Cập nhật: 03/01/2023 15:35 GMT+7
e490x1828fx19c74x1139bx18a05x1122ax152dex13cdcx11e9cxX7x17cf8x16ed6x114ecxf82fx14391x1382bxX5x12dcbxXax138c7x12502xfd1fxX3xedddxef1bxX3x188b5x12fb5x168bax112d9xXdxX3x13ceexX6xX3x10b44xX14xX3xX19xX1x1962cxX19xX3xX1axXdx12bdbxXdxX3xXexX1xX1bx18ed3xX19xX1axX3x1881dx18324xX1axX1bxX1cxXdxX3xeb35x19c8bx17c17xX3xX19xX1x1021axX3xXex15f44xX3fx16baaxeccbxX19xX3xX4xX2cxX3dxX3xX1x1690bxX19xX1ax130dexX0x17b98xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16400xX10xX6x104abxXaxX12x1327dxX1bx17669xXexX3xfd0exX3fxX6xX3xX19xX1xXdxX49xX3fxX3xX51xX19xX1axX3xX4x19512xX3x10dcdxXdx144b8xX19xX3x18a4fxX3fx18071xXexX3xX7x19debxX4x13b49xX3xX10xX3dxX3xX65xef1exX3xXcxX1x158bfxX3xX22xX1x19689xX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3x183afxX7xXdxX19xX1xX3xX19x116bfxX3dxX3x19230x18d6fxX2xX2x13485xX8exX3xXexX46xf328xX3xXex14f84xXdxX3xX1xX3fxX48x17a41xX19xX3x112a5xX6x10571xX46xX14xX19xX1axX3xX81x1520bxX6xX3xX81xXdxX19xX1xX3xX68x120a0xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX36xX37xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexX46xX3fxX48xX49xX19xX3xX4xX2cxX3dxX3xX1xX51xX19xX1axX54xX3xX4x17d22xX6xX3xX19xXadxX3dxX3xXexXbcxXdxX3xX4xX1xX1bxf739xX19xX1axX3xXexX46x1702axX19xX1xX3xX22xXdxX68xX7xX3x159d7x13a52xX68xX10xX5xX3xX6bxXdxX10xXexX3xX37xX6xX3dxX3x152d8x18046xX6xX46xX68xX7xX3xXb0xXb1xXb0xXb0x121f5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx191a3xX129xX68xX48xXaxX12xX0xXdxX3dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX68xXexX1xefc2xX3xe5a5xXb0xXb1xXbxX86xeb46xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX179xX3x158aax19336xf7f0xXbxX86xX180xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX142xX16xX6xX129xX70xX3fxX6xX19xX1axXexX46xXdxX142xX81xX19xX56xX68xX10xX7xXc7xXexX129xXbxX56xX19xX10xX138xX7xX56xXb0x1413fxXb1xX2xX56xX2xXb1xX18cxX68xXb0xX2xX18axX1b8xX1b8xX18bxX17bxXexX17bx16a8bxX18cxX18bxX5xXb0x18b3dxX70xX3fxX6xX19xX1axX1cexX1xXdxX10xXbxX1cexX4xX129xX1cexX16xX10xX1cexX2xX142xfd12xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX6xX3xX22xX14xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX36xX37xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexX46xX3fxX48xX49xX19xX3xX4xX2cxX3dxX3xX1xX51xX19xX1axX54xXaxX3xX138xXdxX68xXexX1xX9xXaxX17bxXb0xXb1xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX18axX18bxX18cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX129xX19xXaxX12x14b67xX3dxX3xX65xX94xX3xXcxX1xX98xX3xX22xX1xX9cxX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX36xX37xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexX46xX3fxX48xX49xX19xX3xX4xX2cxX3dxX3xX1xX51xX19xX1axX54xX3xX1cexX3x17470xX19xX1xX179xX3xX37xX6bxX13xX13xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12x1309bxXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX22xXdxX68xX7xX3xX128xX129xX68xX10xX5xX3xX6bxXdxX10xXexX3xX37xX6xX3dxX3xX137xX138xX6xX46xX68xX7xX3x16476xX1bxX6dxX4xX3xXex101dcxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX5x13ccdxX19xX3xX2f1xX2ffxX3fxX3xXexXdxX83xX19xX3xX81xf6b7xX129xX3xX19xXadxX3dxX3xXb0xXb1xX2xX18cxX3xX16xX32xXdxX3xXexXbcxXbxX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexX46xX6xX19xX1axX3xXexX46xf671xX3xX10xX3dxX3xX22xXdxX68xX7xX3xX128xX129xX68xX10xX5xX3xX6bxXdxX10xXexX3xX37xX6xX3dxX3xX19xX1x10e50xX3dxX3xX81xXdxX19xX1xX3xX68xX6xX19xX1xX3xX4xX9cxX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xX4x177e3xX3xX1xX129xXbcxXexX3xX2f1x10dd8xX19xX1axX3xX19xX2f7xXdxX3xX16xX27xXexX3xX81xX30cxX3xXbxX1xX9cxXexX3xX1xXdxXc2xX19xX3xX19xX1x1221cxX19xX1axX3xX1axX1bxX119xX19xX1axX3xX3dx16cd1xXexX3xXexX46xXdxeef5xX19xX3xX81xf706xX19xX1axX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xX37x19ccexXdxX3xXexXdx10f0bxXbxX3xXexX1xX30cxX19xX1xX3xX4xX14xX19xX1axX3xX4xX10bxX6xX3xX4xX9cxX4xX3xX19xXadxX3dxX3xXexX46xX1bx10b5exX4xX8exX3xXexX1xX9cxX19xX1axX3xX2xXb1xX56xXb0xXb1xXb0xXb0xX8exX3xX152xX6xX19xX3xXexX2f7xX3xX4xX1xX51xX4xX3xX22xXdxX68xX7xX3xX128xX129xX68xX10xX5xX3xX6bxXdxX10xXexX3xX37xX6xX3dxX3xX137xX138xX6xX46xX68xX7xX3xXexXdxX3c3xX19xX3xX1xX30cxX19xX1xX3xX3dxX32xX3xX4xX2f7xX19xX1axX3xX16xX11fxX19xX1xX3xX4xX1xX3a4xX19xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX142xX3xX37xX1axX6xX48xX3xX7xX6xX3fxX3xX2f1xX36cxX8exX3xX16xX6xX19xX3xXexX2f7xX3xX4xX1xX51xX4xX3xX2f1x18c27xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX2f1xX1bxX6dxX4xX3xX1xX30cxX19xX1axX3xX81xXbcxX19xX3xX5xX1bxX6dxXexX3xX16xX11fxX19xX1xX3xX4xX1xX3a4xX19xX3xX4xX1xX129xX3xX4xX9cxX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexXcexX3xXc7xX1xX9cxX19xX3xX1axXdxX2cxX3xX32xX3xX19xX1xX38fxX19xX1axX3xX1xXbcxX19xX1axX3xX3dx132d0xX4xX3xX2f1xX49xX3xX4xX7fxX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xfa62xX6xX3fxX3xX70xX3fxX9cxX3xXexX46xX11fxX19xX1xX3xX5xX30cxX3dxX3xX81xXdxXc2xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX83xX3dxX3xXexXb9xX4xX8exX3xX16xX6xX19xX3xXexX2f7xX3xX4xX1xX51xX4xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX2f1xX45dxX3xX4xX1xX3a4xX19xX3xX46xX6xX3xX18bxXb1xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1axXdxX6xX3xX2caxX6xX5xX6xX3xXexX46xX11fxX19xX1xX3xX68xXdx130e2xX19xX3xX81xX30cxX3xXexX46xX6xX129xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexXbcxXdxX3xXcxX1fxX142xX3xXc5xX30cxX3xX37x1617axX19xX1axX3xX81xX30cxX129xX3xX4xX3fxX3bexXdxX3xXexX1xX9cxX19xX1axX3xX2xXb0xX56xXb0xXb1xXb0xXb0xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xXcxXbcxXdxX3xX2caxX6xX5xX6xX8exX3xX152xX6xX19xX3xXexX2f7xX3xX4xX1xX51xX4xX3xX22xXdxX68xX7xX3xX128xX129xX68xX10xX5xX3xX6bxXdxX10xXexX19xX6xX3dxX3xX137xX138xX6xX46xX68xX7xX3xX2f1xX45dxX3xXexX46xX6xX129xX3xX2xXb1xX3xX1xXbcxX19xX1axX3xX3dxX4b1xX4xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX4xX1xX129xX3xX4xX9cxX4xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xX4xX36cxX3xXbxX1xX2ffxX19xX3xXexX46xX11fxX19xX1xX3xX68xXdxX53cxX19xX3xX86xX3fxX88xXexX3xX7xX8cxX4xX8exX3xX19xX1xX27xX19xX3xX2f1xX1bxX6dxX4xX3xX7xXd7xX3xX16xX11fxX19xX1xX3xX4xX1xX3a4xX19xX3xX4xX10bxX6xX3xX2f1xX14xX19xX1axX3xX2f1xX2cxX129xX3xXc7xX1xX9cxX19xX3xX1axXdxX2cxX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX1fxX6xX3xX22xX14xX3xX65xX94xX3xXcxX1xX98xX3xX22xX1xX9cxX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX81xXdxX19xX1xX3xX68xXd7xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX36xX37xX1axX1bxX1cxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX43xX3xXexX46xX3fxX48xX49xX19xX3xX4xX2cxX3dxX3xX1xX51xX19xX1axX54xX3xX4xX10bxX6xX3xX19xXadxX3dxX142xX3xX6bxX3e0xXdxX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX19xX30cxX48xX8exX3xX22xX1xX9cxX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX19xX1xX27xX19xX3xX2f1xX1bxX6dxX4xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX5xX30cxX3xX3dxX374xXexX3xX4xX1xX3fxX48xX3c3xX19xX3xX2f1xXdxX3xX65xX30cxX19xX3x171b5xX3fxX3bexX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX68xXd7xX3xX4cfxX10xX129xX3fxX5xX3x168eexX6xX7xX1xXdxX129xX19xX3x15871xX10xX10xXc7xX3xXb0xXb1xXb0xX1b8xX8exX3xXexX46xX98xX3xX1axXdxX9cxX3xX18axXb1xX3xXexX46xXdxXc2xX3fxX3xX2f1xX94xX19xX1axX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xXc5xX1bxX6dxX4xX3xX16xXdxX3c3xXexX8exX3xX10xX3dxX3xX65xX94xX3xXcxX1xX98xX3xX22xX1xX9cxX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xX6xX8exX3xX5xX3e0xX19xX3xX5xX83xX19xX3xXexX46xX129xX19xX1axX3xX3dxX374xXexX3xX1axXdxX6xX3xX2f1xX11fxX19xX1xX3xX19xX1axX1xf8dexX129xX3xX32xX3xX1xX3fxX48xXc2xX19xX3xXc5xX6xXc7xX46xX14xX19xX1axX142xX3xXcxXcexX3xX19xX1x1403axX8exX3xX10xX3dxX3xX2f1xX45dxX3xX19xX3fxX14xXdxX3xX1bxX3e0xX4xX3xX3dxX119xX3xX4xX1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX4b1xX4xX3xX19xX1xX38fxX19xX1axX3xX7x1933exX19xX3xXc7xX1xX88xX3fxX3xX5xX3e0xX19xX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX129xX68xX48xXaxX12xX128xX3e0xXdxX3xX2f1xX7d9xX48xX3xX19xX1xX88xXexX8exX3xX22xX1xX9cxX19xX1xX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX2f1xXadxX19xX1axX3xXc7x116bexX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1axXdxX6xX3xX4xX3fxX374xX4xX3xXexX1xXdxX3xX128xXdxX7xX7xX3xX152xX6xX16xX48xX3xX6bxXdxX10xXexX3xX37xX6xX3dxX3xXb0xXb1xXb0xXb0xX142xX3xX6bxX3e0xXdxX3xX19xX1xXdxX49xX3fxX3xX19x10917xX3xX5xXd7xX4xX8exX3xX65xX3fxX48xX49xX19xX3xX2f1xX45dxX3xX5xX3a4xXexX3xX81xX30cxX129xX3xXexX129xXbxX3xX18axX3xX81xX30cxX3xX2f1xX1bxX6dxX4xX3xXexX46xX6xX129xX3xXexX39axX19xX1axX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX1xX1bxX32xX19xX1axX3xX128xXdxX7xX7xX3xX152xX6xX16xX48xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xXexX46xX6xX19xX1axX142xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX3fxXexX1xX129xX46xXaxX12xXcxX7d9xX48xX3x15573xX129xX19xX1axX0xX56xXbxX12

Tây Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em vùng khó

Trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em vùng khó
2022-12-30 14:55:00

QTO - Nhằm đem đến cho các em nhỏ vùng cao có một cái tết đầm ấm, sum vầy hơn, hôm nay 30/12, tại các huyện Hướng Hóa và Đakrông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

Công an tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Công an tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023
2022-12-27 21:57:00

QTO - Chiều nay 27/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết