Cập nhật:  GMT+7
865excad3xbee4x8c4fxff99x104b9xc6abx9dd8xcc2cxX7xc702xc957xe5a4x10469xda97xc4d4xX5xc386xXaxffd3xXcxb4daxXdxd252xce5fxX3xd7f6xX1xd0f0xe1b9xd9b3xad5fxX3xXcxX14xX17xde23xX3xc450xXdxX16xX17xX3x106dbxcca5xX3xX6xX1cxX3xXexddc4xX1cxX1dxX3x1059bxX3xX1xX2bxXdxX3xX4x9f8exXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xa81fxX0xd21exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0b1xX10xX6x95f6xXaxX12xef15xX31xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX23xX3xX35xa780xX47xX35xe569xX3xX1xX17xX23xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xXexX14xbc44xX1cxX1dxX3xXexbf24xX3xX4xX1xf3cfxX4xX3xX5xfb26xX3xXexX14xX17xX23xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX2axX2bxX3xX6xX1cxX3xXexX31xX1cxX1dxX3xX35xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX25xf1b2xe29cxX4xX3xXexc4d5xeea2xX3xe680xXdxfe69xXc1xX69xX3xa884xX17xX23xX3xXexc9b6xXbxX3xc81cxX3xXexX1x108cexX1cxX3x10841xXdxX1cxX1xX3xff1bxX1cxX69xX3x8ed0xe789xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxX14xd519xX4xX1xX3xXexXecxXdxX3xX1cxX1dxX1xX45xX6xX3xXexX14xX6xX1cxX1dxX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX1xX17xX23xX16xX1cx9b38xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10010xX1bxX59xX23xXaxX12xX0xXdxXc1xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfa04xX10xX1cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxc6a9xXdxX59xXexX1xX1exX3xf720xX66xX66xXbxXe1xcfcfxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1exX3xX35xca67xX66xXbxXe1xX14bxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX10dx8857xX6xX1bxXc9xX17xX6xX1cxX1dxXexX14xXdxX10dxX2axX1cxX47xX59xX10xX7xXc3xXexX1bxXbxX47xX1cxX10xX13fxX7xX47x97c6xX35xX2xX35xX47xX2xX66xX156xX59xf144xX2xX182xX66xX182xX18bxX35xXexX18bxX2xc335xX182xX5xX195xaaf8xXdxXc1xX1dxX182xX66xX182xX35xX66xX35xX35xX66xX66xX195xX182xX2xc5f2xX18bxX10dxf20exXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX14xX17xX23xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX2axX2bxX3xX6xX1cxX3xXexX31xX1cxX1dxX3xX35xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xXaxX3xX13fxXdxX59xXexX1xX9xXaxX146xX66xX66xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX35xX156xX66xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX1bxX1cxXaxX12xXd8xX91xX3xXexX14xX17xX23xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX2axX2bxX3xX6xX1cxX3xXexX31xX1cxX1dxX3xX4xX31xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX25xXbbxXbcxX4xX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX14xX6xX1cxX1dxX3xXexX14xX84xX1cxX1dxX3xX199xX3x10904xX1cxX1xX1exX3xX56xX10dxXcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1bxX59xX23xXaxX12xXcxX14xXbbx10920xX4xX3xX25x10a2exX69xX3xXex10337xX3xX1cxX1dxX2bxX23xX3xX182xX2xX47xX35xX3xX199xX3xX182xb751xX47xX35xX47xX182xX66xX182xX35xX69xX3x9ca1x916dxXdxX3xe328xX17xX23xX3xXexXcexXbxX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX1a9xX146xX18bxX69xX3xX11dxX2a7xX3xX130xX1xe94bxX3xX1xX17xX23xX3xX2aaxX17x9847xX1cxX3xX7x103f9xX3xXexX2ccxX1cxX1xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX1xXbcxXbxX3xX2axX285xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xf2e5xX3xXc9xX17xX6xX1cxX69xX3xX25xX2f1xX1cxX3xX2ax995fxX3xX1xX17xX23xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexXc0xXc1xX3xXc3xXdxXc5xXc1xX69xX3xXc9xX17xX23xX3xXexXcexXbxX3xX35xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xXexXecxXdxX3xXexX1xXd5xX1cxX3xXd8xXdxX1cxX1xX3xXddxX1cxX10dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1bxX59xX23xXaxX12xX130xX31xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX25xXbbxXbcxX4xX3xXexXc0xXc1xX3xXexX1xa315xX23xX3xXd1xX3xX25xX2a7xX3xX7xX2d4xX17xX3xX1xX2f1xX1cxX3xX2xX3xXc1xX69xX3xXc3xfe37xXc1xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX1cxX1xXdxefd4xX17xX3xX59xXdxX3xX2axXcexXexX3xX1cxX1xXbbxX1exX3xX4xe25fxX4xX3xX31xX1bxX69xX3xXc3xX1xX17xX23xX3xX59xX2d4xX23xX69xX3xXexX1xd59fxXexX3xX5xXbbxX1cxX1dxbad4xX3xX25xXbbxXbcxX4xX3xX166xX6xX1bxX3xX1dxX289xXdxX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xXex8941xX1cxX1dxX69xX3xX2axdaa0xX1cxX1dxX10dxX3xX11dxXbbxX285xX4xX3xX25xe00exX17xX69xX3xX4xX2f1xX3xXc9xX17xX6xX1cxX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX1cxX3e4xX1cxX1dxX3xXe1xX31xX4xX3xX25xX2fexX1cxX1xX3xX25xX2d4xX23xX3xX5xX2bxX3xX4xX31xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX4xX3cxXexX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX1xX23xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xXc3xX1xX31xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxXc5xX1cxX3xX4xX1xX3cxX1cxX1dxX3xc76cxf6dexX10dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1bxX59xX23xXaxX12xXd8xX91xX3xXexX14xX17xX23xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX2axX2bxX3xX6xX1cxX3xXexX31xX1cxX1dxX3xXexXecxXdxX3xdd0fxX1dxX1xX45xX6xX3xXexX14xX6xX1cxX1dxX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX1xX17xX23xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX59xXdxX91xX1cxX3xX14xX6xX3xXexX14xX6xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxc47bxXc1xX69xX3xXe1xX3b4xX4xX3xX25xX2a7xX1cxX1dxX69xX3xXexX1xd194xX3xX1xXdxX16xX1cxX3xX7xX2d8xX3xXexX14xXdxX3xX2d4xX1cxX3xX7xX2d4xX17xX3xX7xX3c7xX4xX3xX4xd23cxX6xX3xX2a6x8703xX1cxX1dxX3xX166xX2a7xX69xX3xX4xX1xf6aaxX1cxX1xX3xXc9xX17xX23xX3a4xX1cxX3xX2axX2bxX3xX483xX1xX2d4xX1cxX3xX59xX2d4xX1cxX3xX25xX2fexX6xX3xXbxX1xXbbxX2f1xX1cxX1dxX3xX25xX3cxXdxX3xX2axX285xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX5xXdxX16xXexX3xX7xX45xX3xX25xXe2xX3xX6xX1cxX1xX3xX59x9ab9xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxXc5xX1cxX3xX25xX383xX17xX69xX3xX1xX23xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX2axXc0xX3xXcxX89xX3xXc9xX17xX3cxX4xX10dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX17xXexX1xX1bxX14xXaxX12xX56xbf47xX17xX3xXcxX1xX31xXdxX0xX47xXbxX12

Hữu Thái

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết