Cập nhật:  GMT+7
cf3dx107bdx158a8xf7eax15f44xd956xea4fx13fa4x14b03xX7x15b67x11878x12c95x13102x100d9x155acxX5x1441axXax11ba8xe214x11623x14db4x17b2ex14f2bxX3xX13x1388dxX6xd55dxX3xXcxdcdbxXdx17e8bxX16xX3x11a3axX1xX6xXdxX3xX4x1061axX16xX17xX3xXex116d8xX4xX3x11194x136dbx11294xX3x13a85x16c76xX16xX17xX3xXbxX1x14fb4xX16xX17xX3xXexX1fx17411xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3x14905xf62cxX3dxX3x16998xd075xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcx17216xX3x17929x13756x1568dxX4xX3xX16xdb6ex14e1cxX3x101c8x13a66xX6ax1032bxX0x16e19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12x152a8xX2fxX16xX17xX3xX16xX6xX34xX3xX2x1370fxX6fxX6dx17e83xX3x187d8x10a4exd1dcx16f10xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xXexX5fxX3xX4xX1x1438fxX4xX3xX13x16f9bxXdxX3xX16xX17xX1x11ddfxX3xXexX5fxX16xX17xX3xX24x12290xXexX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3xX16xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6axX91xX3xXexX1fxXdxX21xX16xX3xX24xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX14x1320bxX16xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX91xX3xX16xX1xXdxX54xX68xX3xX53x125adxX3xX16xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6dx162fcxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xX0xXdxX68xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1140axX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax11278xXdxX36xXexX1xX1cxX3x133a4xX6axX6bxXbxX32x15d99xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1cxX3xd3a1xX6bxX6dxXbxX32xX171xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX133xX4fxX6xX3dxX61xX62xX6xX16xX17xXexX1fxXdxX133xX53xX16xX6fxX36xX10xX7xX24xXexX3dxXbxX6fxX16xX10xX165xX7xX6fxX6axX6dxX2xX2xX6fxX2xX6bx178ffxX36xX6axX2xe8d5xX6axX17bxX2xX8exXexX1b3xX6axX16cxX2xX5xX6bxea1exXbxX1xX3dxX1bfxX4xX1xX62xX1bfxXexXdxX4xX1xX1bfxX62xX4fxX16xX36xX1bfxX1xX62xX133xe308xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX1cxX3xXcxX1fxXdxX21xX16xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3xX16xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6dxXaxX3xX165xXdxX36xXexX1xX9xXaxX16cxX6axX6bxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17bxX6bxX6dxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxX3dxX16xXaxX12xXcx1585dxX16xX17xX3xX17xXdxd60fxX34xX3xX24xX1xX10xX16xX3xX4x14396xX6xX3xX156xX1xX27fxX3xXexXb7xX4xX1xX3xX93xX94xX95xX96xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX2fxX4xX3xXex13c7bxXbxX3xXexX1xX21xX91xX3xX4xX2fxX3xX16xX1xX33xX16xX3xX4xX1axX3xXexX1xX43xX16xX1xX3xXexe4a8xX4xX1xX3xX32xX62xX276xXexX3xX7x11490xX4xX3xXexX1fxX3dxX16xX17xX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3xX16xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6axX1bfxX3x17842xX16xX1xX1cxX3x16c24x157acxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xX95xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6axX91xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3x14ebex167caxX95xXcx13df5x17680xX3xXexX1fxe0b2xX16xX3x168aexXb7xX6xX3xX4fxX43xX16xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX370xe883xXexX3xX370xX14x135e8xX4xX3xX16xX1xXdx178c3xX62xX3xX24xXbfxXexX3xX61xX62xX50xX3xX24xX1xX2b9xX4xX1xX3xX5xX54xX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xXcx15338xX16xX1xX3xX1xX3bexX16xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX3xX370xX14xX38exX4xX3xX4fxX50xX3dxX3xX370xX50xX68xX91xX3xX24xX1xX2axX16xX17xX3xX4xX1axX3x14415xX370xXdxX21xX68xX3xX16xX1axX16xX17xeb76xX3xXbxX1xXadxX4xX3xXexX389xXbxX3xX53xX394xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX91xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX171xX3xXexXb1xXdxX3xXbxX1xX389xX68xX91xX3xXexX54xX3xX16xX389xX16xX3xX32xdfd0xX3xX1xXb1xXdxX3xX370xX14xX38exX4xX3xX24xXdxX394xX68xX3xX4xX1xXbfxX91xX3xX370x14f4cxX34xX3xX5x166d6xXdxX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xX94xX6xX16xX3xX4xX1x175dbxX3xX370xX389xX3dxX3xXbxX1xf213xX16xX17xX91xX3xX4xX1xX63xX16xX17xX3xXexXb1xXdxX3xXbxX1xX389xX68xX91xX3xXexX54xX3xX16xX389xX16xX3xX32xX42axX3xX1xXb1xXdxX3xX53xX43xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX365xX95xXcxX368xX3xXexX1xX6xX68xX3xX68xX14xX62xX3xX4xX1xX3dxX3xX93xX94xX95xX96xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX4xX1xX462xX3xX370xX389xX3dxX3xX4xX2fxX4xX3xX4fxX6xX16xX91xX3xX16xX17xX43xX16xX1xX3xX53xX43xX3xX93xX94xX95xX96xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX42axX91xX3xXexX1xXb7xX3xXexX1fxX276xX16xX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX129xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX54xX16xX3xX4xX1axX3xX1xXdxX54xX62xX3xX61xX62xX50xX3xX4xX2fxX4xX3xX53xX67xX16xX3xX4fxX50xX16xX3xX4xX27fxX6xX3x1780axX50xX16xX17xX91xX3xX95xX1xX43xX3xX16xX14xX15xX4xX91xX3xX94xXb1xX3xX156xX2axX16xX17xX3xX6xX16xX91xX3xX4xX27fxX6xX3xXexX462xX16xX1xX3xX53xX394xX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX370xX50xX68xX3xX4fxX50xX3dxX3xX365xX95xXcxXcxX3xX53xX43xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX365xX95xXcxX368xX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xX156xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xX53xX43xX3xX16xX1xX33xX16xX3xX1fxXb1xX16xX17xX3xX68xX2axX3xX1xX3bexX16xX1xX3xXbxX1xX46axX16xX17xX3xX4xX1xX63xX16xX17xX3xXexXb1xXdxX3xXbxX1xX389xX68xX91xX3xXexX37xX3xX61xX62xX50xX16xX3xX53xX394xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX3xXexX1fxX3dxX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3xX370xX14xX38exX4xX3xX4xX1x17dfdxX3xXexX1fxde84xX16xX17xX133xX3xXcxX1fxX3dxX16xX17xX3xX16xX67xX68xX3xX370xX42axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX5xX3dxX389xXdxX3xX6axX3xX68xX2axX3xX1xX3bexX16xX1xX171xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xX68xX15xXdxX3xX8exX3xX68xX2axX3xX1xX3bexX16xX1xX91xX3xX370xXbfxX16xX3xX16xX6xX34xX3xXexX3dxX43xX16xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX4xX1axX3xX2xX1afxX3xX68xX2axX3xX1xX3bexX16xX1xX3xXbxX1xX46axX16xX17xX91xX3xX4xX1xX63xX16xX17xX3xXexXb1xXdxX3xXbxX1xX389xX68xX3xXexX1fxX3dxX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX365xX95xXcxX368xX3xXexX1xX62xX3xX1xX63fxXexX3xX370xX2axX16xX17xX3xX370xX50xX3dxX3xX4xX2fxX4xX3xXex14999xX16xX17xX3xX5xX15xXbxX3xX16xX1xX33xX16xX3xX36xX33xX16xX3xXexX1xX6xX68xX3xX17xXdxX6xX3xXexX1fxX37xX4xX3xXexXdxXbfxXbxX3xX53xX43xX3dxX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX17xXdx12248xX3xX17xX3bexX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX3xdf89xX3xX4xX117xX3xX7xX736xX171xX3xX156xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX91xX3xX4xX27fxX16xX17xX3xX4xX63xX3xX5xX37xX4xX3xX5xX14xX38exX16xX17xX3xX16xX46axX16xX17xX3xX4xX63xXexX3xX370xX50xX68xX3xX4fxX50xX3dxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX3xX736xX3xX4xX117xX3xX7xX736xX3xX370xX14xX38exX4xX3xXexX67xX16xX17xX3xX4xX14x124a4xX16xX17xX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xXcxXdxXbfxXbxX3xXexX129xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX54xX16xX3xX4xX1axX3xX1xXdxX54xX62xX3xX61xX62xX50xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX365xX95xXcxX368xX91xX3xXexX1xX799xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX370xXbfxX16xX91xX3xX1xXb1xXdxX3xX16xX17xX1xXb7xX3xX370xX42axX3xXexX1xX63xX16xX17xX3xX16xX1xX276xXexX3xXexX1fxXdxX21xX16xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX17bxX3xX16xX1xXdxX54xX68xX3xX53xX129xX3xXexX1fxX643xX16xX17xX3xXexX33xX68xX3xX16xX1xede3xX68xX3xX4fxX50xX3dxX3xX370xX50xX68xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX2b9xX16xX1xX3xXexX1fxXb7xX91xX3xXexX1fxX29fxXexX3xXexX37xX3xX6xX16xX3xXexX3dxX43xX16xX3xX32xX42axX3xX1xXb1xXdxX91xX3xXexX389xX3dxX3xX68xX2axXdxX3xXexX1fxX14xX799xX16xX17xX3xXexX1xX62xX29fxX16xX3xX5xX38exXdxX3xX370xX21xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX54xX16xX3xXexX1xX2c3xX16xX17xX3xX5xX38exXdxX3xX16xX1xXdxX54xX68xX3xX53xX129xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX1fxXdxX21xX16xX3xX24xXdxX16xX1xX3xXexXbfxX3xX1bfxX3xX32xX42axX3xX1xXb1xXdxX3xX4xX27fxX6xX3xX370xXb7xX6xX3xXbxX1xX14xX117xX16xX17xX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX3dxX36xX34xXaxX12xX96xXb7xXbxX3xX16xX43xX34xX91xX3xX1xXb1xXdxX3xX16xX17xX1xXb7xX3xX370xX42axX3xXexX1fxX6xX3dxX3xX17xXdxX276xX34xX3xX24xX1xX10xX16xX3xX4xX27fxX6xX3xX156xX1xX27fxX3xXexXb7xX4xX1xX3xX93xX94xX95xX96xX3xX1xX62xX34xX54xX16xX3xX4xX1xX3dxX3xX2xX3xXexX29fxXbxX3xXexX1xX21xX3xX53xX43xX3xX2xX1b3xX3xX4xX2fxX3xX16xX1xX33xX16xX3xX370xX42axX3xX4xX1axX3xXexX1xX43xX16xX1xX3xXexX2b9xX4xX1xX3xX32xX62xX276xXexX3xX7xX2c3xX4xX3xXexX1fxX3dxX16xX17xX3xX4xX2axX16xX17xX3xXexX2fxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX3dxX16xX17xX3xXexX1fxX43xX3dxX3xXexX3dxX43xX16xX3xX36xX33xX16xX3xX4fxX50xX3dxX3xX53xX54xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX63xX4xX3xX16xX67xX68xX3xX6axX6bxX6axX6axX133xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX365xX62xXexX1xX3dxX1fxXaxX12xX95xX17xX62xX34xd94cxX16xX3xX530xX3bexX16xX1xX3xX319xX1xX129xX4xX0xX6fxXbxX12

Nguyễn Đình Phục

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết