX3xX19xX1x160a0xX19xX3xX1bxX1cxX3xX19xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX19xX27xX21xX3xX5xX2bxXbxX3xX5xX2fxXdxX3xXexX33xX19xX1xX3x1600fxX70x167afxX19xX48xX3xXcxXb6x18417xX3xX2xX4ax112ccxX3x184fexX2x1878ex129b7xX113xX3x123dfxX3xX13xX24xX2xX113x130e2xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX88xX3dxXc6xX4xX3xX1bxX1xX42xXdxX3xX4xX46xX19xX48x1370cxX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX82xX5xX10xX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX21xX6xXb6xX48xXdxX19x14104xX13xXbx156dexX3xX6xX70xXexX80xXaxX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX15xX12xX0xXdxX21xX48xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX132xX82xX6xX80xX6fxX70xX6xX19xX48xXexXb6xXdxX132xX37xX19xX4axX15xX10xX7xX1bxXexX80xXbxX4axX19xX10x1037axX7xX4axX13xX24xX23x127b2xX4axf645xX114xX15xX2xX24xX114xX13xX24xX13xX13xXexX2xX18bxX2xX2xX113xX2xX5xX2xX132xf2d7xXbxX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX15xX12xX0xX4axXexXb6xX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX80xX15xX98xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4xX46xX19xX48xX3xX21x11765xXexX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX19xX27xX19xX48xX3xX5xX3dxXc6xX19xX48xX3xXexX18xXdxX3xXexX2fxX80xX3xX42xX3x1704exX1xX70xX3xX1bxXdxX19xX1xX3xXexX84xX3xf71bxX46xX19xX48xX3xXcbxX6xX21xX117x132fcxX19xX1xX14bxX3xX59xX132xXcbxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX15xX12xX0xX4axXexXb6xX12xX0xX4axXexX6xX82xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX80xX15xX98xXaxX12xX1ffx14891xX3xX5xX97xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1f3xX1xX70xX3xXbxX1xX76xX4xX3xX1xXc6xXbxX3xX15xX70xX3xX5xX10bxX4xX1xX3xX19xX48xX1xX33xX3xX15xX3dx12f76xX19xX48xX3xX82xXdxX93xX19xX3xfb8ax14c26xXdxX3xXcxXb6x17e0dxX80xX3xX42xX3xX1xX70xX98xX20xX19xX3x13153x117c6xX19xX1xX3x1247bxXdxX19xX1xX3xX15xX80xX3x13c92xX46xX19xX48xX3xXexX98xX3xX286x186c5xX3xX28fxX6xX4xXdxfe8cxXdxX4xX3xX103xX70xX105xX19xX48xX3xXcxXb6xX10bxX3xX5xX97xX21xX3xX4xX1x10f2cxX3xX88xf667xX70xX3xXexX3dxX3xX37xXb2xXdxX3xXex13572xX19xX48xX3xX37x111ffxX19xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX1xX6dxX19xX3xX2xX132xX113x166e8xX24xX3xXexX33xX3xX88x10ba0xX19xX48xX3xX111xXexX1xX10xX80xX3xX6fxX70xX98xX84xXexX3xX88xX10bxX19xX1xX3xX4xX1x13fd0xXbxX3xXexX1xX70xX2bxX19xX3xX4xX1xX2a9xX3xXexXb6xX3dxX6dxX19xX48xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX37xX97xX80xX3xX19xX27xX21xX3xX13xX24xX2xX113xX3xX4xX2a9xX6xX3xXc9xXcaxXcbxXccxX3xXexX33xX19xX1xX11dx16345xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcbxX1xX97xX3xX21xX18xX98xX3xX7xX105xX19xX3xX14exX70xX2ebxXexX3xX82xX1d5xXexX3xX48xXdxX2ebxX98xX3xXcxX1xX18xXdxX3xXcax18960xX19xX1xX3x1716dxX6xX19xX1xX3xX42xX3xX1f3xX1xX70xX3xX1bxXdxX19xX1xX3xXexX84xX3xX1ffxX46xX19xX48xX3xXcbxX6xX21xX3xX15xX80xX3xX286xX46xX19xX48xX3xXexX98xX3xX286xX28fxX3xXcxX1xX18xXdxX3xXcaxX349xX19xX1xX3xX34dxX6xX19xX1xX3xX5xX97xX21xX3xX4xX1xX2a9xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX37xXb2xXdxX3xXexX2b7xX19xX48xX3xX37xX2bcxX19xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX2xX2xX132xX2cdxX18bxX24xX3xXexX33xX3xX88xX2d4xX19xX48xX132xX3xX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX19xX97xX98xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX1bxX1xX42xXdxX3xX4xX46xX19xX48xX3xX88xX3dxXc6xX4xX3xX15xX80xX3xX37xX3dxXb2xX19xX48xX3xX21x180bbxX4xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX2a9xX3xXex16ea4xX4xX132xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX80xX15xX98xXaxX12xX1ffxX3dxXc6xX4xX3xX82xXdxX84xXexX86xX3xX23xX24xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX88xX3dxXc6xX4xX3xX4xX1xXd5xX19xX3xX1bxX1xX42xXdxX3xX4xX46xX19xX48xX3xX15xX10bxXbxX3xX1bxX1cxX3xX19xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX19xX27xX21xX3xX5xX2bxXbxX3xX5xX2fxXdxX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX238xX3xXexX2b7xX19xX48xX3xX37xX2bcxX19xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xXexXb6xf614xX19xX3xX2xX2xX2xX132xX23xX13xX24xX3xXexX33xX3xX88xX2d4xX19xX48xX132xX3xXcxXb6xX80xX19xX48xX3xX88xX238xX86xX3xX4xX238xX3xX2xX10fxX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX37x14086xX3xX88xXdxX20xX19xX3xX48xXdxX238xX86xX3xX88xXdxX20xX19xX3xX21xf843xXexX3xXexXb6xX8exXdxX86xX3xXexX1xX2a9xX98xX3xX88xXdxX20xX19xX321xX3xX21xX1d5xXexX3xX7xX2bcxX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX5xXb2xX19xX3xX19xX1xX3dxX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1f3xX1xX70xX3xX82xX84xX19xX3xX4xX105xX19xX48xX3xX268x1400dxX3xXcxX1xX2a9xX98xX3xX4xX238xX3xXexX2b7xX19xX48xX3xX21xX76xX4xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX18dxX132xX113xX2cdxX18dxX3xXexX33xX3xX88xX2d4xX19xX48xX86xX3xXcbxX1xX97xX3xX21xX18xX98xX3xX19xX1xXdxX20xXexX3xX88xXdxX20xX19xX3xXcax11fd1xXcxX3xX103xX70xX105xX19xX48xX3xXcxXb6xX10bxX3xX2xX3xXexX2b7xX19xX48xX3xX21xX76xX4xX3xX88xX2acxX70xX3xXexX3dxX3xX1bxX1xX80xX105xX19xX48xX3xX18bxX23xX132xX24xX24xX24xX3xXexX33xX3xX88xX2d4xX19xX48xX132xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX80xX15xX98xXaxX12xX59xX70xX98xX3xXcbxX6xX21xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
2020-08-29 14:18:08

QTO - Hôm nay 29/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -...

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới
2020-08-28 09:57:15

QTO - Thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết