Cập nhật: 10/01/2023 16:46 GMT+7

Xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Đó là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hôm nay 10/1. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị -Ảnh: Lê Minh

Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

Trên cơ sở đó, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên, có 74.590 đảng viên là cấp ủy viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên (tăng 17,57% tổ chức đảng và 16,62% đảng viên so với năm 2021).

Về thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 16.202 đảng viên, có 2.902 cấp ủy viên (chiếm 17,91%), trong đó có 10 UVTƯ Đảng, nguyên UVTƯ Đảng bị thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên (tăng 54,66% so với năm 2021), có 2.105 cấp ủy viên (chiếm 39,3%).

Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản; thực hiện đề án nghiên cứu khoa học, dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19; giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Việc công khai thông tin kết quả hoạt động của UBKT nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của dư luận xã hội.

Năm 2023, UBKT các cấp tiếp tục tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, được dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong năm 2022. Phân tích những nội dung còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và bối cảnh tình hình thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát khả thi, thực chất, phù hợp với tình hình theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm...

Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực trung ương và cấp tỉnh giao; tập trung làm rõ các vụ án, vụ việc đang được dư luận quan tâm; chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

UBKT các cấp phối hợp hiệu quả với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, vừa công tâm, khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Minh


Lê Minh

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết