Cập nhật:  GMT+7
749bxcfd7xc578x9a95xd188x1288ex12deax838cx127d0xX7xf02axd824x8b6ax98b6xc17ax118fcxX5xf5e2xXaxe5abxXcxX1xe146xX3xX1x11d69xXdxX3x11db6xXdxca6dx85d8xX3xX4xX1xa431xdaefxX1bxX3xX23xX1x8a70xX23xX3x11423xX3xX7xf3f2xX23xX3xXbxX1xa104xc7e7xX3x10addx13255xX36x101b9xX3x9ec9xcfe6xXexX3x7b92xX3xX7xX6xe3eaxX0x7b66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83f3xX10xX6xedbaxXaxX12x83e1xf386x821fxa836xX3xXexa5bcxX23xX1xX3x8e2fx10800xX6xX3x11809xX6xX23xX3xX1x8c87xX23xX1xX3xc1d9xX15xX1exd64fxXexX3xX3bx10184xX23xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3x10ef3xXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3xX7xX6xX43xX3xX3bx8b4dxXdxX3xX64x1316bxXdxX3xX2bxX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX4x11079xX6xX3xfc51xX3xX4xX1xXc0xX3xXexX1x123d8xX3xXexX1xX15xa89axX4xX3xX37xX1x12966x91fbxX23xX1bxX3xXex97f1xd8a5xX23xX1xX3xX34xd47axXdxX3xd44bx7df2xX3xX34xXd0xXexX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xXexXdbxebd7xX23xX3xX3bxX78xX6xX3xX68xX6dxX23xX3xXexX60xX23xX1xX3x130bbxX15xX2exX23xX1bxX3xXcxXdbxX78x79f4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX43xX57xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX3bxfd37x11090xX3xXexXdbxX43xX23xX1bxX3xX7xXadxX3xX2bxX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX68xX78xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX4xX12bxX3xXc3xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX5xX6dxX3xb6c8xX15xXadxXdxX3xX4x9b49xX3xX5xX179xX3xX84xXdxX6xX3xX54x108e9xX23xX3xX64xX6dxX3xX37xXadxX34xX3xX1bxX3cxX43xX3xX5xX22xXexX3xXdbxX43xX23xX1bxX3xX68xXdxXcbxX23xX3xX84xXdxX6xX3xX54xX183xX23xX3xX4xXc0xX6xX3xX37xXd6xX3xX7x11354xX3xX7xX2exX23xX3xXe4xX15xX1dxXexX3xX84xXdxX6xX3xX54xX183xX23xX3xX1afxX3xXe4xXe5xX3xb20cxb8a4xX23xX1xX3x7778xXd6xX23xX3xdadbxX1xX15xX1ex12dbdxX23xX3xX1c7xX1c8xX23xX1xX3xb9cfxXdxX23xX1xb19bxe32bxX3xbb67xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX1bxX18xX34xX3xXcxXdbxX6dxX3xX68x10e9axX3xX3bxX6xX43xX3xX173xX43xX23x98d2xX6xX34xX12cxX3xXcxXdbxX6dxX3xX34xXd5xXb1xXbxX3xX3bxf1cbxX23xX1bxX3xX173xX43xX23xX200xX6xX34xX12cxX3xX37xXadxX34xX3xX1bxX3cxX43xX3xX5xX22xXexX3xX173xX43xX23xX200xX6xX34xX3xX64xX6dxX3xX37xXadxXexX3xX1bxX65xX23xX1bxX3xX34xX28xXexX3xX43xX23xX1bxX3xX173xX43xX23xX200xX6xX34xX3xX4xXc0xX6xX3xX37xef3fxX23xX1bxX3xXexX1exX3xX37xfc3axX3xXbxX1x9d0axX23xX3xX1ccxX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xXexX1xXd5xXd6xX23xX1bxX3xX34xX3cxXdxX3xXexX1x84fcxX4xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX173xX43xX23xX200xX6xX34xX3xX1afxX3xXbxX1xXd5xbacbxX23xX1bxX3x8c6fxX24exX23xX1bxX3xX1dcxXd5xXd6xX23xX1bxX3xX1d0xXcxX39xX10fxX3xX290xX24exX23xX1bxX3xX54xX6dxX1e0xX10fxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX43xX57xX1exXaxX12xX0xXdxX34xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX15xX34xX68xX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxX37xX10xX23xXexX10xXdbxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax10f7exXdxX57xXexX1xa830xX3xX2bxXc3x1306fxXbxXe4xX1e1xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2ecxX3xX1e3xX2xX3fxXbxXe4xX1e1xXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX45xX45xX4xX10fxX68xX6xX43xX71xX15xX6xX23xX1bxXexXdbxXdxX10fxX64xX23xX45xX57xX10xX7xc2d1xXexX43xXbxX45xX23xX10xX2e7xX7xX45xXc3xX3fxX2xX3fxX45xX2xX2f0xX2bxX57xX3fxX2xef02xX3fxX2bxef4dxX3fxXexXc3xX1e3x7b75xX1e3xX5xX1e3x10507xX43xX4xX43xXbxX10fxa0e5xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX2bxX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX3fxX3xX7xX6xX43xXaxX3xX2e7xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2bxXc3xX2f0xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1e3xX2xX3fxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX43xX57xX1exXaxX12xX1dcx915bxX3xX57xX43xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX5xX6dxX3xX57xX43xX3xX4xX179xX4xX3xX4xX1xXc0xX3xXexX1xXcbxX3xX57xX65xX23xX1bxX3xX7xX2exX23xX3xXe4xX15xX1dxXexX1e1xX3xX320xX1xX24exX23xX1bxX3xXexX1xX273xX4xX3xX1xXdxX1d4xX23xX3xX5xXdxXf6xX23xX3xX320xX74xXexX3xX7xX2exX23xX3xXe4xX15xX1dxXexX12cxX3xXexX1xX15xX3xX34xX15xX6xX3xX23xX1bxX15xX1exXf6xX23xX3xX5xXdxX1d4xX15xX3xX64xX6dxX3xX320xX1xX24exX23xX1bxX3xXexX1xX273xX4xX3xX1xXdxX1d4xX23xX3xX71xX15xX1exX3xXexXdbxXdcxX23xX1xX3xX7xX2exX23xX3xXe4xX15xX1dxXexX3xX3bxXe5xX3xX4xX24exX23xX1bxX3xX68xXadxX1e1xX3xX320xX1xX24exX23xX1bxX3xX57xX15xX1exX3xXexXdbxXdcxX3xX4xX179xX4xX3xXexXdxXf6xX15xX3xX4xX1xX1f7xX12cxX3xX1xX18xX3xX7xXd6xX3xX3bxX179xX23xX1xX3xX1bxXdxX179xX12cxX3xXbxX1xX183xX23xX3xX1xX3cxX23xX1bxX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX64xX6dxX3xX4xX1xXc0xX3xXexX1xXcbxX3xX4xX12bxX3xX64x11ff3xX23xX3xX68xX2exX23xX3xX3bx1067bxX3xX23xX1bxX1xX78xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX10fxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX43xX57xX1exXaxX12xX37xX179xX4xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX68xX78xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX84xXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX320xX1xX24exX23xX1bxX3xX3bxXd5x113a4xX4xX3xX7xf622xX3xX57xf44fxX23xX1bxX3xX23xX1xXe5xX23xX3xX1xXdxX1d4xX15xX3xX4xX1xX22xX23xX1bxX3xX23xX1xX28xX23xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX39xX3xX1c7xXdxX1d4xXexX3xX5cxX6xX34xX3xX64xX6dxX3xXexX1xX22xX3xX1xX3cxX23xX1bxX3xX7xX6xX43xX3xXdxX23xX3xXexXdbxXf6xX23xX3xX68xX6xX43xX3xX68xXdcxX12cxX3xX68xXd0xX3xX23xX1xX28xX23xX3xX57xXdxX1d4xX23xX3xXexX1xXd5xXd6xX23xX1bxX3xX1xXdxX1d4xX15xX3xX7xX2exX23xX3xXbxX1xX33xX34xX10fxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c95xX15xXexX1xX43xXdbxXaxX12xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX54x12dc5xX23xX1bxX0xX45xXbxX12

Thanh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết

Cam Lộ: 7/8 xã, thị trấn có sốt xuất huyết
2023-03-28 18:05:00

QTO - Trưởng phòng Y tế huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Mỹ Loan cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 55 trường hợp mắc sốt xuất huyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết