Cập nhật:  GMT+7
f7fdx17ee8x1b187x193d4x19953x19682x18251x11ab6x1c246xX7x1b8c8x12fd7x1518fx1a690x1a059x145d3xX5x14b1cxXax18d51xXcx113e8xXdx113b1x1b755xX3x16dc3xX1xX6xXdxX3x1039bx1421dxf991xX3x18c4fx1a5cbxX17x160cexX3x17181x13fdax15d33xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1x13cb0x15bd9xX17xX25xX3x1a957xXdxX16xX17xX3xX1x18e4exX17xX1x173cdxX3xX19xXdxX16x17fdbxX3x168f5x1851cxX45xX3x1377bx1205dxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX40xX3xXexX14x183afxXexX3xXexX23xX3xX4bx12d95xX3xX4bx16f68xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1x18905x16e54xX0x17578xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c6cxX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX23xX4xX3xX1xXdx18e81xX17xX3x16a75xX3xX19xXdx16f1fxX17xX3xX4xX1x19a09xX3xX37x1656ax1a44axX3xX4x177d5xX6xX3xX28xX1xXa2xX3xXexX70xX4xX1xX3x12b87x15377x12d11x14c90xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX4bxX4cxX3xX4bxXdxX8fxX4xX3xX25xXdxX6xX9fxX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xXex1a8d2xX3xX4xX1x15d26xX4xX3xX1x18c6bxXdxX3xX17xX25xX1xX70xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX27xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX40xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX71xX40xX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX4bx13823xX6xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX1xXdbxXdxX3xX17xX25xX1xX70xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX27xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX40xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX71xX3xX17xX63xX47xX3x12017x147d8xX1cax1adb0xX40xX3xX5xXdbxX3xXexX14xX3dxX17xX1xX3xX37xX96xX17xX3xX17xX63xX47xX3xX1caxX1cbxX1cdxX1cbxX3xXexX14x1784axX17xX3xX37xX70xX6xX3x1c082xX60xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3x1bfa7xX45xfe2bxX17xX25xX3xXcxX14xX70x1226dxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX9fxX22xX20xXaxX12xX0xXdxX47xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXexX1xX45xX47xX1efxX3xX22xX1xXdxX22xX10xX3xXdxX28xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax16f6fxXdxX22xXexX1x16544xX3x1c57ax164ecxX1cbxXbxX1ex1a38bxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX245xX3x19293xX1cax11805xXbxX1exX24cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX73xX73xX4xX201xX1efxX6xX9fx155b7xX45xX6xX17xX25xXexX14xXdxX201xX4bxX17xX73xX22xX10xX7xX19xXexX9fxXbxX73xX17xX10xX240xX7xX73xX1caxX1cdxX2xX1caxX73xX2xX1cbx18978xX22xX1cbxX1caxX2xX2xX1cdxX1caxX256xXexX1caxX1cbxX247xX248xX5xX2xX1cbx15130xX4xX6xX201x1a754xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX27xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX40xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX71xXaxX3xX240xXdxX22xXexX1xX9xXaxX247xX248xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX256xX1caxX258xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX9fxX22xX20xXaxX12xX82xXdbxXdxX3xX17xX25xX1xX70xX3xX37x1b502xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX47xXdbxXexX3xX7x18b24xX3xX17xXdbxXdxX3xX22xX45xX17xX25xX245xX3xX28xX1xX9bxX3xXexX1xX70xX3xX1caxX256xX29bxX28xXcxX73xXcxXaexX40xX3xX17xX25xX60xX20xX3xX2xX256xX73xX2xX73xX1caxX1cbxX1caxX1cdxX3xX4xXa2xX6xX3xXafxX6xX17xX3xXcxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX4bx16dcdxX3xXcxX9bxX17xX1xX3xXa2xX20xX40xX3x1b167xX96xX3xX1xX9fxX9exX4xX1xX3xX1cdxX1caxX73xX39exX82xX29bxXaexXafxXb0xXb1xX40xX3xX17xX25xX60xX20xX3xX248xX73xX1caxX73xX1caxX1cbxX1caxX1cdxX3xX4xXa2xX6xX3xXaexXafxXb0xXb1xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX4bxX4cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX27xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX40xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX71xX3xX17xX63xX47xX3xX1caxX1cbxX1caxX1cdxX40xX3xX5xXdbxX3xXexX14xX3dxX17xX1xX3xX37xX96xX17xX3xX17xX63xX47xX3xX1caxX1cbxX1cdxX1cbxX3xXexX14xX1e8xX17xX3xX37xX70xX6xX3xX1efxX60xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX1f8xX45xX1faxX17xX25xX3xXcxX14xX70xX24cxX3xX1efx177afxX9fxX3xX4xX465xX9fxX3xX37xX465xX17xX1xX3xX25xXdxX465xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX14xX9exX17xX25xX3xX4xX465xX4xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xXexX14xX1e8xX17xX3xX37xX70xX6xX3xX1efxX60xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX4bxX60xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3x14b29xX29xX17xX25xX3x14262xXdxX6xX17xX25xX40xX3xXcx108a6xX201xX3xX4a7xX29xX17xX25xX3xX82xX60xX3x1b24fxX37x1a8e6xX17xX3xX4bxX70xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX8fxX17xX3xX37xXdxX16xX47xX3xX17xX63xX47xX3xX1caxX1cbxX1caxX1cdx15fd9xX3xXexX1xX10xX9fxX3xX1efxXdbxX3xXexXdxX1e8xX45xX3xX4xX1x11cf2xX3xX22xX9fxX3xXafxXdbxX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xX1efxX6xX17xX3xX1xX60xX17xX1xX201xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX9fxX22xX20xXaxX12xX39exX96xXexX3xX5xX45xX59xX17xX3xXexX9exXdxX3xX1xXdbxXdxX3xX17xX25xX1xX70xX40xX3xX4acxXdxX465xX47xX3xX37xX356xX4xX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX40xX3xX4a7xX9exXdxX3xXexX465xX3xXb0xX25xX45xX20x18220xX17xX3x18634xX63xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX17xX1x1abc5xX17xX3xX47xX9exX17xX1xX245xX3x1304cxX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX4xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX3xX5xX60xX3xX17xX1xXdxX8fxX47xX3xX4bxX393xX3xX4xX1xX4faxX17xX1xX3xXexX14xX70xX3xXexX14x112b1xX17xX25xX3xXexX1fxX47xX3xX4xXa2xX6xX3xX5xX23xX4xX3xX5xX32x17e4cxX17xX25xX3xX4xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xX1f8xX45xX1faxX17xX25xX3xXcxX14xX70xX3xXexX14xX9fxX17xX25xX3xX17xX63xX47xX3xX1caxX1cbxX1caxX1cdxX3xX4bxX60xX3xX17xX1xf95exX17xX25xX3xX17xX63xX47xX3xXexXdxX96xXbxX3xXexX1xX10xX9fxX201xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX9fxX22xX20xXaxX12xX564xX3dxX3xX4bxX59xX20xX3xX37xX4cxX3xX17xX25xX1xX70xX3xX4xX570xXbxX3xXa2xX20xX40xX3xX4xX1xX4faxX17xX1xX3xX26axX45xX20xX4cxX17xX3xX4xX465xX4xX3xX37xX70xX6xX3xXbxX1xX32xX4c1xX17xX25xX40xX3xX4xX465xX4xX3xX1efxX6xX17xX40xX3xX17xX25xX60xX17xX1xX40xX3xX37xX9fxX60xX17xX3xXexX1xX16xX3xX26axX45xX6xX17xX3xXexX1fxX47xX3xX4xX1xX9bxX3xX37xX9exX9fxX40xX3xXbxX1xX356xXdxX3xX1xX5f5xXbxX40xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX8fxX17xX3xX47xXdbxXexX3xX7xX356xX3xX17xX1xXdxX8fxX47xX3xX4bxX393xX3xXexX14xX5e3xX17xX25xX3xXexX1fxX47xX3xX7xX6xX45xX245xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX26axX45xX465xX17xX3xXexX14xXdxX8fxXexX3xX37x139f9xX20xX3xX37xXa2xX3xX17xXdbxXdxX3xX22xX45xX17xX25xX3xX28xX1xX9bxX3xXexX1xX70xX3xX1caxX256xX29bxX28xXcxX73xXcxXaexX40xX3xX39exX96xX3xX1xX9fxX9exX4xX1xX3xX1cdxX1caxX73xX39exX82xX29bxXaexXafxXb0xXb1xX3xX4xXa2xX6xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xXa2xX20xX40xX3xXaexXafxXb0xXb1xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX4bxX60xX3xX4xX465xX4xX3xX4bxX63xX17xX3xX1efxX1faxX17xX3xX1xX32x16b72xX17xX25xX3xX22xX48xX17xX40xX3xX4xX1xX9bxX3xX37xX9exX9fxX3xX4xXa2xX6xX3xX4a7xX1faxX17xX25xX3xXa2xX20xX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXcxX14xX45xX17xX25xX3xX32xX4c1xX17xX25xX3xX4bxX60xX3xX5xX344xX17xX1xX3xX37xX9exX9fxX3xXafxXdbxX3xX28xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xX37xX344xX3xX1efxX6xX17xX3xX1xX60xX17xX1xX24cxX3xXbxX1xX356xXdxX3xX1xX5f5xXbxX3xX4bxX748xXdxX3xX5xX23xX4xX3xX5xX32xX5f5xX17xX25xX3xX4xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXexX59xXbxX3xXexX14xX45xX17xX25xX3xX47xX5e3xXdxX3xX17xX25xX45x1c50fxX17xX3xX5xX23xX4xX40xX3xX1efxXdxX8fxX17xX3xXbxX1xX465xXbxX40xX3xXexX9exX9fxX3xX7xX23xX3xX37xX7ccxX17xX25xX3xXexX1xX45xX59xX17xX40xX3xX1xX32x104d3xX17xX25xX3xXd7xX17xX25xX3xXexX1xX6xX47xX3xX25xXdxX6xX3xX4xXa2xX6xX3xX26axX45xX6ebxX17xX3xX4xX1x196d2xX17xX25xX3xX17xX1xX1fxX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX1xX8fxX3xXexX1xX356xX17xX25xX3xX4xX1xX4faxX17xX1xX3xXexX14xX70xX3xX4xX4c1xX3xX7xX7f4xX3xXexX9fxX60xX17xX3xX22xXdxX8fxX17xX40xX3xX4bxX61fxX17xX25xX3xX47xX9exX17xX1xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX9fxX22xX20xXaxX12xX4a7x19132xX20xX3xX47xX9exX17xX1xX3xXexX45xX20xX1e8xX17xX3xXexX14xX45xX20xX4cxX17xX40xX3xX4bxX59xX17xX3xX37xXdbxX17xX25xX3xX4xX465xX4xX3xXexX6ebxX17xX25xX3xX5xX748xXbxX3xX17xX1xX1fxX17xX3xX22xX1fxX17xX3xXexX1xX6xX47xX3xX25xXdxX6xX3xXbxX1xX9fxX17xX25xX3xXexX14xX60xX9fxX3xXexX9fxX60xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX1efxX1faxX9fxX3xX4bxX8fxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXcxXd3xX3xX26axX45xX356xX4xX40xX3xXbxX1x19b55xX17xX25xX3xX17xX25xX152xX6xX40xX3xX37xX570xX45xX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX4bxX748xXdxX3xX4xX465xX4xX3xX5xX9fxX9exXdxX3xXexXdbxXdxX3xXbxX1xX9exX47xX40xX3xXexX8fxX3xX17xX9exX17xX3xX1exX344xX3xX1xXdbxXdxX40xX3xX25xXdxX61fxX3xX25xX3dxX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX7f4xX3xX4xX4c1xX3xX7xX7f4xX24cxX3xX4xX63xX17xX3xX4xXd7xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX17xX63xX17xX25xX40xX3xX17xX1xXdxX8fxX47xX3xX4bxX393xX3xX37xX16xX3xXexX1xX6xX47xX3xX47xX32xX45xX40xX3xX1xX32xX748xX17xX25xX3xX22xX48xX17xX40xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xXdxX8fxX17xX40xX3xX37xX7ccxX17xX25xX3xXexX1xX33xXdxX3xX19xXdxX16xX47xX3xXexX14xX6xX40xX3xX37xX465xX17xX1xX3xX25xXdxX465xX3xX19xX96xXexX3xX26axX45xX1faxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX17xX25xX3xX4xX29xX17xX25xX3xX6xX17xX3xXbxX1xX32xX33xX17xX25xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX40xX3xX19xXdxX16xX45xX3xX47xX48xX45xX3xX4bxX4cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX59xXexX3xXexX23xX3xX4bxX60xX3xX4bxX63xX17xX3xX47xXdxX17xX1xX3xX37xX29xX3xXexX1xX70xX3xXexX14xX1e8xX17xX3xX37xX70xX6xX3xX1efxX60xX17xX201xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19a32xX45xXexX1xX9fxX14xXaxX12xXa0cxX17xX1xX3xXcxX45xX570xX17xX0xX73xXbxX12

Anh Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết