Cập nhật:  GMT+7
f30bx1728bx149adxf31bx15c55x182bax126d4x10f2cx10800xX7x121f3x1614bx18b41x14d8cx193fcx10f6dxX5x159f2xXax17e7bx13382xX1x13c57xXexX3x13520x11415x11004x131d3xX3xX4xX1x13d18xX1axX1bxX3xXexX6x18c47xX3x17bf1x17d75xX25xX3xf8c6xf569xX1axX1bxX3xX1ax12035xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3x186a1x1720axXdxX3xXex14472xXdxX3xX27x1193bxX3xXcx1382cxXdx125d4xX1fxX3x16080xX1axX0x18f05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19027xX10xX6xX2bxXaxX12x16f11xX15xX1axX1bxX3xX1axX6xX25xX3xf6e1x184d1xX4ex1240bx136cfxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX31xX1axX3xXcx16fcax173c0xX1axX1bxX3x15247xX28xX1axX3x16f8cxX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axff6axX3xX63x16f26xX3x17169xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xXbxX1x138b8xXdxX3xX1x119bexXbxX3x15873xX3bxXdxX3x10670x16b5ex11fe1x19372xX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX3xX85xX1xX1fxX25xX48xX1axX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX13xX1x123b6xX1axX1bxX91xX3xXex11549xX3xX4xX1x150c9xX4xX3xX5x17c5bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX1axX1bxX3xXexX6xX25xX3xX27xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xX3axX3bxXdx183afxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxXccxX2bxX25xXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx149bexX10xX1axXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax1421axXdxX2bxXexX1x11551xX3x144e6x10fccxX140xXbxX27xf748xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX13dxX3xX6dxX140xf449xXbxX27xX144xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX106x1216fxX6xXccx11dabxX1fxX6xX1axX1bxXexX46xXdxX106xXa8xX1axX4exX2bxX10xX7x15928xXexXccxXbxX4exX1axX10xX138xX7xX4exX6cxX6fxX2xX6cxX4exX2xX2xX6dxX2bx109c1xX2xX6cx106bdxX184xX2xX150xXexX6fxX6cxX6dxX187xX5xX2x10702xX1axXexX3axX192xXexX46xXdxX10xX1fxX192xX6xX1axX106x1816axXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX1axX1bxX3xXexX6xX25xX3xX27xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xXexX3fxXdxX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axXaxX3xX138xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX6dxX140xX150xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXccxX1axXaxX12xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xXexX1fxX25x1660exX1axX3xX18xX7cxX7dxX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXccxX3xXexX1xX31xX1axX1bxX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX31xX1axX3xXcxX7cxX7dxX1axX1bxX3xX81xX28xX1axX3xX85xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX91xX3xX192xX3xX0xX7xXexX46xXccxX1axX1bxX12xX0xX15fxX12x18218xX1axX1xX13dxX3xX0xX4exX15fxX12xX0xX4exX7xXexX46xXccxX1axX1bxX12xX0xX7xXexX46xXccxX1axX1bxX12xX0xX15fxX12xX5dxX106xX4bxX0xX4exX15fxX12xX0xX4exX7xXexX46xXccxX1axX1bxX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxXccxX2bxX25xXaxX12xXcxX3fxXdxX3xX15fxX1fxXd2xXdxX3xX5xXdaxX70xX3xX63xX94xX3xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX70xX3xXacxXadxXaexXafxX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX3xX18xX43xX3xXexX46xXdx142acxX1axX3xX171xX1xX6xXdxX3xX27xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX6fxX3xXexX1fxX25xX225xX1axX3xX18xX7cxX7dxX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXccxX3xXexX1xX31xX1axX1bxX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xXa8xX3bxXdxX3xXexXd2xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxfe92xX1fxX3xX2bx12484xXdxX3xX171xX1xXccx15dc7xX1axX1bxX3xX6dxX140xX140xX3xX3axX144xX3xXexX46x16992xX1axX1bxX3xX4xX28xX25xX3xX27xX6xX1axX1xX3xXa8xX328xX3xX5xX328xX3axX3xXa8xX48xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3axX31xXdxX3xXexX46xX7cxX7dxX1axX1bxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX31xX1axX3xXcxX7cxX7dxX1axX1bxX3xX81xX28xX1axX70xX3xX5dxX328xX3xXcxX28xX25xX3xX85xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX91xX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxXccxX2bxX25xXaxX12x135bbxX28xX25xX3xX5xX328xX3xX4xX1xX7cx16e61xX1axX1bxX3xXexX46x14e04xX1axX1xX3xX1x11e2axX3xXexX46xXa5xX3xXexX1xX10xXccxX3xfd23xX1fxX25xX225xXexX3xX18x14b34xX1axX1xX3xX7xXa1xX3xX2xX184xX6cxX6dxX4exX3c0xX3a0xX3xX192xX3xXacxXadxXaexXafxX3xX1axX1bxX328xX25xX3xX6cxX6cxX4exX184xX4exX6cxX140xX6cxX6cxX3xX4x17bf4xX6xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexf7aaxX1axX1xX3xXa8xX324xX3xXa8xXdxX48xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX4xX31xX1axX1bxX3xX63xX94xX3xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX1xX3b5xX3xXexX46xXa5xX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX3xXbxX1x107c0xX1axX3xX18xX42dxX1fxX3xXa8xX324xX3xX18x143afxX4xX1xX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xXccxX3fxX1axX3xX1ax147d8xX3axX3xX6cxX140xX6cxX6cxX3xX192xX3xX6cxX140xX6cxX6dxX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxXccxX2bxX25xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX18x16985xX70xX3xX63xX94xX3xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX7x19316xX3xX1xX1fxX25xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1fxX33bxX1axX3xX5xX2cxX4xX3xXex10d47xX3xX7xX2cxX3xX18xX47fxX1axX1bxX3xX1bxX47fxXbxX3xX4xX3edxX6xX3xX4xX15xX1axX3xX15fxX19xX70xX3xX1axX1bxX7cxX7dxXdxX3xX5xX6xXccxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4x149b0xX1axX1bxX3xXa8xX3bxXdxX3xX7xX2cxX3xX1xX3b5xX3xXexX46xXa5xX3xXexX438xX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX3edxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX2bxXccxX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX48xXbxX3xXexX46xXccxX1axX1bxX3xX1axX1bxX328xX1axX1xX3xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX18xX2e4xX3xX1xX3b5xX3xXexX46xXa5xX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX48xX1axX3xX1axX1xXdxX48xX3axX3xXa8x18900xX3xXbxX1xX42dxX1axX3xX18xX42dxX1fxX3xXa8xX324xX3xX18xX438xX4xX1xX3xX1axX31xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xXccxX3fxX1axX3xX1axX455xX3axX3xX6cxX140xX6cxX6cxX3xX192xX3xX6cxX140xX6cxX6dxX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxXccxX2bxX25xXaxX12xXafxX3c7xXbxX3xX1axX328xX25xX70xX3xX63xX94xX3xX96xX28xX25xX3xX2bxX2cxX1axX1bxX3xX18xX43xX3xXexX46xX6xXccxX3xXex16fc2xX1axX1bxX3xX2xX140xX3xX7xX1fxX42dxXexX3xX1x15cdfxX4xX3xX15fxXd2xX1axX1bxX3xX85xXexX46xX3c7xX3xX1bxXdxX15xX3xX6dxX140xX140xX3xX1axX1bxX1xX3b0xX1axX3xX18xX33bxX1axX1bxX4exX7xX1fxX42dxXexX91xX3xX4xX1xXccxX3xX1xX5b6xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX47fxX3xX1xXccxX328xX1axX3xX4xX32exX1axX1xX3xX171xX1xX47fxX3xX171xX1xX455xX1axX144xX3xX1xX1fxX25xX48xX1axX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX13xX1xXccxX1axX1bxX3xXexX46xX6xXccxX3xXexX5a9xX1axX1bxX3xX6dxX3xX7xX1fxX42dxXexX3xX162xX1fxX328xX3xX4xX1xXccxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX19xX3xX2bxX28xX1axX3xX1bxX5a9xXbxX3xX1xXccxX328xX1axX3xX4xX32exX1axX1xX3xX171xX1xX47fxX3xX171xX1xX455xX1axX3xXexX46x16e66xX1axX3xX18xX3c7xX6xX3xX15fxX328xX1axX3xX27xX43xX3xXcxX46xXdxX48xX1fxX3xX4bxX1axX106xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX1fxXexX1xXccxX46xXaxX12xX0xX15fxX12xX5dxX32exXdxX3xX4bxX1axX0xX4exX15fxX12xX0xX4exXbxX12

Hải An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết