Cập nhật: 18/03/2023 10:47 GMT+7
15d6x21fex74efx8e56xa179x7552xad31xa078x298bxX7xa532x5afbx604cx54d3x880axa014xX5x7acexXax5b82xXcx3699xX3xX4xX1x46acxX4xX3x8206xX1x7f2bx5e23x8478x25b2xX3xXex2452x5931xX1fxX1xX3x59f9x9a1bx8163xX1fxX20xX3xX1x526cxX1fxX1xX3xX4x6b2dxX1fxX20xX3xX1fxX20xX1dxX3x6dc4x44e4xX1fxX3x78a6x317cxa8c0xX3xX40xXdx9208xX1fx2495xX0x48b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx260axX10xX6xX3cxXaxX12xX59xX1dxaae0xX1fxX20xX3xX18xX1fxX20xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xX3xX28xXcxX1xX41xX1fxX20xX3x3535xX6xX3xX40xXdxa7bfxX1fxX3xX20xXdx518fxXdxX48xX3x82a3xX2fxX3xXcxX1xX41xX1fxX20xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX82xX1fxX3xX1fx95dfxX42xX3x4171x48cexXa3x1e26x733cxX3xX7xX41xX1fxX20xX3xX1fxX6xa24exX3xX2x5208xX4axXa6xXa7xX3xXex8792xXdxX3xX1xa76exXb0x221exX1fxX3x58b6x27e3xX1fxX1xX3x1b0bxXdxX1fxX1xXa7xX3xX29x6d4dxX2fxX1fxX3xX4xX1exX3xX7xX61xX3xa2fcxX61xX3xabe9xX3xXex7b00xX3x72faxXbdx22dexX1fxX20xX3xXcxX23xa1b0xX3xXbxX1x9326xXdxX3xX1xa113xXbxX3xX29xX2axX1fxX3xX7dxXdxX82xX1fxX3xXbxX1x7c65xX1fxX20xX3xX1bx5a98xX6xX3xXcxX34xX1fxX20xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xX3xX28xX29xX2axX1fxX20xX3xX1xX2fxX1fxX1xX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1dxX3xX3cxX3dxX1fxX3xX40xX41xX42xX3xX40xXdxX46xX1fxX48xX3xX8bxX87xXdxX3xX1fxX1xXdx893exXbdxX3xX1xXcexXb9xXexX3x1f3bx3aa1xX1fxX20xX3x3b8axX3xX1fxX20xX1xXc3xX6x904dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXcexX3cxXb0xXaxX12xX0xXdxX42xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX1fxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXax5acdxXdxX3cxXexX1x8e95xX3xXb3xXa3xXa4xXbx7e85x59bdxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3x8efbxX2x6e7fxXbxX19axX19bxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX15dxX40xX6xXcex3600xXbdxX6xX1fxX20xXexX23xXdxX15dxX8bxX1fxX4axX3cxX10xX7x45e2xXexXcexXbxX4axX1fxX10xX18fxX7xX4axXa3xXa6xX2xX2xX4axX2xXa4x254dxX3cxX1a5xX2xXa4x4bb9xX1a7xXa6xX2xXex5725xXa3xX2xXa6xX5xXa4x7383xX1fxX20xXbdxXb0xX10xX1fxXexX23xX6xX1fxX20xX2xXb3xXexXa4xXa6xX15dx8e73xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xX3xX28xX29xX2axX1fxX20xX3xX1xX2fxX1fxX1xX3xX4xX34xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1dxX3xX3cxX3dxX1fxX3xX40xX41xX42xX3xX40xXdxX46xX1fxX48xXaxX3xX18fxXdxX3cxXexX1xX9xXaxXb3xXa3xXa4xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a5xX2xX1a7xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxXcexX1fxXaxX12xX29xXcexX2fxX1fxX3xX4xX1exX3xX7xX61xX3xXd8xX61xX3xXdbxX3xXexXdexX3xXe0xXbdxXe2xX1fxX20xX3xXcxX23xXe8xX3xXexX23xX6xXcexX3xX41xXcexX3xXbxX1xX6xXcexX3xX4xX1xXcexX3xX1fxX20xX1dxX3xX3cxX3dxX1fxX3xXexXb9xXdxX3xXexX1xXe8xX3xXexX23x2359xX1fxX3xX1bxX103xX6xX3xXcxX34xX1fxX20xX1e9xX3x7ff3xX1fxX1xX194xX3x5de0xXcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXcexX3cxXb0xXaxX12xXcxX23xXcexX1fxX20xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xXa7xX3xX29xXcexX2fxX1fxX3xX4xX1exX3xX7xX61xX3xXd8xX61xX3xXdbxX3xXexXdexX3xX151x23dexX3xXex2db8xX1fxX20xX3xXa3xXa4xXa4xX3xX5xX41xX3xX4xa32bxX3xXcxX14xX3xX1b9xXbdxXecxX4xX3xX5xXcexXb9xXdxX3xX5xX87xX1fxXa7xX3xX1dexXa4xX3xX41xXcexX3xXbxX1xX6xXcexXa7xX3xX1dexXa4xX3xX1xX152xXbxX3xXexXdxX1fxX1xX3xX3cx924dxXbdxXa7xX3xX1dexXa4xX3xXex3f1cxXdxX3xX8bx996axXexX3xXexX1dxX3xXb0xX3xXexXdexX3xX7xX1exX3xX4xX2b0xXbxX3xX4xX18xXbdxX3xX4xX1xXcexX3xX1dexXa4xX3xXexX1xXbdxXb0xX149xX1fxX3xX4x9accxX6xX3xX1fxX20xX1dxX3xX3cxX3dxX1fxX3xXexX1xXbdxX152xX4xX3xXexX1xXe8xX3xXexX23xX2b0xX1fxX3xX1bxX103xX6xX3xXcxX34xX1fxX20xX15dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXcexX3cxXb0xXaxX12xX29xX2axX1fxX20xX3xXexX1xX310xXdxX3xX1x3480xX3xXexX23xXf0xX3xXcxX23xXb9xX42xX3xX1c8xXdxX46xX42xX3xX7xXcexX41xXexXa7xX3xX29xX2axX1fxX3xX7dxXdxX82xX1fxX3xXbxX1xXfexX1fxX20xX3xX1bxX103xX6xX3xXcxX34xX1fxX20xX3xX2xXa4xX3xX41xXcexX3xXbxX1xX6xXcexX3xX8bxX2fxX3xX2xX3xX40xX152xX3xX7xX1exX3xX4xX2b0xXbxX3xX4xX18xXbdxX3xXb0xX3xXexXdexX15dxX3xX2c2xX20xXcexX2fxXdxX3xX23xX6xXa7xX3xX29xXcexX2fxX1fxX3xX4xX1exX3xX7xX61xX3xXd8xX61xX3xXdbxX3xXexXdexX3xXexXdxXdexX1fxX3xX1xX2fxX1fxX1xX3xX23xX6xX3xX1b9xXbdxX3dxX1fxX3xX8bxXbfxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1c8xX1xXbdxX3xX8bx573fxX4xX3xX3cx84b9xX4xX3xX40xX310xX3xX40xXdxX46xX1fxX3xX8bxX2fxX3xX4xXe2xX1fxX20xX3xX4xX41xX3xX1bxX103xX6xX3xXcxX34xX1fxX20xX15dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXcexX3cxXb0xXaxX12xX29xX1dxXf0xX4xX3xX40xXdxXdexXexXa7xX3xXexX23xXcexX1fxX20xX3xXcxX1xX41xX1fxX20xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX82xX1fxX3xX1fxXa0xX42xX3xXa3xXa4xXa3xXa6xXa7xX3xX29xXcexX2fxX1fxX3xX4xX1exX3xX7xX61xX3xXd8xX61xX3xXdbxX3xXexXdexX3xX4xXfexX1fxX3xXexX23xXdxX46xX1fxX3xX1c8xX1xX6xXdxX3xX1fxX1xXdxX149xXbdxX3xX1fxX152xXdxX3xX3cxXbdxX1fxX20xXa7xX3xXbxX1xX33dxX1fxX3xX8bxXdxXbfxX4xX3xXexX1xXdxXdexXexX3xXexX1xX43fxX4xXa7xX3xX20x762fxXbxX3xXbxX1xX33dxX1fxX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXbdxXb0xX3xX8bxX6xXdxX3xXexX23xXfexX3xX19axXbdxX1fxX20xX3xX1c8x64fbxX4xX1xXa7xX3xXexX24xX1fxX1xX3xX1fxX20xXbdxXb0xXbfxX1fxX3xX8bxX24xX3xX4xX152xX1fxX20xX3xX151xX2axX1fxX20xX3xX4xX36exX6xX3xXexXbdxX14xXdxX3xXexX23x1b4exX3xX1fxX20xX2fxX1fxX1xX3xXb0xX3xXexXdexXa7xX3xX1fxX1xX1dxX194xX3xXexX304xX1fxX20xX3xX4xX1exX42xX3xX151xXdexX1fxX3xX40xXbfxX1fxX1xX3xX1fxX1xX3dxX1fxX3xX151xX6xX1fxX20xX3xX151xXdxX149xXbdxX3xXexX23xXe8xX3xX61xX3xX7dxXbfxX1fxX1xX3xX8bxXdxXbfxX1fxX3xXdbxX3xX1xX443xX4xX3xX4xX14xX3xXexX23xXbdxXb0xX149xX1fxX3xX8bxX2fxX3x58e5xX1x7913xX4xX3xX1xX2axXdxX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1fxXa0xX1fxX20xX3xXex553cxX1fxX1xX19bxX3xXexX1xXa0xX42xX3xX1c8xX1xX41xX42xXa7xX3xX4xX2b0xXbxX3xXexX1xXbdxXecxX4xXa7xX3xXexX304xX1fxX20xX3xX1b9xXbdxX2fxX3xX4xX1xXcexX3xX1xX443xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexXb9xXdxX3xX19axX301xX3xXcxX23xXdxXbfxXbdxX3xXc7xXa0xX1fxX20xXa7xX3xX1xXbdxXb0xXbfxX1fxX3xXcxX23xXdxXbfxXbdxX3xX58bxX1xXcexX1fxX20xX19bxX3xXexX23xX6xXcexX3xX1b9xXbdxX2fxX3xXexX23xXf0xX3xX20xXdxX345xXbxX3xX1xX443xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX20xX1x7abaxXcexX3xX8bxX1dxXf0xXexX3xX1c8xX1xX4ecxX3xX61xX3xXcxX58bxX15dxX3xX29x550dxX1fxX20xX3xX59xX2fxX19bxX3xXexX1xX43fxX4xX3xX1xXdxXbfxX1fxX3xX1xXcexXb9xXexX3xX151xX152xX1fxX20xX3xX151xX149xX1fxX3xX1exX1fxXa7xX3xX151xX41xXbxX3xX1fxX20xX1xXc3xX6xX3xXexXb9xXdxX3xX2c2xX20xX1xXc3xX6xX3xXexX23xX6xX1fxX20xX3xXc7xXdxXbfxXexX3xX7xXc3xX3xXe0xXbdxXecxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX151xX1dxX310xX1fxX20xX3xX1e3x30c8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7021xXbdxXexX1xXcexX23xXaxX12xX2c2xX20xXbdxXb0x4333xX1fxX3xXcxX23xX6xX1fxX20xX0xX4axXbxX12

Nguyễn Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan

Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan
2023-03-17 16:41:00

QTO - Hôm nay 17/3, tại TP. Đông Hà diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan (Lào). Tham dự về phía...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết