Cập nhật: 07/01/2023 21:50 GMT+7
4737x8493x91ffx4a44xa47bxd911x5d19x4764xcf00xX7xd905x669ax6e93x848exa4dfxc474xX5x6cd0xXax5012xXcxa131xX3x9c1bx927fxX3xX17xXdxX17xX1xX3xXex4ec3xX17xX1xX3x854exX6x5bacxX6xX17xX17xX6xb52cxX1xX10xXexX3xXexX1x5731x660axX3xX25xb41bxX3xX4xX1xbaa9xX4xX3xXex996bxXexX3xX4x5a0axX17xX3x7bbfx8025xd3e7xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX7x9950xX3xad74xX45xX3xd863xX45xXdxX3xX44xXdx6e3fxX17xX3xXbxX1x5e6cxX17xaff3xX3xXexX1fxX17xX1xX3xbc44x64eaxce6bxX17xX61xX3xXcx821dxd23fxX0xae84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5654xX10xX6xa0f9xXaxX12xdb03xX1xXdx6b2axX69xX3xX17xX6xX14xX3x81d3xX72xX2xX46xX3xX54xdb24xX35xX17xX3xX4x8f8exX17xX61xX3xXexX41xX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX3x76f9xc001xX35xX97x9be7xX3xX84xX97xX3xXcxX1xXdxX3dxX69xX3xXex5ffax6f31xX17xX61xX3xX23xX97xX32xX32xX6xX14xX3x782fxX1xX97xX32xX32xX6xX4xX1xX6xX17xX46xX3x6040xXdxX41xX32xX3xX54x8d44xX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX5xX35xX32xX3xXexX6fxXd0x987exX17xX61xX3xX54xX97xX35xX17xX3xX54xbbe4xX3xX7xX6xX17xX61xX3xXexX1xX31xX32xX3xX25xX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXexX3xX4xX41xX17xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX7xX4fxX3xX51xX45xX3xX54xX45xXdxX3xX44xXdxX5axX17xX3xXbxX1xX5fxX17xX61xX3xXc0xX51x513cxX51xXdcxXc4xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX3xX17xX1x8e5cxX17xX3xX84xX70xXbxX3xXcxX3dxXexX3xbe36xX61xX69xX14xX5axX17xX3xX54xX41xX17xX3xX68xX69xbb16xX3x79c9xX10dxX97xX3x53fbx85a7xX17ex598dxdca1xX3xX14ax9dc0xXdxX3xXexX41xX3xX14axXdxX17xX1xX3xbd9cxX69xX160xX17xX3xX81x8ca5xX17xX61xX46xX3xX51x5bc0xX3xXexX1xXd0xX3xX14axX6axX17xX61xX3xb168xX14xX46xX3xX87xX1xX19cxX17xX1xX3xX1a7xX14xX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX54xab3exX17xX3xXexXdxX3dxXbxX3xX54xX97xX35xX17xX182xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX97xX84xX14xXaxX12xX0xXdxX32xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX17xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxba55xXdxX84xXexX1xd93bxX3x5ad9xX17exX17fxXbx4d1cx7463xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX202xX3x86edxX17ex5094xXbxX208xX209xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX72xX72xX4xX182xX44xX6xX97x9a79xX69xX6xX17xX61xXexX6fxXdxX182xX25xX17xX72xX84xX10xX7xX2axXexX97xXbxX72xX17xX10xX1fdxX7xX72xX17exX181xX17fxX2xX72xX2xX17fxX91xX84xX17fxX17fxX91xX215x8e9dxX17exX215xXexX17exX204xX204x9409xX5xX254x8d2dxX6xX17xX1xX257xX2xX257xX181xX182xb4e4xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX3xXexX1xX31xX32xX3xX25xX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXexX3xX4xX41xX17xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX7xX4fxX3xX51xX45xX3xX54xX45xXdxX3xX44xXdxX5axX17xX3xXbxX1xX5fxX17xX61xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xXaxX3xX1fdxXdxX84xXexX1xX9xXaxX204xX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX9xXaxX213xX17exX215xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX97xX17xXaxX12xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX3xXexb821xX17xX61xX3xX227xX69xX35xX46xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX3dxXexX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX257xX3xd38fxX17xX1xX202xX3xX17axX81xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX97xX84xX14xXaxX12xXcxX6fxX97xX17xX61xX3xX2axX1xX9cxX17xX61xX3xX2axX1xX19cxX3x4d29xXbxX3xX41xXbxX3xX25xX35xX3xX54xX97xX35xX17xX3xX2axX3dxXexX3xX1x8c91xX69xX3xX17xX61xX1xX70xX3xX54xX31axX4xX3xX44xXdx9bedxXexX46xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX3xX25xX35xX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX3xX54xX10dxX3xXexX1xX9cxX17xX61xX3xX44xX41xX97xX3xX4xX1xX97xX3xX17xX1xX6xX69xX3xX25xX8axX3xXexc805xX17xX1xX3xX1xX3dfxX17xX1xX3xX2axXdxX17xX1xX3xXexX3dxX46xX3xX208xX10dxX3xX1xX45xXdxX3xX32xcdf7xXdxX3xX44xX5axX17xX3xX25xX35xX3xX17xX1xX380xX17xX61xX3xX2axX3dxXexX3xX227xX69xX6axX3xX4xX9cxX17xX61xX3xXexX41xX4xX3xX32xX35xX3xX1xX6xXdxX3xX54x7941xX17xX3xX25xX70xX3xX54xX10dxX3xX54xX185xXexX3xX54xXd0xd256xX4xX3xXexX6fxX97xX17xX61xX3xX17xX31xX32xX3xX17exX17fxX17exX17exX182xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX97xX84xX14xXaxX12xXcxX6fxX97xX17xX61xX3xXexX1x7e2cxXdxX3xX61xXdxX6xX17xX3xX227xX69xX6xX46xX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX3xX25xX35xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX3xX54xX10dxX3xXbxX1xXeexXdxX3xX1xX431xXbxX3xX4xX1xX31axXexX3xX4xX1x4916xX3xXexX6fxX97xX17xX61xX3xX2axXdxa334xX32xX3xXexX6fxX6xX46xX3xX2axXdxX4bdxX32xX3xX7xX97xX41xXexX3xX4x4bbbxX6xX3xX2axX1x4ce2xX69xX46xX3xXexX6fxX6xX97xX3xX54xXeexXdxX3xXexX1xX9cxX17xX61xX3xXexXdxX17xX46xX3xX54xX36dxX69xX3xXexX6fxX6xX17xX1xX3xXbxX1xX5fxX17xX61xX3xX4xX1xXeexX17xX61xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX97xX185xXdxX3xXexX45xXdxX3xXbxX1xX185xX32xX46xX3xX61xXdxX380xX3xX25xX380xX17xX61xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX19cxX17xX1xX3xXexX6fxX70xX46xX3xXexX6fx648dxXexX3xXex8af6xX3xX6xX17xX3xXexX97xX35xX17xX3xX208xX10dxX3xX1xX45xXdxX209xX3xX227xX69xX6axX17xX3xX5xX178xX46xX3xX44xX6axX97xX3xX25xX38exX3xX25xX380xX17xX61xX3xX4xX1xc0dexX4xX3xX4xX1xX1a7xX3xX227xX69xX14xX8axX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX44xXdxX5axX17xX3xX61xXdxXd1xXdxX3xX227xX69xXeexX4xX3xX61xXdxX6xX182xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX97xX84xX14xXaxX12xX16bxX1xX160xX17xX3xX84xX70xXbxX3xX54xX1bfxX17xX3xXcxX3dxXexX3xX16bxX61xX69xX14xX5axX17xX3xX54xX41xX17xX3xX68xX69xX178xX3xX17axX10dxX97xX3xX17exX17fxX17exX181xX46xX3xXexX1xX6xX14xX3xX32xX31axXexX3xX54xX97xX35xX17xX46xX3xXcxX1xXdxX3dxX69xX3xXexXd0xXd1xX17xX61xX3xX23xX97xX32xX32xX6xX14xX3xXdcxX1xX97xX32xX32xX6xX4xX1xX6xX17xX3xX54xX10dxX3xX61xX4d0xXdxX3xX5xX460xXdxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX32x88eaxX17xX61xX3xX17xX31xX32xX3xX32xXd1xXdxX3xX54xX3dxX17xX3xXexX97xX35xX17xX3xXexX1xX4bdxX3xX4xX41xX17xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX7xX4fxX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX46xX3xX54x9c90xX17xX61xX3xXexX1xX460xXdxX3xX32xX97xX17xX61xX3xX32xX69xXeexX17xX3xX1xX6xXdxX3xX54xX422xX17xX3xX25xX70xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexaf9dxX4xX3xXexX1xX561xXexX3xX4xX1xX31axXexX3xX1xX422xX17xX3xX17xX380xX6xX3xX32xXeexXdxX3xX227xX69xX6xX17xX3xX1xX38exX3xX1xX431xXbxX3xXexX41xX4xX3xX1xX380xX69xX3xX17xX61xX1xX70xX182xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX97xX84xX14xXaxX12xXcxX1xX6xX14xX3xX32xX31axXexX3xX4xX41xX17xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xXdxX3dxX17xX3xX7xX4fxX3xX51xX14axX51xXdcxX3xXexX1fxX17xX1xX3xX68xX69xX6axX17xX61xX3xXcxX6fxX70xX46xX3xX14axX185xXdxX3xXexX41xX3xX14axXdxX17xX1xX3xX190xX69xX160xX17xX3xX81xX196xX17xX61xX3xX54xX10dxX3xXexX6fxX160xX17xX3xXexX6fx8b59xX17xX61xX3xX4xX6axX32xX3xX422xX17xX3xX17xX1xX380xX17xX61xX3xXexX3dfxX17xX1xX3xX4xX6axX32xX3xXexXeexXexX3xX54x7782xXbxX3xX4xX1a7xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX17xX1xX3xX23xX6xX25xX6xX17xX17xX6xX2axX1xX10xXexX182xX3xX14axX646xX17xX61xX3xXexX1xX460xXdxX3xX4xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX97xX3xX32xXeexXdxX3xX227xX69xX6xX17xX3xX1xX38exX3xXbxX1xXeexXdxX3xX1xX431xXbxX3xX4xX1a7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX54xX422xX17xX3xX25xX70xX3xXexX6fxX97xX17xX61xX3xXexX1xX460xXdxX3xX61xXdxX6xX17xX3xXexXd1xXdxX3xX44xX8axX17xX3xX4xX1xX31axXexX3xX1xX422xX17xX3xX17xX380xX6xX182xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX69xXexX1xX97xX6fxXaxX12xX17axX185xX17xX1xX3xX81xX196xX17xX61xX0xX72xXbxX12

Mạnh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bàn giao 5 nhà đại đoàn kết

Bàn giao 5 nhà đại đoàn kết
2023-01-05 17:17:00

QTO - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày ra quân đánh thắng trận đầu của bộ đội tăng thiết giáp 7/2 (1968 – 2023), hôm nay 5/1, tại thôn Thuận 2, xã Thuận, Binh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết