Cập nhật:  GMT+7
7e71x8f60xb372xbbdbxd59cxd6cdxcc13xcec2x88caxX7xe056xa30exa172x9495xcfe7x8615xX5xaf5dxXax84afxX0xX7xXex85f2x81c4x9812xe114xX12xb955xX19xebb3xX3x89cdxd702xX18xX3xad47xa676xX3xXcxX16xXdx9390xe471xX3xcf29xd876xX18xX19xX3xXexX16xdc1cxX18xX19xX3xff10xX3xXexe890xX18xX3xX4x991bxX3xXexX16xd003xX18xX19xX0xad1fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xda59xX3xXexX16xafc0xX3xX19xXdxX3exX3xff25xd2a8xX3xXexX16xXdxX29xX2axX3xeda4x9ce9xX18xX19xX0xX46xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0dcxX10xX6xX1fxXaxX12x7fe5xX1xXdxf446xX2axX3xX18xX6xced6xX3xX37xc34dxX46xX97xX56xX3xX8cxX1xe526xX3xXexX5axX4xX1xX3xbe4bxd500xX1bxd32cxX3xX23xX24xX3xXcxX16xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX18xX19xX56xX3xX1xX2axX94xX29xX18xX3xXcxX16xXdxX29xX2axX3xdf52xX1xX17xX18xX19xX3xed82xf03axX18xX19xX3x8e72xX2axX6xX18xX19xX3xX86xcb48xXdxX3xX4xX1xX17xX3xda2cxXdxe132xXexX56xX3x877dxc1d3xXexX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xXexX16xd720xX18xX3xX69xX5axX6xX3xXdex8b83xX18xX3xX23xX24xX3xdcf1xf547xX6xX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX5xd11axX18xX3xXe4xb2daxX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xa000xX3xXcbxX20xX94xX3xX5xXfaxX3xX5xdaddxX18xX3xX69xX123xX2axX3xXexXdxXf2xX18xX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23xX24xX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX5xX10bxX18xX3xX5xX17xd955xXdxX3xX4xX3exX3xX18xXfaxX94xX119xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX17xX1fxX94xXaxX12xX0xXdxXe4xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxb732xXdxX1fxXexX1xc4acxX3xbf5fxX37xX61xXbxX23x846axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xa839xX2xf7a5xXbxX23xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX119xXdexX6xX17x9f2dxX2axX6xX18xX19xXexX16xXdxX119xX100xX18xX46xX1fxX10xX7xf51cxXexX17xXbxX46xX18xX10xX187xX7xX46xX37xX97xX2xX37xX46xX2xX97xX37xX1fxX60xX2xae99xX2xX1d5xX60xX60xXexX37xX97xX97xX60xX5xX37xd257xXexX2axX94xX1e1xX4xXexXexX5xX61xX2xX119xba77xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX16xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX37xX3xXexX3axX18xX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX56xX3xXexX16xX5axX3xX19xXdxX3exX3xX60xX61xX3xXexX16xXdxX29xX2axX3xX69xX6axX18xX19xXaxX3xX187xXdxX1fxXexX1xX9xXaxX18exX37xX61xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX19fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x7fb6xX1xX17xXd7xX18xX19xX3xX37xX3xXexX3axX18xX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX69xX1dxa108xX4xX3xXexX1xX2axX94xX8fxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xa91bxa651xX3xX2cxX1dxa8a4xX18xX19xX3xX69xX3exX18xX1xX3xXdex7fe2xXexX3xX69xX1dxX286xX4xX3xX1c0xX1xXdxX3xX1xXfaxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX8fxX3xXdexX9exX6xX3xX23xX2dxXe4xX3xX4xX3exX4xX1xX3xXdexefc3xX3xX19xX123xX18xX3xX2xX3xX1xXd7xXdxX3xX5xbc4exX3xX1e1xX3x8b9bxX18xX1xX18cxX3xX1bxXa8xX8cxX8cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX17xX1fxX94xXaxX12xXcxX16xX1dxX10bxX4xX3xX69xea4fxX56xX3xX7xX3exX18xX19xX3xX4x7fedxX18xX19xX3xX18xX19xXfaxX94xX56xX3xXexX1xX2axX94xX8fxX18xX3xX4xX9exX6xX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xX29cxX29dxX3xX2cxX1dxX2a1xX18xX19xX56xX3xXexX16xX33xX3xXexX14cxXdxX3xXcxX1xce9fxX18xX3xX37xX3xX69xX6xX18xX19xX3xX69xX3exX18xX1xX3xX23xX2dxXe4xX3xX4xX3exX4xX1xX3xXdexX2cfxX3xX19xX123xX18xX3xX2xX3xX1xXd7xXdxX3xX5xX2dcxX3xXexX1xde25xX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xXe4xX10fxX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX1c0xX1xX17xXd7xX18xX19xX3xX37xX3xXexX3axX18xX119xX3xX29cxX10bxXdxX3xX19xXdxX3exX3xXdexX3exX18xX3xX37xX61xX3xX18xX19xX1xX369xX18xX3xX69xX6axX18xX19xX46xX1c0xX19xX3xXexX1xX369xX3xX33fxX18xX19xX3xX2cxX1dxX2a1xX18xX19xX3xXexX1xX2axX3xX69xX1dxX286xX4xX3xX1c0xX1xX17xXd7xX18xX19xX3xX60xX61xX3xXexX16xXdxX29xX2axX3xX69xX6axX18xX19xX119xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX17xX1fxX94xXaxX12xX0xXdxXe4xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX1fxXexX1xX18cxX3xX18exX37xX61xXbxX23xX193xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18cxX3xX19fxX18exX60xXbxX23xX193xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX119xXdexX6xX17xX1b1xX2axX6xX18xX19xXexX16xXdxX119xX100xX18xX46xX1fxX10xX7xX1c0xXexX17xXbxX46xX18xX10xX187xX7xX46xX37xX97xX2xX37xX46xX2xX97xX37xX1fxX60xX2xX1d5xX2xX18exX97xX18exXex9fb5xX2xX1d5xX1d5xX5xX18exX1e1xXexX2axX94xX1e1xX4xXexXexX5xX61xX37xX119xX1edxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX3xXcxX16xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX18xX19xX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX37xX3xXexX3axX18xX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX56xX3xXexX16xX5axX3xX19xXdxX3exX3xX60xX61xX3xXexX16xXdxX29xX2axX3xX69xX6axX18xX19xXaxX3xX187xXdxX1fxXexX1xX9xXaxX18exX37xX61xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19fxX18exX60xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf1abxfc3exX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX69xX1dxX286xX4xX3xX4xX3exX4xX3xXexXdxa2aexX2axX3xXexX1xX1dxX2a1xX18xX19xX3xXexX1xX2axX3xXe4xX2axX6xX3xX18xX19xX6xX94xX3xXexX14cxXdxX3xXdexX24xXdxX3xXdexXdxX503xX18xX3xX1e1xX3xX2e0xX18xX1xX18cxX3xX1bxXa8xX8cxX8cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX17xX1fxX94xXaxX12xa5d0xX1bxX1xed9bxX18xX19xX3xX18xX2dxXe4xX3xXexX16xX1dxX10bxX4xX56xX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23xX24xX3xX4xff1axX18xX19xX3xX69xX3exX18xX1xX3xXdexX2abxXexX3xX69xX1dxX286xX4xX3xX18xX1xXdxX8fxX2axX3xX4xX3exX3xXexX16xX42xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX1c0xX1xX33fxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX8fxX2axX3xX18xX1xX1dxX3xX1xX33fxXe4xX3xX18xX6xX94xX119xX3xX26exX1xX17xXd7xX18xX19xX3xX2xX3xXexX2axX123xX18xX3xX18xX6xX94xX56xX3xX18xX19xX1dxX3xX1fxX20xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23xX24xX3xX4xX56bxX18xX19xX3xX69xX3exX18xX1xX3xXdexX2abxXexX3xX69xX1dxX286xX4xX3xX18xX1xXdxX8fxX2axX3xXe4xc4cdxX4xX3xX4edxX18xX19xX3xX100xXfaxX3xXe4xX5e9xX4xX3xX4xX2a1xXe4xX119xX3xX29cxX369xX3xXexX1xXe0xX56xX3xX18xX1xX54axX18xX19xX3xX18xX19xXfaxX94xX3xX18xXfaxX94xX3xXdexXfaxX3xX4xX17xX18xX3xX69xX6xX18xX19xX3xX16xX3axXexX3xXbxX1xX3axX18xX3xX1c0xX1x868cxXdxX56xX3xXexcabaxX4xX1xX3xX4xX5e9xX4xX3xXexX2dxX18xX19xX3xX4xX1xX2axX94xXe0xX18xX3xXdexXdxX503xX18xX3xX69xX503xX3xX69xX3exX18xX1xX3xXdexX2abxXexX3xXexX1xX9exX94xX3xX7xXd7xX18xX3xX18xX1xd555xXe4xX3xX4xXd7xXdxX3xXexX1xXdxX29xX18xX3xXexX1xX2axX3xX18xX1xc9f2xXbx9197xX56xX3xX33fxX18xX19xX3xX86xXd7xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXdexXdxXe0xXexX3xXexX1xXf2xXe4xX119xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ed6xX2axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX16xX123xX18xX3xXcxX2axX94xX8fxX18xX0xX46xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX46xXbxX12

Trần Tuyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn truyền thông về xóa bỏ tảo hôn

Tập huấn truyền thông về xóa bỏ tảo hôn
2023-03-22 18:05:00

QTO - Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các dẫn trình viên để thực hiện tốt việc dẫn dắt hoạt động của CLB thủ lĩnh sự thay đổi vì bình đẳng giới và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết